Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept
Nächste SlideShare
In cautarea fericiriiIn cautarea fericirii
Wird geladen in ... 3
1 von 66

Más contenido relacionado

Gandeste bine, vorbeste frumos, fii drept

 1. Octavian Sărbătoare Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept Cugetări
 2. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări First published in Australia in Sept. 2006 by Sarbatoare Publications, Sydney, NSW For other publications SEARCH ‘Octavian Sarbatoare’ at National Library of Australia: http://www.nla.gov.au/ sarbatoare@hotmail.com Copyright (Drept de Autor) © 2006 and subsequent years by Octavian Sărbătoare (Australia). Această lucrare este copyright (are drept de autor). Autorul dă dreptul ca lucrarea să fie publicată, copiată şi distribuită, integral sau parŃial, în orice formă, cu condiŃia să rămână nemodificată şi dreptul de autor (copyright) şi autorul să fie menŃionate. Australian National Library Cataloguing-in-Publication data: Sărbătoare, Octavian. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept – Cugetări ISBN 0 9775903 1 3. 1. Quotations, Romanian. I. Title. 859.802 Text in Romanian language Typeset by Sarbatoare Publications Printed and bound in Australia Redactor de carte: Ileana SperanŃa Baciu 2
 3. Sărbă Octavian Sărbătoare Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept Cugetări ColecŃia CARTEA PENTRU INIMĂ SARBATOARE PUBLICATIONS
 4. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Despre autor Octavian Sărbătoare s-a născut la Braşov, România, la 18 Decembrie 1952. În anul 1986 a emigrat în Austria, apoi în anul 1987 în Australia, stabilindu-se la Sydney. Absolvent al facultăŃii de litere, cu distincŃie, (Bachelor of Arts – Honours; Master of Arts) la The University of Sydney, cariera scriitoricească şi-a început-o în anul 1998, cu publicarea de articole în reviste din Australia, precum şi în site-urile Internet-ului. Temele principale sunt religiile, tematici sapienŃiale, mesianism, indianistică. Între anii 1996 şi 2005, autorul a făcut în India şase excursii de cercetare în domeniul religiilor. A vizitat aşrame şi instituŃii, cunoscând maeştri spirituali de renume. Autorul este directorul editurii Sarbatoare Publications, aflată cu sediul în Sydney, Australia. 4
 5. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări PrefaŃă Cugetarea este specia genului liric, recunoscută ca o chintesenŃă de idei şi sentimente. Gândurile cuprinse în ea au marele avantaj că pot exprima adevăruri profunde doar în câteva cuvinte, prilej de reflexie pentru orice cititor atras de înŃelepciune. Tenta cugetărilor cuprinse în volumul de faŃă este orientată către o gândire pozitivă, constructivă şi optimistă. Mesajele descoperite pe parcursul lecturării pot participa la restructurarea mentalului celui care se încumetă să reflecteze adânc asupra lor. Exprimarea liberă şi spontană creează stilul de prezentare al formelor finale ce le veŃi citi. Autorul intenŃionează să transmită experienŃa sa de viaŃă şi cunoştinŃele acumulate de-a lungul timpului, în aceste reprezentări generale şi abstracte, aşa cum sunt înŃelese prin prisma proprie, dintr-o perspectivă teistică. Tematica cugetărilor mele este larg vehiculată de alŃi autori în scrierile lor. Dar subiectele prezentate aici trec, fireşte, prin modul de înŃelegere propriu, ele exprimând mai degrabă un punct de vedere personal decât concluzii finale. Scopul cugetărilor este mai degrabă de a inspira pe cititor, decât de a servi ca norme de înŃelepciune. Urez cititirilor o lectură plină de profunzimi de idei. Octavian Sărbătoare 2006, Sydney, Australia 5
 6. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări A AbundenŃă Uneşte-Ńi mintea cu ploaia ce vine la timp. Este un semn al abundenŃei. * AbundenŃa este o stare mentală. * AbundenŃa materială nu garantează fericirea. În schimb poate da mulŃumirea, stare, care privită din punctul de vedere al conştientizării vieŃii, apare ca o rudă săracă a fericirii. * Activitate Mintea are nevoie de repaos. Este cel mai bine ca activităŃile importante să înceapă cu un repaos. * ActivităŃile devin mai eficiente atunci când sunt alternate cu stări de repaos. * Felul activităŃilor şi desfăşurarea lor ne caracterizează. * 6
