Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

På høyden i en flat verden

 1. På høyden i en flatere verden - og hvordan kompetanse, teknologi og innovasjon forandrer spillereglene Paul Chaffey, Abelia
 2. Globaliseringen gjør verden ”flatere” • Verden blir flatere i den forstand at det betyr mindre hvor du er født – hvis du har kompetanse • Politikk og teknologi har gjort det mulig for hele verden å delta i den samme konkurransen • Det er ikke de rike mot resten, det er de med kunnskap og innovasjonsevne som vinner • Vi er ikke ferdig, endringstempoet kommer til å øke fremover
 3. Noen spørsmål: • Tradisjonelle klynger eller nye kunnskapsbedrifter? • Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next iTunes-moment"? • Hva er innovasjon? • Noen tanker om skole og utdanning i et kunnskapssamfunn
 4. Offshore Maritim oil and policies gas industry Ship design Human Specialized resource Maritime education Efficient ship yards services fisheries Fra næringsklynger til Advanced Maritime R&D SHIPPING ship equip- ment knowledge hubs Shipping Logistics Maritime Effective systems finance Ports and IT terminals Shipping Shipping brokers management Shipping insurance Environm Shipping ental classificati standards on services
 5. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 6. Neste etappe… • Integrerte operasjoner • Semantisk interoperabilitet • Trådløs kommunikasjon under vann • Plattform på havbunnen • Bore fra land
 7. • Tre globale kunnskapsnav: – Olje/gass – Maritim – Sjømat • Tre komplementære kunnskapsnæringer – Finans – IT – Kunnskapsbaserte tjenester
 8. Hvor fort er fort?
 9. The next iTunes moment • Bank • Musikk • Reiseliv • Kataloger og kart • Aviser • Olje og gass • Film • TV • Utdanning • Helse • Omsorg
 10. Fire innovasjonsområder: • Pasientjournaler og informasjons- systemer • Visualiserings- teknologi • Genetisk kartlegging • Omsorgsteknologi i hjemmet
 11. • 20-25% av arbeidstiden brukes til å lete • Det finnes teknologi • Det finnes lignende utfordringer i andre bransjer • Hvordan frigjør vi hoder og hender?
 12. Sosiale medier for kronisk syke You see, we believe sharing your healthcare experiences and outcomes is good. Why? Because when patients share real-world data, collaboration on a global scale becomes possible. New treatments become possible. Most importantly, change becomes possible. At PatientsLikeMe, we are passionate about bringing people together for a greater purpose: speeding up the pace of research and fixing a broken healthcare system.
 13. Mobil ultralyd
 14. Enten/eller utfordringen: 100% sykehjem eller 5% hjelp hjemme • Det bør ikke være et mål å bygge flest mulig sykehjemsplasser • Sykehjem koster 850 000 kroner i året i drift, fire millioner i investering • Behov for å produktifisere «sikkerhetspakker» som tydeliggjør hva man får for ulike beløp
 15. Skalerbarhetsutfordringen: - hvem svarer i den andre enden? • Fallsensorer • Fuktsensorer • GPS • Monitorering • Alarmer • Men hvor skal vi plugge inn utstyret?
 16. Kompetanseutfordringen: Trenger vi en «teknoterapeut»? • Strategisk: vurdere overordnet innretning på løsninger og virkemidler • Prosjekter: vurdere om man har utnyttet mulighetene • Individuell: vurdere hver enkelt brukers behov
 17. Chesbrough: "The holey funnel"
 18. Mulige profiler? • Yrkesfag • Teoriorientert • Klassisk dannelse • Innovasjonsrettet • Forskerskole • Beste internasjonale partnere • Pedagogisk nyskapende
Anzeige