Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
04/05/2011Esityksessä on 3 keskeistä teemaa   -työympäristöihin vaikuttavat tekijät ja murros tänään   -millaisia ti...
04/05/2011Globaalit megatrendit-tulevaisuustutkijoiden mukaan on tunnistettavissa 5 globaaliamegatrendiä-nämä ja niistä jo...
04/05/2011Teknologiamurros-kenties eniten työympäristöihin vaikuttaa teknologiamurros – uudetteknologiat muuttavat työtapo...
04/05/2011Teknologiamurros on synnyttänyt ja mahdollistanut uusia työn muotoja-etätyö = työantajan kanssa sovittu työ vars...
04/05/2011Tietotyön käsite-tietoyhteiskunnassa tuotamme tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta tietoa-tietotyö tarkoittaa asia...
04/05/2011Työympäristö-tietotyötä tehdään erilaisissa ”moodeissa”-tyypillistä on, että työpäivä koostuu erilaisista vaihei...
04/05/2011Mitä tietotyön murroksessa tapahtuu tiloille?-työpisteiden käyttöasteet laskevat – ne ovat mittausten mukaankesk...
04/05/2011-  kiinteistöt kuluttavat 30% primaarienergiasta ja tuottavat 40% Suomen  C02-päästöistä-  toimitilat muodos...
04/05/2011Mistä organisaation hiilijalanjälki muodostuu? => Tilat, matkustaminen,paperin ja laitteiden kulutus-esim. Tekes...
04/05/2011Demografiamuutos-eläköityminen tyhjentää virastoja, tuhansia työpaikkoja katoaatyömarkkinoilta, työikäisen väest...
04/05/2011    11
04/05/2011Millaisia tiloja tänään pitää suunnitella, jotta ne vastaavat tämän päivän jahuomisen haasteisiin?       ...
04/05/2011-työympäristömurroksen 1. vaihe on käynnissä-puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat kopp...
04/05/2011-hallimaiset avotilat eivät tue uutta työtä nekään – monimuotoinen jamonipaikkainen tietotyö tarvitsee tuekseen ...
04/05/2011-kun liikkuvuus lisääntyy, mobiiliratkaisut yleistyvät: kaikki eivät enäätarvitse omaa työpistettä-kun yksilötyö...
04/05/2011Uudet teemat tulevat-elämystaloudessa imagon ja brändien merkitys kasvaa-myös tilan tulisi tukea haluttua imagoa...
04/05/2011Työvoima ikääntyy-millainen tila tukee fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia?-työhyvinvointi on muutakin ...
04/05/2011Työympäristöön liittyvät myös virtuaalitilat ja virtuaaliset kohtaamiset-fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyv...
04/05/2011Ilmastonmuutos-rakentamisen normiohjaus kiristyy, energiatehokas ja kestävärakentaminen yleistyy-Euroopassa uudi...
04/05/2011Hiili on tullut myös kaavoitukseen, ja kaupungit mittaavat hiilijälkensä-vähähiiliset kaupunginosat ja ekologine...
04/05/2011Esimerkkejä innovatiivisista ympäristöistä-Google on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä: rekrytointitil...
04/05/2011-kotimainen Network oasis on toimistohotellikonsepti Joensuuntiedepuistossa, 1200 m2: tilasta maksetaan käytön m...
04/05/2011-esimerkki korkeakoulupuolelta; yksi Aallon kolmesta FactorystäOtaniemessä, perustettu 2008-työ- ja oppimisympär...
04/05/2011-monilla globaaleilla teknologiayrityksillä on jo työympäristökonseptit(Nokia, HP, Microsoft), joilla ohjataan k...
04/05/2011Suurinta tiikerinloikkaa valtiolla työympäristöratkaisuissa on ottamassaTekes-Tekesin tavoitteena edelläkävijyys...
04/05/2011Tekesissä tunnistettiin 3 työprofiilia, joille määriteltiin erilaisettyöympäristöratkaisut           ...