 7. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări AcŃ AcŃiune Aşteptarea activă este acŃiune. * Cel care doreşte să fie activ, mai întâi îşi drămuieşte paşii. * Ritmul propriu al acŃiunilor ne caracterizează. * Adevăr Întunericul înseamnă lipsa luminii. Atunci când adevărul este revelat, minciuna se demască. * Evaluează adevărul despre cineva prin ce face, nu prin ce spune. * Când adevărul nu poate fi spus, cel mai bine este de a se păstra tăcerea. * În unele împrejurări minciuna este mascată de un adevăr de suprafaŃă, punându-ne astfel într-o dilemă etică. SoluŃia de a nu cădea în capcană, este de a construi adevărul peste acela de suprafaŃă deja existent. Astfel, construcŃia minciunii se va prăbuşi peste cel care a creat-o. * 7
 8. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări A spune adevărul este ca şi cum ai radia lumină. AtenŃie! Lumina poate fi prea puternică. Adevărul, ca şi razele Soarelui, poate răni. * După adevăr se pot ascunde minciunile care sunt cel mai dificil de a fi deconspirate. * Ajutor O mână de ajutor începe cu o vorbă bună. * Ajutorul făcut din toată inima multiplică efectul. * Nu da sfaturi necerute. Chiar şi pe cele cerute îmbracă-le în haine de sugestii. * Cere ajutor cerului şi Dumnezeu îŃi va trimite oameni potriviŃi. Nu este nevoie decât de a vorbi cu oamenii despre problemele tale. Vor fi inspiraŃi să te ajute, numai dacă Dumnezeu a găsit ceva plăcut în ei. * O mână de ajutor care vine de la un străin, este trimisă de Dumnezeu. * Destăinuie-Ńi îngrijorările chiar şi la necunoscuŃii care sunt binevoitori. Ei pot fi mesagerii speranŃei. 8
 9. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * AbundenŃa trăirii vieŃii se exprimă şi prin capacitatea noastră de a oferi ajutor, cu mijloacele care ne sunt la îndemână, atunci când timpul este potrivit. * Anotimpuri Primăvara eşti tânăr, vara plin de energie, toamna dai roade, iarna eşti înŃelept. * ViaŃa îşi are anotimpurile ei. Toate sunt frumoase în felul lor. Anturaj Evaluează caracterul cuiva după calitatea oamenilor cu care colaborează. * Mediul uman înconjurător este un rezultat al stărilor mentale în care ne aflăm. * Armonie Convins fiind că te afli pe calea armoniei, priveşte ce urme lasă. Este un autocontrol excelent. * A mânca împreună cu alte persoane creează armonie. 9
 10. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Este un paradox în viaŃă că oamenii aleargă de a obŃine armonia, care nu poate fi asigurată prin eforturi. * Artă Arta în esenŃa ei intenŃionează să imite natura. Intermediarul este artistul. * Arta exprimă năzuinŃa artistului. Prin arta pe care o produce, artistul se priveşte în oglindă. * AspiraŃie Chiar dacă nu a atins cerul, aspirantul spiritual poate avea mulŃumirea unei călătorii frumoase. * AspiraŃia este dorinŃa mentală pe care, mai mult sau mai puŃin conştienŃi, o emitem către Divin. * Aşteptare Aşteptarea este un bun antrenament. Cel care doreşte să-şi optimizeze eficienŃa acŃiunilor, ştie să aştepte activ. 10
 11. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Aşteptarea timpului potrivit dă valoare acŃiunii. Cel înŃelept consideră aşteptarea ca făcând parte din ansamblul de acŃiuni care duc la reuşită. ☼ 11
 12. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări B Beatitudine Sursa suferinŃei este tot atât de efemeră ca şi cea a bucuriei. Numai prin ridicarea nivelului de conştiinŃă putem privi deasupra lor. Starea de beatitudine, este o trăire mai presus de contrarii. * Când mintea transcende grosierul, se iveşte beatitudinea. * Bine SămânŃa încolŃeşte. Planta înfloreşte. Într-un mediu armonios aşteaptă-te la bine. * Fă bine fără să te aştepŃi la răsplată; binele Ńi se va întoarce. * Să lăsăm binele să se manifeste de bunăvoie. * Pe cel încrezător în sine şi în fapta bună, Dumnezeu îl însoŃeşte. * Pune-Ńi sămânŃa în pământ roditor, fă binele acolo unde va da rezultate pozitive. A face bine la întâmplare nu este de dorit. * 12
