Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Euroopa Ühenduse patent

2.384 Aufrufe

Veröffentlicht am

Euroopa Ühenduse ühtse patendisüsteemi loomise ülevaade, eelised ja puudused patenditaotlejale.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Euroopa Ühenduse patent

 1. 1. Ühenduse patent (ÜP) ehk Ühtse Mõjuga Euroopa Patent (ÜMEP*) - mis „karvane“ loom see on? Margus Sarap Euroopa patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo * European Patent with Unitary Effect19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 1
 2. 2. Millest räägime? ÜMEP patendi loomise algusest, ülevaade hetkeseisust ÜMEP sisuline pool seadus tõlkekokkulepe ÜP kohtusüsteem (milleks? kus? kuidas?) ÜMEP PRO ja CONTRA Kas Eesti ettevõtja ÜMEP laevas põhjas või lux tekil? Mida toob kaasa ÜMEP ettevõtjale? Küsimused/vastused19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 2
 3. 3. Ühenduse patendi loomise algusest, ülevaade hetkeseisust • Rahvuslik egoism – väga raske on anda ära tükki oma iseseisvusest • Kriitilised liikmesriigid • Heaks kiitmine referendumil – osades liikmesriikides vajalik rahvahääletus • Varasemate heakskiitmiste kogemus – negatiivsed tulemused rahvahääletustelt, seetõttu hirm uute ees • UK kui heitlik element • Kõik keeled on EL võrdsed, aga mõned on võrdsemad – igipõline vastasseis inglise-prantsuse-saksa ning lisaks hispaania19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 3
 4. 4. Kes vana asja meelde tuletab ... • 1949 prantslaste poolt plaan, mis nägi ette Euroopa Patendiameti loomise – lükati patendiekspertide poolt tagasi • 1950 alustati Skandinaavias patendisüsteemide ühtlustamist – ei õnnestunud • 1959 Euroopa Majandusühenduse palvel alustasid liikmesriigid ( Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luxemburg ja Holland) ühise patendiseaduse koostamist – Inglismaa kaasalöömine EEC ebaõnnestus ja asi pandi kalevi alla 196519.02.2013 © 2013, Margus Sarap 4
 5. 5. ... See vana asja mäletab ja ... • 1969 jaanuaris tegi Prantsusmaa ettepaneku jätkata Euroopa patendiseaduse arutelusid – kaks eraldi konventsiooni • Euroopa patendi väljaandmine, mis tähendaks, et Euroopa Patendiamet annaks välja nn patentide “puntra” – “bundle of patent” – ja see kehtiks nii paljudes riikides kui võimalik • Luua Euroopa ühisturule Euroopa patent, mis piirduks ainult Euroopa Ühenduse liikmesriikidega – Esimene konverents toimus 1969 mais kuni 1972 juunini Luxemburgis • ettepanek konventsiooniks, millega luuakse Patentide väljaandmise Euroopa süsteem • lõpliku väljanägemise sai seadus 5. oktoobril 1973 Münheni diplomaatilisel konferentsil – EPC – Reeglid – Protokollid – Resolutsioonid – Deklaratsioonid Loodi Euroopa Patendiamet, Euroopa Patendivolinike Instituut19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 5
 6. 6. Püüab teha ikka ja jälle uuesti ja paremini • 1975 kirjutati alla konventsioon, mis puudutas ühisturu Euroopa Patenti – Konventsiooniga nähti ette ühtne Ühenduse patent – Tühistamise apellatsioonikomisjon EPO juures, mille otsuseid sai vaidlustada Euroopa kohtus – Õiguslikud alused olid konventsioonis, aga rikkumiste vaidlused liikmesriikide kohtutes • Asi kukkus läbi – Allkirja andnud riikides ei suudetud konventsiooni ratifitseerida • ​ 1985 toimus teine diplomaatiline konverents • 1989 toimus kolmas ja kui juba arvati, et nüüd kohe muutub asi tõeks ... – Peamised puudused, mis leiti • Patentide tõlkimine ühenduse igasse keelde • Kohtusüsteemi keerukus • Tekkis usaldamatus süsteemi suhtes • 2000 järgmine katse – EU peaks astuma EPC liikmeks jm probleemid – EPO pole Euroopa Ühenduse asutus19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 6
