PVDA Conferentie Nationalisme 2010

P
pvdabelgiepvdabelgie
PVDA Conferentie Nationalisme 2010
1.1. Korte geschiedenisKorte geschiedenis
2. Vlaanderen van de elite
3. Socialistische toekomst
• mineralen: in het zuiden
• kolenbekkens, glas, ijzer, marmer
• geen stakings- of organisatierecht, werkmansboekje
België in de 19de
eeuw
1 Korte geschiedenis
België in de 19de
eeuw
• armoede en hongersnood
• ‘arm Vlaanderen’
• minderwaardigheidscomplex
• één miljoen Vlamingen naar Wallonië
België in de 19de
eeuw
• eerste strijd = sociale strijd
• tegen de uitbuiting
• voor het recht zich te verenigen
• voor het socialisme
In die context: de taalkwestie
• multi-nationale staat
• officiële taal enkel Frans
• beweging tegen taaldiscriminatie
• leidende kracht: schrijvers, intellectuelen
• arbeidersbeweging: Daens, BWP
België in de 19de
eeuw
Twee principes:
1 Persoonsprincipe = men kiest de taal die men spreekt
2 Territorialiteitsprincipe = waar je woont, bepaalt de officiël taal
Vanaf 1921: twee eentalige regio’s (VL / W) en één tweetalige regio (Brussel).
België in de 19de
eeuw
België 20ste
eeuw
• harde kern: collaboratie WO I en WO II
• vlaams-nationalisten gedescrediteerd na WO II
• ondertussen bouwt de arbeidersbeweging de sociale
zekerheid op
• 1919-1921: na 3 algemene stakingen,
en na de Oktoberrevolutie:
algemeen stemrecht en 8-urendag
• 1936: na algemene staking: betaald verlof en
minimumloon
• 1944: na overwinning op fascisme, sociale zekerheid
België 20ste
eeuw
130 jaar lang: transfers van zuid naar noord
• sluiting van de mijnen
• glasindustrie
• achteruitgang staal
• roep naar meer autonomie
‘50 – ‘60: achteruitgang Wallonië
• haven van Antwerpen
• Volvo Gent, automobiel
• economisch sterker
• economisch nationalisme
• roep naar meer autonomie
‘50 – ‘60: vooruitgang Vlaanderen
• economisch nationalisme
• staatshervormingen: minder voor centrale staat,
meer voor de regio’s
• compromis: gemeenschappen en gewesten
Jaren ‘80: staatshervormingen
Drie gewesten (gebied)
Gebiedsgebonden materies: ruimtelijke ordening, leefmilieu,
natuurbehoud, huisvesting, internationaal handelsbeleid,
arbeidsbemiddeling (VDAB), openbare werken
Vlaams Gewest
Waals gewest
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaamse Gemeenschap
Franstalige Gemeenschap
Vlaamse en Franstalige
Gemeenschap samen
Duitstalige gemeen-
schap
Drie gemeenschappen (taal)
Persoonsgebonden materies: gezins- en bejaardenbeleid,
OCMW, jeugdbescherming, preventieve gezondheidszorg,
internationale samenwerking
• Een neoliberale fiscale autonomie: met een systeem van dubbele belastingen (gewest. en fed.).
Fiscale concurrentie tussen de regio’s
• Het systeem van solidariteit tussen de gewesten sterk inperken, en voor het grootste deel in de
tijd beperken. Verarming Wallonië (600 miljoen € / jaar) en Brussel (350 miljoen € / jaar)
• Korting op de bedrijfsbelasting. Regionale kortingen. Ondermeer van de notionele interesten?
(niet de vennootschapsbelastingen zelf)
• Justitie met drie snelheden. Met drie jurisdicties.
• 3 van de 4 pijlers van de sociale zekerheid onder vuur:
 werkgelegenheid: regionaliseren sanctioneringsbeleid.
 kinderbijslag
 gezondheidszorg: regionaliseren eerstelijnsgezondheidszorg, de rust- en
verzorgingstehuizen, het gehandicaptenbeleid en zelfs de ziekenhuisinfrastructuur.
