Маркетингова діяльність промислового підприємства

Pavlo Syrvatka
Pavlo Syrvatkaасистент um НУ "Львівська політехніка"
Тема 9
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ВА
Типи ринків
Першим типом ринку, який сформувався у
розвинутих країнах світу, був так званий ринок
продавця, на якому продавці мали більше влади і де
найактивнішими «діячами ринку» змушені були
бути покупці. Поступово, у міру зростання
пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший
тип ринку – ринок покупця – ринок, на якому більше
влади мають покупці й найактивнішими «діячами
ринку» змушені бути продавці. Використання
концепції маркетингу є доцільним саме на ринку
покупця.
Поняття маркетингу
Саме слово "маркетинг" з'явилося у Сполучених
Штатах Америки в процесі пошуку місцевими
фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося
про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше з
цих двох слів утворилось одне – маркетинг
(marketing).
В літературі з маркетингу налічується понад 2000
визначень категорії маркетинг. Кожне з них, від
стислого до академічного, тією чи іншою мірою
відображує його призначення, функції, основний
зміст.
Поняття маркетингу
"маркетинг. Вираження орієнтованого на ринок
управлінського стилю мислення, для якого характерні
творчі, систематичні та підчас агресивні підходи"
(Е.Дитхль, Х.Хершген);
"маркетинг. Соціальний та управлінський процес,
спрямований на задово­лення потреб та бажань як
індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та
обміну наділених цінністю товарів" (Ф. Котлер);
"маркетинг. Діяльність спрямована на створення попиту
та досягнення цілей підприємства через максимальне
задоволення потреб споживачів" (Л. А. Мороз, Н.І.
Чухрай).
Поняття маркетингу
"маркетинг. Процес управління та втілення
задуму, ціноутворення, просування та реалізацію
ідей, товарів та послуг через обмін, що
задо­вольняє цілі окремих осіб та організацій"
(Американська асоціація маркетингу);
"маркетинг. Передбачення, управління та
задоволення попиту на товари, послуги,
організації, людей, території та ідеї через обмін"
(Дж.Р.Еванс).
Маркетингова діяльність
підприємства
Передбачає наявність трьох взаємопов’язаних
блоків, а саме: дослідження ринку; розроблення
маркетингу; функціональне забезпечення
маркетингової діяльності. Тільки за умови їх
злагодженої взаємодії підприємство займатиме
стійку позицію на ринку та володітиме
істотними конкурентними перевагами
Сегментування ринку, вибір
цільових ринкових сегментів,
позиціювання товару
Сегментація ринку. Розподіл споживачів на групи на
основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і
розроблення для кожної з груп окремого комплексу
маркетингу.
Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково
реагують на один і той самий набір спонукальних
стимулів маркетингу.
Позиціювання товарів підприємства на ринку –
забезпечення товарам підприємства чітко виокремленого
від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових
споживачів.
Комплекс маркетингу
підприємства
Основними елементами маркетингу є запропонована
Д. Маккарті модель «чотирьох Р» – товар (product),
ціна (price), збут (place), просування (promotion),
тобто комплекс маркетингу або маркетинг-мікс.
Комплекс маркетингу. Сукупність маркетингових
засобів (товар, ціна, розподіл, просування), певна
структура яких забезпечує досягнення поставленої
мети та вирішення маркетингових завдань.
Комплекс маркетингу
підприємства
Маркетингова товарна політика – маркетингова
діяльність підприємства, пов’язана з реалізацією
стратегічних та тактичних заходів щодо
забезпечення конкурентоспроможності товарів та
формування товарного портфеля з метою
задоволення потреб споживачів та одержання
прибутку.
Маркетингова цінова політика – комплекс заходів
щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики,
умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції
на ринку, стратегічних і тактичних цілей
підприємства.
Комплекс маркетингу
підприємства
Політика розподілу (збутова політика) – діяльність
підприємства щодо планування, реалізації та контролю
руху товарів від виробника до кінцевого споживача з
метою задоволення потреб споживачів та отримання
прибутку. Основна мета політики розподілу – організація
ефективного збуту виготовленої продукції.
Маркетингова комунікаційна політика (маркетингова
політика комунікацій) – перспективний курс дій
підприємства, спрямований на забезпечення взаємодії з
усіма суб'єктами маркетингової системи з метою
задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.
Життєвий цикл виробу, його етапи
та стадії
Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) пов’язує обсяги
збуту товару, прибутки, маркетингові стратегії з
особливостями кожного окремого етапу ринкового життя
товару.
Товар у процесі свого ринкового життя проходить декілька
послідовних етапів, а потім його витісняють з ринку інші,
досконаліші товари.
Традиційні етапи ЖТЦ:
• етап впровадження на ринок;
• етап зростання;
• етап зрілості;
• етап спаду.
Основні характеристики кожного
етапу ЖЦТ
Показники Етапи ЖЦТ
впровадження зростання зрілості спаду
Мета Проникнення на ринок Розширення меж ринку Збереження переваг Підготовка до
випуску нових
товарів
Збут Низьке Швидке зростання Досягає максимуму Зменшується
Прибуток Відсутній Зростає Максимальний,
починає зменшуватися
Низький
Конкуренція Незначна Зростає Велика Зменшується
Ціна Висока або низька Діапазон цін Знижується Мінімальна
Витрати на просування
товару
Дуже високі Високі Стабілізуються Зменшуються
Зміст реклами Інформування Створення прихильності до
марки
Нагадування Відсутня
Споживачі Новатори Рання більшість Масовий ринок Консерватори
Оцінювання якості та рівня
конкурентоспроможності виробу
Якість товару. Сукупність властивостей і характеристик товару,
які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові
чи виробничі потреби відповідно до свого призначення.
Вимоги до якості на міжнародному рівні були розроблені у 1987
році Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) у
вигляді 5 міжнародних стандартів серії 9000 (систем якості),
аналоги яких наведені в державних стандартах України ДСТУ.
Конкурентоспроможність товару – сукупність споживчих
властивостей товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з
аналогами на конкретному ринку в певний період часу.
Фактори конкурентоспроможності: якість, ціна, сервіс та
маркетингове оточення. Отже, якість продукції є основою її
конкурентоспроможності, але ці два поняття не слід
ототожнювати.
1 von 13