 7. 7. 7.oktoober 1977 Euroopa Patendikonventsiooni (EPC) esimesed liikmesriigid Belgia Saksamaa Prantsusmaa Luksemburg Madalmaad Sveits Ühendkuningriik19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 7
 8. 8. 1978 – 1986 EPC laienemine Belgia Saksamaa Prantsusmaa Luksemburg Madalmaad Sveits Ühendkuningriik Rootsi Itaalia Austria Lihtenstein Kreeka Hispaania19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 8
 9. 9. 1990 – 1998 EPC laienemine Belgia Saksamaa Prantsusmaa Luksemburg Madalmaad Sveits Ühendkuningriik Rootsi Itaalia Austria Lihtenstein Kreeka Hispaania Taani, Monaco, Portugal, Iirimaa Soome, Küpros19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 9
 10. 10. European a Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa 2000 – 2009 Luksemburg, Madalmaad suurem EPC laienemine Sveits, Ühendkuningriik Rootsi, Itaalia Austria, Lihtenstein Kreeka, Hispaania Taani, Monaco, Portugal, Iirimaa Soome, Küpros Türgi, Bulgaaria Tsehhi Vabariik, Eesti, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Poola, Island, Leedu, Läti, Malta, Norra, Horvaatia, Makedoonia, San Marino19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 10
 11. 11. European a Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa 2010 - Luksemburg, Madalmaad Sveits, Ühendkuningriik Rootsi, Itaalia Austria, Lihtenstein Kreeka, Hispaania Taani, Monaco, Portugal, Iirimaa Soome, Küpros Türgi, Bulgaaria Tsehhi Vabariik, Eesti, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Poola, Island, Leedu, Läti, Malta, Norra, Horvaatia, Makedoonia, San Marino, Albaania, Serbia 38 liikmesriiki19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 11
 12. 12. European a Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa 2010 – 2013 Luksemburg, Madalmaad hetkel EPC liikmesriigid Sveits, Ühendkuningriik Rootsi, Itaalia Austria, Lihtenstein Kreeka, Hispaania Taani, Monaco, Portugal, Iirimaa Soome, Küpros Türgi, Bulgaaria Tsehhi Vabariik, Eesti, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Poola, Island, Leedu, Läti, Malta, Norra, Horvaatia, Makedoonia, San Marino, Albaania, Serbia 38 liikmesriiki + laiendatud riigid Bosnia-Hertsegoviina Montenegro19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 12
 13. 13. Euroopa Liit 2013 Belgia 1952 Itaalia 1952 Luksemburg 1952 Madalmaad 1952 Prantsusmaa 1952 Saksamaa 1952 Iirimaa 1973 Taani 1973 Ühendkuningriik 1973 Kreeka 1981 Hispaania 1986 Portugal 1986 Austria 1995 Rootsi 1995 Soome 1995 Eesti 2004 Küpros 2004 Läti 2004 Leedu 2004 Malta 2004 Poola 2004 Slovakkia 2004 Sloveenia 2004 Tšehhi Vabariik 2004 Ungari 2004 Bulgaaria 2007 Rumeenia 200719.02.2013 © 2013, Margus Sarap 13
 14. 14. European a Tõhustatud koostöö - Ühtse Mõjuga Euroopa patent Belgia, Saksamaa Prantsusmaa, Luksemburg, Madalmaad Ühendkuningriik Rootsi, Itaalia Austria, Kreeka Hispaania, Taani Portugal, Iirimaa Soome, Küpros Bulgaaria, Tsehhi Vabariik Eesti, Slovakkia Sloveenia, Ungari Rumeenia, Poola Leedu, Läti Malta19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 14
