Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jornada Tècnica

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Treball investigació
Treball investigació
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Jornada Tècnica (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Jornada Tècnica

 1. 1. Comunicació i Audiovisuals a Internet 29 de gener de 2007
 2. 2. “ L’escola actual inverteix un temps desproporcionat i preciós a donar lliçons de fets i conceptes acadèmics, quan el fonamental és desenvolupar i consolidar les capacitats de les persones, estimular la curiositat i la cooperació, fomentar la creativitat i la investigació com a vies de generació d’estructures de pensament pròpies i d’esquemes d’interpretació de l’entorn d’informació. “ Ferran Ruiz Tarragó
 3. 3. “ Potser allò que ens permet entendre les coses globalment i classificar-les no és amb quin material estan fetes, ja siguin imatges o paraules, sinó amb quina funció estan fetes, per a què estan fetes. “ Vicenç Villatoro
 4. 4. “ Tú ” ets els personatge de l’any 2006, segons la revista “Time”, en un homenatge a milions de ciutadans i ciutadanes anònims,per la seva influència en la era global de la informació com a usuaris d’Internet
 5. 5. PER QUÈ AMB LES TIC? <ul><li>Són eines de renovació metodològica que integren diversos mitjans </li></ul><ul><li>Fomenten l’aprenentatge actiu i el treball en xarxes col·laboratives </li></ul><ul><li>Són aplicables a totes les àrees i nivells educatius i s’adapten a la heterogeneïtat </li></ul><ul><li>Són atractives per a l’alumnat, que les integra al seu entorn </li></ul>
 6. 6. PER QUÈ ELS AUDIOVISUALS? PART ESQUERRA   LÒGICA   Anàlisi Verbalitat Seqüencialitat Simbòlica Lineal   PART DRETA CREATIVA   Imaginació Visualització Creativitat Intuició Sentiments L’audiovisual, un pont de comunicació
 7. 7. PODCAST És una emissió formada per un conjunt de fitxers de so integrats en un bloc que es difonen per subscripció
 8. 8. PODCAST <ul><li>Organització del discurs oral: és a dir, del pensament </li></ul><ul><li>Fonamenta el debat, l’esperit crític: la comunicació </li></ul><ul><li>Crea comunitat d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Fomenta el compromís i la responsabilitat. </li></ul>
 9. 9. FOTOBLOC I VIDEOBLOC Són blocs que contenen imatges fixes o en moviment que poden incloure comentaris dels autors i visitants. Poden descriure des d’un itinerari pedagògic fins a una experiència didàctica.
 10. 10. FOTOBLOC I VIDEOBLOC <ul><li>Alfabetitza audiovisualment: frena l’impacte quotidià dels mitjans </li></ul><ul><li>Cada cop més, les informacions es vehiculen a través de la imatge i el so: textos impresos, materials d’ensenyament, nous entorns d’aprenentatge (tablet pc , pissarra digital), nous entorns lúdics (consoles),recursos web... </li></ul><ul><li>La lectura i la presència del text a les pantalles han de ser compensades amb imatges cada cop més interactives </li></ul>
 11. 11. Bloc Presentada com a pàgina web interactiva està formada per articles classificats per temes (a través d’etiquetes o “tags”) o dates i que admet comentaris. Cada nou article escrit el podem compartir a través de les subscripcions o RSS.
 12. 12. BLOC <ul><li>Combina la tècnica amb la creació </li></ul><ul><li>Ensenya a planificar el discurs escrit </li></ul><ul><li>Propicia la integració de recursos molt variats </li></ul><ul><li>Ajuda a treballar col·laborativament </li></ul><ul><li>Facilita el pas de la formació com a receptor a la de productor de missatges a través de les fases: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>reflexió </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>estructura i planificació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>recerca de recursos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>execució </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>creació de xarxes de comunicació </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. CONSIDERACIONS GENERALS IMPORTANTS SOBRE LA JORNADA I EL SEU CONTINGUT <ul><li>La major part dels recursos i pràctiques depenen de la disponibilitat d’Internet </li></ul><ul><li>Convé vigilar els continguts i drets de les imatges, perquè són espais oberts a tot el món i mentalitats </li></ul><ul><li>Moltes de les webs que farem servir estan encara en versió Beta, però totalment funcionals </li></ul><ul><li>Depenent de la demanda, algun servidor pot experimentar deficiències de servei, però sempre teniu planes alternatives </li></ul><ul><li>Cal disposar de compte de correu electrònic per fer algunes de les pràctiques. </li></ul>
 14. 14. Durant la Jornada es proposa un itinerari a través d’unes pràctiques enllaçades que ofereixen una panoràmica global del tema de la publicació de so, imatge i vídeo als blocs Tot i això, a la plana de suport de la Jornada trobareu tota una sèrie de pràctiques i explicacions complementàries que van molt més enllà del temps disponible avui http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jtec0607
 15. 15. <ul><li>Característiques comunes dels materials que treballarem </li></ul><ul><li>Recursos fàcils i intuïtius, que tenen el grau de dificultat que s’adapta als nostres coneixements previs </li></ul><ul><li>En xarxa o amb reforç de programari molt petit </li></ul><ul><li>Adaptats a les demandes habituals </li></ul><ul><li>Faciliten la comunicació i la relació entre comunitats d’aprenentatge </li></ul><ul><li>S’adapten al maquinari dels centres </li></ul><ul><li>El seu ús no implica despesa econòmica </li></ul>
 16. 16. Horari de la Jornada 9,30 – Presentació 10,30 – Descans 11,00 – Podcast 11,45 – Fotobloc 12,30 – Videobloc 13,30 – Dinar 15,30 – Blocs 16,30 – Pràctiques complementàries
 17. 17. Divicast 5 Complements Razz Podomatic Itinerari Clickcaster 4 Editors Podcast SpliceMusic 2,5 MB Podproducer 3 Editors so Itinerari 2 Materials Itinerari 1 Intro PODCAST
 18. 18. Col·lex 5 Classificadors Bubbleshare.... 4 Complements Fastone, Snipshot, Pixer... Itinerari Picasa 3 Editors imatges Morguefile, Stock.xchng.... Itinerari Flickr 2 Bancs imatges Itinerari 1 Intro FOTOBLOC
 19. 19. Reader Sindicació Blogger.com Youtube Itinerari Bloc Itinerari Videobloc

×