Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫برای‬‫پروپوزال‬‫مدیریت‬
http://www.payanname2.com
‫انمام‬‫پروپوزال‬‫مدیریت‬‫گمامی‬‫مهم‬‫برای‬‫پمایمان‬‫نمامه‬
‫در‬‫کمارهم...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

انجام پروپوزال مدیریت گامی مهم برای پایان نامه

287 Aufrufe

Veröffentlicht am

برای پروپوزال مدیریت
http://www.payanname2.com
انجام پروپوزال مدیریت گامی مهم برای پایان نامه
در کارهای تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی مانند انجام پایان نامه، نوشتن و انجام پروپوزال بسیار حیاتی است. دانشجویان همیشه به دنبال شروع کار خوب هستند و اساتید راهنما و مشاور هم قضاوت های خودشان را در ابتدای کار از دانشجو انجام می دهند و کار شاید راحت تر انجام پروپوزال را برای رشته های مدیریت، روانشناسی عمومی و بالینی، فناوری اطلاعات، حسابداری، حقوق، کشاورزی، کارآفرینی و سایر رشته ها مورد ارزیابی قرار می دهند. در این رابطه بهره گیری از مشاوره برای نوشتن پروپوزال می تواند مفید باشد.
در برخی رشته های دانشگاهی مانند مدیریت اساس طرح تحقیق و فرضیه ها و در کل مسیر کار در پروپوزال نوشته شده برای رشته مدیریت و در زیر رشته مدیریت اجرایی، بازرگانی، تحول، منابع انسانی، دولتی و صنعتی می آید و برای رشته هایی همچون فناوری اطلاعات می تواند جنبه بیس داشته باشد. در انجام پروپوزال داشتن مقاله بیس خوب می تواند بسیار تعیین کننده باشد. بسیار از مطالعات دانشگاهی که نتایج خوبی را بر جای گذاشته از الگوی خوب تبعیت کرده و مقالات بیس خوبی برای کار انتخاب شده است. شاید در برخی موارد تفاوت هایی بین مقاله بیس و کار تحقیقاتی پایان نامه وجود داشته باشد ولی در بیشتر موارد مقاله بیس می تواند بیشتر قسمت های پروپوزال را برای رشته هایی همچون مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی، حسابداری، تربیت بدنی و سایر رشته ها تعیین کند.