 15. 15. Jätkati pingutusi • 2003 järgmine katse – Euroopa Komisjoni poolne ettepanek vastu võtta otsus, millega antakse Euroopa kohtule pädevus patendivaidlustes – Luuakse EU esimese astme kohtus jne • 2004 ei võetud ettepanekut vastu19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 15
 16. 16. Visadus viib sihile • Euroopa Komisjon jätkas tegevust – Ettepanekud ühtse Euroopa Patendikohtusüsteemi loomiseks – Euroopa Ühenduse patendiseadus – Euroopa Ühenduse tõlkekokkulepe 2010 läbimurre Belgia eesistumisel 10.12.2012 Euroopa Ülemkogu toetas EL Ühtse Patendi paketti 12.12.2012 EU Parlament kiidab heaks EL Ühtse Patendi paketi 17.12.2012 Euroopa Ülemkogu kiidab heaks EL ÜPP 18.veebruar 2013 Ühtse Patendikohtu kokkuleppe allkirjastamine, algab vastuvõtmise protsess 1.november 2013 ÜPK kokkuleppe täielik vastuvõtmine 1.aprill 2014 esimese ÜMEP väljaandmine, ÜPK on valmis vastu võtma esimest kaasust19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 16
 17. 17. ÜMEP sisuline pool (ühtne patendikaitse, tõlkekokkulepe) • EU 1257/2012 17.12.2012 • Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomiseks • Ühtse mõjuga Euroopa patent – regulatsiooniga luuakse Ühtne patendikaitse peale Euroopa patendi väljaandmist kõikides osalevates liikmesriikides (post-grant) – ühesugune mõju kõikides liikmesriikides – ühesugune kaitseulatus • Samad nõudlused igas riigis – piiratakse, antakse üle ja tühistatakse või kaotab kehtivuse kõikides osalevates liikmesriikides – kasutamisõigust saab anda täielikult või osadele – ühtset mõju ei teki, kui selle aluseks olev EP patent on tühistatud19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 17
 18. 18. • Avaldus Ühtse Mõjuga patendikaitse saamiseks tuleb esitada – Ühe kuu jooksul EP patendi väljaandmise otsuse avaldamisest Euroopa Patendibülletänis • avaldus EP patenditaotluse menetluskeeles (EPO ametlikud keeled – inglise, prantsuse, saksa)19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 18
 19. 19. Euroopa Patendiameti (EPO) ülesanded • EPO korraldab – registreerimist – kaitseulatuse piiramist – litsentsi registreerimist – üleminekut – tühistamist – kehtivuslõive – avaldamist – tõlgete kompensatsiooni19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 19
 20. 20. • NB! Euroopa patent, mille nõudlused on erinevad erinevates liikmesriikides ei saa ühtset kaitset • ÜMEP kehtib osalevas liikmesriigis päevast, kui EPO on avaldanud teate EP patendi väljaandmise kohta – patendiomaniku õigused ühtsed kõigis osalevates liikmesriikides NB! Kui toode on EL turul patendiomaniku enda poolt, siis õigused on ammendunud ÜMEP tuleb kohelda võrdväärsena osaleva liikmesriigi rahvusliku patendiga: - kui taotlejal oli EP taotluse esitamisel aadress liikmesriigis - või taotlejal oli äriline tegevus liikmesriigis - või EPO peakorteri liikmesriigi rahvuliku patendiga19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 20
 21. 21. Süsteemi rahastamine • Kehtivuslõivud – tasutakse EPOle igal aastal – suurenevad kehtivuse lõpu poole – peavad katma administreerimise kulud – 50% EPO, 50% liikmesriigid • patenditaotluste arv • turu suurus • ametlik keel erineb EPO keeltest • patenteerimise tase • ühinemise aeg EPC-ga19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 21
 22. 22. Tõlkekokkulepe • EU 1260/2012 17.12.2013 • Reguleeritakse ühtse kaitsega patentide tõlkeid • Euroopa patent antakse välja ja avaldatakse ühes ametlikus EPO keeles koos patendinõudluse tõlkega kahte teise EPO ametlikku keelde – rohkem tõlkeid ei nõuta19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 22
