Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Školení BV BOZP Logistika Pardubice.pdf

  1. BENCHMARK VISITS BOZP- přijďte a uvidíte (prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pomocí nástroje Benchmark Visits) Termín realizace: 1.9.2021 – 31.12.2022 Tomáš Kudrna, SCHP ČR Pardubice, 13.10.2022
  2. Zavedení inovativního způsobu pro neustálé zlepšování profesních dovedností v oblasti BOZP prostřednictvím BENCHMARK VISITS (metodika pro učení a vzdělávání „na místě“) Zvýšením úrovně BOZP v podnicích sdílením osvědčených postupů, dobré praxe, odstraněním provozní slepoty při identifikování možných rizik v BOZP Snížení počtu smrtelných pracovních úrazů, úrazů s pracovní neschopností, výskytu nemocí z povolání a tím i finančních ztrát z nich Šetření nákladů na hledání a realizaci preventivních opatření (sdílením již vyzkoušených a osvědčených nástrojů, příkladů dobré praxe) Cíle projektu
  3. Výstupy z projektu: Příručka pro provádění Benchmark Visits BOZP Tři realizované Benchmark Visits BOZP v chemickém průmyslu - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (Litvínov) - CaymanPharma s.r.o. (Neratovice) - Spolchemie a.s. (Ústí nad Labem) Školení pro manažery BOZP Konference k projektu (29.11.2022, Technopark Kralupy nad Vltavou) Webové stránky projektu
  4. Cílové skupiny Zaměstnavatelé v chemické výrobě a distribuci (malé, střední i velké podniky (manažeři BOZP, výrobní, techničtí ředitelé, logistici, a další) Učitelé z chemických odborných škol Zástupci státních organizací, odborů, kolektivních orgánů Studenti chemie
  5. Kontakt Hlavní manažer projektu: Tomáš Kudrna (SCHP ČR) tomas.kudrna@schp.cz tel.: +420 734 179 303 web projektu: https://www.schp.cz/info/benchmark-visits-bozp-prijdte-a-uvidite BENCHMARK VISITS BOZP- přijďte a uvidíte
Anzeige