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

انجام پروپوزال مدیریت گامی مهم برای پایان نامه

  1. 1. ‫برای‬‫پروپوزال‬‫مدیریت‬ http://www.payanname2.com ‫انمام‬‫پروپوزال‬‫مدیریت‬‫گمامی‬‫مهم‬‫برای‬‫پمایمان‬‫نمامه‬ ‫در‬‫کمارهمای‬‫تقیقماتی‬‫تیصیل ت‬‫تکمیلی‬‫ممانند‬‫نمام‬‫ن‬‫ان‬‫نمان‬‫ن‬‫پمای‬،‫نمامه‬‫ن‬‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫نوش‬‫و‬ ‫انمام‬‫پروپوزال‬‫بسیمار‬‫حیماتی‬‫دانشجویمان‬ .‫است‬‫هیشه‬‫به‬‫دنبمال‬‫شروع‬‫کمار‬ ‫خوب‬‫هستند‬‫و‬‫اسماتید‬‫نما‬‫ن‬‫راهنم‬‫و‬‫نماور‬‫ن‬‫مش‬‫نم‬‫ن‬‫ه‬‫نماو ت‬‫ن‬‫قض‬‫نمای‬‫ن‬‫ه‬‫نمان‬‫ن‬‫خودش‬‫را‬‫در‬ ‫ابتدای‬‫کمار‬‫از‬‫دانشجو‬‫نمام‬‫ن‬‫ان‬‫نی‬‫ن‬‫م‬‫ند‬‫ن‬‫دهن‬‫و‬‫نمار‬‫ن‬‫ک‬‫نماید‬‫ن‬‫ش‬‫نت‬‫ن‬‫راح‬‫نر‬‫ن‬‫ت‬‫نمام‬‫ن‬‫ان‬ ‫پروپوزال‬‫را‬‫برای‬‫رشته‬‫همای‬،‫ندیریت‬‫ن‬‫م‬‫نی‬‫ن‬‫روانشنماس‬‫نومی‬‫ن‬‫عم‬‫و‬،‫نمالینی‬‫ن‬‫ب‬ ‫فنماوری‬،‫اطلعما ت‬،‫حسمابداری‬،‫حقوق‬،‫کشماورزی‬‫کمارآفرینی‬‫و‬‫سمایر‬‫رشننته‬ ‫هما‬‫مورد‬‫ارزیمابی‬‫قرار‬‫می‬‫در‬ .‫دهند‬‫این‬‫رابطه‬‫بره‬‫گیی‬‫از‬‫مشماوره‬‫برای‬ ‫نوشت‬‫پروپوزال‬‫می‬‫تواند‬‫مفید‬.‫بماشد‬ ‫در‬‫برخی‬‫رشته‬‫همای‬‫دانشگماهی‬‫ممانند‬‫مدیریت‬‫اسماس‬‫طرح‬‫تقیق‬‫و‬‫فرضیه‬‫هما‬‫و‬ ‫در‬‫کل‬‫مسی‬‫کمار‬‫در‬‫پروپوزال‬‫نوشته‬‫شده‬‫برای‬‫رشته‬‫مدیریت‬‫و‬‫در‬‫زیر‬‫رشته‬ ‫مدیریت‬،‫اجرایی‬،‫بمازرگمانی‬،‫تول‬‫منمابع‬،‫انسمانی‬‫دولتی‬‫و‬‫صنعتی‬‫می‬‫آید‬ ‫و‬‫برای‬‫رشته‬‫همایی‬‫هوچون‬‫فنماوری‬‫اطلعما ت‬‫می‬‫تواند‬‫جنبه‬‫بیس‬‫داشته‬.‫بماشد‬ ‫در‬‫انمام‬‫پروپوزال‬‫داشت‬‫مقماله‬‫بیس‬‫خوب‬‫می‬‫تواند‬‫نیمار‬‫بسن‬‫ن‬‫تعیین‬‫نده‬‫کننن‬ ‫بسیمار‬ .‫بماشد‬‫از‬‫مطمالعما ت‬‫دانشگماهی‬‫که‬‫نتمایج‬‫خوبی‬‫را‬‫بر‬‫نمای‬‫ن‬‫ج‬‫نته‬‫ن‬‫گذاش‬ ‫از‬‫الگوی‬‫خوب‬‫تبعیت‬‫کرده‬‫و‬‫مقمال ت‬‫بیس‬‫خوبی‬‫برای‬‫کمار‬‫انتخماب‬‫شده‬.‫است‬ ‫شماید‬‫در‬‫برخی‬‫موارد‬‫تفماو ت‬‫همایی‬‫بی‬‫مقماله‬‫بیس‬‫و‬‫نمار‬‫ن‬‫ک‬‫نماتی‬‫ن‬‫تقیق‬‫نمان‬‫ن‬‫پمای‬ ‫نمامه‬‫وجود‬‫داشته‬‫بماشد‬‫ولی‬‫در‬‫بیشت‬‫موارد‬‫مقماله‬‫بیس‬‫نی‬‫ن‬‫م‬‫ند‬‫ن‬‫توان‬‫نت‬‫ن‬‫بیش‬ ‫قسمت‬‫همای‬‫پروپوزال‬‫را‬‫برای‬‫رشته‬‫همایی‬‫هوچون‬،‫مدیریت‬،‫روانشنماسی‬‫علوم‬ ،‫تربیتی‬،‫حسمابداری‬‫تربیت‬‫بدنی‬‫و‬‫سمایر‬‫رشته‬‫هما‬‫تعیی‬.‫کند‬

×