Más contenido relacionado

Reunió grauset2013 14

 1. Escola Cooperativa “EL PUIG” Classe del Bruixot Curs 2013-14
 2. Classe del Bruixot Benvinguts a Cicle Superior
 3. L ́ autèntica màgia no és fer volar escombres, sinó que és aquella capaç de crear cors lliures,raigs d ́ esperança i llum quan hi ha núvols. És aquella capaç de transformar situacions difícils, i posar en contacte a les persones amb la seva força, el seu destí i les seves potencialitats. Mercè Traveset
 4. En què us puc ajudar?
 5. Objectius del cicle Aconseguir un equilibri entre la satisfacció, l’eficàcia i el rigor. Tots hauríem d’anar en la mateixa direcció. L’educació dels nois i noies és responsabilitat de tots i totes. Respecte, participació, comunicació
 6. “Ser intel·ligent implica: manejar l’atenció, fer coses que no vénen de gust fer, tirar endavant amb els problemes…”. J.A. Marina Pares, mares i mestres podem ser coherents amb aquesta idea d’intel·ligència transversal. Les propostes que a continuació s’esmenten volen ser una eina per a avançar conjuntament.
 7. L’atenció • La parla contingent • La mirada • Compartir jocs • Ser accessible • L’escolta activa • La coherència entre allò que es diu i allò que es fa... • Ser clars a l’hora de demanar una cosa • La gestió del temps • Complir allò que s’ha quedat • Gestionar els múltiples estímuls
 8. Fer coses que a vegades no ve de gust fer • Les rutines • Donar responsabilitats • Confiar que allò que es pacta es realitzarà • Demanar-los l’ajut per tasques domèstiques • Compartir amb ells la presa de decisions sense perdre el rol de cadascú • Recordar el modelatge • Acompanyar-los en el risc d’equivocar-se • Estar disponible per a ajudar si cal • No justificar allò que és injustificable • Elogiar els assoliments. No acariciar ni les errades ni les mostres d'indisciplina
 9. Tirar endavant amb els problemes • Buscar referents en el joc • Organitzar activitats on l’organització recaigui en els nois/es • Visualitzar els errors • Les fites a l’abast • No magnificar les dificultats i fomentar les consecucions • Ajudar a planificar • L’ordre facilita la solució de problemes • Recordar el modelatge • El recurs de les diverses cares del prisma • Els avantatges de la cooperació
 10. Actituds i valors • Civisme. • Habilitats socials. • Autonomia. • Interacció. • Comunicació. • Responsabilitat. • Atenció. • Autocontrol. • Autoestima. Humilitat Paciència Satisfacció Alegria Bondat Honestedat Generositat Parla positiva Respecte Perdó Gratitud Principis Aspiracions Altruisme Valentia Autoestima Cal recuperar actituds i valors com els que formen part de les dues llistes. Molts han desaparegut del nostre imaginari però els necessitem.
 11. Parlem de l’esforç? • De quin esforç parlem? • L’esfoç intel·ligent lligat al coneixement i a la voluntat.
 12. Què fem a la classe? • El treball... • Llengua Catalana • Matemàtiques • Lectura • Càlcul mental • Reforç • Llengua Anglesa • Llengua Castellana • Educació Física • Expressió Artística • Projectes • Els blocs • Escoles en Xarxa
 13. L’organització a Cicle Superior... • El ritme de treball i d’estudi. • Organització i distribució dels deures. • Incidència i exigència en la presentació de les feines. • Exigència d’un ús correcte de les eines i tècniques que tenen a l’abast: Diccionari, regles, pautes... • Organització dels treballs. • Inici de l’ús de les tècniques d’estudi.
 14. Rutines de la setmana • Cada dijous dictat preparat • Cada divendres full/s de càlcul • Cada dia acabar les feines que no s’han pogut acabar a classe • Dictat de llengua Castellana els dilluns o els dijous • Deures d’Anglès dijous i divendres • Cada dimarts portar el llibre de lectura • Cada divendres portar el llapis digital per a l’aula d’informàtica • Cada dia cal revisar l’agenda i la carpeta • Cada dimarts Educació Física o piscina • Cada dilluns cal recordar portar la bata a classe • Cada dilluns o divendres tindran a la carpeta la lectura per la setmana que ve, el dictat preparat i els fulls de càlcul.
 15. Què podem fer per ajudar a aquest procés... • Dormir les hores necessàries • Contribuir a l’autonomia • El seu propi espai per treballar i estudiar • Limitar l’estona de treball • També l’estona de televisió, videojocs... • Ajudar a estudiar: – Dictats preparats, càlcul, projectes – Preparació de proves – Recerca d’informació – Confiar, contrastar, comunicar, mirar...
 16. •Mostrar una bona capacitat negociadora, actuar flexiblement davant dels propis errors i els dels fills, saber retirar-se a temps i evitar les culpabilitzacions •Saber escoltar, saber esperar-se, no anticipar-se ni espantar-se abans d’hora •Reconèixer, respectar i acceptar la idiosincràsia dels nostres fills i de la nostra parella,evitant la confrontació pel poder de la relació •Confiar en l’escola i en la tasca dels mestres, evitant la confrontació •Confiar en els propis recursos i en els dels altres •Saber demanar ajut a temps •Assentir a les coses tal i com són, agraint allò que hem rebut dels nostres pares i de tots aquells que ens han aportat alguna cosa important Carles Parellada Què més es pot fer...
 17. Informacions diverses... • Camp d’Aprenentatge de la Garrotxa • Proves d’Avaluació Diagnòstica • Piscina • Espectacle “Xarxa” 29 oct.. • Trobada de jocs tradicionals • Taller de civisme. Policia Local • Teatre en anglès • Informes. Missatges de tutoria. • Entrevistes • Dades personals • Tarja Sanitària original • Cometa ISON 10-14 de desembre • Meteorologia
 18. Camp d’Aprenentatge de la Zona Volcànica de la Garrotxa meteocat.cat
 19. Bon curs a tots i totes Patrici Batalla Serra Escola Cooperativa El Puig Esparreguera pbatalla@escolaelpuig.cat Mestre tutor.Psicopedagog. Col·legiat 542 COPEC Si els pares i els educadors estem en pau amb els nostres orígens i hem aconseguit sobreposar-nos a situacions adverses, podem esdevenir aquella mà amiga que ajuda a forjar la resiliència en l‘infant, que l’ensenya a honorar els seus propis orígens i a convertir les pedres del camí en perles per al cor o la vida . Escola Cooperativa El Puig. Setembre de 2013 Eva Bach