εντυπο 2017 18%2c σχολειων κυπρος-τελικη

Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou
Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio EchedorouLia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό: Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –
Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
/ Διαγωνισμό:
Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και
Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. Υλοποιείται με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου.
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο
και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες
του Ελληνισμού. Στο πρόγραμμα μπορούν φέτος να συμμετάσχουν μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή συμπράξεις
σχολείων (δηλαδή ομάδες τουλάχιστον 2 σχολείων εκ των οποίων η μία πρέπει να λειτουργεί στην Κύπρο ενώ η
άλλη/οι άλλες, μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Ομογένεια).
Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:
- Να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων (από την Ελλάδα και την Ομογένεια) τον Κυπριακό Ελληνισμό
- Να γνωρίσουν τη σκλαβωμένη κυπριακή γη
- Να κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα (το Κυπριακό), να προβληματίζονται και να νοιάζονται για αυτό και
να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτό
- Να διεκδικούν την επανένωση της Κύπρου
- Να κατανοούν και διεκδικούν τα δημοκρατικά ιδεώδη καλλιεργώντας πνεύμα αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας
- Να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες χιλιάδες Ελληνόπουλα ζουν σε χώρες του
εξωτερικού προσπαθώντας να διατηρήσουν τη γλώσσα και την εθνική τους ταυτότητα
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
- Να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν μαθητές από διαφορετικές σχολικές
μονάδες
- Να γνωρίσουν οι μαθητές (από την Κύπρο) τη σύγχρονη Ελλάδα, τα προβλήματά της και τις προοπτικές της
- Να ενθαρρυνθούν σχολεία της Ελλάδας ώστε να επισκεφτούν την Κύπρο και σχολεία της Κύπρου ώστε να
επισκεφτούν την Ελλάδα
- Να εκφραστούν δημιουργικά οι μαθητές ως προς τον Κυπριακό Ελληνισμό με όποιον τρόπο επιθυμούν
(προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονες του προγράμματος
- Το κυπριακό πρόβλημα: διαδρομή, συνέπειες, προοπτικές
- Ο κυπριακός πολιτισμός
- Πολιτιστικές διαδρομές στη σύγχρονη Κύπρο και στη σύγχρονη Ελλάδα
- Οι κοινότητες του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο: προβλήματα και προοπτικές
- Η ιστορία της Κύπρου
- Η ιστορία της Ελλάδας
- Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: «γέφυρες» και «χάσματα», συγκλίσεις και αποκλίσεις
- Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη
- Περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο
- Η κυπριακή διάλεκτος και οι «θησαυροί» της
- Η Ελλάδα και η Κύπρος στην εποχή της οικονομικής κρίσης
- Η Κύπρος στη λογοτεχνία και τις τέχνες
- Κυπριακές κοινότητες στην Ελλάδα και τον κόσμο
- Η Κύπρος μέσα από εικόνες και κείμενα
- Διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την ελευθερία
- Η ελληνική ταυτότητα στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο
Σημειώνουμε ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των τελικών έργων που θα υποβληθούν,
πρέπει να είναι ο Ελληνισμός της Κύπρου, οι προοπτικές και τα προβλήματά του αλλά και
γενικότερα οι προοπτικές του Ελληνισμού, σε όποιο μέρος της γης και αν υπάρχει και
«αναπνέει». Τα έργα μπορούν να αφορούν τόσο σε ιστορικά στοιχεία (Κυπριακό
πρόβλημα, αγώνες των Ελλήνων) όσο και σε ζητήματα που αφορούν το παρόν αλλά και
το μέλλον του Ελληνισμού.
Τι περιλαμβάνει το διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος;
Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν ως τελικά προϊόντα διάφορες μαθητικές δημιουργίες όπως:
-Διήγημα
-Παραμύθι
-Μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι ή μουσική σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος)
-Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, σκίτσο)
-Σποτ μικρής διάρκειας (που θα έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει, να καταστήσει
τον θεατή γνώστη και συμμέτοχο του προβλήματος)
-Ταινία μικρού μήκους που θα έχει τη μορφή μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ
-Κατασκευή τρισδιάστατη
-Σχολική εφημερίδα
-Ιστοσελίδα ή blog
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων) και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων) δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Ελλάδας, της
Κύπρου και της Ομογένειας (ελληνικά και κυπριακά σχολεία ή μεμονωμένα τμήματα που λειτουργούν σε χώρες του
εξωτερικού). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα σχολεία ή συμπράξεις σχολείων, δηλαδή
ομάδες τουλάχιστον δύο σχολείων, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται και λειτουργεί στην Κύπρο (η σύμπραξη μπορεί
να αφορά σχολεία ίδιων αλλά και διαφορετικών βαθμίδων, π.χ. ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο κλπ).
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή
περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
Σε ποιες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις;
Το πρόγραμμα προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της
ιστορίας (αρχαίοι αποικισμοί, ιστορία της Κύπρου, Κύπρος/Κρήτη/Δωδεκάνησα/Κοινές διαδρομές, η Κύπρος στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (η Κύπρος στη λογοτεχνία, η κυπριακή
διάλεκτος, φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή), στη φυσική αγωγή (κυπριακοί χοροί και οι ομοιότητες με χορούς
διάφορων περιοχών της Ελλάδας), στα εικαστικά (η ανάπτυξη των τεχνών στην Κύπρο, το ελληνικό πολιτιστικό
«προϊόν» στον σύγχρονο κόσμο, εικαστικές δημιουργίες των μαθητών), στη μουσική (κυπριακά τραγούδια, ελληνικός
μουσικός πολιτισμός, δημιουργία μουσικών συνθέσεων από τους μαθητές), στην Πληροφορική (συγκέντρωση
πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ), στη Γεωγραφία
(ανθρωπογεωγραφία Ελλάδας και Κύπρου, ο Ελληνισμός της Διασποράς, η διοικητική διαίρεση Ελλάδας και Κύπρου
κλπ), στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (το σύνταγμα της Ελλάδας και της Κύπρου, η τοπική αυτοδιοίκηση σε
Ελλάδα και Κύπρου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό
πρόγραμμα για την Κύπρο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να
υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: γνωρίζω τους κυπριακούς χορούς, μαθαίνω την κυπριακή
κουζίνα, η κυπριακή γλώσσα και η σχέση της με τα αρχαία ελληνικά, ο φυσικός πλούτος Ελλάδας και Κύπρου κλπ).
Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος;
Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 23 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 2018.
Τον Μάρτιο του 2018 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται;
Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο
serreschools@gmail.com ως τις 16 Νοεμβρίου 2017. Θα λάβουν πίσω το λινκ μιας ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.
Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τις μαθητικές δημιουργίες;
1.Οι χρονικές διάρκειες για το σποτ (2 λεπτά) και την ταινία μικρού μήκους (ως 10 λεπτά) δεν περιλαμβάνουν τους
τίτλους αρχής και τέλους.
2.Οι ταινίες ντοκιμαντέρ, δεν είναι μόνο μια ψηφιακή αφήγηση (φωτογραφίες, αποσπάσματα βίντεο, μαθητές
αφηγητές) αλλά περιλαμβάνουν έρευνα, συνεντεύξεις, επαφή με ιστορικά αρχεία κλπ.
3.Διήγημα, μυθιστόρημα (δεν υπάρχει περιορισμός στις λέξεις)
4.Παραμύθι (εικονογραφημένο ή μη)
5.Πρωτότυπη μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι, δηλαδή μουσική σύνθεση και στίχοι, ή απλή μουσική
σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος)
6.Αφίσα, ζωγραφιά ή σκίτσο (σε όποιο μέγεθος επιθυμούν, με όποια τεχνική ή υλικό επιθυμούν)
7.Κατασκευή τρισδιάστατη (με όποια υλικά ή τεχνικές επιθυμούν οι μαθητές/δημιουργοί)