 13. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Binele făcut în anonimitate are mare valoare. Beneficiarul răspunde cu bine tuturor, deoarece nu ştie cine i-a fost binefăcătorul. * Asociază-te cu orice bine. Cel înŃelept se bucură de binele oricărui om care slujeşte binele. * Binele făcut anonim este mult mai puternic decât cel direcŃionat. Atrage privirea lui Dumnezeu ca martor unic. * Binevoitor Să lăsăm pe cei binevoitori să ne facă binele dorit. Ei sunt mesagerii care răspund unei sarcini divine. * Bucurie DimineaŃa, la trezire, priveşte florile. * SuferinŃa este catharsis, purificare. La un nivel mai sus de conştientizare, suferinŃa nu este necesară decât ca referenŃial, numai astfel bucuria poate fi trăită. În starea de beatitudine, atît suferinŃa cât şi bucuria sunt transcense. * Să învăŃăm a ne bucura de micile realizări. Ele sunt paşi timizi către mari împliniri. 13
 14. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Răsare Soarele. Deschid fereastra. Respir profund. * ÎnŃeleptul se bucură cu încetul de ceva care este bun. * Bun simŃ Bunul simŃ nu este numai o noŃiune de bună creştere şi educaŃie, ci şi una de evoluŃie umană. * Deşi constituŃia genetică poate predispune, bunul simŃ nu este ceva nativ. Se obŃine prin educaŃie adecvată. * BunăvoinŃă Cei care au bunăvoinŃă sinceră îşi arată vorbele ca fiind fapte. * BunăvoinŃa este proiectarea faptică a binelui. * BunăvoinŃa deschide poarta şanselor bune. ☼ 14
 15. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări C Cale Calea celui care creează este mereu în efervescenŃa exprimării noului. * Fii sigur asupra direcŃiei, înainte de a păşi. Conştientizează calea pe care mergi. * Căile sunt oferte generoase ale Divinului. Nu ne putem plânge că nu avem posibilitatea de unde alege. * CalităŃi Cine face paradă, cu calităŃile personale de excepŃie, atrage privitori de paradă. Căutătorii sinceri îl găsesc pe cel înŃelept. * Carte Cartea este fereastră a cunoaşterii. * CărŃile sunt căi care ni se deschid. Unele sunt cunoscute, altele apar noi. * 15
 16. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Cine răsfoieşte cărŃile, nu face decât să se împace cu gândul că a citit ceva. * Casă Casa revelează ceva din caracterul ocupanŃilor ei. * Casa ne este micul univers existenŃial. * Călător Am dori să fim nemuritori fizic, într-o realitate care ne defineşte drept călători temporali. Prin focalizarea atenŃiei către iluzia materiei, omul uită să trăiască infinitul conştiinŃei. * Pentru călătorul spiritual, conştiinŃa este veşnic NOUL. * Călătorie Călătoria departe de casă împrospătează mintea. * Foloseşte puterea minŃii pentru a călători. * 16
 17. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Cer Cerul dă, pământul primeşte. * Urcând pe munte te apropii de cer şi de Dumnezeu. * Cu picioarele pe pământ, omul aspiră la cer. Este bine de a fi conştienŃi că atunci când privim la cer suntem cu picioarele pe pământ. * Comportare Atitudinea pe care o avem faŃă de animale ne caracterizează. Exprimă psihologia celui puternic faŃă de cel slab. Comportarea lasă urme. * Copii MulŃi ani, copiii par că reflectă caracterele părinŃilor. Dar, mai apoi, cu trecerea timpului, ei trebuie lăsaŃi liberi să-şi urmeze tendinŃele caracterului personal. * Copiii am dori să ne urmeze. Aceasta poate fi o frână care îi opreşte de a ne depăşi. 17
 18. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * CreaŃie Spontaneitatea este un act de creaŃie. * Fii conştient de dinamismul creaŃiei la care participi. * CredinŃă Scopul imaginilor sacrosancte este de a genera credinŃa în mintea celor care le privesc. Spiritul atribuit acestor reprezentări este astfel recreat în persoana care le contemplă. * CredinŃa în Dumnezeu este ceva personal. Nu aştepta ca alŃii să o împărtăşească. Fii mai degrabă prudent în relaŃiile cu oamenii, care pot trăi după alte convingeri decât ale tale. * Cunoaştere Puterea cuiva stă în cunoaştere. * Cunoaşterea ne apropie de Dumnezeu, Marele Creator. * Cunoaşterea este mai degrabă conştientizare decât învăŃătură. 18
