Тема 1 Вступ до маркетингу

Pavlo Syrvatka
Pavlo Syrvatkaасистент um НУ "Львівська політехніка"
Лектор:
Глинський Назар Юрійович
Список рекомендованої літератури
• Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг - Львів:
“ІНТЕЛЕКТ+”, 2009.- 244 с.
• В.Руделіус, Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський та ін.
Маркетинг – Київ: НМЦ CEUME, 2009. – 422 с.
• Котлер Ф. та інші. Основы маркетинга – Москва, ИД
“Вильямс”, 2008. – 944 с.
• Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ: Лібра, 2007. – 712 с.
• Балабанова Л.В. Маркетинг – Київ: Знання-Прес,
2004. – 645 с.
Розподіл балів
• 70 балів – модульний контроль (по 35
балів на кожен)
• 30 балів – оцінювання успішності за
результатами практичних занять (по 15
на кожну половину семестру)
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ. ЙОГО
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ
1. Сутність маркетингу і його
визначення
2. Сутність концепцій, на яких
будуються взаємовідносини між
виробниками і споживачами
3. Модель маркетингової діяльності
Маркетинг у двох вимірах
• Як філософія бізнесу ця наука пропонує
систему мислення та ідеологічну основу
підприємницької діяльності.
• Як активний процес маркетинг вирішує
низку завдань, що виникають при
функціонуванні підприємства в ринкових
умовах і розглядаються як основа для
досягнення цілей підприємства.
Суб’єкти маркетингу міста
Суб’єкти
маркетингу
Кінцеві споживачі
(фізичні особи,
домогосподарства)
Організації-споживачі
Комерційні підприємства
(промислові підприємства,
виробники, підприємства
гуртової торгівлі, підприємства
роздрібної торгівлі)
Некомерційні підприємства
(школи, дошкільні заклади,
лікарні, партії)
Схема концепції вдосконалення
виробництва
Дослідження можливостей удосконалення
виробництва
Виробництво товарів
Представлення товарів на ринку
Продаж товарів за порівняно низькими
цінами
Схема концепції вдосконалення товару
Дослідження можливостей
підвищення якості товарів
Виробництво товарів
Представлення товарів на
ринку
Продаж товарів за відповідною
ціною
Схема концепції інтенсифікації
комерційних зусиль
Виробництво товарів
Представлення товарів на
ринку
Активізація збутової діяльності
Досягнення значних обсягів
продажу товарів
Схема концепції маркетингу
Дослідження ринку та виявлення потреб
споживачів
Виробництво товарів
Проведення активних маркетингових
заходів
Досягнення своїх цілей завдяки
максимальному задоволенню потреб
цільового ринку
Порівняння концепції інтенсифікації
комерційних зусиль та концепції маркетингу
Основний об’єкт уваги
потреби
Засоби досягнення мети
Мета
Отримання прибутку за рахунок
задоволення потреб споживачів
Отримання прибутку за рахунок
зростання обсягів продажу
Комерційні зусилля та заходи
стимулювання
Комплексні заходи маркетингу
Концепція маркетингу
Концепція
інтенсифікації
комерційних зусиль
товари
Схема концепції соціально-етичного
маркетингу
Дослідження ринку та виявлення
потреб споживачів та інтересів
суспільства загалом
Виробництво товарів
Проведення активних маркетингових
заходів
Досягнення своїх цілей через задоволення потреб
цільового ринку та врахування інтересів суспільства
Модель маркетингової діяльності
Дослідження ринку
дослідження поведінки споживачів
аналіз і оцінка маркетингових можливостей
підприємства
сегментація ринку і вибір цільових сегментів
позиціонування товару на ринку
Функціональне
забезпечення
маркетингової діяльності
- створення служби маркетингу
- функціонування
маркетингової інформаційної
системи
- визначення стратегії і плану-
вання маркетингу
Розроблення комплексу
маркетингу
 розроблення товару
 ціноутворення
 методи збуту
 методи просування товару
Узагальнена структура комплексі
маркетингу
Сутність складових комплексу
маркетингу
• Товар – ключовий елемент комплексу маркетингу,
оскільки усі його характеристики дуже важливі, як
засіб здобуття споживачем певних благ.
• Ціна - ціна повинна бути такою, щоб її зміг заплатити
потенційний споживач, а з іншого боку – забезпечити
прибутковість фірми.
• Розподіл - вибір оптимальної схеми розподілу
товару від виробника до споживача, її реалізація та
післяпродажне обслуговування.
• Просування – формування ефективних контактів
виробника з покупцями.
Модель маркетингової діяльності
Дослідження ринку
дослідження поведінки споживачів
аналіз і оцінка маркетингових можливостей
підприємства
сегментація ринку і вибір цільових сегментів
позиціонування товару на ринку
Функціональне
забезпечення
маркетингової діяльності
- створення служби маркетингу
- функціонування
маркетингової інформаційної
системи
- визначення стратегії і плану-
вання маркетингу
Розроблення комплексу
маркетингу
 розроблення товару
 ціноутворення
 методи збуту
 методи просування товару
Варіанти організаційної структури
служби маркетингу
• функціональна;
• товарна;
• регіональна;
• ринкова;
• змішана (товарно-ринкова)
Модель маркетингової діяльності
Дослідження ринку
дослідження поведінки споживачів
аналіз і оцінка маркетингових можливостей
підприємства
сегментація ринку і вибір цільових сегментів
позиціонування товару на ринку
Функціональне
забезпечення
маркетингової діяльності
- створення служби маркетингу
- функціонування
маркетингової інформаційної
системи
- визначення стратегії і плану-
вання маркетингу
Розроблення комплексу
маркетингу
 розроблення товару
 ціноутворення
 методи збуту
 методи просування товару
Три види маркетингового контролю
• контроль за виконанням річних планів;
• контроль прибутковості;
• контроль за виконанням стратегічних
рішень.
1 von 19

