Más contenido relacionado

Oslos rolle som kunnskapshovedstad

 1. Oslos rolle som kunnskapshovedstad - hvordan forskning, teknologi og innovasjon forandrer spillereglene Paul Chaffey, Abelia
 2. • Hva er det egentlig som skjer? Hvor fort er fort? • Hva må gjøres for at Oslo-regionen skal lykkes i kunnskapsøkonomien? • Noen refleksjoner om hovedstadsrollen
 3. Globaliseringen gjør verden ”flatere” • Verden blir flatere i den forstand at det betyr mindre hvor du er født – hvis du har kompetanse • Politikk og teknologi har gjort det mulig for hele verden å delta i den samme konkurransen • Det er ikke de rike mot resten, det er de med kunnskap og innovasjonsevne som vinner • Vi er ikke ferdig, endringstempoet kommer til å øke fremover
 4. Hvor fort er fort?
 5. The next iTunes moment • Bank • Musikk • Reiseliv • Kataloger og kart • Aviser • Olje og gass • Film • TV • Utdanning • Helse • Omsorg
 6. Offshore Maritim oil and policies gas industry Ship design Human Specialized resource Maritime education Efficient ship yards services fisheries Fra næringsklynger til Advanced Maritime R&D SHIPPING ship equip- ment knowledge hubs Shipping Logistics Maritime Effective systems finance Ports and IT terminals Shipping Shipping brokers management Shipping insurance Environm Shipping ental classificati standards on services
 7. • Tre globale kunnskapsnav: – Olje/gass – Maritim – Sjømat • Tre komplementære kunnskapsnæringer – Finans – IT – Kunnskapsbaserte tjenester
 8. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 9. Neste etappe… • Integrerte operasjoner • Semantisk interoperabilitet • Trådløs kommunikasjon under vann • Plattform på havbunnen • Bore fra land
 10. • 20-25% av arbeidstiden brukes til å lete • Det finnes teknologi • Det finnes lignende utfordringer i andre bransjer • Hvordan frigjør vi hoder og hender?
 11. Fire innovasjonsområder: • Pasientjournaler og informasjons- systemer • Visualiserings- teknologi • Genetisk kartlegging • Omsorgsteknologi i hjemmet
 12. Kampen om de kloke hodene • Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor • Hvordan beholder vi de beste vi allerede har • Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive • Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef
 13. En klok hovedstad tar ansvar: • Oslo-regionen er klart største og viktigste kunnskapsklynge i Norge – og må satses på gjennom nasjonale og europeiske virkemidler • Oslo har mulighet til å hevde seg blant de beste – trekke til seg forskere, gründere og ledende kunnskapsbedrifter – men må gjøre seg fortjent • En hovedstad skal også ta lederansvar, dele kunnskap med andre og bidra til å skape utvikling ellers i landet – og være en raus og klok leder