8.Σχολική εφημερίδα
9.Ιστοσελίδα ή blog (προσβάσιμη σε όλους)
Πώς θα υποβληθούν οι μαθητικές δημιουργίες;
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ηλεκτρονικά ως τις 5 Φεβρουαρίου (στο
serreschools@gmail.com) :
-διαβιβαστικό του σχολείου (με αριθμό πρωτοκόλλου) όπου θα αναγράφονται οι μαθητικές δημιουργίες που
υποβάλλονται καθώς και στοιχεία των συμμετεχόντων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, τάξεις)
-τα έντυπα έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων (σκαναρισμένα σε ΕΝΑ pdf αρχείο)
-τις μαθητικές δημιουργίες (τα μεγάλα αρχεία που ξεπερνούν το 1Mb θα στέλνονται μέσω wetransfer, drobox κλπ).
Παρακαλούμε τα αρχεία που θα υποβάλλονται να περιλαμβάνουν στην ονομασία τους με κεφαλαία γράμματα
πρώτα την κατηγορία (π.χ. ΠΟΙΗΜΑ) και μετά το όνομα του σχολείου
Παράδειγμα: ΔΙΗΓΗΜΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ_Γ ΤΑΞΗ
Ποιοι θα αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις και τις μαθητικές δημιουργίες;
Ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που θα οριστούν από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι οποίες θα
δημοσιοποιηθούν πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες;
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαθητών, είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους (θα
σας σταλεί πρότυπη).
Πέραν της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και της αυτονόητης υποχρέωσης των συμμετεχόντων να υποβάλλουν
αυθεντικά έργα που δεν αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν ειδικοί όροι ή περιορισμοί.
Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσες μαθητικές δημιουργίες επιθυμεί. Τα σχολεία που θα
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη
και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των
μαθητών είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της δημιουργίας τους. Τα
υπογεγραμμένα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των
σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα). Πρέπει να γνωρίζετε ότι
δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες σας για την οποία υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων
παρά μόνο με την άδεια του δημιουργού ή της ΑΕΠΙ.
Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και
επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς) όλοι οι μαθητές.
Ενστάσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ από τις σχολικές μονάδες (τα
όργανα διοίκησής τους) και μπορούν να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε παραβίαση όρων της παρούσας προκήρυξης και όχι
στα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ή των διδακτικών προτάσεων.
Σχεδιαστής προγράμματος: Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού:
- Κενεβέζος Κυριάκος, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, athensembassy@mfa.gov.cy,
(0030)210 3734900
- Παπασταμόπουλος Ξενοφώντας, Δ/ντής Π.Ε. Σερρών, mail@dipe.ser.sch.gr, (0030)2321047500
Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών, (0030)2321047515,
serreschools@gmail.com
Σαμολαδάς Ιωάννης, Διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών,
samoladas@gmail.com, (0030)2321047523
- Παναγίδου Μαρία, Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, spiticy@otenet.gr,
(0030)2103734934
- Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, (0030)2103443820, sofipapadi@minedu.gov.gr
- Ευθυμιάδου Στέλλα, Διευθύντρια γραφείου Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Μακεδονίας-Θράκης), (0030)379405, minister@mathra.gr
- Θεοδωρίδης Ανδρέας, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης, atheodoridis@schools.ac.cy, (00357)25822147
Ο Πρεσβευτής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Σερρών
Η προϊσταμένη του
Τμήματος Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κυριάκος Κενεβέζος Ξενοφών Παπασταμόπουλος Σοφία Παπαδημητρίου