 19. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Curaj Arată-Ńi curajul la timpul potrivit. * Ce s-ar face lumea fără oamenii curajoşi? Ei duc speranŃa de mai bine. Cel curajos pentru dreptate poartă lumina. ☼ 19
 20. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări D Daruri Darurile trebuiesc făcute în aşa manieră încât să nu jignească independenŃa cuiva. * DimineaŃă TinereŃea nu ne lasă niciodată. O putem trăi în fiecare dimineaŃă. * Ziua bună dă semne de dimineaŃă. * Fiecare dimineaŃă ne invită la A FI. * Zâmbetul de dimineaŃă reverberează întreaga zi. * Urare de bine: Să-Ńi fie ziua ca prospeŃimea dimineŃii. * Discernământ Bunătatea practicată fără discernământ este naivitate. PracticanŃii acestui fel de idealism încurajează răul. 20
 21. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Sfatul cuiva care a dovedit din plin că nu posedă discernământ este lipsit de valoare. * Dor Dorul este dorinŃa de repetare a unor amintiri plăcute. * Compensăm dorul prin puterea minŃii de a retrăi faptele care ne leagă de acea aspiraŃie. * DorinŃă DorinŃa se împlineşte când facem paşi în direcŃia respectivă. * În mod obişnuit suntem dorinŃă. Când dispare dorinŃa, ne rămâne existenŃa. * DorinŃa să-Ńi fie dreaptă. * Dragoste Încercarea de a explica logic dragostea, elimină misterul. 21
 22. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Este sentimentul despre care s-a scris cel mai mult în literatură deoarece este greu de a defini melanjul de dăruire, abnegaŃie şi posesie. * Atunci când dragostea se cântăreşte cu măsuri lumeşti, devine un bun de consum şi încetează astfel de a transcende experienŃa obişnuită a vieŃii. * Dragostea care aspiră la identificarea cu Divinul are nevoie de un referenŃial divin pentru a se menŃine. * Printre alte trăiri inexplicabile, dragostea se află în frunte, deoarece valenŃele-i transcend percepŃia imediată. * Dragostea este întreŃinută prin reactivarea stărilor mentale care au creat-o. * Dragostea este lăsată de Dumnezeu pentru a ne aminti că existenŃa obişnuită poate fi transcensă. * Dreptate Dreptatea se înfiripă mai întâi în gândire. * 22
 23. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Ce este drept, place lui Dumnezeu. * Este drept de a face bine pentru bine. * Dreptatea se recunoaşte prin rezultatele pozitive pe care le generează. Umanitatea a dezvoltat empiric noŃiunea de dreptate. ☼ 23
 24. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări E EficienŃă Lucrul bine făcut ne urmează. * Mai bine să ai un singur lucru, pus în ordine, decât multe împrăştiate. * Eliberare spirituală Eliberarea spirituală implică atât decondiŃionare mentală cât şi fizică. Mintea devine dominant creatoare, funcŃionarea corpului se armonizează, atât cât capacităŃile fizice o pot permite. Omul eliberat spiritual este astfel un zeu în miniatură, un semizeu. * Treptele trezirii spirituale sunt apropieri de Dumnezeu. * Eliberarea spirituală – o primăvară continuă. O contemplare de flori veşnic înflorite sau înspre înflorire sau în floare. * Focul ne trezeşte. * Când zorile pot fi auzite iar sunetul poate fi privit, s-a produs transcenderea. 24
 25. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Cel care a transcens, poate asculta liniştea. * Când bucuria vine din interior, dependenŃa de stimulii externi încetează. * Trezirea spirituală izvorăşte din linişte. * Ascultă muzica sferelor. * Un maestru spiritual dă totdeauna o şansă aspirantului sincer. * Trezirea spirituală dă ochi noi. * Mintea eliberată spiritual creează spaŃiu şi timp. EvoluŃie Ordinea denotă evoluŃie. * ViaŃa, ca şi moartea, sunt fructe ale evoluŃiei. * EvoluŃia este tendinŃa naturală de a elimina entropia. 25
 26. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * ExistenŃă E lumină, e linişte. Fii! * A defini existenŃa este peste puterile noastre. Ceea ce putem, cel mult, este de a-i descoperi anumite direcŃii. ☼ 26