• Eindeloze taalconflicten in Brussel. Structurele onderfinanciering. Kafkaiaanse taalconflicten
(kinderbijslag, gezondheidszorg, enz…)
De nota De Wever in een notendop
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant rijkste provincies…
De transfers vandaag
De echte transfers vandaag
• 4 miljard € / jaar notionele interest
• 13,5 miljard € Electrabel
woekerwinst
• 30 miljard € grote fraude
Samenvatting
 oorspronkelijk: democratische strijd
 sociale zekerheid opgebouwd door de hele arbeidersbeweging
 130 jaar transfers van zuid naar noord
 verandering vanaf jaren ’60
 naar economisch nationalisme
1. Korte geschiedenis
2.2. Vlaanderen van de eliteVlaanderen van de elite
3. Socialistische toekomst
Het Vlaanderen van Voka & KBC
Philippe Muyters
Remi Vermeiren
VOKA N-VA
Afbouw brugpensioen e.a. Afbouw brugpensioen e.a.
Arbeidsduur op jaarbasis Arbeidsduur op jaarbasis
Loonvorming // prestaties & res Loonvorming // prestaties & res.
Loonmatiging dwingend maken Loonmatiging dwingend maken
Afschaffing leeftijdsgeb. loonv. Afschaffing leeftijdsgeb. loonv.
Veralgemening interim (instroom) Veralgemening interim (instroom)
Verlagen vennootschapsbelasting Verlagen vennootschapsbelasting
W’loosheidsuitk. beperken in tijd W’loosheidsuitk. beperken in tijd
Afschaffen van de wachtuitkering Afschaffen van de wachtuitkering
De Nieuwe Vlaamse Armoede
De N-VA heeftDe N-VA heeft schrikschrik dat haar asociale programmadat haar asociale programma
bekend geraaktbekend geraakt
“Het meest heikele punt voor het
Vlaamse Front is het ontstaan
van een “Sociaal Front” dat de
sociale zekerheid verdedigt.”
Bart Maddens,
De Morgen, 15 juni
2010
Tegen dit soort plannen wordt overal in Europa gestaakt
19 oktober 2010. Frankrijk: 6de
algemene stakingsdag: 3,5
miljoen
16 oktober 2010. Italië:
metaalbewerkers met 1 miljoen ter
voorbereiding van de algemene
staking
Het centen-nationalisme, waarom?
1 Komaf maken met de vakbondskracht
2 Komaf met Soc. Zekerheid, Index en IPA
(loonoverleg)
3 Concurrentie tussen de regio’s: spiraal beneden
Bart De Wever:
“Voka is mijn baas.”
(persbericht Belga, 13.08.10)
VOKA wil verregaande splitsing… om:
Het Vlaanderen van de elite
• de samenleving is een natuurlijke orde
• ongelijkheid = een natuurlijk gegeven, gelijkheid niet
• arbeiders = halfstomme werktuigen (zoals os en slaaf)
• alleen de elite heeft ideeën, alleen zij kan iets veranderen
Bart De Wever Edmund Burke
Het Vlaanderen van de elite
Terzake, vraag:
“maar staat de gewone man wel achter U?”
Bart De Wever, antwoord:
“Ja, Voka, Unizo en de Boerenbond staan achter mij”
De Vlaamse identiteit en cultuur
De Vlaamse identiteit en cultuur
De Vlaamse identiteit en cultuur
“In het buitenland spreek ik bewust over ‘the
Flemish coast’ en ‘die flämische Küste’ .
In het Nederlands, in Nederland en in Vlaanderen,
zullen we het blijven hebben over ‘de Vlaamse
kust’.
In Wallonië weten we het nog niet…”
Bourgeois, Vlaams Parlement, 10.11.09)
Zeg niet langer:
“Belgische kust”
Zeg voortaan:
“Vlaamse kust”
De Vlaamse identiteit en cultuur
Bart De Wever over H. Decroo:
“Het is niet omdat die man Nederlands spreekt, dat hij een
goede vlaming is”
“De Vlaamse identiteit is nog niet voldoende
doorgedrongen bij de hele bevolking. Dat is een
probleem. Het belang van de media voor die
identiteitsvorming kan nauwelijks worden overschat”
Jan Peumans, 11 juli 2010
Cultureel verzet
De cultuur van de winst versus
de cultuur van de solidariteit
“Maar welke taal spreken ze in Wall Street, bij de Deutsche
Bank, bij Fortis, bij Dexia, bij de KBC?
