Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Opiskelijatutkimuksen päivä 2013: Otus vuorovaikutus 2013 (1)

693 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Opiskelijatutkimuksen päivä 2013: Otus vuorovaikutus 2013 (1)

 1. 1. www.helsinki.fi/yliopisto Opiskelijan ja oppimisympäristön välinen vuorovaikutus Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 2
 2. 2. www.helsinki.fi/yliopisto •  Oppimisen edistäminen ja syrjäytymisen estäminen edellyttää opiskelijan ja oppimisympäristön välisen vuorovaikutuksen moninaisuuden ymmärtämistä •  Tietoisuus opiskelijan kokemuksista ja tulkinnoista tärkeää •  Opiskelijan tultava tietoiseksi oppimisympäristön vaikutuksia itseensä •  Opettajan osattava eritellä rakentamansa oppimisympäristön vaikutuksia erilaisiin opiskelijoihin •  Vahvistettava tekijöitä, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden itsesäätelyn taitoja, minäpystyvyyttä ja pyrkimystä ymmärtämiseen •  Erilaista tukea ja erilaisia ratkaisuja eri opiskelijoille Sama oppimisympäristö vaikuttaa eri tavoin eri opiskelijoihin
 3. 3. www.helsinki.fi/yliopisto •  Rakentavat jännitteet •  Opiskelijan nykytiedot ja –taidot eivät riitä •  Selviytyäkseen opiskelijan on kehitettävä uusia taitoja •  Tuhoavat jännitteet •  Oppimisympäristön vaatimukset ja käytännöt estävät opiskelijaa käyttämästä jo opittuja tietoja ja taitoja •  Opiskelija taantuu ja turhautuu 7.3.2013 4Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia Jännitteet oppimisympäristössä – formaalin opiskelun haaste
 4. 4. www.helsinki.fi/yliopisto Esimerkki rakentavasta jännitteestä •  Minusta tuntuu, että meidät opiskelijat jätetään aivan yksin. Opettajat odottavat meidän olevan itsenäisiä ja pystyvän paljon enempään kuin ainakin minä tunnen pystyväni. Tuntuu, että on suuri kuilu sen välillä, mihin pystyn ja mihin minun pitäisi pystyä. Ymmärrän hyvin, että pärjätäkseni ammatissani minun täytyy kehittää näitä taitoja, joita opettajatkin meiltä odottavat. Minun on pakko kehittyä ja pystyä parempaan.
 5. 5. www.helsinki.fi/yliopisto •  Olen tavattoman tyytymätön tähän järjestelmään, tämä ei ole minulle sopinut millään tapaa. Voisin sanoa, että tämä tiedekunta haittaa opiskelua. Se on karu totuus. Tässä ei ole mitään järkeä, miten opetetaan. Sisältö ei ole vaikeaa, mutta se tapa, miten niitä opiskellaan, on. Tässä on tämä ristiriita, että jos on joitakin omia päämääriä, niin omien päämäärien toteuttamiseen tämä systeemi ei sovellu. On paras ottaa systeemin päämäärät, sillä muuten tulee liian suuri ristiriita. Päämääränä on siis tenttien läpäiseminen. 7.3.2013 6Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia Esimerkki tuhoavasta jännitteestä
 6. 6. www.helsinki.fi/yliopisto Jännitteitä voivat aiheuttaa käsitykset oppimisesta ja tiedosta Asiantuntijan ja aloittelijan käsitysten välillä voi olla suuri ero 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 7
 7. 7. www.helsinki.fi/yliopisto Käsitykset oppimisesta (Marton; Virtanen & Lindblom-Ylänne) tiedon lisääntyminen muuttuminen ihmisenätiedon rakentaminen tiedon toistaminen tiedon soveltaminen käsitteellinen muutos Opiskelijoiden oppimiskäsitykset Opettajien oppimiskäsitykset 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 8
 8. 8. www.helsinki.fi/yliopisto Jännitteitä voi aiheuttaa opiskelijan vastuunottokyky - ja opettajan “vastuunannon kyky” 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 9
 9. 9. www.helsinki.fi/yliopisto Oppimisen säätely (Jan Vermunt) •  Itsesäätely •  Opiskelija aktiivinen tiedon prosessoinnissa •  Vastuunotto omasta opiskelusta •  Omien tavoitteiden asettelu ja niiden saavuttamisen monitorointi •  Ulkoinen säätely •  Opiskelija näkee säätelyn vastuun olevan opettajalla •  Vaikeudet oppimisen säätelyssä •  Opiskelijalle epäselvää, miten tulisi opiskella •  Oman oppimisen hallinta ja arviointi vaikeaa 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 10
 10. 10. www.helsinki.fi/yliopisto Kuka säätelee oppimista ja mitä siitä seuraa? Opiskelijan itsesäätelyn taidot OPPIMISEN SÄÄTELYN VASTUU: opettajalla jaettu opiskelijalla Hyvät Hermostuu, taantuu -> Tuhoava jännite Viihtyy tai turhautuu -> Jännite vaihtelee Pärjää, nauttii -> Ei jännitettä tai lievä rakentava jännite Keskikertaiset Turhautuu, taantuu -> Lievä tuhoava jännite Pärjää, joskus ahdistuu, mutta kehittyy -> Lievä rakentava jännite Ahdistuu, mutta kehittyy -> Rakentava jännite Heikot Viihtyy, ei kehity -> Ei jännitettä Ahdistuu, mutta kehittyy -> Rakentava jännite Lamautuu tai stressaantuu -> Tuhoava jännite 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 11
 11. 11. www.helsinki.fi/yliopisto Oppimisen ja ympäristön dynaaminen vuorovaikutus Käsitykset oppimisesta TietokäsityksetTavoitteet Opiskeluprosessit Aikaisemmat tiedot ja kokemukset OPISKELIJA OPPIMISYMPÄRISTÖOpettajan motivaatio ja tavoitteet Opetusmenetelmät Arviointikäytännöt Koulutusohjelma Oppimistehtävät Tulkinnat oppimis- ympäristöstä Jännitteet opiskelijan ja oppimisympäristön välillä Oppimiskulttuuri Fyysiset tekijät Vertaisvuorovaikutus Minäpystyvyys Motivaatio Itsesäätelytaidot Motivationaaliset ja kognitiiviset strategiat Suunnitelmallisuus 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 12
 12. 12. www.helsinki.fi/yliopisto Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen on yksilöllistä 7.3.2013Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia 13
 13. 13. www.helsinki.fi/yliopisto •  Vetkuttelun ihanuus ja kurjuus •  Prokrastinaation mielenkiintoinen maailma •  Itsenäisen ajattelun ja itsesäätelyn pelottavuus •  Valmiina ottamisen ja ohjeiden seuraamisen helppous •  Motivaation ylläpito vaatii omaa työtä •  Oppimiseen liittyvät tunteet on käännettävä voimavaraksi •  Vertaisia ja yhteisöä on uskallettava hyödyntää •  Asiantuntijaksi kehittymisen hitaus •  Itsensä jatkuva haastaminen vaatii panostusta ja uskoa itseen 7.3.2013 14Sari Lindblom-Ylänne, Opiskelun solmukohtia Miksi oppiminen on joskus (tai usein) vaikeaa?

×