Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Socjologia – nauka badająca w
systematyczny sposób funkcjonowanie i
zmiany społeczeństwa.
Socjologowie - badają społeczne
...
Jan Szczepański tak definiuje pojęcie
socjologii: „socjologia poszukuje praw
zjawisk zachodzących między ludźmi,
zajmuje s...
Według Zygmunta Baumana „socjologia to
zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak
na fragmenty większych całości.
Owy...
Zdaniem Emile Durkheima socjologia jest
nauką o faktach społecznych. Faktem
społecznym jest wszelki sposób działania,
zdol...
Z kolei Robert Merton traktuje
socjologię jako naukę o systemie
wzajemnie powiązanych ze sobą
elementów (klasy,
warstwy, o...
Socjobiologia- nauka zajmująca się
badaniem biologicznych podstaw zachowań
społecznych zwierząt i ludzi, wyjaśniająca je w...
Socjobiologia stała się polem wielkich naukowych kontrowersji.
Krytyka, której prominentnymi przedstawicielami byli Richar...
Bioetyka- nauka zajmująca się
problematyką moralną
wynikającą z rozwoju nauk
biologicznych i medycznych,
związaną z rosnąc...
Bioetyka zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak:
-antykoncepcja
-sztuczne zapłodnienie
-aborcja
- klonowanie
-komórki ...
Darwinizm społeczny,
socjodarwinizm,
zapoczątkowany w XIX w. i
szczególnie popularny pod
jego koniec nurt w
analizach społ...
Nietolerancja - to nie akceptowanie
wyboru osobistego ludzi lub ich zdania na
dany temat.Jest to zaprzeczanie i nie
akcept...
Seksizm – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są
sobie równi lub że nie powinni posiadać równych
praw. Zazwyczaj sprowadza ...
Termin „seksizm” pojawił się w latach 1960,
mając na celu stworzenie analogii ze
słowem rasizm– uważano, że negatywne
ster...
Rasizm, dyskryminacja rasowa– zespół poglądów
głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich
ideologia przyjmuje...
Z punktu widzenia współczesnej nauki rasizm
jest zespołem poglądów bezpodstawnych.
Podobnie jak większość ideologii, stara...
Altruizm- przeciwstawna egoizmowi postawa
bezinteresownej troski o dobro innych, w myśl
której w przypadku kolizji dobra w...
Pszczoły opiekujące się własnymi siostrami, czyli potomstwem
spokrewnionej z nimi królowej. Te zachowania altruistyczne
tł...
Zapłodnienie pozaustrojowe,
zapłodnienie in vitro – metoda zapłodnienia
polegająca na doprowadzeniu do
połączenia komórki ...
Argumenty zwolenników zapłodnienia in vitro:
• In vitro to metoda leczenia choroby, którą jest
bezpłodność;
• Ceny takiego...
Argumenty przeciwników zapłodnienia in
vitro:
• In vitro godzi w poszanowanie embrionu
ludzkiego;
• Dochodzi do przestępst...
Badania prenatalne – badania płodu
przeprowadzone w okresie rozwoju
wewnątrzmacicznego.
Zadaniem badań prenatalnych jest w...
Za
 dostarczają
informacji o zdrowiu
dziecka, jeśli jest
chore lekarze mogą
je wyleczyć jeszcze
w czasie ciąży
Przeciw
 ...
Klonowanie – w potocznym rozumieniu proces
tworzenia idealnej kopii z oryginału.
W biologii mianem klonu określa się organ...
Termin klonowanie jest używany w kilku
znaczeniach:
 Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających
taką samą informa...
 Powielanie dorosłych
organizmów to tzw.
klonowanie reprodukcyjne.
Od sześciu lat uzyskuje się
tą metodą kopie dorosłych
...
 Klonowanie może się
przyczynić do wynalezienia
lekarstwa na choroby typu
neurologicznego;
 Sposób pomocy
bezpłodnym par...
Organizmy modyfikowane genetycznie –organizmy,
których genom został zmieniony
metodami inżynierii genetycznej w celu uzysk...
Argumenty za:
- wzrost plonów i polepszenie jakości produktu,
pociąga to za sobą zmniejszenie powierzchni
upraw, a tym sam...
-wprowadzenie takich cech , jak oporność na
suszę, wysokie temperatury czy zasolenie, do roślin,
ułatwia utrzymanie produk...
