Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Тема 1 вступ до маркетингу

6.781 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Тема 1 вступ до маркетингу

 1. 1. Лектор:Глинський Назар Юрійович
 2. 2. Список рекомендованої літератури• Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг - Львів:“ІНТЕЛЕКТ+”, 2009.- 244 с.• В.Руделіус, Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський та ін.Маркетинг – Київ: НМЦ CEUME, 2009. – 422 с.• Котлер Ф. та інші. Основы маркетинга – Москва, ИД“Вильямс”, 2008. – 944 с.• Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ: Лібра, 2007. – 712 с.• Балабанова Л.В. Маркетинг – Київ: Знання-Прес,2004. – 645 с.
 3. 3. Розподіл балівРозподіл балів• 70 балів – модульний контроль (по 35балів на кожен)• 30 балів – оцінювання успішності зарезультатами практичних занять (по 15на кожну половину семестру)
 4. 4. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ. ЙОГОСУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ1. Сутність маркетингу і йоговизначення2. Сутність концепцій, на якихбудуються взаємовідносини міжвиробниками і споживачами3. Модель маркетингової діяльності
 5. 5. Маркетинг у двох вимірахМаркетинг у двох вимірах• Як філософія бізнесу ця наука пропонуєсистему мислення та ідеологічну основупідприємницької діяльності.• Як активний процес маркетинг вирішуєнизку завдань, що виникають прифункціонуванні підприємства в ринковихумовах і розглядаються як основа длядосягнення цілей підприємства.
 6. 6. СубСуб’’єкти маркетингу містаєкти маркетингу міста
 7. 7. Схема концепції вдосконаленняСхема концепції вдосконаленнявиробництвавиробництва
 8. 8. Схема концепції вдосконалення товаруСхема концепції вдосконалення товару
 9. 9. Схема концепції інтенсифікаціїСхема концепції інтенсифікаціїкомерційних зусилькомерційних зусиль
 10. 10. Схема концепції маркетингуСхема концепції маркетингу
 11. 11. Порівняння концепції інтенсифікаціїПорівняння концепції інтенсифікаціїкомерційних зусиль та концепції маркетингукомерційних зусиль та концепції маркетингу
 12. 12. Схема концепції соціально-етичногоСхема концепції соціально-етичногомаркетингумаркетингу
 13. 13. Модель маркетингової діяльностіМодель маркетингової діяльності
 14. 14. Узагальнена структура комплексіУзагальнена структура комплексімаркетингумаркетингу
 15. 15. Сутність складових комплексуСутність складових комплексумаркетингумаркетингу• Товар – ключовий елемент комплексу маркетингу,оскільки усі його характеристики дуже важливі, якзасіб здобуття споживачем певних благ.• Ціна - ціна повинна бути такою, щоб її зміг заплатитипотенційний споживач, а з іншого боку – забезпечитиприбутковість фірми.• Розподіл - вибір оптимальної схеми розподілутовару від виробника до споживача, її реалізація тапісляпродажне обслуговування.• Просування – формування ефективних контактіввиробника з покупцями.
 16. 16. Модель маркетингової діяльностіМодель маркетингової діяльності
 17. 17. Варіанти організаційної структуриВаріанти організаційної структурислужби маркетингуслужби маркетингу• функціональна;• товарна;• регіональна;• ринкова;• змішана (товарно-ринкова)
 18. 18. Модель маркетингової діяльностіМодель маркетингової діяльності
 19. 19. Три види маркетингового контролюТри види маркетингового контролю• контроль за виконанням річних планів;• контроль прибутковості;• контроль за виконанням стратегічнихрішень.

×