 27. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări F Familie RelaŃia corectă dintre bărbat şi femeie este parteneriatul. Omenirea agonizează de mii de ani asupra ideii de egalitate, care este improprie funcŃiilor complementare. Familia este parteneriat. * Zborul are nevoie de aripile complementare. * Fapte Buna intenŃie se dovedeşte prin fapte. * Faptele bune ne apropie tot mai mult de lumină. * Faptele armonioase sunt generate unele din altele, într-o desfăşurare neîncetată. Este o curgere continuă a luminii. * Fericire Fericirea este dată de capacitatea cuiva de a asculta vocea tăcerii. În tăcere este tărâmul fericirii perpetue. * 27
 28. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Starea de fericire rezultă mai degrabă din experienŃa de a fi, decât din cea de a face. Însăşi ideea de a face ceva are ca scop ultim de a te afla undeva, cândva, într-o anumită conjunctură, care predispune la o anumită stare existenŃială. * Putem fi cu adevărat fericiŃi doar prin conştientizare. Nefericirea este avalanşa în care omul este prins datorită lipsei de conştientizare a acŃiunilor pe care le întreprinde. * Flori Privind florile, ni se aminteşte de frumuseŃea vieŃii. * Udatul florilor nu este o îndeletnicire obişnuită. Ne asociem şi rezonăm cu ideea frumuseŃii exprimată de aceste minuni ale naturii. * Frumos Frumosul este ochilor ca armonia sunetelor pentru urechi. * Frumosul exprimă armonia. * Ceea ce este frumos, recomandă. * 28
 29. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Frumosul este în lumea materiei precum conştiinŃa în cea a spiritului şi înŃelepciunea în lumea minŃii. ☼ 29
 30. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări G Gând Gândul statornic atrage realitatea potenŃială. * Marea putere pe care o avem constă în cea a gândurilor. Ele creează realitatea, de la cea cuantică până la nivelul de macrounivers. Activarea conştientă a unei astfel de minŃi ne apropie de Dumnezeu. * Gândurile nu trebuiesc privite ca fiind ceva efemer. Ele devin cauze ale unor efecte viitoare bune sau rele precum este specificitatea acelor gânduri. * Gesturi Gesturile sunt o expresie a minŃii. * Gesturile sunt preambulul mesajului. ☼ 30
 31. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări I Iertare Dacă Dumnezeu iartă, putem şi noi ierta. * Iertarea dă şansa ca cel vinovat să se îndrepte. * Inimă Când inima încetează de a fi la concurenŃă cu mintea, viaŃa ne este în armonie. * Inima să ne fie în rezonanŃă cu mintea. * Inima este legată de suflet, pe când mintea de spirit. Îngemănarea lor creează dinamica trezirii spirituale. ☼ 31
 32. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Î Întâlnire Întâlnirile spontane sunt pline de semnificaŃii. Cel înŃelept le poate descifra. * Întâlnirile la timp sunt paşi armonioşi pe cale. * Întâmplare Meditează asupra întâmplărilor neprevăzute şi observă ce mesaje transmit. * Întâmplarea este mai degrabă o consecinŃă decât un produs aleator. * ÎnŃelepciune CredinŃa în micile acumulări îl caracterizează pe cel înŃelept. * Cine vede potenŃial frunza în sămânŃă, floarea în boboc şi fructul în floare, acela poate să-şi conducă viaŃa cu înŃelepciune. * 32
 33. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Nu putem ieşi din natura noastră umană care ne predispune la felurite limitări. Cel înŃelept nu urmează idealul absolut, ci pe cel posibil. * Vorbele înŃelepte se prind numai de cel care le caută cu sinceritate. * Întâlnirile cu oameni înŃelepŃi sunt binecuvântări trimise de Dumnezeu. * Jalonează-Ńi paşii din timp. * Semnul de succes al candidatului la înŃelepciune este că îl urmează pe cel cu adevărat înŃelept. CeilalŃi îşi pierd timpul urmând învăŃători care rătăcesc fără speranŃă. * Pe înŃelept îl recunoşti după cum îşi conduce viaŃa. * ÎnŃeleptul învaŃă şi din greşeli. * ÎnvăŃătură Diplomele recomandă, învăŃătura convinge. * În ultimă instanŃă, învăŃătura trebuie să se reflecte în viaŃă. 33
 34. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * ÎnvăŃătura deschide o mie de ochi. * ÎnvăŃătura dă putere. ☼ 34