Recomendados

Основні категорії маркетингу von
Основні категорії маркетингуОсновні категорії маркетингу
Основні категорії маркетингуPavlo Syrvatka
2.8K views10 Folien
Сучасні проблеми маркетингу von
Сучасні проблеми маркетингуСучасні проблеми маркетингу
Сучасні проблеми маркетингуPavlo Syrvatka
3.8K views11 Folien
Види маркетингу та їх характеристики von
Види маркетингу та їх характеристикиВиди маркетингу та їх характеристики
Види маркетингу та їх характеристикиPavlo Syrvatka
8.1K views15 Folien
Глобальний маркетинг von
Глобальний маркетингГлобальний маркетинг
Глобальний маркетингPavlo Syrvatka
2.7K views10 Folien
Концепції маркетингу von
Концепції маркетингуКонцепції маркетингу
Концепції маркетингуPavlo Syrvatka
1.4K views8 Folien
Індивідуальний маркетинг von
Індивідуальний маркетингІндивідуальний маркетинг
Індивідуальний маркетингPavlo Syrvatka
3.1K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Комплекс маркетингу von
Комплекс маркетингуКомплекс маркетингу
Комплекс маркетингуPavlo Syrvatka
3.1K views12 Folien
слайд шоу функції маркетингу von
слайд шоу функції маркетингуслайд шоу функції маркетингу
слайд шоу функції маркетингуcit-cit
552 views13 Folien
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами von
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінамиВзаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінамиPavlo Syrvatka
4.4K views8 Folien
марк лкц 8 von
марк лкц 8марк лкц 8
марк лкц 8Irina Stankovska
631 views24 Folien
3 маркетингова інформація von
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформаціяPavlo Syrvatka
11.3K views47 Folien
Тема 2 система маркетингу підпиємства von
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваPavlo Syrvatka
10.2K views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Комплекс маркетингу von Pavlo Syrvatka
Комплекс маркетингуКомплекс маркетингу
Комплекс маркетингу
Pavlo Syrvatka3.1K views
слайд шоу функції маркетингу von cit-cit
слайд шоу функції маркетингуслайд шоу функції маркетингу
слайд шоу функції маркетингу
cit-cit552 views
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами von Pavlo Syrvatka
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінамиВзаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами
Pavlo Syrvatka4.4K views
3 маркетингова інформація von Pavlo Syrvatka
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka11.3K views
Тема 2 система маркетингу підпиємства von Pavlo Syrvatka
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Pavlo Syrvatka10.2K views
Тема 7 маркетингова політика комунікацій von Pavlo Syrvatka
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікацій
Pavlo Syrvatka14.4K views
Тема 1 вступ до маркетингу von Pavlo Syrvatka
Тема 1 вступ до маркетингуТема 1 вступ до маркетингу
Тема 1 вступ до маркетингу
Pavlo Syrvatka9.7K views
мгсд тема 4. презентація von cdecit
мгсд тема 4. презентаціямгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентація
cdecit1.5K views
Тема 5 маркетингова цінова політика von Pavlo Syrvatka
Тема 5 маркетингова цінова політикаТема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політика
Pavlo Syrvatka14.9K views
4 маркектингова товарна політика von Pavlo Syrvatka
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
Pavlo Syrvatka12.3K views
Тема 6 Маркетингова збутова політика von Pavlo Syrvatka
Тема 6 Маркетингова збутова політикаТема 6 Маркетингова збутова політика
Тема 6 Маркетингова збутова політика
Pavlo Syrvatka15.4K views
Маркетингове стимулювання продажу von Andriy Farmuga
Маркетингове стимулювання продажуМаркетингове стимулювання продажу
Маркетингове стимулювання продажу
Andriy Farmuga902 views
Реклама та її види. von Anna Popravka
Реклама та її види.Реклама та її види.
Реклама та її види.
Anna Popravka178 views
мгсд тема 1 презентація von cdecit
мгсд тема 1 презентаціямгсд тема 1 презентація
мгсд тема 1 презентація
cdecit398 views
Tema 1 marketing von vnausite
Tema 1 marketingTema 1 marketing
Tema 1 marketing
vnausite228 views

