Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommuneproposisjonen 2015
og kommunereform
Statssekretær Paul Chaffey
Fylkesmanne...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Finansieringen av velferd
• Å styrke konkurranse-
utsatte næringer og sikre
trygg...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
RNB 2014
• Lavere skatteanslag
• Lavere lønnskostnader
• Lavere befolkningsvekst
...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommuneproposisjonen 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommuneopplegget 2015
• Vekst i samlede inntekter i
størrelsesorden 4½ til 5 mrd....
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vekst i frie inntekter 2015
• Mellom ¼ og ½ mrd. kroner
til fylkeskommunene
– 150...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nytt inntektssystem
fylkeskommunene
• Dagens system fra 1990-tallet
• Urettferdig...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
IS for kommunene
• Helhetlig gjennomgang i
Kommuneproposisjonen 2017
• Vurdering ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Veksttilskudd
• Styrke kommuner med
store investeringsbehov
• Fra 61 mill. kr. i ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tvisteløsningsorgan
• Arbeidsgruppe:
Utrede en effektiv
tvisteløsningsmekanisme i...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunelovutvalget
• Formål:
Styrke det kommunale selvstyret
• Helhetlig gjennomg...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunereform
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det gjennomføres en kommunereform,
hvor det sørges for at nødvendige vedtak
blir ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dagens situasjon
• 428 generalistkommuner
• Norske kommuner ansvar for langt
fler...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1964:
Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i
byene.
1969-2014:
Ni...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vi blir flere, vi blir eldre, vi flytter
Prosentvis endring i befolkningen 1985-2...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utfordringene
• Dagens grenser hindrer
gode løsninger
• Større ansvar, flere oppg...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gode og likeverdig tjenester
Helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling
Bærekraf...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ekspertutvalget
o Første delrapport:
Foreslå kriterier for inndeling
gitt dagens ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kriterier
• Tilstrekkelig kapasitet
• Relevant kompetanse
• Tilstrekkelig distans...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Anbefalinger
1. 15 000-20 000 innbyggere
for å sikre en god oppgaveløsning
2. Str...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringens vurdering
• Solid faglig grunnlag
• Godt utgangspunkt for lokale/reg...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet23
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Organisering og verktøy
• Regionale prosesser 2014-2016
• Fylkesmannen ansvarlig ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Økonomiske virkemidler
• Engangskostnader – standardisert
modell
– 20-65 mill. kr...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Øvrige tiltak
• Lånegodkjenning
• Avvikle samkommunen
• Utrede pålagt inter-
komm...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fremdriftsplan: to løp
• Kommuner som vedtar sammen-
slåing senest høsten 2015:
k...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nye oppgaver, større kommuner
• Forslag til Stortinget våren 2015
• Statlig styri...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mer informasjon:
www.kommunereform.no
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi

705 Aufrufe

Veröffentlicht am

Innledning på kommunekonferanser i Buskerud, Rogaland, Østfold, Nord Trøndelag og Hordaland i juni 2014

