Anzeige

лекц4

otgooPhh
6. Oct 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

лекц4

  1. •Лекц4 •Хичээлийн агуулга
  2.  Хөрсний хатуу хэсэг харилцан адилгүй хэмжээтэй эрдэс, органик бодисоос бүрдэнэ.  Хөрс өөрөө жигд бус олон бодисын нэмэгдэл цогц мөн.  Хөрсийг бүрдүүлж буй бодис гарал үүсэл, чанараараа төдийгүй хэмжээгээрээ харилцан адилгүй.  Хөрсний бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарынаас шавар, тоос, элс, чулуу хүртэл бүдүүн ширхэгүүд багтана.  Хөрсний хатуу хэсгийг бүрдүүлж байгаа жижиг ширхэгүүдийг хэмжээгээр нь ангилаад тэдгээрийг хувиар илэрхийснийг механик бүрэлдэхүүн гэнэ.  Энгийн ширхэгийг хэмжээгээр нь шороо ба чулуу гэсэн 2том бүлэгт хуваана.  Хөрсийг задлан шижилгээнд бэлтгэхэд 1мм ийн шигшүүрээр шигшсэн бөгөөд түүнээс том хэмжээтэйг чулуу, харин шигшигдэж орсон 1мм ээс бага ширхэгийг шороо гэнэ.  Хөрсний хатуу хэмжээний ангилал орос европын хооронд нилннд ялгаатай.  Цааш нь шороо хэсгийг элс ба шавар гэсэн бүлэгт ангилнаа. Элс нь 0,01 мм ээс том шавар 0,01ммээс нарийн юм.  Хатуу хэсэгийн дотор физик шаврын эзлэх%ийг баримтлан хөрсийг механик бүрэлдэхүүнэр нь элс, элсэнцэр, хөнгөн шавранцар, дунд шавранцар, хүнд шавранцар, шавар гэж ангилна.
  3.  Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тадбайд тодорхойлох  Хуурай арга, Зуурах араг гэсэн 2 арга байна.  1 Хуурай арга:  -Хүрзээр ухахад зөөлөн, гишгээд тавьсан шороо бутарч байвал хөнгөн хөрсний шинж  - Хуурай хөрсийг гараар бариад дараа нь алгаа сэгсэрхэд гарт их наалдаж байвал хүнд хөрс  - Хөрсийн зүсэлтийн ханыг хутгаар зүсэхэд хатуу мөр нь нарын гарч байвал хөрс хүндийн шинж  - Аливаа мөр газарт тод үлдэж байвал хөрс хөнгөний шинж  - Бороо орсоны дараа хөрсний гадаргад ус тунасан хатаж хаграхдаа дээд хэсэгтээ өрөмтөж байвал хүнд хөрсний шинж мөн.  - Боловсруулалт хангалтгүй хийгдсэн, хүнд хөрстэй хагалсан талбайн гадаргад том том цөм ихтэй байна.  2 Зуурах арга  -Бага зэргийн хөрсийг алгандаа аваад түүнхийгээ хоолны гурил адил зуураад имэрч үзэхэд хүнд хөрс хуруу гарт их наалдаж халтар болохын зэрэгцээ нэгэн жигд зөөлөн байна.  - Зуурсан хөрсийг хуруугаар нимгэлж дарахад хөрсний гадарга язрахгүй сайн эвлэж байвал хүнд хөрс.  - Зуурсан хөрсөөр 3см ийн голчтой бөмбөрүүш хийхэд эвлэхгүй бол сул элс болно.  - Зуурсан хөрсөөр хэврэгдүү бөмбөрүүш хийж болсон боловч 3мм ийн голчтой зулын гол хийж болохгүй бол элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй шинж  - Зуурсан хөрсөөр хийсэн зулын гол цааш цувж нарысахад хугарч байвал дунд шавранцар болно.  - Зуурсан хөрсөөр зулын нарын гол хийгээд дараа нь түүгээр 3см голчтой бөгж хийхэд хугарч байвал хүнд шавранцар болно.  - Цувсан голоор цагираг хийхэд хуграхгүй бол шавар хөрс мөн болно.
  4.  Хуруу шилний дөрөвний нэг орчимд хөрс авч дээрээс нь ус хийхгээд сайтар сэгсэрээд тавихад 1минутын хугцаанд уусмал бүрэн тунгалаг болж чадвал элс гэж үзнэ.  Харин нэг минутын хугцаанд уусмлын 50-70мм үе тунгалаг бол дунд шавранцар, 1-3мм бол хүнд шавранцар, 1мм хүртэл шавар гэж үзнэ.
  5.  Хөрсөнд явагдах физик үзэгдэл нь хөрсний үржил шим ургамлын өсөлт хөгжилтөнд чухал нөлөөтэй.  Хөрсний үржил шимийг зохицуулах нэг арга нь хөрсний бүтэцийг тодорхойлох арга юм.  Хөрсний бүтэцийн хэмжээ, хэлбэрээс харсний нүх сүвний байдал сүвшилт шалтгаална.  Сүвшилт нь хөрсний ус чийг агаар дулаанй горим, микроорганизмуудын амьдралын үйл ажиллагаанд нөлөөлж харсөнд явагдах биологи, химийн процесуудыг өөрчилөх бөгөөд үүнээс ургамлын амьдарлын нөхцөл хамаарна.  Механик хүч хэргэлэхгүйгээр цааш бутрахгүй жижиг хэсгүүдийг хөрсний эгэл хэсэгүүд гэнэ.  Ийм эгэл хэсэгт хөрсний ялзмагтай зууралдсан жижиг эрдэсүүд орно.  Эдгээр жижиг хэсэгүүд хоорондоо гагнагдаж хөрсний бүтэцийг үүсгэнэ.
  6.  Хөрсний бүтэцийг макро ба микро бүтэц гэж ангилна.  0,25 мм ээс доош дм хэсгийг микро бүтэц гэх ба 0,25мм дм тай бол макро гэнэ.  Ургамал амьтан микро организмын мөхсөн үлдэгдлийн ялзарахад органик бодисууд үүснэ.  Энэ нь хөрсний ялзамаг бөгөөд хөрсөнд янз бүрийн хэмжээ, хэлбэртэй бүтэц үүсэхэд чухал үүлрэгтэй.  Микро бүтэцтэй хөрсөнд шим тэжээлийн бодис, агаар, усны горим огт бүтэцгүй хөрсийг бодвол өөр шинж чанартай байна.  Өөрөөр хэлбэл микро бүтэцтэй хөрсөнд бүтэцийн дотрох маш нарын хялгасан нүх сүв, ширхэгүүдийн хооронд арай том нүх сүвүүд байдаг
Anzeige