Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

התנועה לחופש המידע נגד משרד האוצר ואחרים

88 Aufrufe

Veröffentlicht am

חופש המידע

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

התנועה לחופש המידע נגד משרד האוצר ואחרים

 1. 1. 1 ‫ירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫עת"ם‬20-02-49397 ‫העותרת‬:'‫(מס‬ )‫(ע"ר‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫התנועה‬580425700) ‫עוה"ד‬ ‫ע"י‬'‫מרקביץ‬ ‫איה‬‫ו/או‬‫סדן‬ ‫אור‬‫אדרי‬ ‫רחלי‬ ‫ו/או‬ ‫גאון‬ ‫סעדיה‬ ‫רחוב‬26‫תל‬ ,-‫אביב‬-‫יפו‬6713521 :'‫טל‬050-7599739:‫פקס‬ ;03-9560359 :‫דוא"ל‬office@meida.org.il -‫נגד‬- ‫המשיב‬‫ים‬:1.‫האוצר‬ ‫משרד‬ 2.‫ה‬‫משרד‬‫פנים‬ ‫לביטחון‬ 3.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ 4.‫הפנים‬ ‫משרד‬ 5.‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ )‫(אזרחי‬ ‫ירושלים‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫באמצעות‬ ‫מח"ל‬ '‫רח‬7‫מעלות‬ ,‫ירושלים‬ ,‫דפנה‬9776316 :‫טלפון‬02-5419555;:‫פקס‬02-6705642 ‫מינהלית‬ ‫עתירה‬ ‫התשנ"ח‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫[על‬-1998] .‫א‬‫דבר‬ ‫פתח‬ 1.‫מרץ‬ ‫בחודש‬2020‫להתקיים‬ ‫עתידות‬‫בישראל‬‫השלישית‬ ‫בפעם‬ ‫לכנסת‬ ‫בחירות‬‫משנה‬ ‫פחות‬ ‫בתוך‬‫לה‬ ‫אין‬ . ‫חשיבות‬ ‫לשקיפות‬‫גדולה‬‫מאשר‬ ‫יותר‬‫ב‬‫כלל‬ ‫העמדת‬‫האזרח‬ ‫לרשות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הנתונים‬‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫בבוא‬ ‫מושכלת‬ ‫החלטה‬‫ו‬‫זכות‬ ‫את‬ ‫לממש‬‫ו‬.‫בבחירות‬ ‫ולהצביע‬ ‫הדמוקרטית‬‫עיקרון‬‫יסוד‬‫שמונח‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫ב‬‫בסיס‬‫שעניינה‬ ,‫זו‬ ‫עתירה‬‫אי‬-‫מצד‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬‫חמישה‬‫שהגישה‬ ‫מידע‬ ‫לבקשת‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬‫התנועה‬ )"‫"העותרת‬ :‫(להלן‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬‫ביום‬3‫ביולי‬2019‫התשנ"ח‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,- 1998‫לקבלת‬ ,‫משרדיהם‬ ‫ומנכ"לי‬ ‫הממשלה‬ ‫שרי‬ ‫של‬ ‫הפגישות‬ ‫יומני‬‫ה‬ ‫מיום‬-1‫בינואר‬2019‫ליום‬ ‫ועד‬ ‫המענה‬ ‫מתן‬"‫"החוק‬ :‫(להלן‬)‫בהתאמה‬ ,"‫ו"הבקשה‬ "‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫"חוק‬ ‫או‬. 2.‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬7)‫(ב‬‫לחוק‬‫המידע‬ ‫חופש‬‫על‬ ,‫יאוחר‬ ‫ולא‬ ,‫שיהוי‬ ‫ללא‬ ‫בבקשה‬ ‫החלטתם‬ ‫ליתן‬ ‫המשיבים‬ ‫מ‬-30.‫קבלתה‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬‫העותרת‬‫אף‬‫בבקשה‬ ‫הדגישה‬‫מפורשת‬ ‫בלשון‬‫שלמועד‬‫לבקשתה‬ ‫המענה‬ ‫מתן‬ ‫מיוחדת‬ ‫חשיבות‬‫היות‬‫בחי‬ ‫תקופת‬ ‫היא‬ ,‫ממוקדת‬ ‫תקופה‬ ‫לגבי‬ ‫מבוקשים‬ ‫הפגישות‬ ‫שיומני‬‫רות‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫כן‬,‫מאז‬‫הגשת‬‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫חלפו‬ ‫הבקשה‬‫חודשים‬ ‫שמונה‬,‫ו‬‫בד‬ ‫למשיבים‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫פניותיה‬ ‫ריבוי‬ ‫חרף‬‫וא"ל‬ ‫ובטלפון‬,‫לערכאות‬ ‫מפנייה‬ ‫להימנע‬ ‫בניסיון‬‫לא‬ ‫הבקשה‬‫ל‬ ‫זכתה‬‫מלא‬ ‫מענה‬‫מ‬‫המשיבים‬ ‫כלל‬.
 2. 2. 2 3.‫יצוין‬‫עתה‬ ‫כבר‬‫ש‬‫חלקי‬ ‫מענה‬‫לבקשה‬‫מאת‬ ‫התקבל‬ ‫אמנם‬:‫(להלן‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫מהמשיבים‬ ‫שניים‬ ‫"המשיב‬1‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫והמשרד‬ )":‫(להלן‬‫"המשיב‬3)"‫שמסרו‬ ,‫שניהם‬‫יומני‬ ‫את‬ ‫העותרת‬ ‫לידי‬ ‫מנכ"ליהם‬.,‫ברם‬‫במועד‬ ‫לנקוב‬ ‫העותרת‬ ‫לדרישת‬ ‫נענו‬ ‫לא‬ ‫כאחד‬ ‫שניהם‬‫ה‬‫תוך‬ ‫השר‬ ‫יומן‬ ‫למסירת‬ ‫צפוי‬ ‫התרא‬ ‫חרף‬ ,‫סביר‬ ‫זמן‬‫ו‬,‫כן‬ ‫יעשו‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫העותרת‬ ‫ת‬‫תעתור‬.‫המשפט‬ ‫לבית‬ 4.‫הנותרים‬ ‫המשיבים‬ ‫משלושת‬ ‫ששניים‬ ‫יצוין‬ ,‫התמונה‬ ‫להשלמת‬,‫"המשיב‬ :‫(להלן‬ ‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫המשרד‬ 2‫ו‬ )":‫(להלן‬ ‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬‫"המשיב‬5)",‫לבסוף‬ ‫הודיעו‬–‫בחלוף‬‫יותר‬‫מ‬‫שישה‬ ‫חודשים‬‫הבקשה‬ ‫שהוגשה‬ ‫מעת‬–‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לעותרת‬ ‫למסור‬ ‫החלטתם‬ ‫על‬,‫אולם‬ .‫הם‬ ‫גם‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫כלל‬ ‫למסירת‬ ‫הצפוי‬ ‫במועד‬ ‫מלנקוב‬ ‫נמנעו‬‫העותרת‬ ‫כדרישת‬ ,‫סביר‬‫שהועמדה‬ ‫לאי‬ ‫כתנאי‬-‫ידיה‬ ‫על‬ ‫עתירה‬ ‫הגשת‬. 5.:‫(להלן‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫הנותר‬ ‫המשיב‬‫"המשיב‬4)"‫אף‬ ‫נמנע‬ ,‫החלטה‬ ‫מלקבל‬,‫בבקשה‬‫קרי‬‫בכוונתו‬ ‫יש‬ ‫אם‬ , ‫לידי‬ ‫למסור‬‫העותרת‬.‫לאו‬ ‫אם‬ ,‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ 6.‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫במסגרת‬‫למסור‬ ‫למשיבים‬ ‫להורות‬‫דיחוי‬ ‫ללא‬ ‫העותרת‬ ‫לידי‬‫את‬ ‫כל‬‫בבקשה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫המידע‬ ‫פרטי‬,‫חלקם‬ ‫את‬ ,‫ולמצער‬‫בבקשה‬ ‫כמפורט‬ ,‫מכונה‬ ‫קריא‬ ‫בפורמט‬ ‫וזאת‬ ,. 7.‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫כן‬‫המשיב‬ ‫את‬ ‫לחייב‬‫ים‬‫בהוצאות‬‫העותרת‬‫לרבות‬ ,‫זה‬ ‫הליך‬ ‫בגין‬‫שכ"ט‬‫עו"ד‬ ‫כדין‬ ‫ומע"מ‬.‫זאת‬,‫הגבוה‬ ‫הצד‬ ‫על‬,‫מנת‬ ‫על‬‫להבטיח‬‫שבעתיד‬‫רשויות‬ ‫ישיבו‬‫במסגרת‬ ‫מידע‬ ‫לבקשות‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫המועדים‬,‫ובכך‬‫יתייתר‬.‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מידע‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫בפנייה‬ ‫הצורך‬ .‫ב‬‫בעתירה‬ ‫לדון‬ ‫הסמכות‬ 8.‫בעתירה‬ ‫לדון‬ ‫העניינית‬ ‫הסמכות‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬‫ל‬ ‫בהתאם‬‫פרט‬2)"‫המידע‬ ‫("חופש‬‫לתוספת‬ ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫לחוק‬ ‫הראשונה‬‫התש"ס‬ ,-2000‫בה‬ ‫לדון‬ ‫המקומית‬ ‫הסמכות‬ ‫וכן‬ ,,‫בהתאם‬ ‫ל‬‫תקנה‬2‫התשס"א‬ ,)‫דין‬ ‫(סדרי‬ ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫לתקנות‬-2000,‫והיות‬‫מקום‬ ‫היא‬ ‫שירושלים‬ ‫מושב‬‫ן‬‫הממונ‬ ‫של‬‫ות‬‫על‬‫יישום‬‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬‫המשיב‬ ‫אצל‬‫ים‬5-1. .