04/05/2011Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tekevillä on jaetut työpisteet ; erityisestiverkottujilla panostettava ICT-tar...
04/05/2011-Tekesin tilankäyttö tehostuu ratkaisun myötä tuhansia neliöitä jatoimitilojen aiheuttama hiilikuorma pienenee m...
04/05/2011-Tekes-projektissa luotiin myös malli työympäristön johtamiseksi – setarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon yhtei...
04/05/2011    30
04/05/2011Työympäristöjä ei suunnittele mikään yksittäinen ammattikunta- monialainen lähestymistapa edellyttää moniosaamis...
04/05/2011Työympäristökehittämisessä osallistava suunnittelu oleellista-asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen ja voima...
04/05/2011Valtiolla monipaikkaisen työn ja tilamuutosten esteitä ovat tietoturva,lainsäädäntö (esim. tiedonhallinta/arkist...
04/05/2011    34
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tulevaisuuden Työympäristö

2.431 Aufrufe

Veröffentlicht am

Globaalit megatrendit, tietotyön murros, uudet työtavat, monitilaratkaisut, toimistosta kohtauspaikka, kestävä kehitys, monialainen suunnittelu, työympäristöjohtaminen. Case Google, Tekes, Design Factory, Network Oasis. Päivi Hietanen 2011

Veröffentlicht in: Design
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Tulevaisuuden Työympäristö

 1. 1. 04/05/2011Esityksessä on 3 keskeistä teemaa -työympäristöihin vaikuttavat tekijät ja murros tänään -millaisia tiloja tänään pitäisi rakentaa, jotta ne vastaavat huomisen haasteisiin? -miten tulevaisuuden työympäristöt tulisi suunnitella? 1
 2. 2. 04/05/2011Globaalit megatrendit-tulevaisuustutkijoiden mukaan on tunnistettavissa 5 globaaliamegatrendiä-nämä ja niistä johtuvat lukuisat muut tekijät ja ilmiöt vaikuttavattyöympäristöihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 2
 3. 3. 04/05/2011Teknologiamurros-kenties eniten työympäristöihin vaikuttaa teknologiamurros – uudetteknologiat muuttavat työtapoja, viestintää ja tiedonhallintaa-tieto ja työ on hajautunut virtuaalisiin verkkoihin: työskentelemmevirtuaalitiimeissä, sosiaalinen media valtaa alaa-uudet teknologiat muuttavat myös valtion virastojen asiakaspalvelua –sähköiset palvelut kansalaisille yleistyvät (esim. verohallinto), ja asiakkaitapalvellaan monikanavaisesti-mobiiliteknologia on vapauttanut työn ajasta ja paikasta, työ on tullutmyös kotiin-virtuaalitilasta on tullut oleellinen osa arkea ja vapaa-aikaa 3
 4. 4. 04/05/2011Teknologiamurros on synnyttänyt ja mahdollistanut uusia työn muotoja-etätyö = työantajan kanssa sovittu työ varsinaisen työpaikan ulkopuolella-etätyön muotoja ovat kotona tehtävä etätyö, liikkuva etätyö ja työskentelyetätyökeskuksissa. Suomi on tässä Euroopan kärkimaita, etätyö onseitsenkertaistunut vv. 1990 -2008. Etätyötä teki v. 2009 15 % kaikistapalkansaajista. Yleisintä etätyö oli - hiukan yllättäen - valtiosektorilla, jossaetätyöntekijöitä oli palkansaajista joka viides-liikkuva työ tapahtuu päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kutenliikematkoilla, kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa - liikkuvaa työtä tekee jo66% palkansaajista-monipaikkainen työ on uusin käsite: työskentely tapahtuu monissa eripaikoissa päätyöpaikan ulkopuolella, virtuaalivälineiden avulla-monipaikkaisesti kertoo työskentelevänsä jo 40 % palkansaajista-liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyy käsite työn ”kolmannetpaikat”: näitä ovat kahvilat, hotellit, lentokentät, puistot, kulkuvälineet –koko julkisesta kaupunkitilasta on tullut työnteon näyttämö-dWork-tutkimushankkeen mukaan tietotyöläinen tekee työtä jopa 30fyysisessä paikassa-liikkuvassa ja etätyössä korostuu itsensä johtaminen työssäjaksamiseksi ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi 4
 5. 5. 04/05/2011Tietotyön käsite-tietoyhteiskunnassa tuotamme tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta tietoa-tietotyö tarkoittaa asiantuntijoiden tekemää vaativaa käsitteellistä työtä,jossa tietoa tuottamalla, jalostamalla ja yhdistelemällä synnytetäänmonimutkaisia aineettomia ja aineellisia tuotoksia-tietotyölle on ominaista ”moniajo”, moniprojekti- ja monitiimiympäristötsekä kompleksisuus: vaativat asiakokonaisuudet edellyttävät monialaistayhteistyötä yli rajojen-osaamista haetaan myös verkostoista (verkostojohtaminen)-ProWork-tutkimushankkeen mukaan puolet tietotyöstä on yksilö-, puoletryhmätyötä – tietotyö sisältää siis sekä rutiinitehtäviä että innovointia 5
 6. 6. 04/05/2011Työympäristö-tietotyötä tehdään erilaisissa ”moodeissa”-tyypillistä on, että työpäivä koostuu erilaisista vaiheista, joista yhäharvempi vietetään oman pulpetin ääressä-työympäristöllä ei ole yksiselitteistä määritelmää markkinoilla-työympäristö muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista jasosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään, työympäristö ontilojen ja paikkojen mosaiikki. Työympäristöön liittyvät myöskokemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemus ja tilan elämyksellisyys 6
 7. 7. 04/05/2011Mitä tietotyön murroksessa tapahtuu tiloille?-työpisteiden käyttöasteet laskevat – ne ovat mittausten mukaankeskimäärin enää noin 40% sekä yksityisellä että julkisella sektorilla - niinvirastoissa, ministeriöissä, tutkimuslaitoksissa kuin yliopistoissakin-käyttöasteella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tila on työpäivän 8 tunnistakäytössä-tapahtunutta murrosta ei ole vielä kaikissa organisaatioissa tunnistettu,saatikka että liikkuvaa ja monipaikkaista työtä osattaisiin tietoisesti tukea 7
 8. 8. 04/05/2011- kiinteistöt kuluttavat 30% primaarienergiasta ja tuottavat 40% Suomen C02-päästöistä- toimitilat muodostavat vain 10% tietotyöorganisaation kiinteistä kuluista, mutta niiden ilmastovaikutus on merkittävä: tilat voivat aiheuttaa jopa 70 % organisaation ilmastovaikutuksesta 8
 9. 9. 04/05/2011Mistä organisaation hiilijalanjälki muodostuu? => Tilat, matkustaminen,paperin ja laitteiden kulutus-esim. Tekesillä suurin hiilikuorma muodostuu mittauksen mukaanmannertenvälisistä lennoista-joka sektorilla voidaan parantaa: ratkaisuja video- ja virtuaalineuvottelut,etätyön ja monipaikkaisen työn tukeminen, sijainti ja julkinen liikenne,tilojen energiatehokkuus, tilatehokkuus- yksi keskeinen kysymys on paljonko tilaa tarvitaan 9