Zij spreken de taal van het geld,
en met die taal van de winst hebben ze heel het systeem in
een crisis gestort.
Zij die verenigd zijn, willen ons verdelen.
Verdeel en heers. (…)
Ook wij spreken een gemeenschappelijke taal,
de taal van het verzet en de solidariteit.
Dat, dat is onze cultuur.” (ManiFiesta)
Samenvatting
 VOKA en KBC leiden de dans
 Voka en N-VA hebben een zeer asociaal plan in petto
 Ze hebben schrik dat dit plan bekend wordt (“sociaal front”)
 Het is het Vlaanderen van de elite
 Zij spreken de cultuur van de winst
 Zij willen verdeel-en-heers
 Wij willen eenheid en solidariteit
1. Korte geschiedenis
2. Vlaanderen van de elite
3.3. Socialistische toekomstSocialistische toekomst
Van natiestaat naar continent. Blok.
• 18de
– 19de
eeuw: nationale staten: 1 markt, 1
wet, 1 machtsorgaan
• 20ste
eeuw: continentale blokken: VS, Japan,
E.U
• Wereld verandert snel.
• Terugkeer naar de oude regionale
versnippering is reactionair
• Terugkeer naar 1 staat, 1 volk, 1 cultuur is
reactionair en utopisch
Continentaal proces van verandering
• veralgemeende strijd in Griekenland sinds begin
2010
• 6de
algemene stakingsdag Frankrijk: 3,5 miljoen
mensen
• Opnieuw algemene stakingen op til in Portugal,
Italië, Spanje
• Strijd voor een samenleving van eerst de
mensen, niet de winst
• overal op het continent
• Socialisme: verschillende landen, multinationaal,
meertali
Splitsing van het land:
brengt ons verder af van de toekomst
• verzwakt de arbeidersbeweging
• versterkt de positie van Voka, KBC e.a.
• gaat in tegen het rad van de tijd:
versnippering
• gaat in tegen een meertalige Europese
toekomst
• gaat in tegen een multinationale Europese
toekomst
• Omdat iedereen recht heeft op een volwaardige job
• Omdat iedereen recht heeft op goede gezondheidszorgen, degelijk
onderwijs en publieke dienstverlening
• Omdat iedereen recht heeft op een goed pensioen
• Omdat uitbuiting en verarming voor de enen, en steeds meer rijkdom
voor de anderen geen toekomst is
• Omdat de volkeren in vrede willen leven, en niet in oorlog voor
grondstoffen of winstbelangen
• Om de planeet te vrijwaren voor toekomstige generaties
• Omdat iedereen recht heeft op een rijk sociaal leven en een culturele
ontwikkeling
Wij willen socialisme
Eerst de mensen, niet de winst
Bezoek ons op www.pvda.beBezoek ons op www.pvda.be
1 von 39

Más contenido relacionado

Destacado(9)

Import Process for BMW tires from PerúImport Process for BMW tires from Perú
Import Process for BMW tires from Perú
Sebastian Betancur1.4K views
A. Bianchino e A. Grippo: SiGeoS BasilicataA. Bianchino e A. Grippo: SiGeoS Basilicata
A. Bianchino e A. Grippo: SiGeoS Basilicata
Istituto nazionale di statistica38K views
M. Bugamelli: Ristrutturazione delle imprese e produttivitàM. Bugamelli: Ristrutturazione delle imprese e produttività
M. Bugamelli: Ristrutturazione delle imprese e produttività
Istituto nazionale di statistica79.4K views
Merck & COMerck & CO
Merck & CO
Sebastian Betancur6.3K views
Het CactusplanHet Cactusplan
Het Cactusplan
pvdabelgie29.7K views

Similar a PVDA Conferentie Nationalisme 2010(20)

splitsen? Neensplitsen? Neen
splitsen? Neen
Lerouge314 views
VlaanderenalgemeenVlaanderenalgemeen
Vlaanderenalgemeen
Vlamingen in de Wereld1K views
Bevolking en ruimte h1 de geoBevolking en ruimte h1 de geo
Bevolking en ruimte h1 de geo
Boris Berlijn3.1K views
EU wil nieuw migratiepactEU wil nieuw migratiepact
EU wil nieuw migratiepact
Thierry Debels408 views
De Vlaamse kwestieDe Vlaamse kwestie
De Vlaamse kwestie
Persoonlijke studie teksten195 views
Lezing de staat gent 14nov2016Lezing de staat gent 14nov2016
Lezing de staat gent 14nov2016
Janusz Vanhellemont337 views
Expliciet Nr 043Expliciet Nr 043
Expliciet Nr 043
Fatih Çözülmüs302 views
Expliciet nr 043Expliciet nr 043
Expliciet nr 043
Fatih Çözülmüs323 views
Wat is er aan de hand...?Wat is er aan de hand...?