Recomendados

οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσ von
οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσοργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσ
οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσserreschools
54 views5 Folien
οργανωτ επιτ 2015 16, κυπροσ σχολειων von
οργανωτ επιτ 2015 16, κυπροσ σχολειωνοργανωτ επιτ 2015 16, κυπροσ σχολειων
οργανωτ επιτ 2015 16, κυπροσ σχολειωνserreschools
53 views4 Folien
Comenius 2013-2015 von
Comenius 2013-2015Comenius 2013-2015
Comenius 2013-2015Alexandra Michalopoulou
1.9K views37 Folien
εντυπο 2014 15, σχολειων von
εντυπο 2014 15, σχολειωνεντυπο 2014 15, σχολειων
εντυπο 2014 15, σχολειων4Gym Glyfadas
277 views4 Folien
πώς ταξιδεύει μια ιστορία... von
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...serreschools
2.2K views47 Folien
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή von
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφήμούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφήserreschools
2.5K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα... von
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...Maria Panousiadou
165 views26 Folien
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω... von
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...kougiou
100 views9 Folien
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες von
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρεςΔιαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες4Gym Glyfadas
565 views7 Folien
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von
τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003tsaprani
251 views8 Folien
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει... von
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...Dr. Paraskevas Apostolos
144 views22 Folien
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning von
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningH δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningserreschools
1.5K views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα... von Maria Panousiadou
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...
Maria Panousiadou165 views
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω... von kougiou
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
kougiou100 views
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες von 4Gym Glyfadas
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρεςΔιαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
4Gym Glyfadas565 views
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von tsaprani
τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
tsaprani251 views
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει... von Dr. Paraskevas Apostolos
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning von serreschools
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningH δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
serreschools1.5K views
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9
marscord196 views
Live together in the school ppt von marscord
Live together in the school pptLive together in the school ppt
Live together in the school ppt
marscord486 views
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2 von 2dimalikarn
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2Synoptiki parousiasi erasmus_ka2
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2
2dimalikarn138 views
εκφάνσεις μουσειοπαιδαγωγικής στο γυμνάσιο von dakekavalas
εκφάνσεις μουσειοπαιδαγωγικής στο γυμνάσιοεκφάνσεις μουσειοπαιδαγωγικής στο γυμνάσιο
εκφάνσεις μουσειοπαιδαγωγικής στο γυμνάσιο
dakekavalas681 views
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015 von serreschools
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015
serreschools324 views
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7 von marscord
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7
marscord117 views
2014 θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη von jk2013
2014 θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη2014 θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη
2014 θερινο πανεπιστημιο στην ιθακη