 35. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări L Libertate O viaŃă pentru a se împlini, are nevoie de libertate. * Priveşte simplitatea zborului păsărilor. Să te inspire pentru libertate în viaŃa ta. * Libertatea să-Ńi fie mai presus de avuŃie. * În libertate cei buni construiesc, pe când cei răi distrug. * Linişte În zori se pregăteşte manifestarea, la amurg liniştea. * Caută esenŃa esenŃelor în linişte. * În linişte mintea se aşează în ordine. * La apusul Soarelui ia-Ńi câteva momente de linişte. * 35
 36. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Liniştea este încetarea manifestării şi calea către esenŃă. * După toate zbaterile în viaŃă ne-a rămas liniştea. Totul, în cele din urmă, este absorbit în golul liniştii. * Lumină Priveşte Soarele la răsărit. Pune-Ńi mintea în rezonanŃă cu lumina care creşte. * Dumnezeu se află în lumină. Conştientizarea luminii ne apropie de divinitate. * MeditaŃia aduce lumina interioară. * Din zori până în amurg, totul este un dans al luminii. * ÎnvăŃătura bună ne apropie de lumină. * Cei răi trebuiesc confruntaŃi, aşa cum lumina confruntă întunericul. * Conştientizarea luminii ne poate modela adânc caracterul. * 36
 37. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări ViaŃa este atrasă de lumină. * Numai lumina are dinamică proprie. Întunericul este lipsa luminii. ☼ 37
 38. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări M MeditaŃie MeditaŃia elimină subtil tensiunea amintirilor neplăcute. * MeditaŃia invită vocea tăcerii. * Merit Adună-Ńi merite fără a le consuma. Acumularea lor generează salturi calitative. * ConştienŃi sau nu, meritele ne urmează. * Mesaj Evaluează mesajul pe care îl primeşti de la cel cu care te întâlneşti, de la cel cu care vorbeşti. * Primim mesaje la tot pasul. Descifrarea lor este problema. * Cel care are ceva de spus, generaŃiilor prezente şi celor viitoare, îşi transmite mesajul în scris. 38
 39. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Minte O minte creatoare este ca o dimineaŃă fără de sfârşit. * Lumea minŃii cuantice este cea a trăirii oricărei dorinŃe. * Mersul încet nu oboseşte, mintea este astfel liniştită. * Atâta timp cât mintea funcŃionează optim, nu ne lipseşte nimic. * Modestie Trăieşte modest. Cei bogaŃi sunt continuu asaltaŃi de acei săraci care vor să le ia locul şi avuŃiile. * Cel modest îşi îndeplineşte uşor dorinŃele. * Modestia exprimă starea de echilibru. * Modestia este un semn al moderaŃiei. * 39
 40. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări MulŃumire Paradoxul existenŃei este că înŃeleptul este mulŃumit fără un motiv anume, pe când ceilalŃi caută stimuli. * Starea de mulŃumire este măsura care ne evaluează viaŃa. * MulŃumirea este preludiul fericirii. * MulŃumirea este pace interioară. ☼ 40
 41. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări N Natură Câmpul cu iarbă este pătura pe care ne-o oferă natura. * Ascultă foşnetul copacilor. * Natura, pentru a-şi realiza scopul, trebuie să rezoneze în tot ce posedă conştiinŃă. * Să folosim natura ca stimul al conştiinŃei. * RaŃiunea are capacitatea de a depăşi tendinŃele naturale ale omului. * Există o legătură nevăzută între natura interioară şi cea exterioară. În armonie, ele trebuie să se susŃină reciproc. ☼ 41
 42. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări O Om Omul este cel care uneşte cerul cu pământul. * Să ne limităm la ce este omeneşte posibil. * Omul este mesager al unui design divin. * Optimizare Liniştea este golul de unde izvorăsc manifestările. Optimizarea unei căi se face pornind de la sursă. * Optimul în viaŃă implică o cale fără spini. * Fiecare are un ritm optim de îndeplinire a acŃiunilor. * A doua încercare, precum şi celelalte care pot urma, trebuie să aducă o îmbunătăŃire a metodei de lucru, pentru ca dorinŃa să poată fi fructificată. * AcŃiunile să fie făcute cu măsură. Aceasta este calea de mijloc. 42
 43. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Optimul se realizează atunci când tensiunea încetează. * Optimizarea creşte cu fiecare pas potrivit. * Dinamica vieŃii susŃine optimizarea în defavoarea entropiei, deci a dezordinii. ☼ 43