Destacado

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства von
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємстваПідприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємстваPavlo Syrvatka
1.4K views22 Folien
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства von
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваPavlo Syrvatka
2.1K views20 Folien
Управління інвестиційною діяльністю підприємства von
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваУправління інвестиційною діяльністю підприємства
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваPavlo Syrvatka
1K views12 Folien
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства von
Фінансово-економічні результати діяльності підприємстваФінансово-економічні результати діяльності підприємства
Фінансово-економічні результати діяльності підприємстваPavlo Syrvatka
2.1K views16 Folien
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн... von
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...Pavlo Syrvatka
1.2K views18 Folien
Собівартість продукції von
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукціїPavlo Syrvatka
1.6K views16 Folien

Destacado(7)

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства von Pavlo Syrvatka
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємстваПідприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди підприємства
Pavlo Syrvatka1.4K views
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства von Pavlo Syrvatka
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka2.1K views
Управління інвестиційною діяльністю підприємства von Pavlo Syrvatka
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваУправління інвестиційною діяльністю підприємства
Управління інвестиційною діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka1K views
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства von Pavlo Syrvatka
Фінансово-економічні результати діяльності підприємстваФінансово-економічні результати діяльності підприємства
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Pavlo Syrvatka2.1K views
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн... von Pavlo Syrvatka
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Управління економічн...
Pavlo Syrvatka1.2K views
Собівартість продукції von Pavlo Syrvatka
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукції
Pavlo Syrvatka1.6K views
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн... von Pavlo Syrvatka
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Pavlo Syrvatka1.6K views

Similar a Маркетингова діяльність промислового підприємства

сутність маркетингу булига віталія von
сутність маркетингу булига віталіясутність маркетингу булига віталія
сутність маркетингу булига віталіяvitaliya02
667 views18 Folien
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxssuser5e3503
90 views27 Folien
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptssuser5f061a
350 views81 Folien
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx von
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptxПродуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptxRostyslavDmytruk
143 views37 Folien
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуАлександр Дрон
3.5K views15 Folien
Сегментування ринку.pptx von
Сегментування ринку.pptxСегментування ринку.pptx
Сегментування ринку.pptxRostyslavDmytruk
165 views22 Folien

Similar a Маркетингова діяльність промислового підприємства(20)

сутність маркетингу булига віталія von vitaliya02
сутність маркетингу булига віталіясутність маркетингу булига віталія
сутність маркетингу булига віталія
vitaliya02667 views
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von ssuser5e3503
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
ssuser5e350390 views
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von ssuser5f061a
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
ssuser5f061a350 views
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx von RostyslavDmytruk
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptxПродуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx
Продуктова_стратегія_компанії_на_ринку.pptx
RostyslavDmytruk143 views
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Сегментування ринку.pptx von RostyslavDmytruk
Сегментування ринку.pptxСегментування ринку.pptx
Сегментування ринку.pptx
RostyslavDmytruk165 views
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
ssuser6b7e92110 views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptx von RostyslavDmytruk
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptxСтупінь інтеграції каналів збуту.pptx
Ступінь інтеграції каналів збуту.pptx
RostyslavDmytruk90 views
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf von VitalinaRomanenko
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
ssuser6b7e92111 views
Моя спеціальність.pptx von ssuser8deb161
Моя спеціальність.pptxМоя спеціальність.pptx
Моя спеціальність.pptx
ssuser8deb1612 views
Mаркетинг von katerina99
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99161 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cit-cit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cit-cit173 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cdecit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cdecit67 views
презентація до питання 10.1 лекції теми 10 von cdecit
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
cdecit1.7K views