 • Als Erste(r) kommentieren

Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Bergen 26. mai 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansieringen av velferd • Å styrke konkurranse- utsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser og velferd • Krever balansert budsjettpolitikk 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet RNB 2014 • Lavere skatteanslag • Lavere lønnskostnader • Lavere befolkningsvekst • Konsekvens: Uendret handlingsrom • 100 mill. kroner til økt tilskudd utleieboliger 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneopplegget 2015 • Vekst i samlede inntekter i størrelsesorden 4½ til 5 mrd. kroner • Vekst i frie inntekter mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner • Demografi • Pensjonskostnader • Rom for effektivisering 5
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vekst i frie inntekter 2015 • Mellom ¼ og ½ mrd. kroner til fylkeskommunene – 150 mill. kroner til fylkesvei – 95 mill. kroner kompensasjon i forbindelse med nytt inntektssystem • Mellom 3¾ og 4¼ mrd. Kroner til kommunene – 200 mill. kroner til rustiltak og psykisk helse – 200 mill. kroner til helsestasjoner, jordmortjenester, skolehelsetjeneste 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem fylkeskommunene • Dagens system fra 1990-tallet • Urettferdig fordeling Vi tar nå tak i: - ny kostnadsnøkkel - ny skatteutjevning - ny overgangsordning • 95 mill. kroner i kompensasjon 7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IS for kommunene • Helhetlig gjennomgang i Kommuneproposisjonen 2017 • Vurdering av alle elementer: – Skatteelementer – Utgiftsutjevningen – Regionalpolitiske tilskudd – Sees i sammenheng med kommunereformen • Selskapsskatten vurderes fram mot Kommuneproposisjon 2016 8
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veksttilskudd • Styrke kommuner med store investeringsbehov • Fra 61 mill. kr. i 2014 til 344 mill. kr. i 2015 - øker satsen til 60 000 kr per innbygger - reduserer vekstgrensen: 1,7 pst. • Mer forutsigbart • Videreføre avgrensning for skattesterke kommuner 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tvisteløsningsorgan • Arbeidsgruppe: Utrede en effektiv tvisteløsningsmekanisme i rettslige konflikter mellom stat og kommune 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunelovutvalget • Formål: Styrke det kommunale selvstyret • Helhetlig gjennomgang: – Nødvendige regler eller for sterke begrensninger på det kommunale selvstyret? 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Struktur og oppgaver 13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dagens situasjon • 428 generalistkommuner • Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner • Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 15
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vi blir flere, vi blir eldre, vi flytter Prosentvis endring i befolkningen 1985-2013 16
 17. 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringene • Dagens grenser hindrer gode løsninger • Større ansvar, flere oppgaver • Kapasitet og kompetanse • Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring  Utfordringer for både store og små kommuner 17
 18. 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati 18 Kommunereform- mål
 19. 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ekspertutvalget o Første delrapport: Foreslå kriterier for inndeling gitt dagens oppgaver o Sluttrapport: Vurdere kriterier for å ivareta nye oppgaver 19
 20. 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kriterier • Tilstrekkelig kapasitet • Relevant kompetanse • Tilstrekkelig distanse • Effektiv tjenesteproduksjon • Økonomisk soliditet • Valgfrihet • Funksjonelle samfunnsutviklingsområder • Høy politisk deltakelse • Lokal politisk styring • Lokal identitet Kriterier rettet mot staten: • Bred oppgaveportefølje • Statlig rammestyring 20
 21. 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anbefalinger 1. 15 000-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2. Struktur som nærmer seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen, utvikle ordninger for politisk deltakelse for å sikre gode demokratiske arenaer 21
 22. 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens vurdering • Solid faglig grunnlag • Godt utgangspunkt for lokale/regionale prosesser og nasjonal vurdering av struktur • Ikke naturlig å stille krav til innbyggertall 22
 23. 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementet23
 24. 24. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering og verktøy • Regionale prosesser 2014-2016 • Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting – Tilskudd til en prosessveileder hos hvert fylkesmannsembete • Ønske om samarbeid FM og KS regionalt • Standardiserte faktaoppsett erstatter tradisjonelle utredninger • Spørreundersøkelser 24
 25. 25. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomiske virkemidler • Engangskostnader – standardisert modell – 20-65 mill. kroner • Reformstøtte – 5-30 mill. kroner • Inndelingstilskuddet beholdes • Gjennomgang av inntektssystemet 25
 26. 26. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Øvrige tiltak • Lånegodkjenning • Avvikle samkommunen • Utrede pålagt inter- kommunalt samarbeid • Redusere statlig detaljstyring • Demokratitiltak 26
 27. 27. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fremdriftsplan: to løp • Kommuner som vedtar sammen- slåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon • Proposisjon kommunestruktur til Stortinget våren 2017 • Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020 27
 28. 28. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye oppgaver, større kommuner • Forslag til Stortinget våren 2015 • Statlig styring tema i meldingen • Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur 28
 29. 29. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mer informasjon: www.kommunereform.no

×