 23. 23. Vaidlused • Rikkumise korral tuleb patendiomanikul võimaliku rikkuja nõudel ja valik esitada täistõlge: – liikmesriigi keelde, kus rikkumine aset leidis – või võimaliku rikkuja asukoha liikmesriigi keelde – kohtu nõudel keelde, mida kasutatakse kohtumenetluses kulud katab patendiomanik19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 23
 24. 24. Vaidlused • Kahjunõude korral peab kohus arvestama: – kas võimalik rikkuja on väikeettevõte (SME), füüsiline isik, mittetulundusühing, ülikool või avalik uurimisorganistatsioon – kas võimalik rikkuja teguses teadmatuse või ilma arvestatava teadmisega, et rikub patenti enne, kui talle saadeti tõlge19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 24
 25. 25. Tõlgete kompenseerimine • Võimalik on tõlgete kompenseerimine juhul, kui – Taotleja poolt esitati EP taotlus liikmesriigi ametlikus keeles, mis ei ole EPO ametlik keel • kuid taotleja peab olema väikeettevõte (SME), füüsiline isik, mittetulundusühing, ülikool või avalik uurimisorganistatsioon kellel on asukoht või äriline tegevus liikmesriigis19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 25
 26. 26. Masintõlked, üleminekuperiood • EPO arendab masintõlkeid – ainult informatiivse iseloomuga • Üleminekuperioodil – Avaldusel tuleb lisada tõlge inglise keelde, kui menetluskeeleks oli prantsuse või saksa keel EPOs • kasutatakse süsteemi õpetamiseks • kindlustatakse, et üleminekuperioodil oleks ÜMEP kättesaadavad inglise keeles – Üleminekuperiood lõpeb, kui masintõlked olemas kõikidesse EL keeltes (planeeritud on max 12 aastat, Eesti ???)19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 26
 27. 27. Kokkuvõte • Euroopas tekib patenditaotlejatel võimalus kas: – esitada kaitse saamiseks rahvuslik patenditaotlus – Eesti patenditaotlus – esitada Euroopa patenditaotlus ning patendi väljaandmise otsuse järel jõustada see valitud EPC liikmesriigis – esitada Euroopa patenditaotlus ning patendi väljaandmisel esitada avaldus Ühtse Mõjuga Euroopa Patendi kaitse saamiseks – esitada Euroopa patenditaotlus ning patendi väljaandmisel esitada avaldus Ühtse Mõjuga Euroopa Patendi kaitse saamiseks ning täiendavalt jõustada see EPC liikmesriigites, kes ei osale „tõhustatud koostöö“ raamides loodud ÜMEP kaitses19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 27
 28. 28. Ühtne Patendikohus • 16351/12 11.01.2013 • Loodud vaidlusteks, mis soetud: – Ühtse Mõjuga Euroopa Patendidega – Täiendava kaitse tunnistustega, mis välja antud patendiga kaitstud tootele – Euroopa patenditega, mis ei ole kehtetud või mis on välja antud hiljem, kui leping jõustub – Euroopa patenditaotlustega, mis on menetluses • Ühine kõigile liikmesriikidele • Samadel Eliidu õiguse alustel kui mistahes liikmesriigi kohus19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 28
 29. 29. • Esimese astme kohus – keskaste – kohalik aste ja – regionaalne aste Keskastme kohus Pariisis, Osadega Londonis ja Münhenis Kohalik aste liikmesriigi nõudel Regionaalne aste kahe või enam liikmesriigi nõudel NB! Kohtutes tehnilise kvalifikatsiooniga kohtunikud • Apellatsioonikohus - Luksemburg • Register19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 29