 10. 10. 04/05/2011Demografiamuutos-eläköityminen tyhjentää virastoja, tuhansia työpaikkoja katoaatyömarkkinoilta, työikäisen väestön määrä vähenee 17 000 hengellävuodessa-tilatarve valtiolla pienenee eläköitymisen myötä helposti jopa 500 000 m2,ja kilpailu osaajista kasvaa-työelämässä on yhtäaikaisesti 4 sukupolvea, joiden odotukset, tarpeet jakyvyt ovat erilaiset-millaisia tiloja tänään tulisi suunnitella, jotta kaikkien sukupolvien tarpeettulevat huomioiduksi?- uudet tulijat ovat joka tapauksessa diginatiiveja – mitä heistä tiedetään? 10
 11. 11. 04/05/2011 11
 12. 12. 04/05/2011Millaisia tiloja tänään pitää suunnitella, jotta ne vastaavat tämän päivän jahuomisen haasteisiin? 12
 13. 13. 04/05/2011-työympäristömurroksen 1. vaihe on käynnissä-puhtaasti yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttoritja tilakulttuurit ovat väistymässä: ne eivät tue uusia työnteon tapoja,kohtaamisia ja yhteistyötä 13
 14. 14. 04/05/2011-hallimaiset avotilat eivät tue uutta työtä nekään – monimuotoinen jamonipaikkainen tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon-yleistymässä ovat sekä yksityisellä että julkisella sektorillamonitilaratkaisut, joissa tarjotaan tiloja tietotyön eri vaiheisiin-suunnittelun pohjana on toiminnan luonne ja työprofiilit – ei status jahierarkia-monitilaratkaisujen etuja ovat joustavuus muutoksissa, avoimuus,parantunut tiedonkulku ja vuorovaikutus - muutoksen läpivieneet asiakkaateivät palaisi vanhaan-monitila-ajattelu on uusi käsite - yksilöllä on käytettävissään koko kerros 14
 15. 15. 04/05/2011-kun liikkuvuus lisääntyy, mobiiliratkaisut yleistyvät: kaikki eivät enäätarvitse omaa työpistettä-kun yksilötyön voi tehdä missä vain, tulee työpaikasta kohtauspaikka,jonne tullaan tapaamaan kollegoita ja innovoimaan-siten päätoimipaikan rooli muuttuu: siitä tulee yrityksen brändin rakentajaja ilmentymä ja alusta innovaatioille, yhteisöllisyydelle jayhteenkuuluvuudelle-työympäristömurroksen seuraava vaihe on se, että monipaikkaista työtätukemaan rakennetaan tietoisesti monipaikkaisia työympäristöjä, paikkojenverkkoja, joita virtuaalitila yhdistää, ja joita johdetaan – työ tehdään siellämissä se on mielekkäintä 15
 16. 16. 04/05/2011Uudet teemat tulevat-elämystaloudessa imagon ja brändien merkitys kasvaa-myös tilan tulisi tukea haluttua imagoa-valtaosa tämän päivän yrityksistä asuu anonyymeissä,mitäänsanomattomissa tiloissa – jokainen tila kuitenkin viestiiorganisaatiosta, ja tämä viesti voi olla sattumanvarainen tai tietoisestirakennettu-entä millainen on ”tv:stä tuttu valtion virasto”? – tätä imagoa olisi varaakirkastaa-työympäristöt suunnitellaankin tukemaan organisaation arvoja jatavoitemielikuvaa - tila tukee työnantajakilpailukykyä ja uusrekrytointia,asiakaskokemus nousee keskiöön-elämystaloudessa innovaatiot ovat kilpailuetu – myös luoviaryhmätyöprosesseja tukevat konseptit yleistyvät 16