 44. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări P Pasivitate Răutatea se menŃine prin activităŃile celor răi, dar şi prin pasivitatea celor buni. * Pasivitatea este pierdere de timp. Nu se întreprinde nimic, nici nu se conştientizează hiatusul. În schimb meditaŃia, deşi pare pasivă la exterior, este activă prin conştientizare. * PărinŃi PărinŃii trebuie urmaŃi numai dacă şi-au dovedit înŃelepciunea. * Să învăŃăm de la părinŃi de a evita suferinŃa prin care ei au trecut datorită lipsei de cunoaştere. * PersistenŃă PersistenŃa în bine duce la iluminare. * PersistenŃa face de obicei paşi mici, dar bine socotiŃi. * 44
 45. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări PersistenŃa unui scop are nevoie de momente de relaxare, pentru a se sedimenta. * Posesii Prea multe posesii ne încătuşează prin grija de a le menŃine. * Priveşte câte lucruri, inutile Ńie, ai în posesie. Ele ar putea folosi cuiva. * Ne putem evalua viaŃa după impulsul către posesie, care ne ia din libertate. * Prietenie Prietenia este un sentiment mai puternic decât dragostea. O căsătorie este trainică atunci când este bazată pe prietenie. * Cel care te critică pe drept, îŃi este prieten. * Cel ce cultivă prietenia se simte în siguranŃă. * 45
 46. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Există o dinamică a legăturilor cu oamenii. O uşă se închide pentru a permite ca imediat să se deschidă o alta. Cei curajoşi nu ezită să închidă uşile prieteniilor false. * Progres Avantajul paşilor mici este că nu produc durere. * Progresul făcut încet este mai temeinic. Este ca şi apa care reuşeşte să pătrundă stânca puŃin câte puŃin. * Progresul real trebuie să aibă o bază temeinică. * Priveşte înainte cu speranŃă şi încredere în triumful raŃiunii umane. * Purificare Îmi unesc mintea cu picăturile de ploaie care spală pământul. * Nori negri pot apărea pe cerul senin. Omul care aspiră la Dumnezeu are nevoie de ploi purificatoare. * MeditaŃia este o experienŃă de purificare. Ea înlătură fără durere vălul care estompează lumina. 46
 47. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * SuferinŃa este catharsis, purificare. * Purificarea trebuie făcută cu măsură. Excesul duce la pierderea legăturii cu realitatea vieŃii. ☼ 47
 48. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări R RaŃiune RaŃiunea înseamnă felurite nivele de ordine mentală. * Dreptatea implică raŃiune. * EmoŃiile, fără a fi susŃinute de raŃiune, duc la suferinŃă. * Răbdare Răbdarea este un produs al raŃiunii care evalueaza bine timpul necesar optimizării. Cei înŃelepŃi au răbdare. * Răsplată Chiar dacă nu munceşti cu plată undeva, poŃi face ceva util pentru alŃii. Răsplata însoŃeşte fapta bună. * Gândurile, vorbele şi faptele bune sunt ca sunetele care produc ecouri: revin la cel care le-a emis. * Fă binele când este drept. De răsplată se ocupă Dumnezeu. 48
 49. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Religie Religia este pentru oameni, dar şi oamenii pentru religie, numai dacă le aduce o îmbunătăŃire a vieŃii. * Religiile, ca şi oamenii, pot deveni corupte, şi prin urmare se transformă în ideologii care aduc exploatare, suferinŃă şi moarte. Astfel de crezuri religioase nu se hrănesc din ideea de Dumnezeu, ele sunt viziuni de idei care servesc spiritelor rele, malefice. * Fără evoluŃie în idei, religiile se usucă şi mor. Un astfel de crez, atunci când se prăbuşeşte, poate aduce mari distrugeri. * Ce folos poate avea credinŃa creştină de a oferi obrazul celălalt celui care te-a pălmuit? Răutatea nu poate fi stopată prin a o încuraja, ci prin a o elimina. * Religia înseamnă năzuinŃa de transcendere a lumii de manifestări. Omul religios este cel care doreşte să trăiască aici şi acum experienŃa de dincolo. * Religia evoluează treptat către a uni credinŃa cu raŃiunea. O religie se maturizează atunci când este susŃinută de raŃiune. * 49
 50. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări RezonanŃă CondiŃia scriitorului este de a oferi inspiraŃie. Cititorii se recunosc în ideile cu care rezonează. * De la vorba prinsă din zbor la gândul îngemănat, nu este decât rezonanŃă. * RezonanŃa de idei înseamnă compatibilitate psihologică. * Ritm Viata îşi are ritmul ei. Există un moment potrivit fiecăruia, în orice acŃiune pe care o întreprinde. * Oamenii cu ritmuri de viaŃă asemănătoare se atrag. * Ritmul să exprime armonie. * Rod Roadele vieŃii se văd cel mai bine la vremea senectuŃii. * 50