Más de Pavlo Syrvatka

Лекція 8 iso 9000 von
Лекція 8 iso 9000Лекція 8 iso 9000
Лекція 8 iso 9000Pavlo Syrvatka
1.4K views22 Folien
Лекція 7 показники якості von
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якостіPavlo Syrvatka
1.5K views31 Folien
Лекція 6 baldrige award von
Лекція 6 baldrige awardЛекція 6 baldrige award
Лекція 6 baldrige awardPavlo Syrvatka
465 views15 Folien
Лекція 5 витрати на якість von
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якістьPavlo Syrvatka
827 views6 Folien
Лекція 4 якість послуг та виробництва von
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництваPavlo Syrvatka
913 views15 Folien
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... von
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
2.5K views16 Folien

Más de Pavlo Syrvatka(20)

Лекція 7 показники якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 7 показники якостіЛекція 7 показники якості
Лекція 7 показники якості
Pavlo Syrvatka1.5K views
Лекція 5 витрати на якість von Pavlo Syrvatka
Лекція 5 витрати на якістьЛекція 5 витрати на якість
Лекція 5 витрати на якість
Pavlo Syrvatka827 views
Лекція 4 якість послуг та виробництва von Pavlo Syrvatka
Лекція 4 якість послуг та виробництваЛекція 4 якість послуг та виробництва
Лекція 4 якість послуг та виробництва
Pavlo Syrvatka913 views
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... von Pavlo Syrvatka
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Pavlo Syrvatka2.5K views
Лекція 2 етапи якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 2 етапи якості Лекція 2 етапи якості
Лекція 2 етапи якості
Pavlo Syrvatka1.9K views
Лекція 1 вступ quality von Pavlo Syrvatka
Лекція 1 вступ qualityЛекція 1 вступ quality
Лекція 1 вступ quality
Pavlo Syrvatka334 views
Лекція 0 вчені-дослідники якості von Pavlo Syrvatka
Лекція 0 вчені-дослідники якостіЛекція 0 вчені-дослідники якості
Лекція 0 вчені-дослідники якості
Pavlo Syrvatka737 views
Кафедра менеджменту організацій von Pavlo Syrvatka
Кафедра менеджменту організаційКафедра менеджменту організацій
Кафедра менеджменту організацій
Pavlo Syrvatka2K views
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність von Pavlo Syrvatka
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльністьЕкономічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність
Pavlo Syrvatka5.1K views
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац... von Pavlo Syrvatka
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Pavlo Syrvatka8.1K views
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки von Pavlo Syrvatka
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиФінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Pavlo Syrvatka9.6K views
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки von Pavlo Syrvatka
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінкиЕфективність діяльності та методичні засади її оцінки
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки
Pavlo Syrvatka4.2K views
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук... von Pavlo Syrvatka
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Фінансові результати діяльності підприємства та система їх оподаткування в Ук...
Pavlo Syrvatka3.1K views
Доходи та цінова політика підприємства von Pavlo Syrvatka
Доходи та цінова політика підприємстваДоходи та цінова політика підприємства
Доходи та цінова політика підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K views
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції von Pavlo Syrvatka
Поточні витрати підприємства та собівартість продукціїПоточні витрати підприємства та собівартість продукції
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Pavlo Syrvatka4.5K views
Фінансові ресурси (капітал підприємства) von Pavlo Syrvatka
Фінансові ресурси (капітал підприємства) Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Фінансові ресурси (капітал підприємства)
Pavlo Syrvatka3.9K views
Майнові ресурси (активи) підприємства von Pavlo Syrvatka
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
Pavlo Syrvatka5.5K views
Трудові ресурси підприємства von Pavlo Syrvatka
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka3.3K views

Último

Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 views12 Folien
chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
13 views14 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 views10 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
22 views11 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
16 views31 Folien