Wat is er aan de hand...?
hwelters352 views
Marx, Lenin en de Belgische staatshervormingMarx, Lenin en de Belgische staatshervorming
Marx, Lenin en de Belgische staatshervorming
Persoonlijke studie teksten52 views
Lucia en ryan blok 1Lucia en ryan blok 1
Lucia en ryan blok 1
ivanstraten420 views
Visietekst VRT 2021 - 2025Visietekst VRT 2021 - 2025
Visietekst VRT 2021 - 2025
Thierry Debels374 views
seminarie staatsrecht Nicolas Goethalsseminarie staatsrecht Nicolas Goethals
seminarie staatsrecht Nicolas Goethals
Klaas Goethals320 views
Het parlement van de Vlamingen in Brussel Het parlement van de Vlamingen in Brussel
Het parlement van de Vlamingen in Brussel
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie1.5K views

PVDA Conferentie Nationalisme 2010

 • 2. 1.1. Korte geschiedenisKorte geschiedenis 2. Vlaanderen van de elite 3. Socialistische toekomst
 • 3. • mineralen: in het zuiden • kolenbekkens, glas, ijzer, marmer • geen stakings- of organisatierecht, werkmansboekje België in de 19de eeuw 1 Korte geschiedenis
 • 4. België in de 19de eeuw • armoede en hongersnood • ‘arm Vlaanderen’ • minderwaardigheidscomplex • één miljoen Vlamingen naar Wallonië
 • 5. België in de 19de eeuw • eerste strijd = sociale strijd • tegen de uitbuiting • voor het recht zich te verenigen • voor het socialisme In die context: de taalkwestie
 • 6. • multi-nationale staat • officiële taal enkel Frans • beweging tegen taaldiscriminatie • leidende kracht: schrijvers, intellectuelen • arbeidersbeweging: Daens, BWP België in de 19de eeuw
 • 7. Twee principes: 1 Persoonsprincipe = men kiest de taal die men spreekt 2 Territorialiteitsprincipe = waar je woont, bepaalt de officiël taal Vanaf 1921: twee eentalige regio’s (VL / W) en één tweetalige regio (Brussel). België in de 19de eeuw
 • 8. België 20ste eeuw • harde kern: collaboratie WO I en WO II • vlaams-nationalisten gedescrediteerd na WO II • ondertussen bouwt de arbeidersbeweging de sociale zekerheid op • 1919-1921: na 3 algemene stakingen, en na de Oktoberrevolutie: algemeen stemrecht en 8-urendag • 1936: na algemene staking: betaald verlof en minimumloon • 1944: na overwinning op fascisme, sociale zekerheid
 • 9. België 20ste eeuw 130 jaar lang: transfers van zuid naar noord
 • 10. • sluiting van de mijnen • glasindustrie • achteruitgang staal • roep naar meer autonomie ‘50 – ‘60: achteruitgang Wallonië
 • 11. • haven van Antwerpen • Volvo Gent, automobiel • economisch sterker • economisch nationalisme • roep naar meer autonomie ‘50 – ‘60: vooruitgang Vlaanderen
 • 12. • economisch nationalisme • staatshervormingen: minder voor centrale staat, meer voor de regio’s • compromis: gemeenschappen en gewesten Jaren ‘80: staatshervormingen
 • 13. Drie gewesten (gebied) Gebiedsgebonden materies: ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuurbehoud, huisvesting, internationaal handelsbeleid, arbeidsbemiddeling (VDAB), openbare werken Vlaams Gewest Waals gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 14. Vlaamse Gemeenschap Franstalige Gemeenschap Vlaamse en Franstalige Gemeenschap samen Duitstalige gemeen- schap Drie gemeenschappen (taal) Persoonsgebonden materies: gezins- en bejaardenbeleid, OCMW, jeugdbescherming, preventieve gezondheidszorg, internationale samenwerking