 17. 17. 04/05/2011Työvoima ikääntyy-millainen tila tukee fyysistä, henkistä, sosiaalista hyvinvointia?-työhyvinvointi on muutakin kuin hyvä työtuoli, ergonomia tai toimivatyöterveyshuolto – tila voi tukea erilaisia mielentiloja ja työvaiheita ,kohtaamisia, oppimista ja hiljaisen tiedon siirtymistä sekä liikkumista -työpaikoille tulee liikkumaan aktivoivia elementtejä-eräässä virastossa sairaspoissaolot vähenivät mittavan peruskorjauksenja tilamuutoksen jälkeen, mikä on tilan merkitys tässä?-hyvinvointi ja terveys on ollut teemana esim. hyvinvointirakentamisessa jaterveydenhuollossa, se pitäisi nyt ottaa teemaksi kaikkien työympäristöjensuunnittelussa-tämä on alue, jolla tarvitaan lisää tutkimusta 17
 18. 18. 04/05/2011Työympäristöön liittyvät myös virtuaalitilat ja virtuaaliset kohtaamiset-fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät: kohtaamisia siirtyy 3D -virtuaalimaailmoihin, joihin liitytään omilta koneilta, mistä vain esim.avatarina-virtuaalikokoukset kollegoiden välillä yleistyvät, päätteeltä nähdäänkollegan läsnäolo ja työmoodi-kuka suunnittelee ja brändää nämä virtuaalitilat – olisiko tässäliiketoimintamahdollisuuksia arkkitehdeille ja designereille?-entä rakennetaanko valtiolle kohta oma saari Second Lifeen?-tai: ketkä tarjoavat tilapalveluja virtuaalimaailmoissa? 18
 19. 19. 04/05/2011Ilmastonmuutos-rakentamisen normiohjaus kiristyy, energiatehokas ja kestävärakentaminen yleistyy-Euroopassa uudisrakennukset tuottavat jo enemmän energiaa kuinkuluttavat ja myyvät ylimääräistä sähköä verkkoon-suurin haaste on kuitenkin olemassa oleva rakennuskanta-ennen kuin uutta rakennetaan, käytetään olemassa oleva tila paremmin,ja vanhoihin kuoriin syntyy uusia tilakonsepteja-työympäristö nähdään yhteisenä resurssina, ja hiilijälkeä aletaan johtaa 19
 20. 20. 04/05/2011Hiili on tullut myös kaavoitukseen, ja kaupungit mittaavat hiilijälkensä-vähähiiliset kaupunginosat ja ekologinen elämäntapa yleistyy – oleellistaon toimintojen sekoittaminen-asuinalueille syntyy toimistohotelleja, videoneuvottelupalveluja,etätyökeskuksia-viime aikoina on Suomessa nähty moniammatillisten suunnittelukilpailujennousu: esimerkkejä Low2No, Sitran hiiletön kaupunkikortteli Jätkäsaareen,Riihimäen Peltosaari, Sipoo-ratkaistavat kysymykset ovat yhä kompleksisempia – esim. Low2No eietsinyt suunnitteluratkaisua vaan suunnittelustrategiaa, mittareita jamoniosaajatiimiä hiilettömän kaupunkikorttelin suunnitteluun jatoteutukseen 20
 21. 21. 04/05/2011Esimerkkejä innovatiivisista ympäristöistä-Google on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä: rekrytointitilanteessajopa 75 000 työhakemusta viikossa-globaali toimija, voittanut Paras Työpaikka- kilpailun USAssa ja briteissä-Googlen markkina-arvo on 190 miljardia dollaria (vrt. Nokia 26 MRD,Apple 250 miljardia dollaria)-Googlen tavoitteena on palkata parhaat osaajat ja antaa näillemahdollisuus luoda jotain ennennäkemätöntä-työympäristöstrategia: arvoja monikulttuurisuus, monimuotoiset jaluovuutta tukevat tilat, koiria, lapsia ja laavalamppuja, hierontatuoleja,biljardipöytiä ja liikuntamahdollisuuksia, ilmainen luomu-/lähiruoka,päivähoitopalvelut…-tiimit sisustavat tilansa itse-20% sääntö: päivän viikosta saa tehdä ”omiaan”, esim. pelata javerkottua-Google lahjoitti työntekijöilleen polkupyörät edistääkseen työhyvinvointiaja ympäristöarvoja-Googlen mukaan ideat syntyvät missä vain – siten kiinnityspintoja jatussitauluja on joka puolella-ihminen on visuaalinen olento – tarvitaankin elementtejä, jotka tekevätaineettoman tietotyön ideat ja aikaansaannokset näkyviksi 21
