Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?

530 Aufrufe

Veröffentlicht am

Innledning på konferanse om forvaltningspolitikk.
Bergen, oktober 2014

 • Als Erste(r) kommentieren

Ny forvaltningspolitikk i nytt departement?

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny forvaltningspolitikk i nytt departement? Statssekretær Paul Chaffey Styringskonferansen, Bergen 29. oktober 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forvaltningspolitiske utfordringer: 4 • Detaljstyring • Planer og tiltak, men for lite opptatt av resultater • Ledere unytter ikke det handlingsrommet de har • Sektorisering • Svake samordningsprosesser • Faglighet under press • IKT-muligheter utnyttes for dårlig • Lite rom for innovasjon
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fornye forenkle forbedre uLedelse og gjennomføringskraft uFjerne tidstyver uEnklere regelverk uØkt valgfrihet uDigitalisering
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet6 Statlig lederskap for fremtiden - å lede i ukjent terreng
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bedre styring og ledelse i staten Økt gjennom- føringskraft og resultat- orientering Bedre ledelse Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre samording Bedre styring
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere plan- og byggprosesser 10 • Forenkle byggeforskriftene • Begrense, samordne innsigelser • Raskere planprosesser • Bygge rundt kollektivpunkter • Utnytte IKT, digitale søknader
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V uBedre tjenester uMer makt og myndighet til større og sterkere kommuner uStruktur og oppgaver 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Reformarbeid i gang: • Produktivitetskommisjon • Fritt brukervalg i helsesektoren • Langtidsplan for forskning • Struktur i høyere utdanning • Gjennomgang av Innovasjon Norge • Endringer i arbeidsmiljøloven på høring • Samferdselsreform • Kommunereform – struktur og oppgaver • Jakten på tidstyver
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten!

×