jk20131.8K views
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11
marscord114 views

Similar a εντυπο 2017 18%2c σχολειων κυπρος-τελικη

Leaflet von
LeafletLeaflet
Leafleteftihia67
111 views4 Folien
Leaflet von
LeafletLeaflet
LeafletHaris Evaggelou
1.1K views4 Folien
Comenius presentation lithuania (comenius) von
Comenius presentation lithuania (comenius)Comenius presentation lithuania (comenius)
Comenius presentation lithuania (comenius)dimsal
239 views18 Folien
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16 von
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16Kleri Siakagianni
1.2K views26 Folien
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην Ευρώπη von
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην ΕυρώπηΜε διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην Ευρώπη
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην ΕυρώπηGiota Dragatogianni
233 views29 Folien
πολιτιστικο προγραμμα von
πολιτιστικο προγραμμαπολιτιστικο προγραμμα
πολιτιστικο προγραμμα17niliou
2.6K views9 Folien

Similar a εντυπο 2017 18%2c σχολειων κυπρος-τελικη(20)

Comenius presentation lithuania (comenius) von dimsal
Comenius presentation lithuania (comenius)Comenius presentation lithuania (comenius)
Comenius presentation lithuania (comenius)
dimsal239 views
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16 von Kleri Siakagianni
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16
Erasmus ενημέρωση γονέων 17.01.16
Kleri Siakagianni1.2K views
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην Ευρώπη von Giota Dragatogianni
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην ΕυρώπηΜε διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην Ευρώπη
Με διαβατήριο την τέχνη ταξιδεύουμε στην Ευρώπη
πολιτιστικο προγραμμα von 17niliou
πολιτιστικο προγραμμαπολιτιστικο προγραμμα
πολιτιστικο προγραμμα
17niliou2.6K views
eTwinning project "My dear LADIES" evaluation - Greece von Theodora Chandrinou
eTwinning project "My dear LADIES" evaluation - GreeceeTwinning project "My dear LADIES" evaluation - Greece
eTwinning project "My dear LADIES" evaluation - Greece
3η συνάντηση 11ο δημοτικό σχολείο αλεξανδρούπολης - αντιγραφή von 11dimalex
3η συνάντηση 11ο δημοτικό σχολείο αλεξανδρούπολης - αντιγραφή3η συνάντηση 11ο δημοτικό σχολείο αλεξανδρούπολης - αντιγραφή
3η συνάντηση 11ο δημοτικό σχολείο αλεξανδρούπολης - αντιγραφή
11dimalex 8K views
ημεριδα πολιτιστικα October 2014 von Maria Emmanouilidou
ημεριδα πολιτιστικα October 2014ημεριδα πολιτιστικα October 2014
ημεριδα πολιτιστικα October 2014
περιφερειακο δικτυο μια ιστορία ταξιδεύει von serreschools
περιφερειακο δικτυο μια ιστορία ταξιδεύειπεριφερειακο δικτυο μια ιστορία ταξιδεύει
περιφερειακο δικτυο μια ιστορία ταξιδεύει
serreschools285 views
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση von Georgia Kazakou
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Georgia Kazakou359 views
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17 von serreschools
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17
serreschools32 views
Ενημερωτικό για εράσμους + von kpolemidia17
Ενημερωτικό για εράσμους + Ενημερωτικό για εράσμους +
Ενημερωτικό για εράσμους +
kpolemidia17330 views
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου von Sophia Det
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου 1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου
Sophia Det90 views
Έκθεση Δραστηριοτήτων 20o Γυμνάσιο Πάτρας von Niki Lambropoulos PhD
Έκθεση Δραστηριοτήτων 20o Γυμνάσιο ΠάτραςΈκθεση Δραστηριοτήτων 20o Γυμνάσιο Πάτρας
Έκθεση Δραστηριοτήτων 20o Γυμνάσιο Πάτρας
Πραγματοποίηση 4ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτ... von dakekavalas
Πραγματοποίηση 4ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτ...Πραγματοποίηση 4ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτ...
Πραγματοποίηση 4ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτ...
dakekavalas251 views
Του Γιοφυριου της Αρτας 4ο Γυμν. Αγ.Παρασκευης von jk2013
Του Γιοφυριου της Αρτας 4ο Γυμν. Αγ.ΠαρασκευηςΤου Γιοφυριου της Αρτας 4ο Γυμν. Αγ.Παρασκευης
Του Γιοφυριου της Αρτας 4ο Γυμν. Αγ.Παρασκευης
jk20131.4K views