Último(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views

Маркетингова діяльність промислового підприємства

 • 2. Типи ринків Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу, був так званий ринок продавця, на якому продавці мали більше влади і де найактивнішими «діячами ринку» змушені були бути покупці. Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку – ринок покупця – ринок, на якому більше влади мають покупці й найактивнішими «діячами ринку» змушені бути продавці. Використання концепції маркетингу є доцільним саме на ринку покупця.
 • 3. Поняття маркетингу Саме слово "маркетинг" з'явилося у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше з цих двох слів утворилось одне – маркетинг (marketing). В літературі з маркетингу налічується понад 2000 визначень категорії маркетинг. Кожне з них, від стислого до академічного, тією чи іншою мірою відображує його призначення, функції, основний зміст.
 • 4. Поняття маркетингу "маркетинг. Вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні та підчас агресивні підходи" (Е.Дитхль, Х.Хершген); "маркетинг. Соціальний та управлінський процес, спрямований на задово­лення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів" (Ф. Котлер); "маркетинг. Діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів" (Л. А. Мороз, Н.І. Чухрай).
 • 5. Поняття маркетингу "маркетинг. Процес управління та втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, що задо­вольняє цілі окремих осіб та організацій" (Американська асоціація маркетингу); "маркетинг. Передбачення, управління та задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї через обмін" (Дж.Р.Еванс).
 • 6. Маркетингова діяльність підприємства Передбачає наявність трьох взаємопов’язаних блоків, а саме: дослідження ринку; розроблення маркетингу; функціональне забезпечення маркетингової діяльності. Тільки за умови їх злагодженої взаємодії підприємство займатиме стійку позицію на ринку та володітиме істотними конкурентними перевагами
 • 7. Сегментування ринку, вибір цільових ринкових сегментів, позиціювання товару Сегментація ринку. Розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. Позиціювання товарів підприємства на ринку – забезпечення товарам підприємства чітко виокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів.
 • 8. Комплекс маркетингу підприємства Основними елементами маркетингу є запропонована Д. Маккарті модель «чотирьох Р» – товар (product), ціна (price), збут (place), просування (promotion), тобто комплекс маркетингу або маркетинг-мікс. Комплекс маркетингу. Сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань.
 • 9. Комплекс маркетингу підприємства Маркетингова товарна політика – маркетингова діяльність підприємства, пов’язана з реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності товарів та формування товарного портфеля з метою задоволення потреб споживачів та одержання прибутку. Маркетингова цінова політика – комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей підприємства.
 • 10. Комплекс маркетингу підприємства Політика розподілу (збутова політика) – діяльність підприємства щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції. Маркетингова комунікаційна політика (маркетингова політика комунікацій) – перспективний курс дій підприємства, спрямований на забезпечення взаємодії з усіма суб'єктами маркетингової системи з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.
 • 11. Життєвий цикл виробу, його етапи та стадії Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) пов’язує обсяги збуту товару, прибутки, маркетингові стратегії з особливостями кожного окремого етапу ринкового життя товару. Товар у процесі свого ринкового життя проходить декілька послідовних етапів, а потім його витісняють з ринку інші, досконаліші товари. Традиційні етапи ЖТЦ: • етап впровадження на ринок; • етап зростання; • етап зрілості; • етап спаду.
 • 12. Основні характеристики кожного етапу ЖЦТ Показники Етапи ЖЦТ впровадження зростання зрілості спаду Мета Проникнення на ринок Розширення меж ринку Збереження переваг Підготовка до випуску нових товарів Збут Низьке Швидке зростання Досягає максимуму Зменшується Прибуток Відсутній Зростає Максимальний, починає зменшуватися Низький Конкуренція Незначна Зростає Велика Зменшується Ціна Висока або низька Діапазон цін Знижується Мінімальна Витрати на просування товару Дуже високі Високі Стабілізуються Зменшуються Зміст реклами Інформування Створення прихильності до марки Нагадування Відсутня Споживачі Новатори Рання більшість Масовий ринок Консерватори
 • 13. Оцінювання якості та рівня конкурентоспроможності виробу Якість товару. Сукупність властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові чи виробничі потреби відповідно до свого призначення. Вимоги до якості на міжнародному рівні були розроблені у 1987 році Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) у вигляді 5 міжнародних стандартів серії 9000 (систем якості), аналоги яких наведені в державних стандартах України ДСТУ. Конкурентоспроможність товару – сукупність споживчих властивостей товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу. Фактори конкурентоспроможності: якість, ціна, сервіс та маркетингове оточення. Отже, якість продукції є основою її конкурентоспроможності, але ці два поняття не слід ототожнювати.