 30. 30. Õiguse allikad • Ühenduse seadus • Ühtse patendikohtu lepe • Euroopa patendikonventsioon (EPC) • Rahvusvahelised kokkulepped, mis on siduvad kõikidele liikmesriikidele • Rahvuslik seadus19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 30
 31. 31. Kohtu kompetents • Patendi või SPC otsesed rikkumised • Mitterikkumise avaldused • Eel või kaitsvad meetmed ja ettekirjutused • Patendi ja SPC tühistamised • Vastuhagid patendi või SPC tühistamiseks • Kahjunõuded või kompensatsioon, mis tuleneb avaldatud EP patenditaotluse ajutisest kaitsest • Leiutise kasutamine enne patendi väljaandmist • Litsentside kompenseerimine • EPO otsused19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 31
 32. 32. • Läbirääkimiste ja vahekohus – Ljubljana ja Lissabon • Kohtu rahastamine – seitsme aasta jooksul iga liikmesriik eraldab raha kohtule, sõltub jõustatud EP patenditde hulgast riigis jms • Kohtu keel – esimese astme keel on liikmesriigi keel – Pooled võivad kokku leppida keeles, kui kohus ei nõustu, siis õigus vaidlus viia keskastmesse19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 32
 33. 33. Patendi tühistamine • Art 138 (1) ja 139 (2) EPC – pole kaitstav – leiutis ei ole avatud piisavalt – kaitseulatus laiem, kui esialgselt esitati – patendi kaitset on pikendatud – ei oma õigust patenti taotleda19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 33
 34. 34. ÜP PRO ja CONTRA • Süsteemi eelised – ..... vt EP patent kuni väljaandmiseni – Jõustamiseks valitakse ÜMEP – Tõlkimine EPO ametlikesse keeltesse – Aastalõivud ühte ametisse – EPO – Ühtne kohtusüsteem – Kuluefektiivsem jõustamine19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 34
 35. 35. • Süsteemi puudused  Tehnilise keele kadumine  Tühistamisel tühistub kogu EU territooriumil – kas kõik või mitte midagi  Hulk automaatseid õigusi liikmesriigi territooriumil  turu plokkimine  Tegevusvabadusele piirang  Kohtukulud SME-dele  Vajadus litsentside järele  ...19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 35
 36. 36. Kas Eesti ettevõtja ÜP laevas põhjas või lux tekil? Eesti patent Euroopa patent DE, FR, FI, IT Ühtse Mõjuga Euroopa patent Ühtse Mõjuga Euroopa patent + TR, CH, NO19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 36
 37. 37. ÜMEP Euroopa Euroopa patenditaotluse patenditaotluse esitatud materjalide esitamine kontrollimine Otsinguaruanne esmase arvamusega Patenditaotluse Sisuline tagasilükkamine ekspertiis Patendi väljaandmine19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 37
 38. 38. Patendi väljaandmine Piiramine/ Patenditaotleja tühistamine/ avaldus ÜMEP vaidlusmenetlus ÜMEP vahetab ÜMEP osalevates välja 25 riigis Apellatsiooni- liikmesriikides eraldi jõustatud menetlus (25) EP patendi http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 38
 39. 39. Muutused Euroopas, Eestis • Patendikaitsel kolm kihti – Rahvuslikud patendid – Euroopa patendid – Ühtse Mõjuga Euroopa Patendid • Mida võib tuua tulevik • Rahvuslikud ametid peaksid loobuma patentide väljaandmisest ja keskenduma taotlejate abistamisele, aidates neil säästa raha ja aega • vrd USA -> 50 osariiki, 1 föderaalne patendiseadus19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 39
