Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Καλοκαιρινές κακές συνήθειες

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von parkouk Koukoulis (20)

Anzeige

Καλοκαιρινές κακές συνήθειες

 1. 1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 2. 2. ΟΙ ΚΑΚΕ΢ ΢ΤΝΗΘΕΙΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ
 3. 3. Ήρκε το καλοκαιράκι που μικροί μεγάλοι περιμζνουν με τόςθ ανυπομονθςία!!
 4. 4. Είτε ο ιλιοσ . . . . .
 5. 5. Είτε το παγωτό . . . . .
 6. 6. Είτε θ κάλαςςα . . . . .
 7. 7. Είτε το κλείςιμο των ςχολείων . . . . .
 8. 8. Για τον κακζνα το καλοκαίρι ςθμαίνει κάτι άλλο
 9. 9. Ο άνκρωποσ αρχίηει να βαριζται και καταφεφγει ςτισ γνωςτζσ κακζσ ςυνικειεσ . . .
 10. 10. Όπωσ τθλεόραςθ . . . . .
 11. 11. Τπολογιςτζσ . . . . .
 12. 12. Πατατάκια , snacks . . . . .
 13. 13. Video games , θλεκτρονικά παιχνίδια . . .
 14. 14. Αυτό το καλοκαίρι κάντε κάτι διαφορετικό!!!!!
 15. 15. Κάντε γυμναςτικι . . .
 16. 16. Δείτε τουσ φίλουσ που ζχετε παραμελιςει
 17. 17. Βοθκιςτε ανκρώπουσ που ζχουν ανάγκθ
 18. 18. Βρείτε αυτό που ςασ εκφράηει
 19. 19. Απλά ςταματιςτε να κάνετε αυτά τα ςυνθκιςμζνα πράγματα και κάντε κάτι διαφορετικό.

×