Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Det digitale samfunn

 1. Det digitale samfunn Paul Chaffey, Abelia
 2. Fire spørsmål: • Hvor mye skjer på 20 år? • Hvor fort er fort? • Hvem blir truffet av «the next iTunes- moment?» • Er vi ferdig med forandringene snart?
 3. Ikke så lenge siden 1990, men det har skjedd litt siden: • Internett • Mobiltelefoner • Sovjetunionen borte • Kina, India, Brasil… • Råvareprisfall og comeback • 27 land i EU • TV2 • Fødselspermisjoner • Norge ble flerkulturelt • Kunnskapstjenester
 4. Hva slags jobber?
 5. Arbeidsmarkedet 2025: • Sterk vekst i behov for helse- og sosiale tjenester • Sterk vekst i kunnskaps- baserte tjenester • Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon • Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser • Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom
 6. Hvor fort er fort?
 7. The next iTunes moment • Bank • Musikk • Reiseliv • Kataloger og kart • Aviser • Olje og gass • Film • TV • Utdanning • Helse • Omsorg
 8. Radio med transistor – er det bra nok da?
 9. Disruptiv innovasjon
 10. Tjenester og tjenesteinnovasjon
 11. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 12. Er vi ikke snart ferdig med alle forandringene?
 13. Neste etappe… • Integrerte operasjoner • Semantisk interoperabilitet • Trådløs kommunikasjon under vann • Plattform på havbunnen • Bore fra land
 14. Det handler om nye tjenester og forretningsmodeller • Fra varer til tjenester • Nettverkseffekter • Bruk av ikt og nettverkseffetkter • Frigjøring av offentlige data • Problem å finne betalingsmodeller som kan betale infrastruktur
 15. • 20-25% av arbeidstiden brukes til å lete • Det finnes teknologi • Det finnes lignende utfordringer i andre bransjer • Hvordan frigjør vi hoder og hender?
 16. Fallsensorer • Fuktsensorer • GPS • Overvåkning • Monitorering • Alarmer • Men hvor skal vi plugge inn utstyret?
 17. To eksempler som illustrerer muligheter og problemer vi får mer av
 18. Mobilitet
 19. Sosiale medier for kronisk syke You see, we believe sharing your healthcare experiences and outcomes is good. Why? Because when patients share real-world data, collaboration on a global scale becomes possible. New treatments become possible. Most importantly, change becomes possible. At PatientsLikeMe, we are passionate about bringing people together for a greater purpose: speeding up the pace of research and fixing a broken healthcare system.
Anzeige