Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Az online marketing fejlődése

667 Aufrufe

Veröffentlicht am

IIR e-commerce szeminárium
Előadás: Hogyan teheti hatékonyabbá értékesítését az online marketing eszközeivel?

Időpont: 2015. február 10., Budapest

Web: http://pappgab.com/iir

Veröffentlicht in: Internet
 • Als Erste(r) kommentieren

Az online marketing fejlődése

 1. 1. E-COMMERCE SZEMINARIUM HOGYAN TEI-TIETI I-TATEKONYABBA anrfixzsiwfisfiw AZ ONLINE MARKETING £szK0z£Iv£: L? PAPP Giuaon
 2. 2. PREZENTACICJ Ls'rt'JL'rfiss APPGABL-EIEJIM/ TTIIITR
 3. 3. 1 ONLINE MARKETING r: voLt'Jc16JA 2 A DIGITALIS ATALLAS 3 ONLINE CSATORNAKA 4 . =:szKt'jz'o'K. MEGOLDASOK 5 GYAKORLATI PELDAK
 4. 4. ., ~ . ~-‘ . _~: - __ ; , . - ‘ _ _, ; . v . _~: - _ : _ . - ‘ _ _, ; . ' I T I! I T 3 Fri")- . {u - A A HAGYOi'iAI! YOS MARKETING MIX EvoLI'JcIc'JJA 7
 5. 5. A DIGITALIS ATALLAS Digitalis képesség Stratégiai meg kézelités TeTjesItmény- mérés és fejlesztés Ma nagement elkbtelezettség Eréforrésok és struktura Adatok és infrastruktura Fogyasztéi kommunikécié integréciéja Integ ré It fogyasztéi élmén y Kezdeti fa'zis Nincs stratégia Nin csenek mérdszémok Korlétozott Nincs meghatérozva Limitélt / nem Iétezik Nincs integrélva Weboldal nincs in tegrélva Leszakadok Menedzseit Megjelenik a priorizélés Volumen alapd mérciszémok Féként széban, alultervezett erdforrésok F6 erdforrésok cégen belul vagy kalsé Ugynékségben Kiilénéllé IT és marketing részleg F6 tevékenységek szin kronban Desktop és mobil optimalizélt, de nem személyre szabott T('_‘| T(uTT)(—'T-( Defi niéit Definiélt vizié és stratégia Minéségi mérészémok Témogatja, nc)vekv6 figyelem Dedikalt eréforrés cégen belul, cen tralizéltan Részben integrélt részlegek Tébb tevékenység szinkronja Személyre szabott desktop és mobil megoldésok Atlagosak Szémszerfisitett Stratégiai célokkal megegyezé Erték alapu mérészémok Aktiv részvétel Decen tralizélt belsé erdforrés In tegrélt csapatok és megoldésok Integréft, személyre szabott, komplex marketing mix Kézel teljesen személyre szabott megoldésok lparagnéljobbak Optimalizélt Agilis stratégiai tervezés Eletciklus alapu mérészémok Teljes részvétel a tervezésben Kiegyensiilyozott belsé eréforrés In tegrélt és rugalmas rendszerek ROI optimalizélt médiakéltés Teljesen személyre szabott Piacvezetok Smart Insights
 6. 6. ONLINE csA'ronNAK I Marketing Csatorna Atlagos ROI iggjaligfgizss Konverzio optimatizalas [CRO] Keresooptimalizalas [SEO] 1. kategoria Email Marketing Magas I Magas / ppc "a"‘°""V°k Kozopes Kbzepes Partnerprogram [affiliate] Kbzopes Ktizepes (U C D U) CL) ('0 X K1 Vtralis Kampanyok Kbzepes Magas Rektam [display] Alacsony K 6lODOS / Social Media Macsony 3. kategoria Online PR Alacsony
 7. 7. ONLINE csA'ronNAK Cégcéua Budget 2 Nagyon magas Kfizepes Nagyon amcsony #1 Reklam #2 Viralis #3 SEO #1 Viralis #2 Reklam #3 SEO #1 Viralis #2 SEO #3 Reklam #1 SEO #2 Social Media #3 Affiliate #1 SEO #2 Social Media #3 Affiliate #1 Viralis #2 Reklam #3 Social Media #1 Viralis #2 Reklam #3 Social Media #1 viralis #2 Social Media #3 Reklam #1 Viral is #2 Social Media #3 0 nline PR #1 Viraiis #2 Social Media #3 0 n1 ine PR #1 Viralis #2 SEO #3 WC #1 Viralis #2 SEO #3 WC #1 Viralis #2 SEO #3 WC #1 Viratis #2 SEO #3 Social Media #1 Viralis #2 SEO #3 Social Media #1CRO #2SEO #3Eman #1CRO #2SEO #3Emafl #1CRO #2SEO #3Emafl #1CRO #2SEO #3Emafl #1CRO #2SEO #3Emafl
 8. 8. zszxijzfix. MEGOLDASOK
 9. 9. GYAKORLATI PELDAK
 10. 10. PREZENTACIC1 Ls'rtiL'rfiss APPGAB. C-EIEJIM/ TTIIITR
 11. 11. Kdszfiufin A FIGYELMET PAPP GABOR I G@EVK. HU

×