-horyzontalny przepływ genów (transfer) pomiędzy
gatunkami, tzn. rozprzestrzenianie się zmodyfikowanych
genów na inne rośl...
-niekorzystny wpływ na bioróżnorodność organizmów.
-prawdopodobne zakłócenia w ekosystemie,
dotyczące kontroli biologiczne...
Aborcja – poronienie, wywołanie poronienia) –
zamierzone i przedwczesne zakończenie ciąży
w wyniku interwencji zewnętrznej...
 ciąża zagraża życiu matki
 ciąża jest wynikiem gwałtu
 upośledzenie płodu
 dla przeciwników aborcji życie trwa od
momentu poczęcia do śmierci, więc
mamy obowiązek jego ochrony już od
chwili zapło...
Dylematy moralne w nauce.
Dylematy moralne w nauce.
Dylematy moralne w nauce.
Dylematy moralne w nauce.
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dylematy moralne w nauce.

Dylematy moralne w nauce

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Dylematy moralne w nauce.

 1. 1. Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie - badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian.
 2. 2. Jan Szczepański tak definiuje pojęcie socjologii: „socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach”.
 3. 3. Według Zygmunta Baumana „socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi, które są powiązane siecią wzajemnych zależności”.
 4. 4. Zdaniem Emile Durkheima socjologia jest nauką o faktach społecznych. Faktem społecznym jest wszelki sposób działania, zdolny do wywierania na jednostkę przymusu zewnętrznego. Może to być na przykład moralność, prawo, moda...
 5. 5. Z kolei Robert Merton traktuje socjologię jako naukę o systemie wzajemnie powiązanych ze sobą elementów (klasy, warstwy, organizacje, grupy)”.
 6. 6. Socjobiologia- nauka zajmująca się badaniem biologicznych podstaw zachowań społecznych zwierząt i ludzi, wyjaśniająca je w kontekście teorii doboru naturalnego. Jej początki sięgają lat 70. dwudziestego wieku, a termin socjobiologia został spopularyzowany przez amerykańskiego uczonego E. O. Wilsona, który w 1975 wydał dzieło Sociobiology: The New Synthesis (polskie wydanie Socjobiologia, 2001).
 7. 7. Socjobiologia stała się polem wielkich naukowych kontrowersji. Krytyka, której prominentnymi przedstawicielami byli Richard Lewontin i Stephen Jay Gould, koncentruje się na socjobiologicznym założeniu, że geny grają podstawową rolę w kształtowaniu ludzkiego zachowania i że istnieją nieprzezwyciężalne ograniczenia w redukowaniu takich cech jak np. agresywność. Inną tezą często obecną w koncepcji socjobiologii, krytykowaną z perspektywy filozofii nauki, jest nie dający się udowodnić z przesłanek socjobiologicznych (a mimo to postulowany jako ich wniosek) naturalizm (np. w przypadku E.O. Wilsona). Krytyki socjobiologii ma swoje źródła raczej w poglądach religijnych i politycznych niż w problemach naukowych. Główny zarzut dotyczący "tolerowania" czy wręcz "akceptowania" zachowań uchodzących w naszej kulturze za niemoralne wynika w znacznej części z niezrozumienia istoty założeń socjobiologii. Teorie socjobiologiczne nie wypowiadają się wcale na temat "słuszności" jakichś zachowań i nie wartościują ich, oraz nie twierdzą, że kultura nie powinna na te zachowania wpływać.
 8. 8. Bioetyka- nauka zajmująca się problematyką moralną wynikającą z rozwoju nauk biologicznych i medycznych, związaną z rosnącymi możliwościami zastosowań praktycznych, zwłaszcza w inżynierii genetycznej, wiedzy z dziedziny biologii i genetyki.
 9. 9. Bioetyka zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak: -antykoncepcja -sztuczne zapłodnienie -aborcja - klonowanie -komórki macierzyste -inżynieria genetyczna -genetycznie modyfikowana żywność -obrót tkankami i organami do transplantacji -eutanazja -ochrona środowiska naturalnego -etyka ekologiczna -eugenika -przedłużanie życia
 10. 10. Darwinizm społeczny, socjodarwinizm, zapoczątkowany w XIX w. i szczególnie popularny pod jego koniec nurt w analizach społecznych, bazujący na przeniesieniu i zastosowaniu sformułowanych przez Karola Darwina zasad naturalnego doboru i walki o byt do analiz sfery życia społecznego.