‫ג‬‫לעתירה‬ ‫הצדדים‬ 9.,‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫התנועה‬ ,‫העותרת‬‫ש‬ ‫ציבורית‬ ‫עמותה‬ ‫היא‬‫פועלת‬‫למן‬2004‫חוק‬ ‫של‬ ‫יישומו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫שקיפות‬ ‫ולעודד‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬,.‫בישראל‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫כך‬ ‫ובתוך‬ 10.‫המשיב‬‫ים‬5-1–,‫האוצר‬ ‫משרד‬‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫המשרד‬,‫ומשרד‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬‫בהתאמה‬ ,–‫שאצל‬ ‫הרשויות‬ ‫הם‬‫ן‬‫נוצר‬‫ו‬‫קיים‬‫המבוקש‬ ‫המידע‬. .‫ד‬‫לעתירה‬ ‫הנדרשות‬ ‫והעובדות‬ ‫הרקע‬ 11.‫ביום‬3‫ביולי‬2019‫העותרת‬ ‫הגישה‬‫מידע‬ ‫בקשת‬‫רוחבית‬)‫המודיעין‬ ‫משרד‬ ‫(למעט‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫לכלל‬ ‫ובהם‬‫גם‬,‫המשיבים‬,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ,‫לקבל‬ ‫ביקשה‬ ‫ובה‬‫את‬‫לוח‬‫ות‬‫של‬ ‫הפגישות‬ ‫ויומני‬ ‫הזמנים‬‫שרי‬ ‫ו‬ ‫הממשלה‬‫של‬‫משרדי‬ ‫מנכ"לי‬‫הממשלה‬. ‫ומסומנת‬ ‫מצ"ב‬ ‫המידע‬ ‫בקשת‬/‫ע‬1. 12.‫הוא‬ ‫אחיד‬ ‫הבקשה‬ ‫נוסח‬.‫הדברים‬ ‫יובאו‬ ,‫דיוקם‬ ‫על‬ ‫דברים‬ ‫להעמיד‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫להלן‬‫בבקשה‬ ‫שנכתבו‬ ‫כפי‬: "‫מיום‬ ‫המשרד‬ ‫ומנכ"ל/ית‬ ‫השר/ה‬ ‫של‬ ‫יומניהם‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אבקש‬1/1/2019‫מתן‬ ‫ליום‬ ‫ועד‬ .‫המענה‬
 3. 3. 3 ‫היות‬‫ש‬‫יובהר‬ .‫והפורמט‬ ‫המידע‬ ‫היקף‬ ‫לעניין‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ,‫יחסית‬ ‫מצומצמת‬ ‫בבקשה‬ ‫מדובר‬ ‫הנמקה‬ ‫לקבל‬ ‫נבקש‬ ‫כי‬‫מנ‬ ‫שיש‬ ‫ביומן‬ ‫פגישה‬ ‫או‬ ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫קונקרטית‬‫י‬‫עה‬‫ל‬,‫מסירתם‬ )...(.‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫לסעיפים‬ ‫בהתאם‬ ‫חשיבות‬ ‫ולכן‬ ,‫בחירות‬ ‫תקופת‬ ‫היא‬ ,‫ממוקדת‬ ‫לתקופה‬ ‫מתייחסת‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫המענה‬ ‫מתן‬ ‫למועד‬ ‫גם‬)...( .." )‫הוספה‬ ‫(ההדגשה‬. 13.‫יצוין‬‫ש‬‫ב‬ ‫המידע‬ ‫את‬‫י‬‫להמציא‬ ‫העותרת‬ ‫קשה‬‫לידיה‬‫דיגיטליים‬ ‫בקבצים‬‫ו‬‫(הנית‬ ‫מכונה‬ ‫קריא‬ ‫בפורמט‬‫ן‬ )‫ממוחשב‬ ‫לניתוח‬'‫מס‬ ‫נוהל‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,7‫של‬" ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬)‫(פורמט‬ ‫צורת‬ ‫הנמסר‬ ‫המידע‬( "28.5.2013). '‫מס‬ ‫נוהל‬7‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫של‬/‫ע‬2. ‫ד‬.1‫המשיב‬ ‫בידי‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ .1‫האוצר‬ ‫משרד‬ , 14.‫ביום‬14‫באוגוסט‬2019‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בחלוף‬ ,-30‫הימים‬‫סעיף‬ ‫שקוצב‬7‫לחוק‬ )‫(ב‬‫בלא‬ ,‫לבקשה‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫המשיב‬ ‫מאת‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫שהתקבלה‬1‫התקופה‬ ‫במהלך‬‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫לו‬ ‫שלחה‬ ,‫בדוא"ל‬‫לגבי‬ .‫בקשתה‬‫וביום‬ ,‫נענתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫פנייתה‬ ‫גם‬ ,‫ברם‬1‫בנובמבר‬2019‫עם‬ ‫נוספת‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫לו‬ ‫שלחה‬ ‫חלוף‬120‫שהם‬ ,‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬‫המ‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬‫י‬‫רבי‬‫מידע‬ ‫לבקשת‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬‫בהתאם‬ ‫סעיף‬ ‫להוראות‬7‫לחוק‬–‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫התקופה‬ ‫הארכת‬ ‫על‬ ‫בכתב‬ ‫מנומקות‬ ‫הודעות‬ ‫למתן‬ ‫כפוף‬- 30‫הסטטוטוריים‬ ‫הימים‬‫שבעניינ‬ ‫הגם‬ ,‫נ‬‫ו‬‫התקבלה‬ ‫לא‬‫המשיב‬ ‫מאת‬1‫כל‬‫ארכה‬ ‫הודעת‬. ‫תכתובת‬ ‫העתקי‬‫ה‬‫דוא"ל‬‫עם‬‫ה‬‫משיב‬1‫הליכים‬ ‫נקיטת‬ ‫לפני‬ ‫התראה‬ ‫ומכתב‬‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬3. 15.‫כל‬ ‫ללא‬ ‫נוספים‬ ‫חודשיים‬ ‫חלוף‬ ‫לאחר‬‫המשיב‬ ‫מצד‬ ‫התייחסות‬1‫ביום‬ ,1‫בינואר‬2020‫העותרת‬ ‫לו‬ ‫שלחה‬ , ‫לתגובה‬ ‫זכתה‬ ‫אף‬ ‫והפעם‬ ‫נוספת‬ ‫תזכורת‬‫וביום‬ ,6‫בינואר‬2020–‫מ‬ ‫יותר‬‫חודשים‬ ‫שישה‬‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫הבקשה‬–‫התקבל‬‫המשיב‬ ‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫יומנו‬1‫בלבד‬ ‫וזאת‬ ,'‫(ר‬/‫ע‬3'‫בעמ‬ ,2-4.) 16.‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ ‫יום‬ ‫באותו‬1‫הודע‬‫ה‬‫שבה‬‫ביקשה‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫השר‬ ‫יומן‬ ‫לקבלת‬ ‫הצפי‬ ‫מהו‬ ‫להיוודע‬, .‫נמסר‬ ‫שטרם‬‫מקץ‬‫נוספים‬ ‫משבועיים‬ ‫למעלה‬‫ללא‬‫כל‬‫תגובה‬‫מ‬‫צד‬‫המשיב‬1,‫ביום‬23‫בינואר‬2020,‫שלחה‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫לו‬‫פנייתה‬ ‫לגבי‬.‫כ‬‫השיב‬ ‫בטרם‬ ‫חלפו‬ ‫נוספים‬ ‫שבועיים‬‫המשיב‬1,‫דוא"ל‬ ‫בהודעת‬‫מיום‬4 ‫בפברואר‬2020‫צ‬ ‫שבה‬‫מפי‬ ,‫וין‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬1,‫השר‬ ‫ללו"ז‬ ‫"באשר‬ ‫כי‬– .‫בהקדם‬ ‫לך‬ ‫לשלוח‬ ‫מקווה‬"‫העיכוב‬ ‫לסיבת‬ ‫באשר‬ ‫הסבר‬ ‫כל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫לא‬ ‫ואף‬‫מועד‬‫משוער‬‫למסירת‬‫יומן‬ ‫השר‬‫כך‬ ‫על‬ ‫להיוודע‬ ‫העותרת‬ ‫ביקשה‬ ‫מאז‬ ‫חודש‬ ‫כמעט‬ ‫שחלף‬ ‫הגם‬ ,'‫(ר‬/‫ע‬3'‫בעמ‬ ,5-6.) 17.‫ביום‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שבוע‬11‫בפברואר‬2020,‫עם‬ ‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫אדרי‬ ‫רחלי‬ ‫עו"ד‬ ,‫העותרת‬ ‫מנכ"לית‬ ‫קיימה‬ ‫הממונ‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫ה‬1‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫בניסיון‬ ,‫לקבל‬‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכותלי‬ ‫מחוץ‬‫היום‬ ‫באותו‬,‫זו‬ ‫לשיחה‬ ‫ובהמשך‬‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬1‫לפני‬ ‫התראה‬ ‫מכתב‬ ,‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫נקיטת‬‫ובו‬‫בעניין‬ ‫לעתור‬ ‫בכוונתה‬ ,‫השר‬ ‫של‬ ‫יומנו‬ ‫את‬ ‫לידיה‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫הבהירה‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫זה‬‫העוקב‬ ‫בשבוע‬‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מוגשת‬ ‫שבו‬ ‫השבוע‬ ,‫היינו‬ ,'‫(ר‬/‫ע‬3'‫בעמ‬ ,7). ‫ד‬.2‫המשיב‬ ‫בידי‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ .2‫פנים‬ ‫לביטחון‬ ‫המשרד‬ , 18.‫לאחר‬ ‫שבועיים‬‫ביום‬ ,‫הבקשה‬ ‫הגשת‬17‫ביולי‬2019‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫פנתה‬ ,2‫שהממו‬ ‫לה‬ ‫שנודע‬ ‫לאחר‬‫נ‬‫ה‬ ‫אצלו‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫על‬‫בתפקיד‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫מי‬ ‫להיוודע‬ ‫וביקשה‬ ,‫לידה‬ ‫לחופשת‬ ‫יצאה‬ ‫זה‬‫התקופה‬ ‫במהלך‬–‫ביקשה‬ ‫כך‬ ‫ובתוך‬‫לקבל‬‫גם‬‫המשיב‬ ‫אישור‬ ‫את‬2.‫הבקשה‬ ‫קבלת‬ ‫דבר‬ ‫על‬‫בתגובת‬