Más de Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou

συνοδευτικό έγγραφο von
συνοδευτικό έγγραφοσυνοδευτικό έγγραφο
συνοδευτικό έγγραφοLia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou
119 views2 Folien

Más de Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou(20)

Último

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
11 views71 Folien
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 Folien
Zoologiko_Nov_2023.pptx von
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
68 views5 Folien
Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
322 views33 Folien
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
68 views33 Folien
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
36 views22 Folien

Último(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist68 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212506 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views

εντυπο 2017 18%2c σχολειων κυπρος-τελικη

 • 1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό: Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. Υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού. Στο πρόγραμμα μπορούν φέτος να συμμετάσχουν μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή συμπράξεις σχολείων (δηλαδή ομάδες τουλάχιστον 2 σχολείων εκ των οποίων η μία πρέπει να λειτουργεί στην Κύπρο ενώ η άλλη/οι άλλες, μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Ομογένεια). Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι: - Να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων (από την Ελλάδα και την Ομογένεια) τον Κυπριακό Ελληνισμό - Να γνωρίσουν τη σκλαβωμένη κυπριακή γη - Να κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα (το Κυπριακό), να προβληματίζονται και να νοιάζονται για αυτό και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτό - Να διεκδικούν την επανένωση της Κύπρου - Να κατανοούν και διεκδικούν τα δημοκρατικά ιδεώδη καλλιεργώντας πνεύμα αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας - Να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες χιλιάδες Ελληνόπουλα ζουν σε χώρες του εξωτερικού προσπαθώντας να διατηρήσουν τη γλώσσα και την εθνική τους ταυτότητα
 • 2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου - Να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν μαθητές από διαφορετικές σχολικές μονάδες - Να γνωρίσουν οι μαθητές (από την Κύπρο) τη σύγχρονη Ελλάδα, τα προβλήματά της και τις προοπτικές της - Να ενθαρρυνθούν σχολεία της Ελλάδας ώστε να επισκεφτούν την Κύπρο και σχολεία της Κύπρου ώστε να επισκεφτούν την Ελλάδα - Να εκφραστούν δημιουργικά οι μαθητές ως προς τον Κυπριακό Ελληνισμό με όποιον τρόπο επιθυμούν (προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονες του προγράμματος - Το κυπριακό πρόβλημα: διαδρομή, συνέπειες, προοπτικές - Ο κυπριακός πολιτισμός - Πολιτιστικές διαδρομές στη σύγχρονη Κύπρο και στη σύγχρονη Ελλάδα - Οι κοινότητες του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο: προβλήματα και προοπτικές - Η ιστορία της Κύπρου - Η ιστορία της Ελλάδας - Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: «γέφυρες» και «χάσματα», συγκλίσεις και αποκλίσεις - Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο - Η κυπριακή διάλεκτος και οι «θησαυροί» της - Η Ελλάδα και η Κύπρος στην εποχή της οικονομικής κρίσης - Η Κύπρος στη λογοτεχνία και τις τέχνες - Κυπριακές κοινότητες στην Ελλάδα και τον κόσμο - Η Κύπρος μέσα από εικόνες και κείμενα - Διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την ελευθερία - Η ελληνική ταυτότητα στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο Σημειώνουμε ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των τελικών έργων που θα υποβληθούν, πρέπει να είναι ο Ελληνισμός της Κύπρου, οι προοπτικές και τα προβλήματά του αλλά και γενικότερα οι προοπτικές του Ελληνισμού, σε όποιο μέρος της γης και αν υπάρχει και «αναπνέει». Τα έργα μπορούν να αφορούν τόσο σε ιστορικά στοιχεία (Κυπριακό πρόβλημα, αγώνες των Ελλήνων) όσο και σε ζητήματα που αφορούν το παρόν αλλά και το μέλλον του Ελληνισμού. Τι περιλαμβάνει το διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος; Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν ως τελικά προϊόντα διάφορες μαθητικές δημιουργίες όπως: -Διήγημα -Παραμύθι -Μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι ή μουσική σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος) -Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, σκίτσο) -Σποτ μικρής διάρκειας (που θα έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει, να καταστήσει τον θεατή γνώστη και συμμέτοχο του προβλήματος) -Ταινία μικρού μήκους που θα έχει τη μορφή μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ -Κατασκευή τρισδιάστατη -Σχολική εφημερίδα -Ιστοσελίδα ή blog Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων) δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας (ελληνικά και κυπριακά σχολεία ή μεμονωμένα τμήματα που λειτουργούν σε χώρες του εξωτερικού). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα σχολεία ή συμπράξεις σχολείων, δηλαδή ομάδες τουλάχιστον δύο σχολείων, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται και λειτουργεί στην Κύπρο (η σύμπραξη μπορεί να αφορά σχολεία ίδιων αλλά και διαφορετικών βαθμίδων, π.χ. ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο κλπ).
