Anzeige
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Anzeige
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013
Nächste SlideShare
Soalan sejarah tahun 4   pat 2016Soalan sejarah tahun 4 pat 2016
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Soalan kt tahun 5 pksr 2 1 2013

  1. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 1 BAHAGIAN A 1. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka? A. Sultan Muzaffar Shah B. Sultan Mansur Shah C. Parameswara D. Sultan Alauddin Riayat Shah 2. Dari manakah Parameswara berasal ? A. Pasai B. Aceh C. Temasik D. Palembang 3. Parameswara melarikan diri ke Muar setelah diserang oleh Kerajaan ________ di Temasik. A. Palembang B. Majapahit C. Siam D. Pasai 4. Temasik ialah negeri di bawah naungan kerajaan __________________. A. Palembang B. Majapahit C. Siam D. Pasai 5. Apakah yang berlaku kepada Parameswara semasa berehat di bawah sepohon pokok? A. Anjing pemburuannya berjaya menangkap seekor pelanduk putih. B. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor pelanduk putih C. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor anjing putih D. Anjing perburuannya berjaya mengalahkan seekor anjing putih. 6. Nama Melaka di ambil sempena nama ________________ . A. Sebatang Pokok B. Seekor Anjing C. Sebatang Sungai D. Seekor Pelanduk Putih 7. Keistimewaan Melaka adalah seperti yang berikut kecuali A. Banyak pokok bakau yang di jadikan sebagai kayu api dan tiang rumah. B. Terdapat bukit yang boleh di jadikan sebagai petunjuk pelayaran C. Muara Sungai Melaka yang dalam dan terlindung dari tiupan angin monsoon D. Sungai yang cantik dan bersih
  2. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 8. Siapakah pembesar yang memangku tugas sultan ketika baginda gering atau ke luar negara? 2 A. Laksamana B. Bendahara C. Temenggung D. Penghulu Bendahari 9. Siapakah pembesar yang menjadi hakim kes kes jenayah yang berlaku di darat? A. Laksamana B. Bendahara C. Temenggung D. Penghulu Bendahari 10. Sultan yang berikut berperanan menggubal Hukum Kanun Melaka A. Sultan Alauddin B. Sultan Muzaffar Shah C. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah 11. Bendahara ......................... merupakan Bendahara yang termasyhur dalam sejarah Kesultanan Melaka A. Tun Mutahir B. Tun Teja C. Tun Perak D. Tun Musthapa 12. Apakah jawatan yang sama dengan tugas Bendahara pada masa ini? A. Perdana Menteri B. Panglima Angkatan Tentera C. Menteri Kewangan D. Polis 13. Asal-usul nama Sarawak dikaitkan dengan nama _______________________? i. buah nanas ii. seludang iii. lada hitam iv. serah pada awak A. i dan ii B. ii dan iii C. iii dan iv D. i dan iv 14. Pada tahun 1841, _____________________ telah disahkan kedudukannya sebagai Gabenor Sarawak. A. Charles Brooke B. James Brooke C. J.W.W Birch D. John Brooke
  3. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 3 15. Asal-usul nama Sabah dikaitkan dengan nama .............................? i. pisang saba ii. pisang juba iii. seludang iv. serah pada awak A. i dan ii B. ii dan iii C. iii dan iv D. i, ii dan iii 16. Portugis telah menjajah Melaka pada tahun______________________ . A. 1411 B. 1511 C. 1409 D. 1509 17. Belanda menakluki Melaka untuk ______________ . A. Menguasai perdagangan rempah B. Menguasai kawasan bijih timah di Perak C. Menyebarkan agama Buddha D.Menakluki Perak, Siak dan Rokan 18. Serangan ke atas Melaka oleh Portugis diketuai oleh _______________________. A. Pablo Escobar B. Alfonso de Albuquerque C. Jose Mourinho D. Francis Light 19. Tentera _________________ telah menggunakan slogan “Asia untuk Asia” untuk membebaskan negara-negara di Asia daripada penjajahan British. A. Belanda B. China C. Jepun D. Thailand 20. ____________________ merupakan seorang pembesar berketurunan Bugis yang menentang penjajahan Belanda di Melaka. A. Tun Mutahir B. Raja Haji C. Tok Janggut D. Dato’ Maharaja Lela 21. Semua kuasa luar yang berikut pernah menjajah Tanah Melayu, kecuali ............... A. Sepanyol B. Jepun C. Belanda D. British