 4. 4. 4 ‫המשיב‬2‫שה‬‫ממלאת‬ ‫של‬ ‫שמה‬ ‫לעותרת‬ ‫נמסר‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫תקבלה‬‫היעדרותה‬ ‫בתקופת‬ ‫הממונה‬ ‫מקום‬,‫אך‬ .‫שהתבקש‬ ‫הקבלה‬ ‫לאישור‬ ‫התייחסות‬ ‫נעדרה‬ ‫זו‬ ‫מתגובה‬ ‫המשיב‬ ‫עם‬ ‫הדוא"ל‬ ‫תכתובת‬ ‫העתקי‬2‫ת‬ ,‫מ‬ ‫רשומת‬‫ו‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬‫מכתב‬‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬ ‫התראה‬/‫ע‬4. 19.‫ביום‬14‫באוגוסט‬2019‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בחלוף‬ ,-30‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ ,‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הסטטוטוריים‬ ‫הימים‬ ‫למשיב‬2‫לגבי‬‫בקשתה‬‫ל‬ ‫(ובנוגע‬‫שתי‬‫למשיב‬ ‫שהגישה‬ ‫נוספות‬ ‫בקשות‬2)‫אחרים‬ ‫בעניינים‬,‫ו‬‫ושלחה‬ ‫שבה‬ ‫מקץ‬ ‫נוספת‬ ‫תזכורת‬10‫זו‬ ‫לפנייתה‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫קיבלה‬ ‫לא‬ ‫שבהם‬ ‫ימים‬‫ביום‬ ,25‫באוגוסט‬2019. ‫למינה‬ ‫הסמנכ"לית‬ ‫בלשכת‬ ‫בכירה‬ ‫לשכה‬ ‫רכזת‬ ,‫כהן‬ ‫ליאת‬ '‫לגב‬ ‫בדוא"ל‬ ‫נשלחה‬ ‫זו‬ ‫תזכורת‬‫ל‬‫אנושי‬ ‫והון‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬2‫יום‬ ‫באותו‬ ‫שהתקבלה‬ ‫ובתגובתה‬ ,‫הדוא"ל‬ ‫כתובת‬ ‫אלא‬ ‫הופיעה‬ ‫לא‬‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬2'‫(ר‬/‫ע‬4'‫בעמ‬ ,3-4.)‫בניגוד‬ ,‫לכאורה‬ ,‫זאת‬‫סעיף‬ ‫להוראות‬2‫לתיקון‬ ‫לחוק‬ ‫ב‬ ‫התשי"ט‬ ,)‫והנמקות‬ ‫(החלטות‬ ‫המינהל‬ ‫סדרי‬-1958‫וסעיף‬61.323‫שקיבל‬ ‫הציבור‬ ‫עובד‬ ‫שלפיהן‬ ,‫לתקשי"ר‬ ‫למבקש‬ ‫בכתב‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ויודיע‬ ‫המטפל‬ ‫לעובד‬ ‫הפנייה‬ ‫את‬ ‫יעביר‬ ,‫באחריותו‬ ‫אינו‬ ‫בו‬ ‫שהטיפול‬ ‫מכתב‬. 20.,‫מקום‬ ‫מכל‬‫ביום‬ ,‫נוספים‬ ‫כחודשיים‬ ‫לאחר‬1‫באוקטובר‬2019,‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬2‫נוספת‬ ‫תזכורת‬ ‫בקשתה‬ ‫לגבי‬‫והן‬ ‫כהן‬ '‫הגב‬ ‫את‬ ‫הן‬ ‫כיתבה‬ ‫שעליה‬ ‫דוא"ל‬ ‫בהודעת‬ ,‫את‬‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫כתובת‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬2.‫לפנייתה‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫העותרת‬ ‫קיבלה‬ ‫לא‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫ובחלוף‬ ,, ‫ביום‬30‫בדצמבר‬2019–,‫היינו‬‫בת‬ ‫המירבית‬ ‫הזמנים‬ ‫מסגרת‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬120‫למתן‬ ‫הימים‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫לבקשה‬ ‫מענה‬7,‫לחוק‬‫בלא‬‫שניתנה‬‫ארכה‬ ‫הודעת‬ ‫כל‬‫התקופה‬ ‫כל‬ ‫משך‬‫מענה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫וממילא‬ , ‫לבקשה‬–‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬2‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫נקיטת‬ ‫לפני‬ ‫התראה‬ ‫מכתב‬‫הבהירה‬ ‫ובו‬ , ‫לא‬ ‫אם‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לעתור‬ ‫שבכוונתה‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫לבקשה‬ ‫מענה‬ ‫תקבל‬14‫בינואר‬2020.‫היחידה‬ ‫התגובה‬ ‫המשיב‬ ‫מאת‬2‫ביקשה‬ ‫שבה‬ ‫דוא"ל‬ ‫בהודעת‬ ,‫כהן‬ '‫מהגב‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫התקבלה‬ ‫האמור‬ ‫ההתראה‬ ‫למכתב‬ ‫זו‬‫תפקיד‬ ‫שעברתי‬ ‫מהסיבה‬ ‫אלו‬ ‫במיילים‬ ‫אותי‬ ‫לכתב‬ ‫"לא‬."'‫(ר‬/‫ע‬4'‫בעמ‬ ,5-6.) 21.‫בראשית‬‫חודש‬‫פברואר‬2020‫קיימה‬‫מטה‬ ‫החתומה‬ ‫העותרת‬ ‫ב"כ‬‫על‬ ‫הממונה‬ ‫עם‬ ‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫מספר‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬2,‫הלידה‬ ‫מחופשת‬ ‫שובה‬ ‫לאחר‬‫בניסיון‬ ,‫אחרון‬‫לערכאות‬ ‫מפנייה‬ ‫להימנע‬. ,‫אולם‬‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫שהתקיימה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשיחה‬,‫ביום‬5‫בפברואר‬2020–‫מ‬ ‫למעלה‬‫חודשים‬ ‫שבעה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫מיום‬–‫נמסר‬‫לעותרת‬‫שהמשיב‬2‫החליט‬,‫המבוקשים‬ ‫היומנים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫למסור‬‫א‬‫ך‬‫יומן‬ ‫השר‬‫לא‬‫למסירה‬ ‫מוכן‬ ‫יהיה‬‫אלא‬‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כחודש‬‫המנכ"ל‬ ‫יומן‬ ‫ולגבי‬ ,‫אף‬‫צפוי‬ ‫מועד‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫למסירתו‬'‫(ר‬/‫ע‬4'‫בעמ‬ ,7). ‫ד‬.3.‫המשיב‬ ‫בידי‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬3‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ , 22.‫ביום‬ ,‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬8‫ביולי‬2019‫המשיב‬ ‫מאת‬ ‫התקבל‬ ,3‫על‬ ‫אישור‬‫דבר‬‫קבלת‬‫ה‬. ‫וחצי‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬‫בלא‬ ‫חלפו‬‫כל‬,‫מצדו‬ ‫נוספת‬ ‫התייחסות‬‫ו‬‫ביום‬22‫באוקטובר‬2019–,‫היינו‬75‫יום‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬30‫לבקשה‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הסטטוטוריים‬ ‫הימים‬‫שניתנ‬ ‫בלא‬ ,‫כדין‬ ‫ארכה‬ ‫הודעות‬ ‫ו‬–‫מסר‬ ‫המשיב‬3‫העותרת‬ ‫לידי‬ ‫המנכ"ל‬ ‫יומן‬ ‫את‬‫במכתב‬ .‫דוא"ל‬ ‫באמצעות‬ ,‫שצירף‬‫המשיב‬ ‫ציין‬ ‫זו‬ ‫להודעתו‬3, ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מפי‬‫חוק‬‫השר‬ ‫יומן‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫לבקשתך‬ ‫"בהתייחס‬ ‫כי‬ ,‫אצלו‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬–‫טרם‬ ‫השר‬ ‫יומן‬ ".‫אליי‬ ‫הועבר‬,‫הפעם‬ ‫גם‬‫השר‬ ‫יומן‬ ‫למסירת‬ ‫משוער‬ ‫מועד‬ ‫או‬ ‫לעיכוב‬ ‫הסבר‬ ‫כל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬. ‫המשיב‬ ‫עם‬ ‫הדוא"ל‬ ‫תכתובת‬ ‫העתקי‬3‫ו‬‫ת‬‫מ‬ ‫רשומת‬‫טלפון‬ ‫שיחת‬‫עמו‬‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬5. 23.‫והמשיב‬ ‫העותרת‬ ‫ניהלו‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫ביומיים‬3‫בדוא"ל‬ ‫דברים‬ ‫חילופי‬‫בנוגע‬‫שבו‬ ‫לפורמט‬‫קובץ‬ ‫נמסר‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫יומן‬‫שהעותרת‬ ‫הובהר‬ ‫שבמסגרתם‬‫ע‬‫ודנה‬‫השר‬ ‫יומן‬ ‫לקבלת‬ ‫ממתינה‬.‫חודשיים‬ ‫חלפו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שב‬‫הם‬‫מהמשיב‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬3‫ו‬ ,‫התייחסות‬ ‫כל‬‫ביום‬23‫בדצמבר‬2019‫שלחה‬‫לו‬‫העותרת‬‫תזכורת‬‫שבה‬