 11. 11. Nietolerancja - to nie akceptowanie wyboru osobistego ludzi lub ich zdania na dany temat.Jest to zaprzeczanie i nie akceptowanie osobistego wyboru człowieka a przy okazji narzucanie swoich poglądów.
 12. 12. Seksizm – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”.
 13. 13. Termin „seksizm” pojawił się w latach 1960, mając na celu stworzenie analogii ze słowem rasizm– uważano, że negatywne stereotypy dotyczące kobiet grają podobną rolę społeczną, co negatywne stereotypy dotyczące koloru skóry: „Postawy seksistowskie prowokują takie zachowania jak molestowanie seksualne, zaczepianie na ulicach, niesprawiedliwa polityka zatrudniania
 14. 14. Rasizm, dyskryminacja rasowa– zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi.. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.
 15. 15. Z punktu widzenia współczesnej nauki rasizm jest zespołem poglądów bezpodstawnych. Podobnie jak większość ideologii, stara się jednak wspierać swoje założenia przy użyciu danych naukowych lub pseudonaukowych, m.in. paranaukową frenologią, którą posiłkowali się naziści, opartą na badaniu kształtu czaszki ludzkiej i jego prawdopodobnego związku z inteligencją i cechami charakteru.
 16. 16. Altruizm- przeciwstawna egoizmowi postawa bezinteresownej troski o dobro innych, w myśl której w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym należy dążyć do realizacji dobra drugiego człowieka. Termin altruizm został wprowadzony przez A. Comte’a, a rozpowszechniony przez pozytywistów. Można mówić o altruizmie spontanicznym, spotykanym także w świecie zwierząt, altruizm może być również rezultatem swoistej refleksji - pojawiającej się w ramach rozmaitych, niekiedy odległych od siebie systemów religijnych - nad powinnością jednostki wobec innych.
 17. 17. Pszczoły opiekujące się własnymi siostrami, czyli potomstwem spokrewnionej z nimi królowej. Te zachowania altruistyczne tłumaczone są jako działania na korzyść reprodukcji tej samej puli genów jakie ma potomstwo i opiekujące się nim osobniki.
 18. 18. Zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro – metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Zaliczana do technik rozrodu wspomaganego medycznie. Czasami leczy niepłodność. Jest zalecaną metodą leczenia objawowego niepłodności, niezależnie od jej przyczyny.
 19. 19. Argumenty zwolenników zapłodnienia in vitro: • In vitro to metoda leczenia choroby, którą jest bezpłodność; • Ceny takiego zabiegu są zbyt wysokie, dlatego powinny być refundowane przez NFZ; • Każdy ma takie samo prawo do posiadania potomstwa; • Zarodki przeznaczone do in vitro nie są niszczone, są zamrażane i zapewnione jest im bezpieczeństwo, nie jest to więc niszczenie ludzkiego życia;
 20. 20. Argumenty przeciwników zapłodnienia in vitro: • In vitro godzi w poszanowanie embrionu ludzkiego; • Dochodzi do przestępstwa względem powołanych do życia embrionów nadliczbowych; • Częste poronienia, będące przyczyną problemów natury psychicznej i emocjonalnej; • Metoda in vitro, jako łamanie praw naturalnych i Bożych, jest niezgodne z wiarą Kościoła katolickiego;
 21. 21. Badania prenatalne – badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Zadaniem badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych, takich jak zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów. Przeprowadzenie badań prenatalnych (inwazyjnych) zaleca się głównie kobietom ciężarnym po 35 roku życia, które są pierwszy raz w ciąży albo nie rodziły w okresie 2-5 lat.
 22. 22. Za  dostarczają informacji o zdrowiu dziecka, jeśli jest chore lekarze mogą je wyleczyć jeszcze w czasie ciąży Przeciw  ryzyko uszkodzenia płodu
 23. 23. Klonowanie – w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego , takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin etc.
 24. 24. Termin klonowanie jest używany w kilku znaczeniach:  Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy.  Klonowanie organizmów oznacza procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra.  Klonowanie genów – w genetyce i biologii molekularnej proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu.
 25. 25.  Powielanie dorosłych organizmów to tzw. klonowanie reprodukcyjne. Od sześciu lat uzyskuje się tą metodą kopie dorosłych ssaków - m.in. owiec, krów, myszy, kóz, koni, szczurów. Zdecydowana większość ludzi jest przeciwna uzyskiwaniu tą metodą człowieka.  Klonowanie terapeutyczne sprowadza się wyłącznie do uzyskania zarodka i wyprowadzenia z niego leczniczych komórek. Ta metoda (do dziś teoretyczna u ludzi, ale działająca np. u myszy) budzi znacznie mniejsze zastrzeżenia niż klonowanie reprodukcyjne, aczkolwiek dla wielu jest również nie do przyjęcia. Jej zaletą byłaby produkcja komórek idealnie dopasowanych do organizmu biorcy.