 • 15. • Een neoliberale fiscale autonomie: met een systeem van dubbele belastingen (gewest. en fed.). Fiscale concurrentie tussen de regio’s • Het systeem van solidariteit tussen de gewesten sterk inperken, en voor het grootste deel in de tijd beperken. Verarming Wallonië (600 miljoen € / jaar) en Brussel (350 miljoen € / jaar) • Korting op de bedrijfsbelasting. Regionale kortingen. Ondermeer van de notionele interesten? (niet de vennootschapsbelastingen zelf) • Justitie met drie snelheden. Met drie jurisdicties. • 3 van de 4 pijlers van de sociale zekerheid onder vuur:  werkgelegenheid: regionaliseren sanctioneringsbeleid.  kinderbijslag  gezondheidszorg: regionaliseren eerstelijnsgezondheidszorg, de rust- en verzorgingstehuizen, het gehandicaptenbeleid en zelfs de ziekenhuisinfrastructuur. • Eindeloze taalconflicten in Brussel. Structurele onderfinanciering. Kafkaiaanse taalconflicten (kinderbijslag, gezondheidszorg, enz…) De nota De Wever in een notendop
 • 16. Vlaams-Brabant en Waals-Brabant rijkste provincies… De transfers vandaag
 • 17. De echte transfers vandaag • 4 miljard € / jaar notionele interest • 13,5 miljard € Electrabel woekerwinst • 30 miljard € grote fraude
 • 18. Samenvatting  oorspronkelijk: democratische strijd  sociale zekerheid opgebouwd door de hele arbeidersbeweging  130 jaar transfers van zuid naar noord  verandering vanaf jaren ’60  naar economisch nationalisme
 • 19. 1. Korte geschiedenis 2.2. Vlaanderen van de eliteVlaanderen van de elite 3. Socialistische toekomst
 • 20. Het Vlaanderen van Voka & KBC Philippe Muyters Remi Vermeiren
 • 21. VOKA N-VA Afbouw brugpensioen e.a. Afbouw brugpensioen e.a. Arbeidsduur op jaarbasis Arbeidsduur op jaarbasis Loonvorming // prestaties & res Loonvorming // prestaties & res. Loonmatiging dwingend maken Loonmatiging dwingend maken Afschaffing leeftijdsgeb. loonv. Afschaffing leeftijdsgeb. loonv. Veralgemening interim (instroom) Veralgemening interim (instroom) Verlagen vennootschapsbelasting Verlagen vennootschapsbelasting W’loosheidsuitk. beperken in tijd W’loosheidsuitk. beperken in tijd Afschaffen van de wachtuitkering Afschaffen van de wachtuitkering De Nieuwe Vlaamse Armoede
 • 22. De N-VA heeftDe N-VA heeft schrikschrik dat haar asociale programmadat haar asociale programma bekend geraaktbekend geraakt “Het meest heikele punt voor het Vlaamse Front is het ontstaan van een “Sociaal Front” dat de sociale zekerheid verdedigt.” Bart Maddens, De Morgen, 15 juni 2010
 • 23. Tegen dit soort plannen wordt overal in Europa gestaakt 19 oktober 2010. Frankrijk: 6de algemene stakingsdag: 3,5 miljoen 16 oktober 2010. Italië: metaalbewerkers met 1 miljoen ter voorbereiding van de algemene staking
 • 24. Het centen-nationalisme, waarom? 1 Komaf maken met de vakbondskracht 2 Komaf met Soc. Zekerheid, Index en IPA (loonoverleg) 3 Concurrentie tussen de regio’s: spiraal beneden Bart De Wever: “Voka is mijn baas.” (persbericht Belga, 13.08.10) VOKA wil verregaande splitsing… om:
 • 25. Het Vlaanderen van de elite • de samenleving is een natuurlijke orde • ongelijkheid = een natuurlijk gegeven, gelijkheid niet • arbeiders = halfstomme werktuigen (zoals os en slaaf) • alleen de elite heeft ideeën, alleen zij kan iets veranderen Bart De Wever Edmund Burke
 • 26. Het Vlaanderen van de elite Terzake, vraag: “maar staat de gewone man wel achter U?” Bart De Wever, antwoord: “Ja, Voka, Unizo en de Boerenbond staan achter mij”