 5. 5. 5 ‫לקבלת‬ ‫הצפי‬ ‫מהו‬ ‫להיוודע‬ ‫ביקשה‬‫היומן‬‫החסר‬.‫בחלוף‬‫משבוע‬ ‫יותר‬‫לתזכורת‬ ‫תגובה‬ ‫כל‬ ‫שקיבלה‬ ‫בלא‬ ‫ביום‬ ,‫זו‬1‫בינואר‬2020‫נוספ‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ ,‫ו‬ ,‫ת‬‫משחלף‬‫המשיב‬ ‫מצד‬ ‫תגובה‬ ‫ללא‬ ‫נוסף‬ ‫שבוע‬3, ‫ביום‬9‫בינואר‬2020‫תזכורת‬ ‫לו‬ ‫שלחה‬ ,‫שלישית‬,‫ש‬ ‫הדגישה‬ ‫והפעם‬‫אי‬‫נה‬‫מצליחה‬‫על‬ ‫הממונה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬3‫באתר‬ ‫שמפורסם‬ ‫הטלפון‬ ‫במספר‬‫שלו‬ ‫האינטרנט‬'‫(ר‬/‫ע‬5'‫בעמ‬ ,6-11.) 24.‫ביום‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫בתכוף‬12‫בינואר‬2020,‫טלפנה‬‫הח"מ‬ ‫אל‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬3. ‫הממונה‬ ‫מסרה‬ ‫זו‬ ‫בשיחתן‬‫השר‬ ‫שיומן‬‫אינו‬‫משום‬ ‫העותרת‬ ‫לידי‬ ‫מועבר‬.‫לידיה‬ ‫אותו‬ ‫קיבלה‬ ‫לא‬ ‫שהממונה‬ ‫הח"מ‬ ‫לשאלת‬‫בטלפון‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫נוסף‬ ‫בירור‬ ‫לערוך‬ ‫תעדיף‬ ‫הממונה‬ ‫אם‬3 ‫עם‬ ‫הח"מ‬ ‫אל‬ ‫לחזור‬ ‫ולאחריו‬‫ש‬ ‫סבורה‬ ‫היא‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ,‫היומן‬ ‫לקבלת‬ ‫צפוי‬ ‫מועד‬‫השר‬ ‫יומן‬,‫יגיע‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שיג‬ ‫חושבת‬ ‫שאינה‬ ‫הממונה‬ ‫השיבה‬‫יע‬.‫לדבריה‬,‫שבה‬ ‫הממונה‬ ,‫שיחתן‬ ‫במהלך‬ ‫לח"מ‬ ‫שנמסרו‬ ‫כפי‬ ‫נוספת‬ ‫בדיקה‬ ‫לקיים‬ ‫צורך‬ ‫רואה‬ ‫ואינה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ובדקה‬;‫שביקשה‬ ‫היחידה‬ ‫אינה‬ ‫העותרת‬ ‫השר‬ ‫יומן‬ ‫את‬ ‫לקבל‬;‫בנושא‬ ‫תשובה‬ ‫לממונה‬ ‫ואין‬'‫(ר‬/‫ע‬5'‫בעמ‬ ,12.) ‫ד‬.4‫המשיב‬ ‫בידי‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ .4‫הפנים‬ ‫משרד‬ , 25.‫הגשת‬ ‫יום‬ ‫למחרת‬‫ביום‬ ,‫הבקשה‬4‫ביולי‬2019‫המשיב‬ ‫מאת‬ ‫התקבל‬ ,4.‫קבלתה‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫אישור‬‫כל‬ ‫נוספת‬ ‫התייחסות‬‫מאת‬‫המשיב‬4‫במשך‬ ‫העותרת‬ ‫אצל‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫לבקשה‬‫וחצי‬ ‫כחודשיים‬‫ו‬ ,‫ביום‬18 ‫בספטמבר‬2019‫שלחה‬‫היא‬.‫בקשתה‬ ‫בדבר‬ ‫תזכורת‬‫ל‬ ‫זכתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫פנייה‬ ‫גם‬‫מצד‬ ‫תגובה‬‫המשיב‬4‫וביום‬ , 1‫לו‬ ‫שלחה‬ ‫בנובמבר‬‫בת‬ ‫המירבית‬ ‫הזמן‬ ‫מסגרת‬ ‫בנקוף‬ ‫נוספת‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬120‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הימים‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫לבקשה‬7‫לחוק‬.‫כדין‬ ‫ארכה‬ ‫הודעות‬ ‫ניתנו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫שגם‬ ‫אף‬ , ‫המשיב‬ ‫עם‬ ‫הדוא"ל‬ ‫תכתובת‬ ‫העתקי‬4,‫מ‬ ‫תרשומת‬‫טלפון‬ ‫שיחת‬‫התראה‬ ‫ומכתב‬‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬6. 26.‫גם‬‫מקץ‬‫לא‬ ‫נוספים‬ ‫חודשיים‬‫התקבלה‬‫המשיב‬ ‫מטעם‬ ‫תגובה‬ ‫כל‬4‫העותרת‬ ‫לבקשת‬‫ו‬,‫ששלחה‬ ‫לתזכורות‬ ‫וביום‬1‫בינואר‬2020‫הבהירה‬ ‫שבה‬ ,‫נוספת‬ ‫תזכורת‬ ‫היא‬ ‫שלחה‬‫ש‬.‫בהקדם‬ ‫המענה‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫המשיב‬ ‫מצד‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫בהיעדר‬4‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ ,‫נוספים‬ ‫שבועות‬ ‫כשלושה‬ ‫בחלוף‬ ‫גם‬ ‫ביום‬ ‫רביעית‬23‫בינואר‬2020,‫ו‬‫בה‬‫ציינה‬‫גם‬‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫המשיב‬4,‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫ובאתר‬ ‫באתרו‬ ‫שמפורסמים‬ ‫הטלפון‬ ‫במספרי‬‫היות‬ ‫ש‬‫הראש‬‫ון‬‫מענה‬ ‫אין‬ ‫ובשני‬ ‫מחובר‬ ‫אינו‬'‫(ר‬/‫ע‬6'‫בעמ‬ ,4.) 27.‫ביום‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬28‫בינואר‬2020‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫עם‬ ‫בטלפון‬ ‫לשוחח‬ ‫הח"מ‬ ‫ביד‬ ‫הסתייע‬ , ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬4.‫התזכורות‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ ‫הח"מ‬ ‫באזני‬ ‫הממונה‬ ‫אישרה‬ ‫שיחתן‬ ‫במהלך‬ ‫בדוא"ל‬ ‫שנשלחו‬,‫א‬‫ף‬‫ש‬‫שלחה‬ ‫לא‬‫קבלתן‬ ‫בעקבות‬ ‫תגובה‬ ‫כל‬ ‫לעותרת‬.‫לסטטוס‬ ‫באשר‬ ‫הח"מ‬ ‫לשאלת‬ ‫המשיב‬ ‫מטעם‬ ‫בנושא‬ ‫שמכתב‬ ‫הממונה‬ ‫השיבה‬ ,‫עת‬ ‫לאותה‬ ‫נכון‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬4‫בשבוע‬ ‫לעותרת‬ ‫יישלח‬ ‫והדגישה‬ ,‫העוקב‬–.‫עצמם‬ ‫היומנים‬ ‫ולא‬ ,‫מכתב‬‫הממונה‬ ‫מסרה‬ ‫כן‬‫בטל‬‫פון‬‫לשאלת‬ ‫להשיב‬ ‫יודעת‬ ‫שאינה‬ ‫הח"מ‬‫לאו‬ ‫אם‬ ,‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫צפויה‬ ‫העותרת‬ ‫אם‬–‫ו‬‫כמעט‬ ,‫זאת‬‫חודשים‬ ‫שבעה‬‫מיום‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬'‫(ר‬/‫ע‬6'‫בעמ‬ ,5.)‫ש‬ ‫לציין‬ ‫מיותר‬.‫העיכוב‬ ‫לסיבת‬ ‫באשר‬ ‫הסבר‬ ‫כל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בשיחה‬ ‫גם‬ 28..‫הנ"ל‬ ‫בשיחה‬ ‫כמובטח‬ ‫מכתב‬ ‫כל‬ ‫העותרת‬ ‫אצל‬ ‫התקבל‬ ‫לא‬ ‫האמורה‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחת‬ ‫שלאחר‬ ‫בשבוע‬‫לפיכך‬ ‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬4‫ביום‬ ,‫העוקב‬ ‫השבוע‬ ‫בראשית‬9‫בפברואר‬2019‫להתייחסות‬ ‫באשר‬ ‫תזכורת‬ , ‫הכתובה‬,‫לבקשתה‬‫שהובטחה‬‫לה‬‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ו‬.‫ללא‬ ‫נוספים‬ ‫יומיים‬ ‫בחלוף‬ ‫המשיב‬ ‫מטעם‬ ‫תגובה‬ ‫כל‬4‫ביום‬ ,11‫בפברואר‬2020‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬ ,4‫נקיטת‬ ‫לפני‬ ‫התראה‬ ‫מכתב‬ ‫וב‬ ,‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬‫המשיב‬ ‫את‬ ‫יידעה‬4‫לבקשתה‬ ‫מענה‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לעתור‬ ‫שבכוונתה‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ,‫העותרת‬ ‫לידי‬ ‫יימסרו‬ ‫והמנכ"ל‬ ‫השר‬ ‫יומני‬ ‫אם‬ ‫החלטה‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫במובן‬ ‫ולו‬ ,‫ימים‬ ‫שבוע‬ ‫בתוך‬ ‫מועד‬ ‫לרבות‬‫ל‬ ‫צפוי‬‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫בתוך‬ ‫לידיה‬ ‫מסירתם‬'‫(ר‬/‫ע‬6'‫בעמ‬ ,6.)
