Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Velferdsteknologi og innovasjon(20)

Anzeige

Velferdsteknologi og innovasjon

 1. Velferdsteknologi og innovasjon Paul Chaffey
 2. Noen refleksjoner om innovasjon i helse- og omsorgssektoren Bakteppet Utfordringene: 1. Enten institusjon eller hjemme-utfordringen 2. Brukerutfordringen 3. Kompetanseutfordringen 4. Skaleringsutfordringen 5. Innovasjonsarenautfordringen Disruptive muligheter?
 3. Hva slags jobber?
 4. Arbeidsmarkedet 2025: • Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester • Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester • Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon • Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser • Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom
 5. Enten/eller utfordringen: 100% sykehjem eller 5% hjelp hjemme • Det bør ikke være et mål å bygge flest mulig sykehjemsplasser • Sykehjem koster 850 000 kroner i året i drift, fire millioner i investering • Behov for å produktifisere «sikkerhetspakker» som tydeliggjør hva man får for ulike beløp
 6. Brukerutfordringen: - Du tror det ikke før du får se det… • Hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? • Teknologi finnes, men må tilpasses • Kompetansebehov hos de som leverer tjenesten • Ny generasjon brukere
 7. Kompetanseutfordringen: Trenger vi en «teknoterapeut»? • Strategisk: vurdere overordnet innretning på løsninger og virkemidler • Prosjekter: vurdere om man har utnyttet mulighetene • Individuell: vurdere hver enkelt brukers behov
 8. Skaleringsutfordringen: - hvem svarer i den andre enden? • Fallsensorer • Fuktsensorer • GPS • Monitorering • Alarmer • Men hvor skal vi plugge inn utstyret?
 9. Innovasjonsarenautfordringen: - Hvem skal utvikle nye tjenester? • Må bygge ned barrierer mellom fag og bransjer • Innovasjonsprosess • Innkjøpsprosess • Insentiver • Markedssvikt • Disruptive aktører?
 10. Mobil ultralyd
 11. Sosiale medier for kronisk syke You see, we believe sharing your healthcare experiences and outcomes is good. Why? Because when patients share real-world data, collaboration on a global scale becomes possible. New treatments become possible. Most importantly, change becomes possible. At PatientsLikeMe, we are passionate about bringing people together for a greater purpose: speeding up the pace of research and fixing a broken healthcare system.
 12. Mennesker blir dyrere, men …
Anzeige