Recomendados

4 маркектингова товарна політика von
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
12.3K views25 Folien
Тема 5 маркетингова цінова політика von
Тема 5 маркетингова цінова політикаТема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політикаPavlo Syrvatka
14.9K views12 Folien
3 маркетингова інформація von
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформаціяPavlo Syrvatka
11.3K views47 Folien
Тема 6 Маркетингова збутова політика von
Тема 6 Маркетингова збутова політикаТема 6 Маркетингова збутова політика
Тема 6 Маркетингова збутова політикаPavlo Syrvatka
15.4K views20 Folien
Тема 7 маркетингова політика комунікацій von
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційPavlo Syrvatka
14.4K views11 Folien
Тема 2 система маркетингу підпиємства von
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваPavlo Syrvatka
10.2K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях von
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
4.1K views25 Folien
планування як загальна функція менеджменту von
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментуuliana8
3.5K views29 Folien
організація взаємодії як функція менеджменту von
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджментуuliana8
2.6K views32 Folien
тема 3. розробка бренда von
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендаAngela Olkhoskay
6.7K views24 Folien
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство von
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоNinaDrokina
2.8K views44 Folien
Основні категорії маркетингу von
Основні категорії маркетингуОсновні категорії маркетингу
Основні категорії маркетингуPavlo Syrvatka
2.8K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях von Angela Olkhoskay
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
Angela Olkhoskay4.1K views
планування як загальна функція менеджменту von uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K views
організація взаємодії як функція менеджменту von uliana8
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana82.6K views
тема 3. розробка бренда von Angela Olkhoskay
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay6.7K views
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство von NinaDrokina
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерствоТема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
Тема 3. Особливості управлінськлї праці. Керівництво і лідерство
NinaDrokina2.8K views
Основні категорії маркетингу von Pavlo Syrvatka
Основні категорії маркетингуОсновні категорії маркетингу
Основні категорії маркетингу
Pavlo Syrvatka2.8K views
Презентація до теми 12.1 von cit-cit
Презентація до теми 12.1Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1
cit-cit1.1K views
лекция тема 1 von NinaDrokina
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina4.3K views
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. von NinaDrokina
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.
NinaDrokina1.9K views
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю... von Светлана Брюховецкая
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
методи менеджменту von uliana8
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana85.4K views
мгсд тема 3 презентація von cdecit
мгсд тема 3 презентаціямгсд тема 3 презентація
мгсд тема 3 презентація
cdecit1.6K views
лекция тема 2 von NinaDrokina
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina1.8K views
Презентація до теми 8 von cit-cit
Презентація до теми 8Презентація до теми 8
Презентація до теми 8
cit-cit1K views
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту von Angela Olkhoskay
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay11.6K views
+презентац тема 2 von cdecit
+презентац тема 2+презентац тема 2
+презентац тема 2
cdecit428 views