 6. 6. 6 ‫ד‬.5‫המשיב‬ ‫בידי‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ .5‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ , 29.‫המשיב‬ ‫מטעם‬5‫התייחסות‬ ‫כל‬ ‫העותרת‬ ‫אצל‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬,‫קבלה‬ ‫אישור‬ ‫ולּו‬ ,‫כל‬ ‫לאורך‬120‫הימים‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫שלאחר‬–,‫כאמור‬ ,‫שהם‬‫המירבית‬ ‫התקופה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬7‫לחוק‬‫שניתנו‬ ‫היכן‬ ‫כדין‬ ‫ארכה‬ ‫הודעות‬,‫אף‬‫ש‬‫התקבלו‬ ‫לא‬ ‫בענייננו‬‫ארכות‬‫כאמור‬‫מאת‬‫מהמשיבים‬ ‫מי‬‫המשיב‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ , 5.‫לאחר‬ ‫יום‬‫מכן‬‫ביום‬ ,1‫בנובמבר‬2019,.‫לבקשתה‬ ‫בנוגע‬ ‫בדוא"ל‬ ‫תזכורת‬ ‫העותרת‬ ‫שלחה‬‫לא‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬ ‫המשיב‬ ‫מאת‬ ‫התקבלה‬5,‫תגובה‬ ‫כל‬‫גם‬ ‫וכך‬‫ביום‬ ‫נוספות‬ ‫תזכורות‬ ‫לו‬ ‫שלחה‬ ‫שהעותרת‬ ‫לאחר‬1‫בינואר‬ 2020,21‫בינואר‬2020‫ו‬-23‫בינואר‬2020,‫ו‬‫האחרונה‬ ‫שבפנייתה‬ ‫הגם‬‫עמה‬ ‫ליצור‬ ‫ביקשה‬‫קשר‬‫באמצעות‬ ,‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫מספר‬‫מאחר‬‫שמפורסמים‬ ‫הטלפון‬ ‫במספרי‬ ‫טלפוני‬ ‫מענה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫באתרו‬‫המשיב‬ ‫של‬5‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫ובאתר‬. ‫המשיב‬ ‫עם‬ ‫הדוא"ל‬ ‫תכתובת‬ ‫העתקי‬5,‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬ ‫התראה‬ ‫ומכתב‬ ‫טלפון‬ ‫משיחת‬ ‫תרשומת‬/‫ע‬7. 30.‫ביום‬28‫בינואר‬2020‫בידי‬ ‫עלה‬‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫עם‬ ‫בטלפון‬ ‫לשוחח‬ ‫הח"מ‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬5. ‫שהתקיימה‬ ,‫זו‬ ‫בשיחה‬‫חודשים‬ ‫שבעה‬‫תמימים‬‫לאחר‬,‫הבקשה‬ ‫הגשת‬‫לח"מ‬ ‫הממונה‬ ‫מסרה‬‫בטלפון‬ ‫שהמשיב‬5‫את‬ ‫העותרת‬ ‫לידי‬ ‫למסור‬ ‫מתעתד‬‫המבוקשים‬ ‫היומנים‬ ‫שני‬‫צפי‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ,‫לגבי‬‫מועד‬ ‫מסירתם‬.‫הדוא"ל‬ ‫באמצעות‬ ‫העותרת‬ ‫ששלחה‬ ‫התזכורות‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ ‫הח"מ‬ ‫באזני‬ ‫אישרה‬ ‫אף‬ ‫הממונה‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫טענה‬‫ארכות‬ ‫ניתנו‬ ‫לבטח‬,‫לסתור‬ ‫הח"מ‬ ‫טענות‬ ‫חרף‬ ,‫ש‬ ‫אף‬‫בבד‬ ‫בד‬‫"לא‬ ‫הרב‬ ‫העומס‬ ‫שמחמת‬ ‫הודתה‬ "‫נתקבל‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫לשלוח‬ ‫מספיקים‬ ‫תמיד‬.‫הח"מ‬ ‫מסרה‬ ‫השיחה‬ ‫בסיום‬‫לממונה‬‫שנוכח‬‫דבריה‬,‫שלפיהם‬ ‫עתיד‬‫המשיב‬5‫להמתין‬ ‫מוכנה‬ ‫העותרת‬ ‫תהיה‬ ,‫בקרוב‬ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למסור‬‫לקבלתו‬‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ,‫נוסף‬‫ו‬‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לעתור‬ ‫בכוונתה‬ ,‫בהקדם‬ ‫היומנים‬ ‫את‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫ציינה‬'‫(ר‬/‫ע‬7'‫בעמ‬ ,4.) 31.‫התקבלה‬ ,‫האמורה‬ ‫הטלפון‬ ‫לשיחת‬ ‫ובהמשך‬ ‫היום‬ ‫באותו‬‫העותרת‬ ‫אצל‬‫דוא"ל‬ ‫הודעת‬‫ראשונה‬‫מאת‬ ‫המשיב‬5,‫לבקשה‬ ‫בנוגע‬‫נמסר‬ ‫שבה‬‫כי‬ ‫לה‬"‫המקצועי‬ ‫האגף‬ ‫מול‬ ‫טיפול‬ ‫בה‬ ‫החל‬ ‫"כבר‬‫וכי‬ ,‫העותרת‬‫תקבל‬ ‫היומנים‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫עדכון‬‫לידי‬‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬5.,‫אולם‬‫חלפו‬ ‫נוספים‬ ‫שבועיים‬ ‫בלא‬‫המשיב‬ ‫מאת‬ ‫התייחסות‬ ‫כל‬5,‫וביום‬11‫בפברואר‬2020‫העותרת‬ ‫תקוות‬ ‫משאפסה‬ ,‫שהמשיב‬5‫י‬‫מלא‬ ,‫בסבלנות‬ ‫תמתין‬ ‫רק‬ ‫אם‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫חובתו‬ ‫את‬‫למשיב‬ ‫היא‬ ‫שלחה‬5‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫נקיטת‬ ‫לפני‬ ‫התראה‬, ‫שב‬ ‫הבהירה‬ ‫שבה‬‫לבקשתה‬ ‫מענה‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫לערכאות‬ ‫לפנות‬ ‫כוונתה‬.‫ימים‬ ‫שבוע‬ ‫בתוך‬‫ביום‬ ,‫למחרת‬ 12‫בפברואר‬2020,‫הודיע‬‫המשיב‬5,‫הדוא"ל‬ ‫באמצעות‬ ,‫לעותרת‬‫כי‬‫וקיימת‬ ‫הופק‬ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫לשכות‬ ‫מנהלי‬ ‫בידי‬ ‫בדיקתו‬ ‫נשלמה‬ ‫שטרם‬ ‫אלא‬ ,‫לידיה‬ ‫למסרו‬ ‫החלטה‬‫והשר‬ ‫המנכ"ל‬.‫בתשובתה‬ ‫למשיב‬ ‫העותרת‬ ‫הודיעה‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫שנשלחה‬5‫הוגשה‬ ‫שהבקשה‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫שבשים‬‫ל‬‫ו‬224,‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫תראה‬‫עצמה‬‫חופשית‬‫לשבוע‬ ‫עד‬ ‫היומנים‬ ‫את‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫נוספת‬ ‫התראה‬ ‫ללא‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לעתור‬ ‫העוקב‬‫השבוע‬ ‫הוא‬ ,‫שבסיומו‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מוגשת‬'‫(ר‬/‫ע‬7'‫בעמ‬ ,5-7.) 32.,‫דברים‬ ‫של‬ ‫סיכומם‬‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫בחלוף‬ ‫גם‬‫חודשים‬ ‫שמונה‬,‫הבקשה‬ ‫שהוגשה‬ ‫מעת‬‫שהם‬‫זמן‬ ‫פרק‬‫כפול‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫החוק‬ ‫שקוצב‬ ‫המירבית‬ ‫הזמן‬ ‫ממסגרת‬,‫זאת‬ ‫ואף‬‫שניתנו‬ )‫בענייננו‬ ‫התקיים‬ ‫(שלא‬ ‫בתנאי‬ ‫כדין‬ ‫ארכה‬ ‫הודעות‬–‫לא‬‫הואילו‬‫המשיבים‬5-1‫למסור‬‫לא‬ ‫ואף‬ ‫לבקשה‬ ‫מלא‬ ‫מענה‬‫למסירתו‬ ‫צפוי‬ ‫מועד‬, ‫הק‬ ‫כל‬ ‫כלו‬ ‫אשר‬ ‫עד‬‫יצים‬.‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫הגשת‬ ‫זולת‬ ‫ברירה‬ ‫נותרה‬ ‫לא‬ ‫ולעותרת‬ 33.‫הוגשה‬ ‫שלהם‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫שמרבית‬ ‫יצוין‬ ,‫התמונה‬ ‫להשלמת‬‫הבקשה‬‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מושא‬,‫לידי‬ ‫מסרו‬ ‫מלא‬ ‫מענה‬ ‫העותרת‬‫לבקשתה‬‫ל‬ ‫נכון‬ .‫יום‬‫הגשת‬‫העתירה‬‫נמנו‬‫ב‬‫רשימה‬‫זו‬‫המשרד‬ ,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫החקלאו‬ ‫משרד‬ ,‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ,‫הפריפריה‬ ‫לפיתוח‬,‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ,‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬ ‫ת‬ ‫משרד‬ ,‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ,‫דת‬ ‫לשירותי‬ ‫המשרד‬ ,‫והתעשייה‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫אזורי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫המשרד‬ ,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ,‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬ ,‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומית‬ ‫התשתיות‬ ,‫האנרגיה‬ ‫התפוצות‬ ‫משרד‬ ,‫והחלל‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫המדע‬ ‫משרד‬‫החינוך‬ ‫ומשרד‬.