 • 27. De Vlaamse identiteit en cultuur
 • 28. De Vlaamse identiteit en cultuur
 • 29. De Vlaamse identiteit en cultuur “In het buitenland spreek ik bewust over ‘the Flemish coast’ en ‘die flämische Küste’ . In het Nederlands, in Nederland en in Vlaanderen, zullen we het blijven hebben over ‘de Vlaamse kust’. In Wallonië weten we het nog niet…” Bourgeois, Vlaams Parlement, 10.11.09) Zeg niet langer: “Belgische kust” Zeg voortaan: “Vlaamse kust”
 • 30. De Vlaamse identiteit en cultuur Bart De Wever over H. Decroo: “Het is niet omdat die man Nederlands spreekt, dat hij een goede vlaming is” “De Vlaamse identiteit is nog niet voldoende doorgedrongen bij de hele bevolking. Dat is een probleem. Het belang van de media voor die identiteitsvorming kan nauwelijks worden overschat” Jan Peumans, 11 juli 2010
 • 32. De cultuur van de winst versus de cultuur van de solidariteit “Maar welke taal spreken ze in Wall Street, bij de Deutsche Bank, bij Fortis, bij Dexia, bij de KBC? Zij spreken de taal van het geld, en met die taal van de winst hebben ze heel het systeem in een crisis gestort. Zij die verenigd zijn, willen ons verdelen. Verdeel en heers. (…) Ook wij spreken een gemeenschappelijke taal, de taal van het verzet en de solidariteit. Dat, dat is onze cultuur.” (ManiFiesta)
 • 33. Samenvatting  VOKA en KBC leiden de dans  Voka en N-VA hebben een zeer asociaal plan in petto  Ze hebben schrik dat dit plan bekend wordt (“sociaal front”)  Het is het Vlaanderen van de elite  Zij spreken de cultuur van de winst  Zij willen verdeel-en-heers  Wij willen eenheid en solidariteit
 • 34. 1. Korte geschiedenis 2. Vlaanderen van de elite 3.3. Socialistische toekomstSocialistische toekomst
 • 35. Van natiestaat naar continent. Blok. • 18de – 19de eeuw: nationale staten: 1 markt, 1 wet, 1 machtsorgaan • 20ste eeuw: continentale blokken: VS, Japan, E.U • Wereld verandert snel. • Terugkeer naar de oude regionale versnippering is reactionair • Terugkeer naar 1 staat, 1 volk, 1 cultuur is reactionair en utopisch
 • 36. Continentaal proces van verandering • veralgemeende strijd in Griekenland sinds begin 2010 • 6de algemene stakingsdag Frankrijk: 3,5 miljoen mensen • Opnieuw algemene stakingen op til in Portugal, Italië, Spanje • Strijd voor een samenleving van eerst de mensen, niet de winst • overal op het continent • Socialisme: verschillende landen, multinationaal, meertali
 • 37. Splitsing van het land: brengt ons verder af van de toekomst • verzwakt de arbeidersbeweging • versterkt de positie van Voka, KBC e.a. • gaat in tegen het rad van de tijd: versnippering • gaat in tegen een meertalige Europese toekomst • gaat in tegen een multinationale Europese toekomst
 • 38. • Omdat iedereen recht heeft op een volwaardige job • Omdat iedereen recht heeft op goede gezondheidszorgen, degelijk onderwijs en publieke dienstverlening • Omdat iedereen recht heeft op een goed pensioen • Omdat uitbuiting en verarming voor de enen, en steeds meer rijkdom voor de anderen geen toekomst is • Omdat de volkeren in vrede willen leven, en niet in oorlog voor grondstoffen of winstbelangen • Om de planeet te vrijwaren voor toekomstige generaties • Omdat iedereen recht heeft op een rijk sociaal leven en een culturele ontwikkeling Wij willen socialisme Eerst de mensen, niet de winst
 • 39. Bezoek ons op www.pvda.beBezoek ons op www.pvda.be