Destacado

Smart Cities von
Smart Cities Smart Cities
Smart Cities Sabin Muzaffar
338 views1 Folie
лекція 5 von
лекція 5лекція 5
лекція 5Pavlo Syrvatka
178 views4 Folien
Turn homeward hannalee book (3) von
Turn homeward hannalee book (3)Turn homeward hannalee book (3)
Turn homeward hannalee book (3)Annmarie1020
2.3K views203 Folien
Historial jeanne d'arc Rouen. von
Historial jeanne d'arc Rouen.Historial jeanne d'arc Rouen.
Historial jeanne d'arc Rouen.Balcon60
1.6K views30 Folien
Early Learning System von
Early Learning SystemEarly Learning System
Early Learning SystemCaitlin Sharp
352 views7 Folien
Cadbury von
CadburyCadbury
CadburyAnkur Pandey
13.7K views20 Folien

Similar a Тема 1 Вступ до маркетингу

Тема 1 вступ до маркетингу von
Тема 1 вступ до маркетингуТема 1 вступ до маркетингу
Тема 1 вступ до маркетингуPavlo Syrvatka
9.7K views19 Folien
Prezentatsiya von
PrezentatsiyaPrezentatsiya
PrezentatsiyaAlex Grebeshkov
1.3K views7 Folien
слайд шоу функції маркетингу von
слайд шоу функції маркетингуслайд шоу функції маркетингу
слайд шоу функції маркетингуcit-cit
552 views13 Folien
Marketing for NGOs von
Marketing for NGOsMarketing for NGOs
Marketing for NGOsILM_UCU
338 views31 Folien
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10cit-cit
173 views30 Folien
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10cdecit
67 views30 Folien

Similar a Тема 1 Вступ до маркетингу(20)

Тема 1 вступ до маркетингу von Pavlo Syrvatka
Тема 1 вступ до маркетингуТема 1 вступ до маркетингу
Тема 1 вступ до маркетингу
Pavlo Syrvatka9.7K views
слайд шоу функції маркетингу von cit-cit
слайд шоу функції маркетингуслайд шоу функції маркетингу
слайд шоу функції маркетингу
cit-cit552 views
Marketing for NGOs von ILM_UCU
Marketing for NGOsMarketing for NGOs
Marketing for NGOs
ILM_UCU338 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cit-cit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cit-cit173 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cdecit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cdecit67 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cdecit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cdecit1.7K views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cdecit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cdecit70 views
презентация по маркетингу von cdecit
презентация по маркетингупрезентация по маркетингу
презентация по маркетингу
cdecit1.2K views
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №7 імені Т.Г.Шевченка м.По... von luda_venka
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №7 імені Т.Г.Шевченка м.По..."Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №7 імені Т.Г.Шевченка м.По...
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №7 імені Т.Г.Шевченка м.По...
luda_venka1K views
Mаркетинг von katerina99
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99166 views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf von VitalinaRomanenko
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
ssuser6b7e92111 views