 26. 26.  Klonowanie może się przyczynić do wynalezienia lekarstwa na choroby typu neurologicznego;  Sposób pomocy bezpłodnym parom;  W przypadku przyrodników zwraca się uwagę na możliwość klonowania wymarłych już gatunków zwierząt;  Klonowanie jest procederem niemoralnym i nieetycznym;  Mieszanie się informacji zawartych w DNA konieczne jest dla przetrwania ludzkości. Klonowanie w zasadzie wyklucza tą wymianę, bo bazuje na jej powielaniu.  niewielka wymienność wiadomości genetycznej skutkuje wieloma defektami genetycznymi i słabszym przystosowaniem do środowiska naturalnego. Osłabia to zatem te gatunki, które są klonowane
 27. 27. Organizmy modyfikowane genetycznie –organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących). Pierwsze GMO zostało stworzone w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu.
 28. 28. Argumenty za: - wzrost plonów i polepszenie jakości produktu, pociąga to za sobą zmniejszenie powierzchni upraw, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji. - wprowadzenie do roślin cechy odporności na choroby (grzybowe, bakteryjne i wirusowe) i szkodniki, powoduje to w konsekwencji zmniejszenie zużycia szkodliwych środków chemicznych - zmniejszenie erozji gleb, zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych, np. rośliny zmodyfikowane genetycznie potrafiące wiązać azot atmosferyczny.
 29. 29. -wprowadzenie takich cech , jak oporność na suszę, wysokie temperatury czy zasolenie, do roślin, ułatwia utrzymanie produkcji na odpowiednim poziomie i dostarczenia żywności w krajach, gdzie zaobserwowano negatywne skutki ocieplenia klimatu (efekt cieplarniany). -w krajach, gdzie brakuje żywności, bądź jest wysokie zaludnienie, takie cechy jak wzrost plonów i polepszenie jakości produktu, będą likwidować głód. - korzystnym zjawiskiem jest również tworzenie roślin zdolnych do produkcji szczepionek, hormonów, bądź innych związków wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, obniża to koszty produkcji szczepionek i leków i ułatwia ich sposób podawania ludziom, w szczególności w krajach biednych.
 30. 30. -horyzontalny przepływ genów (transfer) pomiędzy gatunkami, tzn. rozprzestrzenianie się zmodyfikowanych genów na inne rośliny rosnące w sąsiedztwie, bądź na inne organizmy żywe; -przejście genów warunkujących cechę odporności na herbicydy do chwastów, i powstanie w ten sposób „superchwastów”. -ryzyko dla owadów zapylających kwiaty roślin zmodyfikowanych, np. osy, pszczoły, trzmiele, iż mogą paść ofiara produktów genu Cry. -zmiany, które mogą wystąpić w wyniku przepływu toksyn z roślin do gleby, a tym samym stworzyć zagrożenie dla egzystujących w niej zwierząt.
 31. 31. -niekorzystny wpływ na bioróżnorodność organizmów. -prawdopodobne zakłócenia w ekosystemie, dotyczące kontroli biologicznej, zapylenia kwiatów, składu i żyzności gleb. -sprawy etyczne stosowania w uprawie roślin transgenicznych. -negatywny wpływ GMO na zdrowie człowieka, m.in. alergie, horyzontalny transfer genów, jedzenie obcego DNA, promotor wirusa mozaiki tytoniowej używany w tej branży, zmiana składników odżywczych.
 32. 32. Aborcja – poronienie, wywołanie poronienia) – zamierzone i przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich. Przeważnie w efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu.
 33. 33.  ciąża zagraża życiu matki  ciąża jest wynikiem gwałtu  upośledzenie płodu
 34. 34.  dla przeciwników aborcji życie trwa od momentu poczęcia do śmierci, więc mamy obowiązek jego ochrony już od chwili zapłodnienia  decyzja o dokonaniu aborcji dotyka najintymniejszej sfery kobiety i zawsze jest bolesnym doświadczeniem, które może już na zawsze pozostawić po sobie uraz.

×