 22. 22. 04/05/2011-kotimainen Network oasis on toimistohotellikonsepti Joensuuntiedepuistossa, 1200 m2: tilasta maksetaan käytön mukaan-on monitila – erihenkisiä tiloja eri työmoodeihin, kokouksiin,verkottumiseen, juhliin; saleja, eriluonteisia kokoustiloja, vetäytymistiloja,olohuone, keittiö, sauna, myös lepo/yöpyminen mahdollista-jokaisen tilan taustalla on tarina-filosofia; serendipity (”onnekkaat kohtaamiset ja sattumat”),monimuotoisuus, verkottuminen-tukena GLOW-yhteisötyökalu: softa, joka verkottaa työntekijöitä (”skill jawill”)-tavoitteena laajentuminen globaaliksi 22
 23. 23. 04/05/2011-esimerkki korkeakoulupuolelta; yksi Aallon kolmesta FactorystäOtaniemessä, perustettu 2008-työ- ja oppimisympäristö, jossa opiskelijat, tutkijat, opettajat ja yrityksetsaman katon alla-Design Factoryn tavoite on luoda intohimoista, opiskelijakeskeistäoppimiskulttuuria Aaltoon ja tukea tuotekehitystä, ruokkia innovaatioita japoikkitieteellistä yhteistyötä - open innovation policy-joustava monitila – erihenkisiä tiloja eri työmoodeihin, 3000 m2, avoinna24/7-opetus- ja tiimitiloja, protopajoja, yritystiloja, tapahtumakeidas, DesignFactory vuokraa protopajoja ja muita tilojaan myös erilaisiin tilaisuuksiin-virtuaaliyhteydet ja –projektit eri puolille maailmaa-tila on käyttäjien itsensä suunnittelema ja toteuttama, moniosaajatiiminyhteiskehittelyn tulos 23
 24. 24. 04/05/2011-monilla globaaleilla teknologiayrityksillä on jo työympäristökonseptit(Nokia, HP, Microsoft), joilla ohjataan kaikkien toimipisteiden suunnittelua,toimintamallia ja käyttöä, myös ympäristöasiat mukana-ajattelutapa on tullut nyt myös valtiolle – kehitetääntyöympäristökonsepteja monistettavaksi koko toimipisteverkkoon-esimerkkinä Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu: yhteiskehittelymallillaluotiin toiminnallisesti, visuaalisesti, tilarakenteeltaan jaasiakaskokemukseltaan yhtenäinen toimipisteverkko-kokemuksia kerättiin pilotista ja konsepti toteutettiin 36 toimipisteeseen eripuolella Suomea 24
 25. 25. 04/05/2011Suurinta tiikerinloikkaa valtiolla työympäristöratkaisuissa on ottamassaTekes-Tekesin tavoitteena edelläkävijyys ja monikanavainen asiakaspalvelu-v. 2010 toteutettiin osallistava monialainen kehitysprojekti:poikkitieteellisissä työpajoissa teemoina asiakaspalvelu, sisäiset prosessit,HR ja yhteiskuntavastuu sekä monipaikkainen työ, kestävä kehitys, erityöntekijäsukupolvien tarpeet-henkilöstökyselyn mukaan valtaosa haluaa tehdä liikkuvaa työtä, 8% onjo valmis monipaikkaiseen työhön ilman omaa nimettyä työpistettä-henkilöstön aamukahvit ja johdon pitämä blogi olivat tärkeä osa projektinviestintää 25
 26. 26. 04/05/2011Tekesissä tunnistettiin 3 työprofiilia, joille määriteltiin erilaisettyöympäristöratkaisut 26
 27. 27. 04/05/2011Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tekevillä on jaetut työpisteet ; erityisestiverkottujilla panostettava ICT-tarpeisiin, työssä jaksamiseen,yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja johtamiseen 27