  4. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 22. Kekayaan sumber ________________ telah menarik kuasa luar datang untuk menakluki Tanah Melayu. A. Rempah B. Kayu Balak C. Batu-batan D. Bahan Mentah 23. Penguasaan Bristish di Tanah Melayu bermula dengan pendudukan __________________ di Pulau Pinang. A. Edward Dent B. Francis Light C. James Brooke D. Lopez Suqeira 4 ‘Kota A Famosa’ 24. Apakah kuasa luar yang dikaitkan dengan binaan di atas? A. Jepun B. British C. Belanda D. Portugis 25. Antara berikut, siapakah yang menentang British di Perak? A. Rentap B. Mat Salleh C. Dato’ Bahaman D. Dato’ Maharaja Lela 26. Tokoh manakah yang berasal dari Sabah? A. Raja Haji B. Tok Janggut C. Mat Salleh D. Rentap 27. Siapakah residen British pertama di Tanah Melayu yang telah dibunuh di Pasir Salak, Perak? A. James Brooke B. J.W.W Birch C. Francis Light D. Stamford Raffles 28. Force 136 bertanggungjawab untuk ___________________________________. A. menewaskan Jepun di Tanah Melayu B. menaikkan semangat penduduk Tanah Melayu untuk menentang Belanda C. menjaga keamanan Tanah Melayu D.memberikan latihan bersenjata kepada penduduk Tanah Melayu
  5. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 29. Tokoh yang menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang pada tahun 1853 ialah ____________________ A. Raja Haji B. Tok Janggut C. Mat Salleh D. Rentap 30. Keluarga Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun dan berusaha menghapuskannya. Apakah kesan daripada tindakan Brooke di atas? 5 A. berlaku pemberontakan yang diketuai oleh Raja Haji B.berlaku penentangan yang diketuai oleh Rentap C. berlaku penentangan yang diketuai oleh Dato’Maharaja Lela D. berlaku pemberontakan yang diketuai oleh Mat Salleh ( 30 markah )
  6. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 6 BAHAGIAN B A. Padankan peranan pembesar di bawah dengan betul . BENDAHARA  KETUA ANGKATAN LAUT,  PENGAWAL KESELAMATAN SULTAN TEMENGGUNG  PENASIHAT SULTAN,  PEMANGKU SULTAN PENGHULU BENDAHARI  KETUA POLIS,  KETUA PENJARA,  HAKIM KES KES JENAYAH DI DARAT. LAKSAMANA  MENGURUS PERBELANJAAN NEGERI,  PEMUNGUT CUKAI ( 4 markah ) B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. jurutulis tembikar Perkahwinan Siam China Rentap Portugis India Jepun British 1. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastera Parsi dan Arab telah dilakukan oleh ulama dan _____________________ 2. Sultan Muzaffar Shah telah menjalin hubungan dengan ________________ untuk mengelak serangan Siam. 3. Kedatangan ______________________ ke Melaka pada tahun 1509 pada awalnya hanya untuk berdagang. 4. Melalui ______________________ antara putera dan puteri Sultan Melaka dengan anak raja dari negeri Pahang, Kelantan dan Siak berjaya meluaskan pengaruh Melaka.
  7. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 5. Barangan yang di bawa dari China untuk didagangkan di Melaka termasuklah 7 ________________ dan teh. 6. Senjata, tembaga dan minyak wangi adalah antara barang yang di bawa dari ________________ ke Melaka untuk didagangkan. 7. Tindakan Parameswara menguasai Temasik menimbulkan kemarahan ___________. 8. Tokoh __________ berasal dari Sarawak dan menentang James Brooke. 9. Pada tahun 1841, __________________________ menguasai Sarawak melalui pelantikan James Brooke sebagai Gabenor Sarawak. 10. Pada tahun 1941, tentera ______________________ menakluki Tanah Melayu. (10 markah) C. Gariskan jawapan yang betul 1. Nama sebenar Rentap ialah (Libau,Libas) yang bermaksud “penggoncang dunia”. 2. Tok Janggut merupakan tokoh penentangan British di (Kedah, Kelantan). 3. Anggota Force 136 merupakan satu pasukan tentera sulit yag ditubuhkan semasa perang Dunia kedua untuk menentang ( Jepun, Belanda). 4. Anggota Force 136 mendapat latihan ketenteraan dari Tentera Bersekutu di ( Sri Lanka, Pakistan). 5. Mat Salleh merupakan pembesar Sulu di Sungai Sugut, ( Sarawak, Sabah) 6. (Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah) telah mangkat di Muar pada tahun 1528. ( 6 markah)
  8. KAJIAN TEMPATAN PP TAHUN 2013 8 NAMA :……………………………………………….. KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 PKSR 2 2012 KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF NO JAWAPAN NO JAWAPAN 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30
Anzeige