 7. 7. 7 34.‫ש‬ ‫יוער‬ ,‫האוזן‬ ‫את‬ ‫לסבר‬ ‫כדי‬‫קיבל‬ ‫קודמות‬ ‫בשנים‬ ‫גם‬‫ה‬‫העותרת‬‫כ‬ ‫כמוה‬ ,‫אחרים‬ ‫מידע‬ ‫מבקשי‬,‫מלא‬ ‫מענה‬ ‫שהגיש‬ ‫מידע‬ ‫בקשות‬ ‫בעקבות‬ ‫רבים‬ ‫ממשלה‬ ‫ממשרדי‬‫ו‬‫וכ‬ ,‫בראשם‬ ‫העומדים‬ ‫יומני‬ ‫לקבלת‬‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫ך‬ ‫של‬ ‫יומניהם‬‫אחרים‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫ראשי‬.‫ל‬‫והרחבה‬ ‫עיון‬ ‫המשך‬‫המפורסם‬ ‫המידע‬ '‫ר‬‫בעמוד‬"‫מידע‬ ‫שהשגנו‬"‫ש‬‫באתר‬‫העותרת‬(www.meida.org.il.) .‫ה‬‫המשפטי‬ ‫הטיעון‬ .‫ה‬1.‫מזמנים‬ ‫חריגה‬–‫למידע‬ ‫הזכות‬ ‫כרסום‬‫ההשתתפות‬ ‫וזכות‬ 35.‫במסגרת‬‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬‫המחוקק‬ ‫קבע‬‫בסעיף‬7‫לחוק‬‫ברור‬ ‫זמנים‬ ‫מסגרת‬‫מידע‬ ‫לבקשת‬ ‫מענה‬ ‫ולפיה‬ ,‫ה‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬‫מ‬ ‫יאוחר‬ ‫ולא‬ ‫שיהוי‬ ‫ללא‬-30‫מלבד‬ ,‫יום‬‫בהתקיים‬‫מיוחדות‬ ‫נסיבות‬‫ש‬ ,‫ב‬‫קרותן‬‫הרשות‬ ‫יכולה‬ ‫להאריך‬‫פרק‬‫זה‬ ‫זמן‬,‫תוך‬‫ה‬ ‫ציון‬.‫לכך‬ ‫טעמים‬‫בענייננו‬,‫פגע‬‫ו‬‫המשיב‬‫ים‬‫ב‬‫בכך‬ ‫למידע‬ ‫הציבור‬ ‫זכות‬‫שבחר‬‫ו‬ ‫העתירה‬ ‫מושא‬ ‫לבקשה‬ ‫להשיב‬ ‫שלא‬,‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫הזמנים‬ ‫ממסגרת‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬. 36.‫הזמנים‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬‫מלמדת‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫העובדה‬‫ש‬‫התקנות‬ ‫מתקין‬‫קבע‬‫ש‬‫רשות‬‫שתחרוג‬‫מהזמנים‬‫שקובע‬ ‫ה‬‫והפקה‬ ‫טיפול‬ ‫אגרות‬ ‫לגבות‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫חוק‬‫תקנה‬ '‫(ר‬6‫התשנ"ט‬ ,)‫(אגרות‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לתקנות‬ ‫א‬-1999). 37.‫את‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫הבהירו‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫גם‬‫חשיבות‬‫ה‬‫של‬‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫הזמנים‬ ‫מסגרת‬.,‫בעבר‬ ‫שהודגש‬ ‫כפי‬ ‫באמצעות‬ ‫המבקשים‬ ‫את‬ ‫יתישו‬ ‫ולא‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫שבחוק‬ ‫המועדים‬ ‫על‬ ‫יקפידו‬ ‫הרשויות‬ ‫כי‬ ‫חשיבות‬ ‫"יש‬ "‫(עת‬ "‫תשובות‬ ‫במתן‬ '‫'סחבת‬‫ם‬)‫ת"א‬ ‫(מינהליים‬36541-12-12‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫ועד‬ '‫נ‬ ‫שטנגר‬-‫של‬ ‫והמרכז‬ ‫אביב‬ ‫בישראל‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬'‫פס‬ ,4(,‫בנבו‬ ‫פורסם‬25.2.2014.)) 38.‫מנובמבר‬ ‫בפסיקה‬2017‫ש‬ ‫שעה‬ ‫הרשויות‬ ‫להתנהלות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫התייחס‬‫אי‬ ‫בעצם‬-‫המענה‬ ‫מתן‬‫הן‬ ‫מאלצות‬‫מידע‬ ‫מבקשי‬‫לעתור‬‫המשפט‬ ‫לבית‬–‫מקשות‬ ‫ובכך‬‫מאד‬‫על‬‫מימוש‬‫של‬ ‫ה‬‫למידע‬ ‫הציבור‬ ‫זכות‬: ‫בעקבות‬ ‫שרק‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫החוקית‬ ‫חובתם‬ ‫על‬ ‫חולקים‬ ‫אינם‬ ‫"המשיבים‬ ‫סבירה‬ ‫סיבה‬ ‫כל‬ ‫מספקים‬ ‫ואינם‬ ,‫החומרים‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫הואילו‬ ‫העתירה‬ ‫הגשת‬ ‫אינה‬ ‫מוקדמים‬ ‫בשלבים‬ ‫נמחקה‬ ‫שהעתירה‬ ‫טענתם‬ .‫העותרת‬ ‫מבקשות‬ ‫להתעלמותם‬ ‫לס‬ ‫יכולה‬‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫העתירה‬ ‫שכן‬ ,‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫נמוך‬ ‫סכום‬ ‫לפסיקת‬ ‫ייע‬ ‫מעבר‬ .‫המשיבים‬ ‫של‬ ‫קלוקלת‬ ‫התנהלות‬ ‫בשל‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫והוגשה‬ ,‫מלכתחילה‬ ‫מוגשת‬ ‫על‬ ‫הדבר‬ ‫הכביד‬ ,‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לה‬ ‫המגיע‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫מהעותרת‬ ‫שנדרשו‬ ‫למאמצים‬ ‫מק‬ ‫ויהיה‬ ‫יכול‬ ‫בעתיד‬ ,‫משכך‬ .‫ממילא‬ ‫העמוסה‬ ,‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫מערכת‬‫פסיקת‬ ‫לשקול‬ ‫ום‬ "‫המדינה‬ ‫אוצר‬ ‫לטובת‬ ‫גם‬ ‫הוצאות‬. ‫ב‬ ‫החלטה‬"‫עת‬‫ם‬‫י‬ ‫(מינהליים‬-)‫ם‬26933-02-17‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ '‫נ‬ ‫ודין‬ ‫טבע‬ ‫אדם‬, '‫פס‬8,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬16.11.2017). 39.‫במובן‬ ,‫למידע‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫בזכותו‬ ‫שלובים‬ ‫אלה‬ ‫שכן‬ ,‫טכני‬ ‫כעניין‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫הזמנים‬ ‫את‬ ‫שאי‬-‫כלהלן‬ ‫באומרו‬ ‫סומר‬ ‫הלל‬ ‫ד"ר‬ ‫הרחיב‬ ‫כך‬ ‫על‬ .‫מהותית‬ ‫פגיעה‬ ‫זו‬ ‫בזכות‬ ‫פוגעת‬ ‫בזמנים‬ ‫עמידה‬: ‫המקרים‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫וברוב‬ ‫בזול‬ ,‫ביעילות‬ ,‫במהירות‬ ‫להיענות‬ ‫צריכה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫"בקשה‬ ‫מיותר‬ ‫עיכוב‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,)‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫למסירת‬ ‫הסייגים‬ ‫של‬ ‫לגדרם‬ ‫נכנסים‬ ‫(שאינם‬ ‫המחייב‬‫ה‬ ‫כל‬ .‫לערכאות‬ ‫ופנייה‬ ‫הרשות‬ ‫עם‬ ‫התנצחות‬‫ע‬‫ר‬‫מ‬‫הזכות‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫קשיים‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫המידע‬ ‫בקבלת‬ ‫עיכוב‬ .‫הזכות‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫במטרה‬ ‫פוגעת‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫העלויות‬ ‫לאור‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אקטואליות‬ ‫סוגיות‬ ‫לגבי‬ ‫במועד‬ ‫דעתו‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫מהציבור‬ ‫מונע‬ ‫סירוב‬ ,‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫בפנייה‬ ‫הכרוכות‬ ‫הגבוהות‬,‫כחוק‬ ‫מרצונה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫הרשות‬ ‫לאי‬ ‫המקרים‬ ‫מן‬ ‫ניכר‬ ‫בחלק‬ ‫יביא‬-‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫המידע‬ ‫לקבלת‬ ‫הזכות‬ ‫של‬ ‫מימושה‬
 8. 8. 8 ‫לקבלו‬ ‫זכאי‬ ‫המבקש‬ ‫היה‬....‫המידע‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫הרשות‬ ‫נציגי‬ ‫מסכימים‬ ,‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫המידע‬ ‫למסירת‬ ‫בעתירה‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫לדיון‬ ‫הגיעם‬ ‫עם‬ )‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫למסור‬ ‫סירבו‬ ‫(אותו‬ ‫תקוותה‬ ‫וכי‬ ,‫מלכתחילה‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫לאי־מסירתו‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫מעידה‬ ‫כזו‬ ‫גישה‬ ]...[ ‫משאבי‬ ‫את‬ ‫ישקיע‬ ‫ולא‬ ‫עליו‬ ‫המוערמים‬ ‫הקשיים‬ ‫מן‬ ‫יתייאש‬ ‫שהמבקש‬ ‫הייתה‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫המש‬ ‫לבית‬ ‫בפנייה‬ ‫הכרוכים‬ ‫הניכרים‬ ‫והכסף‬ ‫הזמן‬."‫פט‬ ‫סומר‬ ‫הלל‬"‫והמציאות‬ ‫הדין‬ :‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬"‫המשפט‬‫ח‬,435,438‫ו‬-445-446.)‫(תשס"ג‬ 40.‫חשוב‬‫לציין‬‫ש‬‫אחרות‬ ‫וזכויות‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫למימוש‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫למידע‬ ‫הזכות‬,‫בהתאם‬ .‫זו‬ ‫בזכות‬ ‫פגיעה‬, ‫בעיכוב‬ ‫גם‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הבאה‬‫ב‬‫של‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ,‫המידע‬ ‫מסירת‬‫הציבור‬ ‫בני‬ ‫ב‬ ‫וכן‬‫יכולתם‬‫זכויות‬ ‫ולממש‬ ‫אקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫השלטון‬ ‫פעולות‬ ‫את‬ ‫לבקר‬‫נוספות‬. 41.‫ש‬ ‫דומה‬‫צורך‬ ‫אין‬‫כך‬ ‫על‬ ‫מלים‬ ‫להכביר‬,‫למידע‬ ‫שלזכות‬‫והן‬ ‫כשלעצמה‬ ‫הן‬‫ל‬ ‫כתנאי‬‫מימוש‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ,‫הפוליטי‬‫נודעת‬‫משמעות‬‫בחירות‬ ‫בתקופת‬ ‫מיוחדת‬.,‫שהרי‬‫לשם‬‫קבלת‬‫ה‬‫למי‬ ‫החלטה‬‫קולו‬ ‫את‬ ‫לתת‬, ‫דרוש‬‫לבוחר‬‫המידע‬ ‫מירב‬‫תפקודם‬ ‫להערכת‬ ‫הרלוונטי‬‫הציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫של‬,‫הם‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫לרבות‬‫מחלקים‬ ,‫העניין‬ ‫מן‬ ‫שלא‬ ‫אינטרסים‬ ‫לטובת‬ ,‫ולהבדיל‬ ‫הציבור‬ ‫בשליחות‬ ‫זמנם‬ ‫את‬‫ולרבות‬‫בוחרים‬ ‫שהם‬ ‫הנושאים‬ ‫ו‬ ‫לזנוח‬ ‫או‬ ‫לקדם‬‫זהות‬‫ש‬ ‫הגורמים‬‫עמם‬‫נפגשים‬ ‫הם‬‫תפקידם‬ ‫במסגרת‬. 42.‫רקע‬ ‫על‬‫זה‬‫טעונה‬ ‫הנוכחי‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬ ,‫אי‬-‫המשיב‬ ‫של‬ ‫העמידה‬‫ים‬‫במשנה‬ ‫בחוק‬ ‫הנקובים‬ ‫בזמנים‬ ‫של‬ ‫לפועלם‬ ‫נוגע‬ ‫המבוקש‬ ‫שהמידע‬ ‫היות‬ ,‫חומרה‬‫בראשם‬ ‫שעומדים‬ ‫והשרים‬ ‫המשיבים‬ ‫מנכ"לי‬‫במהלך‬ ‫ניתן‬ ‫אף‬ ‫זו‬ ‫ולעובדה‬ ,‫בחירות‬ ‫תקופות‬ ‫שתי‬ )‫כה‬ ‫(עד‬ ‫שכלל‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬‫ביטוי‬‫מפורש‬‫המידע‬ ‫בקשת‬ ‫בלשון‬, ‫פסקה‬ '‫(ר‬ ‫כאמור‬12.)