 28. 28. 04/05/2011-Tekesin tilankäyttö tehostuu ratkaisun myötä tuhansia neliöitä jatoimitilojen aiheuttama hiilikuorma pienenee merkittävästi-llmastotalkoissa energiatehokas rakentaminen ei kuitenkaan yksin riitä, jakeskustelun painopiste onkin nyt liikaa teknisissä ratkaisuissa– aivanoleellista on myös se, millaista tilaa rakennetaan ja miten tilaa käytetään-kestävin työympäristö syntyy sekä parantamalla kiinteistönympäristösuoriutumista että luomalla älykkäitä, hyvinvointia tukeviatilakonsepteja 28
 29. 29. 04/05/2011-Tekes-projektissa luotiin myös malli työympäristön johtamiseksi – setarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon yhteistyön johtamista työhyvinvointia jatuottavuutta tukevien ratkaisujen kehittämiseksi-Tekesissä perustettiin ”WPM-tiimi”, jonka toimeenpanovastuu on talous-/hallintojohtajalla-poikkitieteellinen foorumi kehittää ja raportoi johtoryhmälle, laatiivuosisuunnitelman-tunnistettiin kehittämiskohteet ja määriteltiin työympäristöjohtamisenmittarit teemoina tilat, ympäristö, asiakas, prosessit, henkilöstö, ICT, japalvelutMikä näille projektiesimerkeille on yhteistä? monimuotoisuus, visuaalisuus,yhteiskehittely, kokonaisvaltainen panostus työntekijän hyvinvointiin ,virtuaalitilat – ja vahva visio 29
 30. 30. 04/05/2011 30
 31. 31. 04/05/2011Työympäristöjä ei suunnittele mikään yksittäinen ammattikunta- monialainen lähestymistapa edellyttää moniosaamista jamoniammatillisia tiimejä- projektinjohtajaksi tarvitaan integraattori, jolla on riittävä ymmärryskaikista osa-alueista – samanlainen henkilö tarvitaan myös asiakkaanpuolelta-mikä on arkkitehdin rooli kuvassa? tiimin jäsen vai vetäjä?-Suomeen on syntynyt työympäristökehittämisen osaamisalue ja ala onkasvanut ja kehittynyt viime vuosina, mutta akateemista oppituolia ei vieläole 31
 32. 32. 04/05/2011Työympäristökehittämisessä osallistava suunnittelu oleellista-asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen ja voimauttaminentyöympäristömuutoksessa: yhteiskehittely, artefaktit ja yhteisetmerkityssisällöt, tarinat ja organisaation historia tuodaan näkyväksi-crowdsourcing, sosiaalinen media yleistyy tiedonkeruun ja kehittämisenvälineenä - esim. kansalaiset kommentoivat suunnittelukilpailuja-myös kaupungeissa havaittavissa uudenlaisen yhteisöllisyyden nousua–esimerkkejä Peltosaaren Parlamentti ja Herttoniemen ruokarinki(asukkaille oma pelto ja personal farmer) 32
 33. 33. 04/05/2011Valtiolla monipaikkaisen työn ja tilamuutosten esteitä ovat tietoturva,lainsäädäntö (esim. tiedonhallinta/arkistointi), kellokortit, ICT,matkustuspolitiikka..-suurin haaste ovat kuitenkin asenteet: ei niinkään uuden luominen muttavanhasta luopuminen ja totutusta poisoppiminen-muutoksen tueksi tarvitaan mitattua dataa työympäristöistä,työympäristötutkimusta, osallistavaa suunnittelua, viestintää työtapojenmurroksesta ja tilojen merkityksestä, jota ei ole vielä laajasti ymmärretty-työtavat ovat murroksessa ja kilpailu osaajista kiristyy: jos tilat nytrakennetaan tukemaan eilisen työtapoja, saatetaan tehdä hallaatulevaisuuden kilpailukyvylle- työelämässä käynnissä oleva sukupolvenvaihdos pitäisikin nähdämahdollisuutena uudistaa tilakulttuuria - kestävästi 33
 34. 34. 04/05/2011 34

×