 40. 40. Euroopa patenditaotluse esitamine • Patenditaotluse võib esitada mistahes keeles – soovitav esitada see oma emakeeles, see annab hilisemas ekspertiisis võimaluse vigade paranduseks, sest tõlkes võivad nüansid “kaduma” minna tõlkija tõttu • Tõlgitakse EPO ametlikku keelde - inglise, prantsuse või saksa • Taotlejale kes esitab taotluse muus keeles ja kes elab ELiidus tõlge EPO keelde kompenseeritakse • Lõpuks, kui patent välja antakse, tuleb patendinõudluses toodud kaitseulatuse määratlemiseks tõlkida patendinõudlus kahte teise ametlikku EPO keelde • Üleminekuperiood (max 12 aastat) • Eesmärk -> kvaliteetne masintõlge EU keeltesse, omab informatiivset iseloomu19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 40
 41. 41. Mida toob kaasa ÜMEP ettevõtjale? • Hetkel Eestis kehtivad patendiõigused – Eesti patent – Jõustatud Euroopa patent (ca 1000 jõustamist aastas) – EP tõlgitakse eesti keelde • Tulevikus – Eesti patent -> võimalik otsida Eesti Patendiameti andmebaasist – Jõustatud EP patent -> võimalik otsida EPA andmebaasist – ÜMEP patent -> võimalik otsida EPO registrist19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 41
 42. 42. Mida toob kaasa ÜMEP ettevõtjale? • EP jõustamine praegu 27 riigis ca €32,000 • EU patendi korral esialgu kulud kukuvad allapoole €2500, lõpuks ca €680 – Lisanduvad aastalõivud, mis hetkel veel välja pakkumata • eeldatavalt 5-6 kuue riigi (DE, UK, FR, ?, ?) keskmine – näiteks 5 aasta DE=90eur, UK=82eur, FR= – samas EP 5 aasta19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 42
 43. 43. Mida toob kaasa ÜMEP ettevõtjale? • Tohutu arv õigusi automaatselt – 2010 esitati 235 000 taotlust • 39% tuleb liikmesriikidest, Ameerikast 26%, Jaapanist 18%, Hiina 5%, Korea 5% jm – 2009 anti välja ca 52 000 patenti • Eestis jõustati 2010 1054 EP patenti (DE, FR, US, CH, IT)19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 43
 44. 44. Mida toob kaasa ÜMEP ettevõtjale? - • Ca 50 000 patendiõigust Eestis • http://www.epo.org/about-us/statistics/granted-patents.html • Tehniline tekst masintõlkes • Rikkumiste vaidlused näiteks Saksamaa kohtus • esimese astme kulu kuni 50 000eur • Tegevusvabaduse piirangud suurenevad + • IO olemasolul lihtsam jõustada EP patenti • Leiutis tuleb korralikult kirja panna, pigem tugev patent, mida pole lihtne tühistada, kui „ „ patenditaotlus19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 44
 45. 45. Küsimused? • Kui palju see maksab? EP – EP esitamine – 115eur – otsing – 1165eur – märkimine – 555eur – ekspertiisinõue – 1555eur – 2 aasta lõpp 3 aastalõiv 445eur – 4 aastalõiv 555eur – väljaandmine 875eur – Kokku 5265eur + ÜMEP avalduse esitamine ?? 680eur Jõushoidmine iga aasta Puudu teenused ca 5000eur, sõltuvad valdkonnast, tööde mahust jms19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 45
 46. 46. • Kui palju maksab? US – Esitamine, ekspertiis jms – 378eur – Teenustasud - 2017eur – Järelepärimine - 1188eur – Järelepärimine – 2794eur – aga võib olla ka 5200eur Kokku 6377eur – Väljaandmine – 920eur – teenustasu - 1290eur Kokku 2210eur Jõushoidmine 4, 8, 12 aasta19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 46
 47. 47. Tänan kuulamast! Margus Sarap Mikk Putk Euroopa Patendi ja Kaubamärgivolinik Eesti Patendivolinik Töökoht: Sarap ja Partnerid Patendibüroo Sarap ja Partnerid Patendibüroo Kompanii 1C, Tartu Soo 46, Tallinn tel 7477058 tel 53 039 088 margus.sarap(at)patent.ee mikk.putk(at)patent.ee skype bodsusms skype mikkputk www.patent.ee/et/home/patendivolinikud www.patent.ee/et/home/patendivolinikud www.patent.ee19.02.2013 © 2013, Margus Sarap 47

×