‫לעיל‬‫זה‬ ‫בהקשר‬‫שהובאו‬ ‫הדברים‬ ‫יפים‬‫שפרסם‬ ‫המדיניות‬ ‫במחקר‬‫הישראלי‬ ‫המכון‬ ‫לדמוקרטיה‬‫כאחת‬ ‫ההשתתפות‬ ‫זכות‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫לעניין‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫עשור‬ ‫במלאת‬ ‫מתכליות‬‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫יו‬: ‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הצבעה‬ ‫הוא‬ ‫ההשתתפות‬ ‫"טיעון‬‫הדמוקרטי‬ ‫בהליך‬ ‫ההשתתפות‬–‫ובייחוד‬ ‫לכנסת‬ ‫בבחירות‬–‫שאיננה‬ ‫הצבעה‬ .‫האזרח‬ ‫של‬ ‫ומחושבת‬ ‫מיודעת‬ ‫החלטה‬ ‫מחייבת‬ ‫הצבעה‬ ‫איננה‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬‫הציבור‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫אם‬ .‫מושכלת‬ ,‫השלטון‬ ‫של‬ ‫הלגיטימיות‬ ‫נפגעת‬ ‫חלקיים‬ ‫שיקולים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נעשית‬ ‫לפרלמנט‬ ‫במועמד‬ ‫שכ‬‫ן‬‫ה‬ ‫רצונו‬ ‫את‬ ‫נאמנה‬ ‫משקף‬ ‫אינו‬ ‫השלטון‬‫אמ‬‫י‬‫המושכל‬ ‫או‬ ‫תי‬‫כדי‬ ‫לפיכך‬ .‫העם‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫לחשוף‬ ‫יש‬ ,‫הדמוקרטי‬ ‫בהליך‬ ‫המושכלת‬ ‫ההשתתפות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬‫נשיא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמד‬ . :‫ברק‬ ‫אהרן‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ '‫מ‬ ‫ללא‬‫יד‬‫שכנוע‬ ‫ללא‬ ,‫שכנוע‬ ‫אין‬ ‫ביטוי‬ ‫ללא‬ ,‫ביטוי‬ ‫אין‬ ‫דעה‬ ‫בלא‬ ,‫דעה‬ ‫אין‬ ‫ע‬ ‫תצא‬ ‫לא‬ ‫שהאמת‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ‫התמודדות‬ ‫ובאין‬ ,‫התמודדות‬ ‫אין‬‫לאור‬'". (‫אלטשולר‬ ‫שוורץ‬ ‫ותהילה‬ ‫ארבל‬ ‫יונתן‬‫מידע‬‫רוצה‬‫להיות‬‫חופשי‬:‫הטמעת‬ ‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫בישראל‬20-19,‫לדמוקרטיה‬ ‫הישראלי‬ ‫(המכון‬‫מחקר‬ ‫מדיניות‬74,2008).) 43.‫עולה‬ ‫מהאמור‬‫ש‬‫אי‬ ‫לעצם‬ ‫החומרה‬ ‫במלוא‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬-‫שקרה‬ ‫כפי‬ ,‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המענה‬ ‫מתן‬‫אף‬ .‫בענייננו‬‫היא‬ ‫התוצאה‬‫זכות‬ ‫למימוש‬ ‫יתרה‬ ‫השקעה‬ ‫ומחייבת‬ ,‫בפועל‬ ,‫נרמסת‬ ‫למידע‬ ‫הזכות‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬ ‫בסיסית‬‫בחירות‬ ‫בתקופת‬ ‫שכן‬ ‫כל‬ ‫ולא‬ ,. 44.‫יוער‬ ,‫הראויה‬ ‫בזהירות‬‫שבהינתן‬‫השרים‬ ‫יומני‬ ‫את‬ ‫לעותרת‬ ‫למסור‬ ‫התקשו‬ ‫לא‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫שמרבית‬ ‫המסקנה‬ ‫את‬ ‫אפשרות‬ ‫מכלל‬ ‫להוציא‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫בראשם‬ ‫העומדים‬‫שהמשיבים‬ ‫הלכאורית‬5-1‫נמנעו‬ ‫לבקש‬ ‫מלהשיב‬‫ה‬‫השרים‬ ‫יומני‬ ‫לקבלת‬,‫דווקא‬‫משום‬‫ש‬‫ה‬‫בקשה‬‫מדינת‬ ‫נתונה‬ ‫שבה‬ ‫לתקופה‬ ‫מתייחסת‬
 9. 9. 9 ‫ישראל‬,‫למעשה‬ ‫הלכה‬,‫בחירות‬ ‫במערכת‬‫מתמשכת‬,‫ש‬‫בעת‬‫לא‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫הגשת‬‫ברור‬‫תסתיים‬ ‫מתי‬.‫אם‬ ‫ולּו‬ ‫אלה‬ ‫בדברים‬ ‫יש‬‫להשיב‬ ‫המשיבים‬ ‫של‬ ‫שמחדלם‬ ‫הרי‬ ,‫אמת‬ ‫של‬ ‫שמץ‬‫במועד‬.‫שבעתיים‬ ‫חמור‬ .‫ה‬2.‫על‬‫ש‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬‫במידע‬‫יומני‬ ‫של‬ ‫הגילוי‬ ‫חובת‬ ‫ועל‬‫שרים‬‫משרדם‬ ‫ומנכ"לי‬ 45..‫השונות‬ ‫הרשויות‬ ‫אצל‬ ,‫בנאמנות‬ ,‫השמור‬ ‫ציבורי‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫הציבור‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫מעגן‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ .‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫מהשלטון‬ ‫מידע‬ ‫של‬ "‫חופשית‬ ‫"זרימה‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫שלפיה‬ ‫תפיסה‬ ‫מעגן‬ ‫החוק‬‫בית‬‫המשפט‬ ‫את‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫קבע‬ ‫העליון‬‫חשיבותה‬‫ולחופש‬ ‫בכלל‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫השקיפות‬ ‫של‬ ‫הרבה‬‫הביטוי‬:‫בפרט‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫מאבני‬ ‫היא‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫של‬ ‫פעילותן‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫"הזכות‬ ‫הביטוי‬ ‫חירות‬ ‫את‬ ‫מזינה‬ ‫היא‬ ,‫הדמוקרטי‬ ‫המשטר‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לעצם‬ ‫נוגעת‬ ‫היא‬ .‫חופשית‬ ‫כנא‬ ‫הרשות‬ ‫שלפיה‬ ‫המשפטית‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫והיא‬ ,‫ממנה‬ ‫וניזונה‬‫הציבור‬ ‫מן‬ ‫תפקידיה‬ ‫במילוי‬ ‫לעצמה‬ ‫ולא‬ ‫לציבור‬ ‫לדאוג‬ ‫מחויבת‬." ‫עע"ם‬9135/03‫הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫הוצאת‬ '‫נ‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬(‫ס‬ ‫פ''ד‬ ,4)217'‫פס‬ ,8(2006.) 46.‫כן‬‫ל‬ ‫למידע‬ ‫הזכות‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫עמד‬‫גבי‬‫יכולת‬‫הציבור‬‫את‬ ‫לבקר‬:‫השלטון‬ ‫פעולות‬ ‫שלא‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫"בהקשר‬‫את‬ ‫גם‬ ‫לציין‬‫למימושה‬ ‫למידע‬ ‫הזכות‬ ‫בין‬ ‫שיש‬ ‫ההדוק‬ ‫הקשר‬ ‫הביטוי‬ ‫חירות‬ ‫של‬]...[‫דוגמת‬ ‫גופים‬ .‫המערערת‬ ‫של‬ ‫לידיה‬ ‫המידע‬ ‫במסירת‬ ‫התומך‬ ‫כטעם‬ ‫כמו‬ ,‫המערערת‬-‫הם‬ ,‫התקשורת‬ ‫וכלי‬ ‫עיתונאים‬ ‫גם‬‫מתוקנת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫לקיומה‬ ‫ערובה‬. ‫הם‬‫הציבו‬ ‫של‬ ‫אפשרותו‬ ‫ולמימוש‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫להגשמת‬ ‫חיוני‬ ‫אמצעי‬‫ביקורת‬ ‫למתוח‬ ‫ר‬ ‫השלטון‬ ‫פעולות‬ ‫על‬‫גופים‬ ‫של‬ ‫תרומתם‬ .‫נאותה‬ ‫שלטונית‬ ‫תרבות‬ ‫של‬ ‫לכינונה‬ ‫ולתרום‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ביכולתם‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מותנית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫לעיצוב‬ ‫אלה‬ ‫מעין‬ ‫וגורמים‬ "‫למידע‬ ‫הזכות‬. ‫עע"ם‬9341/05‫הממשלתיות‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫התנועה‬'‫פס‬ ,36‫לפסק‬ ‫הדין‬‫בנ‬ ‫(פורסם‬,‫בו‬19.5.2009.) 47.,‫בענייננו‬‫הבקשה‬‫עוסק‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מושא‬‫ת‬‫הפגישות‬ ‫ביומני‬‫ו‬ ‫המשיבים‬ ‫מנכ"לי‬ ‫של‬‫של‬‫העומדים‬ ‫השרים‬ ‫בראשם‬‫רב‬ ‫ערך‬ ‫גלום‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫שבהנגשתם‬ ,‫העותרת‬ ‫לעמדת‬ ,.,‫שכן‬‫לשקופים‬ ‫אלה‬ ‫יומנים‬ ‫הפיכת‬ ‫נציגיו‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫מעמיקה‬ ‫ביקורת‬ ‫לציבור‬ ‫מאפשרת‬ ‫ופומביים‬‫ופקידי‬‫ו‬‫הבכירים‬‫בכספי‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ , ‫הציבור‬,‫ועל‬‫שמשפיעים‬ ‫הגורמים‬.‫כולו‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫שמשפיעות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫שמתפקידם‬ ‫מי‬ ‫על‬‫בתוך‬ ‫כך‬,‫היומנים‬ ‫להנגשת‬‫רצויות‬ ‫לא‬ ‫פגישות‬ ‫לצמצום‬ ‫להביא‬ ‫פוטנציאל‬‫עם‬,‫אחרים‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫לוביסטים‬ ‫ובנבחריו‬ ‫הבכירה‬ ‫בפקידות‬ ‫הציבור‬ ‫אמון‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫גם‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬.‫כתיקונם‬ ‫בימים‬ ‫זאת‬ ‫כל‬,‫וביתר‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫שאת‬,‫היסודיים‬ ‫מתפקידיה‬ ‫הוא‬ ‫המממשלה‬ ‫על‬ ‫שפיקוח‬ ,‫כנסת‬ ‫באין‬ :‫שלרשות‬ ‫במיוחד‬ ‫חשוב‬ .‫השלטון‬ ‫פעולות‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫הכלים‬ ‫מירב‬ ‫יעמדו‬ ‫הציבור‬ 48.,‫פנים‬ ‫כל‬ ‫על‬‫לקבל‬ ‫העותרת‬ ‫דרישת‬‫מהמשיבים‬‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬‫כיום‬ ‫מעוגנת‬‫החל‬ ‫הכללי‬ ‫בדין‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בהנחיות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫לפיו‬ ‫והתקנות‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫הליכי‬ ‫על‬‫ש‬ ,‫קיבלו‬ ‫פרסום‬‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫באתר‬.,‫כך‬‫עוד‬‫ב‬-2009‫ניתנה‬‫מחלקת‬ ‫הנחית‬‫וחקיקה‬ ‫ייעוץ‬ )‫(חקיקה‬‫המשפטים‬ ‫במשרד‬" ‫בעניין‬‫שרים‬ ‫של‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫לקבלת‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫בקשות‬" (23.8.2009)(‫ההנחיה‬‫מ‬-2009‫ומסומנת‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬8)‫שסעיף‬ ,2‫לה‬‫במפורש‬ ‫קובע‬‫(ההדגשה‬:)‫הוספה‬ )...(",‫ממוקדת‬ ‫בבקשה‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬‫לנושא‬ ‫או‬ ,‫וסביר‬ ‫מוגדר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫המתייחסת‬ ‫וממוקד‬ ‫מוגדר‬–‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫ולמסור‬ ‫לבקשה‬ ‫להיענות‬ ‫יש‬ ‫שככלל‬ ‫הרי‬,‫זאת‬ .