 • 3. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Σε ποιες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις; Το πρόγραμμα προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της ιστορίας (αρχαίοι αποικισμοί, ιστορία της Κύπρου, Κύπρος/Κρήτη/Δωδεκάνησα/Κοινές διαδρομές, η Κύπρος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (η Κύπρος στη λογοτεχνία, η κυπριακή διάλεκτος, φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή), στη φυσική αγωγή (κυπριακοί χοροί και οι ομοιότητες με χορούς διάφορων περιοχών της Ελλάδας), στα εικαστικά (η ανάπτυξη των τεχνών στην Κύπρο, το ελληνικό πολιτιστικό «προϊόν» στον σύγχρονο κόσμο, εικαστικές δημιουργίες των μαθητών), στη μουσική (κυπριακά τραγούδια, ελληνικός μουσικός πολιτισμός, δημιουργία μουσικών συνθέσεων από τους μαθητές), στην Πληροφορική (συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ), στη Γεωγραφία (ανθρωπογεωγραφία Ελλάδας και Κύπρου, ο Ελληνισμός της Διασποράς, η διοικητική διαίρεση Ελλάδας και Κύπρου κλπ), στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (το σύνταγμα της Ελλάδας και της Κύπρου, η τοπική αυτοδιοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα για την Κύπρο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: γνωρίζω τους κυπριακούς χορούς, μαθαίνω την κυπριακή κουζίνα, η κυπριακή γλώσσα και η σχέση της με τα αρχαία ελληνικά, ο φυσικός πλούτος Ελλάδας και Κύπρου κλπ). Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος; Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 23 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 2018. Τον Μάρτιο του 2018 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσα σχολεία ενδιαφέρονται; Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο serreschools@gmail.com ως τις 16 Νοεμβρίου 2017. Θα λάβουν πίσω το λινκ μιας ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τις μαθητικές δημιουργίες; 1.Οι χρονικές διάρκειες για το σποτ (2 λεπτά) και την ταινία μικρού μήκους (ως 10 λεπτά) δεν περιλαμβάνουν τους τίτλους αρχής και τέλους. 2.Οι ταινίες ντοκιμαντέρ, δεν είναι μόνο μια ψηφιακή αφήγηση (φωτογραφίες, αποσπάσματα βίντεο, μαθητές αφηγητές) αλλά περιλαμβάνουν έρευνα, συνεντεύξεις, επαφή με ιστορικά αρχεία κλπ. 3.Διήγημα, μυθιστόρημα (δεν υπάρχει περιορισμός στις λέξεις) 4.Παραμύθι (εικονογραφημένο ή μη) 5.Πρωτότυπη μουσική σύνθεση (ολοκληρωμένο τραγούδι, δηλαδή μουσική σύνθεση και στίχοι, ή απλή μουσική σύνθεση ή μελοποίηση γνωστού ποιήματος) 6.Αφίσα, ζωγραφιά ή σκίτσο (σε όποιο μέγεθος επιθυμούν, με όποια τεχνική ή υλικό επιθυμούν) 7.Κατασκευή τρισδιάστατη (με όποια υλικά ή τεχνικές επιθυμούν οι μαθητές/δημιουργοί) 8.Σχολική εφημερίδα 9.Ιστοσελίδα ή blog (προσβάσιμη σε όλους) Πώς θα υποβληθούν οι μαθητικές δημιουργίες; ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ηλεκτρονικά ως τις 5 Φεβρουαρίου (στο serreschools@gmail.com) : -διαβιβαστικό του σχολείου (με αριθμό πρωτοκόλλου) όπου θα αναγράφονται οι μαθητικές δημιουργίες που υποβάλλονται καθώς και στοιχεία των συμμετεχόντων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, τάξεις) -τα έντυπα έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων (σκαναρισμένα σε ΕΝΑ pdf αρχείο) -τις μαθητικές δημιουργίες (τα μεγάλα αρχεία που ξεπερνούν το 1Mb θα στέλνονται μέσω wetransfer, drobox κλπ). Παρακαλούμε τα αρχεία που θα υποβάλλονται να περιλαμβάνουν στην ονομασία τους με κεφαλαία γράμματα πρώτα την κατηγορία (π.χ. ΠΟΙΗΜΑ) και μετά το όνομα του σχολείου Παράδειγμα: ΔΙΗΓΗΜΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ_Γ ΤΑΞΗ Ποιοι θα αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις και τις μαθητικές δημιουργίες; Ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που θα οριστούν από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • 4. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες; Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαθητών, είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους (θα σας σταλεί πρότυπη). Πέραν της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και της αυτονόητης υποχρέωσης των συμμετεχόντων να υποβάλλουν αυθεντικά έργα που δεν αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν ειδικοί όροι ή περιορισμοί. Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσες μαθητικές δημιουργίες επιθυμεί. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την κατηγορία της δημιουργίας τους. Τα υπογεγραμμένα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα). Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες σας για την οποία υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο με την άδεια του δημιουργού ή της ΑΕΠΙ. Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς) όλοι οι μαθητές. Ενστάσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ από τις σχολικές μονάδες (τα όργανα διοίκησής τους) και μπορούν να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε παραβίαση όρων της παρούσας προκήρυξης και όχι στα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ή των διδακτικών προτάσεων. Σχεδιαστής προγράμματος: Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού: - Κενεβέζος Κυριάκος, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, athensembassy@mfa.gov.cy, (0030)210 3734900 - Παπασταμόπουλος Ξενοφώντας, Δ/ντής Π.Ε. Σερρών, mail@dipe.ser.sch.gr, (0030)2321047500 Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών, (0030)2321047515, serreschools@gmail.com Σαμολαδάς Ιωάννης, Διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών, samoladas@gmail.com, (0030)2321047523 - Παναγίδου Μαρία, Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, spiticy@otenet.gr, (0030)2103734934 - Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (0030)2103443820, sofipapadi@minedu.gov.gr - Ευθυμιάδου Στέλλα, Διευθύντρια γραφείου Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), (0030)379405, minister@mathra.gr - Θεοδωρίδης Ανδρέας, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης, atheodoridis@schools.ac.cy, (00357)25822147 Ο Πρεσβευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Η προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κυριάκος Κενεβέζος Ξενοφών Παπασταμόπουλος Σοφία Παπαδημητρίου