Más de Pavlo Syrvatka

Лекція 8 iso 9000 von
Лекція 8 iso 9000Лекція 8 iso 9000
Лекція 8 iso 9000Pavlo Syrvatka
1.4K views22 Folien
Лекція 7 показники якості von
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якостіPavlo Syrvatka
1.5K views31 Folien
Лекція 6 baldrige award von
Лекція 6 baldrige awardЛекція 6 baldrige award
Лекція 6 baldrige awardPavlo Syrvatka
465 views15 Folien
Лекція 5 витрати на якість von
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якістьPavlo Syrvatka
827 views6 Folien
Лекція 4 якість послуг та виробництва von
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництваPavlo Syrvatka
913 views15 Folien
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... von
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
2.5K views16 Folien

Más de Pavlo Syrvatka(20)

Лекція 7 показники якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якості
Pavlo Syrvatka1.5K views
Лекція 5 витрати на якість von Pavlo Syrvatka
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якість
Pavlo Syrvatka827 views
Лекція 4 якість послуг та виробництва von Pavlo Syrvatka
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництва
Pavlo Syrvatka913 views
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... von Pavlo Syrvatka
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Pavlo Syrvatka2.5K views
Лекція 2 етапи якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості
Pavlo Syrvatka1.9K views
Лекція 1 вступ quality von Pavlo Syrvatka
Лекція 1 вступ qualityЛекція 1 вступ quality
Лекція 1 вступ quality
Pavlo Syrvatka334 views
Лекція 0 вчені-дослідники якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 0 вчені-дослідники якостіЛекція 0 вчені-дослідники якості
Лекція 0 вчені-дослідники якості
Pavlo Syrvatka737 views
Кафедра менеджменту організацій von Pavlo Syrvatka
Кафедра менеджменту організаційКафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту організацій
Pavlo Syrvatka2K views
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність von Pavlo Syrvatka
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьЕкономічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Pavlo Syrvatka5.1K views
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац... von Pavlo Syrvatka
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Pavlo Syrvatka8.1K views
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки von Pavlo Syrvatka
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиФінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Pavlo Syrvatka9.6K views
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки von Pavlo Syrvatka
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінкиЕфективність діяльності та методичні засади її оцінки
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Pavlo Syrvatka4.2K views
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук... von Pavlo Syrvatka
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Pavlo Syrvatka3.1K views
Доходи та цінова політика підприємства von Pavlo Syrvatka
Доходи та цінова політика підприємстваДоходи та цінова політика підприємства
Доходи та цінова політика підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K views
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції von Pavlo Syrvatka
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїПоточні витрати підприємства та собівартість продукції
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Pavlo Syrvatka4.5K views
Фінансові ресурси (капітал підприємства) von Pavlo Syrvatka
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Pavlo Syrvatka3.9K views
Майнові ресурси (активи) підприємства von Pavlo Syrvatka
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
Pavlo Syrvatka5.5K views
Трудові ресурси підприємства von Pavlo Syrvatka
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka3.3K views