 10. 10. 10 ‫בסעיפים‬ ‫המנויים‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫הסייגים‬ ‫תחולת‬ ‫של‬ ‫פרטנית‬ ‫בחינה‬ ‫תוך‬8‫ו‬-9‫כפי‬ ,‫לחוק‬ ‫שהם‬ ‫וככל‬"‫הנדון‬ ‫במקרה‬ ‫חלים‬. 49.‫ב‬-5201)‫(חקיקה‬ ‫וחקיקה‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחלקת‬ ‫נתנה‬‫משלימה‬ ‫הנחיה‬ ‫המשפטים‬ ‫במשרד‬" ‫בעניין‬‫חופש‬ ‫בקשת‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫יומן‬ ‫לקבלת‬ ‫מידע‬( "14.6.2015)(‫ההנחיה‬‫מ‬-2015‫ומסומנת‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬9.)‫סעיף‬ 3‫כי‬ ‫קובע‬ ‫זו‬ ‫להנחיה‬"‫של‬ ‫יומנם‬ ‫לעניין‬ ‫שניתנה‬ ‫ההנחיה‬‫הבקשה‬ ‫לגבי‬ ‫אף‬ ,‫הכלל‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫תקפה‬ ,‫השרים‬ ‫המחויבים‬ ‫בשינויים‬ ,‫הנוכחית‬‫ל‬ ‫בהמשך‬ ".‫כך‬‫ההנחיה‬ ‫מחדדת‬‫ליישו‬ ‫הנוגעים‬ ‫עניינים‬ ‫מספר‬‫מה‬,‫כשלגבי‬ ‫מרביתם‬‫להצר‬ ‫מבקשת‬ ‫היא‬‫את‬‫הרחבה‬ ‫הפרשנות‬‫ש‬‫ב‬ ‫נוהגת‬‫ממשלה‬ ‫משרדי‬‫ל‬ ‫בנוגע‬‫למסירת‬ ‫סייגים‬ ‫מידע‬‫בחוק‬ ‫שקבועים‬(,‫כך‬‫מחדדת‬ ‫ההנחיה‬ ,‫למשל‬‫מסירת‬ ‫מונע‬ ‫לא‬ ‫שבחוק‬ ‫בפרטיות‬ ‫הפגיעה‬ ‫שסייג‬ )‫תאגידים‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ‫הפרטיות‬ ‫שהגנת‬ ‫משום‬ ,‫תאגידים‬ ‫עם‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫פגישות‬ ‫תיעוד‬. 50.‫ש‬ ‫הם‬ ‫ראשונים‬ ‫מושכלות‬‫ב‬ ‫הקבועות‬ ‫הוראות‬‫היועץ‬ ‫שנתן‬ ‫מינהליות‬ ‫הנחיות‬,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬‫מחייבות‬ ‫ור‬ ‫ענייני‬ ‫טעם‬ ‫בהיעדר‬ ,‫ממשלתי‬ ‫כמשרד‬ ,‫המשיב‬ ‫את‬‫לסטייה‬ ‫אוי‬(‫ברק‬ ‫דפנה‬ '‫ר‬-‫ארז‬‫המינהלי‬ ‫המשפט‬ '‫א‬ ‫כרך‬227(2010‫עע"ם‬ ;)‫הפנים‬ ‫משרד‬ '‫נ‬ ‫לוזון‬'‫פס‬ ,39,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫דנציגר‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬ 24.7.2008‫עע"ם‬ ;)‫ראפ‬ '‫נ‬ ‫גרידינגר‬'‫פס‬ ,10,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬ ‫אלון‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬10.6.2008).) 51.‫בשנים‬ ‫ניתנו‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫האמורות‬ ‫ההנחיות‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ ‫שחייבו‬ ‫לפחות‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫שני‬ ‫האחרונות‬‫למסור‬ ‫ציבורית‬ ‫רשות‬‫מידע‬ ‫למבקש‬‫הפגישות‬ ‫יומן‬ ‫תוכן‬ ‫את‬ ‫המבוקשת‬ ‫בתקופה‬ ‫הרשות‬ ‫ראש‬ ‫שקיים‬,‫אף‬ ‫על‬'‫(ר‬ ‫סירובה‬)'‫חי‬ ‫(מינהליים‬ ‫עת"ם‬11259-08-15‫הצלחה‬ –‫חיפה‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫הוגנת‬ ‫כלכלית‬ ‫חברה‬ ‫לקידום‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנועה‬,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬10.11.2015);"‫עת‬‫ם‬ )‫ב"ש‬ ‫(מינהליים‬58317-07-15‫הצלחה‬–‫קרית‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫הוגנת‬ ‫כלכלית‬ ‫חברה‬ ‫לקידום‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנועה‬ ‫גת‬,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬24.2.2016).) .‫ו‬‫דבר‬ ‫סוף‬ 52.‫לעיל‬ ‫הונחה‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬‫עתירה‬‫ש‬ ‫לכך‬ ‫הנוגעת‬‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫חמש‬‫עמד‬ ‫לא‬‫ו‬‫בחובותיה‬‫ן‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬‫שעה‬‫ממתינה‬ ‫שהעותרת‬‫זה‬,‫לבקשה‬ ‫למענה‬ ‫רב‬ ‫זמן‬‫לשווא‬ ‫אך‬.‫נתקבל‬ ‫משלא‬ ‫מענה‬‫המשיבים‬ ‫מאת‬ ‫מלא‬‫בחלוף‬ ‫גם‬‫חודשים‬ ‫לשמונה‬ ‫קרוב‬,,‫כאמור‬‫מנוס‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫מ‬‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫להגיש‬, .‫ממנה‬ ‫פשוטה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫שנדמה‬ 53.‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫מתבקש‬‫למשיב‬ ‫להורות‬‫ים‬‫המידע‬ ‫לבקשת‬ ‫להשיב‬,‫כך‬ ‫ובתוך‬‫למסור‬‫ל‬‫עותרת‬‫את‬ ‫מלוא‬‫המבוקש‬ ‫המידע‬‫חלקו‬ ‫את‬ ,‫ולמצער‬ ,. 54.‫העותרת‬‫שומרת‬‫זכותה‬ ‫על‬‫למענה‬ ‫בהתאם‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫ולטעון‬ ‫להוסיף‬‫השונים‬ ‫המשיבים‬ ‫שייתנו‬. 55.‫העותרת‬‫היא‬‫עמותה‬‫רווח‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫הפועלת‬‫למען‬‫ב‬ ‫שקיפות‬‫ל‬ ‫אשר‬,‫השונות‬ ‫הציבוריות‬ ‫ברשויות‬ ‫נעשה‬ ‫ולעידוד‬‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫אפקטיבית‬ ‫ביקורת‬‫הציבור‬ ‫בכספי‬‫את‬ ‫לחייב‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ,‫האמור‬ ‫מפאת‬ . ‫המשיב‬‫ים‬‫בהוצאות‬‫העותרת‬‫כדין‬ ‫מע"מ‬ ‫בצירוף‬ ‫עו"ד‬ ‫שכ"ט‬ ‫לרבות‬ ,‫זו‬ ‫בעתירה‬.‫זאת‬,‫להוצאות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫העותרת‬‫בגין‬‫נלוות‬ ‫והוצאות‬ ‫העתירה‬ ‫כתיבת‬,‫ו‬‫ב‬‫הינתן‬‫ש‬‫במסירת‬ ‫העיכוב‬ ‫עצם‬‫ה‬‫הלכה‬ ,‫פוגע‬ ‫מידע‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫הציבור‬ ‫בזכות‬ ,‫למעשה‬‫פעולות‬‫הרשו‬‫יו‬‫ת‬‫ו‬‫ב‬‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫מימוש‬‫ההשתתפות‬ ‫וזכות‬ ‫הדמוקרטית‬,‫שכן‬ ‫כל‬ ‫ולא‬.‫משנה‬ ‫פחות‬ ‫תוך‬ ‫השלישית‬ ‫בפעם‬ ‫לבחירות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ניגשת‬ ‫שבהם‬ ‫בימים‬ 56.‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫התנועה‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מטעם‬ ‫בעתירה‬ ‫לתמיכה‬ ‫תצהיר‬‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬/‫ע‬10. 19‫בפברואר‬2020________________ ‫עו"ד‬ ,'‫מרקביץ‬ ‫איה‬ ‫העותרת‬ ‫ב"כ‬

×