Тема 1 Вступ до маркетингу

 • 2. Список рекомендованої літератури • Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг - Львів: “ІНТЕЛЕКТ+”, 2009.- 244 с. • В.Руделіус, Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський та ін. Маркетинг – Київ: НМЦ CEUME, 2009. – 422 с. • Котлер Ф. та інші. Основы маркетинга – Москва, ИД “Вильямс”, 2008. – 944 с. • Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ: Лібра, 2007. – 712 с. • Балабанова Л.В. Маркетинг – Київ: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
 • 3. Розподіл балів • 70 балів – модульний контроль (по 35 балів на кожен) • 30 балів – оцінювання успішності за результатами практичних занять (по 15 на кожну половину семестру)
 • 4. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ. ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 1. Сутність маркетингу і його визначення 2. Сутність концепцій, на яких будуються взаємовідносини між виробниками і споживачами 3. Модель маркетингової діяльності
 • 5. Маркетинг у двох вимірах • Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. • Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємства.
 • 6. Суб’єкти маркетингу міста Суб’єкти маркетингу Кінцеві споживачі (фізичні особи, домогосподарства) Організації-споживачі Комерційні підприємства (промислові підприємства, виробники, підприємства гуртової торгівлі, підприємства роздрібної торгівлі) Некомерційні підприємства (школи, дошкільні заклади, лікарні, партії)
 • 7. Схема концепції вдосконалення виробництва Дослідження можливостей удосконалення виробництва Виробництво товарів Представлення товарів на ринку Продаж товарів за порівняно низькими цінами
 • 8. Схема концепції вдосконалення товару Дослідження можливостей підвищення якості товарів Виробництво товарів Представлення товарів на ринку Продаж товарів за відповідною ціною
 • 9. Схема концепції інтенсифікації комерційних зусиль Виробництво товарів Представлення товарів на ринку Активізація збутової діяльності Досягнення значних обсягів продажу товарів
 • 10. Схема концепції маркетингу Дослідження ринку та виявлення потреб споживачів Виробництво товарів Проведення активних маркетингових заходів Досягнення своїх цілей завдяки максимальному задоволенню потреб цільового ринку
 • 11. Порівняння концепції інтенсифікації комерційних зусиль та концепції маркетингу Основний об’єкт уваги потреби Засоби досягнення мети Мета Отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів Отримання прибутку за рахунок зростання обсягів продажу Комерційні зусилля та заходи стимулювання Комплексні заходи маркетингу Концепція маркетингу Концепція інтенсифікації комерційних зусиль товари
 • 12. Схема концепції соціально-етичного маркетингу Дослідження ринку та виявлення потреб споживачів та інтересів суспільства загалом Виробництво товарів Проведення активних маркетингових заходів Досягнення своїх цілей через задоволення потреб цільового ринку та врахування інтересів суспільства
 • 13. Модель маркетингової діяльності Дослідження ринку дослідження поведінки споживачів аналіз і оцінка маркетингових можливостей підприємства сегментація ринку і вибір цільових сегментів позиціонування товару на ринку Функціональне забезпечення маркетингової діяльності - створення служби маркетингу - функціонування маркетингової інформаційної системи - визначення стратегії і плану- вання маркетингу Розроблення комплексу маркетингу  розроблення товару  ціноутворення  методи збуту  методи просування товару
 • 15. Сутність складових комплексу маркетингу • Товар – ключовий елемент комплексу маркетингу, оскільки усі його характеристики дуже важливі, як засіб здобуття споживачем певних благ. • Ціна - ціна повинна бути такою, щоб її зміг заплатити потенційний споживач, а з іншого боку – забезпечити прибутковість фірми. • Розподіл - вибір оптимальної схеми розподілу товару від виробника до споживача, її реалізація та післяпродажне обслуговування. • Просування – формування ефективних контактів виробника з покупцями.
 • 16. Модель маркетингової діяльності Дослідження ринку дослідження поведінки споживачів аналіз і оцінка маркетингових можливостей підприємства сегментація ринку і вибір цільових сегментів позиціонування товару на ринку Функціональне забезпечення маркетингової діяльності - створення служби маркетингу - функціонування маркетингової інформаційної системи - визначення стратегії і плану- вання маркетингу Розроблення комплексу маркетингу  розроблення товару  ціноутворення  методи збуту  методи просування товару
 • 17. Варіанти організаційної структури служби маркетингу • функціональна; • товарна; • регіональна; • ринкова; • змішана (товарно-ринкова)
 • 18. Модель маркетингової діяльності Дослідження ринку дослідження поведінки споживачів аналіз і оцінка маркетингових можливостей підприємства сегментація ринку і вибір цільових сегментів позиціонування товару на ринку Функціональне забезпечення маркетингової діяльності - створення служби маркетингу - функціонування маркетингової інформаційної системи - визначення стратегії і плану- вання маркетингу Розроблення комплексу маркетингу  розроблення товару  ціноутворення  методи збуту  методи просування товару
 • 19. Три види маркетингового контролю • контроль за виконанням річних планів; • контроль прибутковості; • контроль за виконанням стратегічних рішень.