 51. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări După timpul învăŃăturii vine cel al fructificării ei. * În tinereŃe, cel înŃelept sădeşte pomii, ca apoi, în mijlocul vieŃii, să-i vadă înflorind. La bătrâneŃe se bucură de rodul lor. ☼ 51
 52. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări S Simplitate Atunci când se complică lucrurile, gândeşte-te la cerul senin. * Paradoxul complicaŃiilor în viaŃă este că s-au construit pe o bază simplă care a fost ulterior ignorată. * SperanŃă Visează la mai bine. Anticipează o îmbunătăŃire a propriei vieŃi. * SperanŃa armoniei nu este decât dorinŃa de a ne apropia de Dumnezeu. * Vorba bună dă speranŃă celor în suferinŃă. * Pământul este siguranŃa, cerul, speranŃa. * Deşi Soarele se poate ascunde după nori, să Ńinem seama că aceştia sunt mereu în mişcare. * 52
 53. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Spirit Fii cu tine însuŃi în profunzimile sufletului tău şi Dumnezeu va fi prezent. * Privind la stele ne putem înŃelege micimea trupului şi mărimea spiritului. * Descoperă-Ńi limitările prin raŃiune, nelimitările prin spirit. * Spiritul este dat de suflarea divină. * Spiritul poate fi înŃeles numai după trezirea spirituală. * Succes Cele mai bune acumulări sunt cele făcute încet şi fără suferinŃă. * Bucură-te numai când ai câştigat ceva pe drept. SatisfacŃiile generate de obŃinerea nedreaptă a ceva, înlătură lumina interioară. * Succesul este o împlinire interioară. Cei înŃelepŃi transformă în succes o experienŃă care aparent pare o neşansă. * 53
 54. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Aşteaptă timpul prielnic. Fructul trebuie să fie copt înainte de a fi cules. * Cel înŃelept mai degrabă iese în întâmpinarea providenŃei decât să aştepte nepăsător. * Un vânt cald te duce departe. * Succesul trebuie să ducă la mulŃumire. O urmărire prea persistentă a succesului generează îngrijorare. * Suflet În linişte, ascultă-Ńi sufletul. * Ce frumoasă îmi este grădina. Am sufletul ca pistilul între petale. * Sufletul aparte al fiecăruia ne face unici. Dar spiritul uman comun ne uneşte. * Sufletul este o noŃiune diferită de cea de spirit. Sufletul exprimă vitalitatea corpului, pe când spiritul poate transcende. Prin unirea lor se manifestă starea de conştientizare a omului. ☼ 54
 55. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Ş Şansă Cu orice om nou cunoscut, ni se deschide o altă şansă. Ea este mâna divină care ni se întinde la tot pasul. * Nu fii abătut de neşansă. Este şi ea o nouă şansă. Evaluează neşansa. Descoperă cum îŃi sugerează că există şanse mai bune. * Dă şanse celui care progresează. Chiar dacă o face cu paşi mici, direcŃia este cea care contează. * Şansa este dată din plin acelora care îndrăznesc să iasă din mulŃime. * ŞtiinŃă De la ştiinŃă la conştiinŃă. Căutarea şi experienŃa cu Divinul vor fi evolutiv preluate de către ştiinŃă. ☼ 55
 56. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări T Tăcere ÎnŃeleptul înŃelege semnificaŃiile tăcerii. * Tăcerea este începutul manifestării. Revenirea la tăcere este începutul nemanifestării. * Tăcerea să fie preludiul deciziilor importante. * Timp Cu oamenii inteligenŃi timpul trece plăcut. * Timpul este prietenul celor care au răbdare. * Doar pentru mintea agitată timpul costă, pentru cel cu mintea în repaos timpul este oferit gratis. * Fereşte-te de cei care îşi pierd timpul. Legătura cu ei este pierdere de timp. * Timpul propice apare în mod natural. 56
 57. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * TinereŃe Este tânăr cel care poate încă să înveŃe. * Pentru înŃelept, adevărata tinereŃe este cea a minŃii, nu cea a corpului. * O tinereŃe care dovedeşte prudenŃa, promite o bătrâneŃe plină de înŃelepciune. ☼ 57
 58. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări V ViaŃă Realitatea vieŃii ne-o creăm din cumulul gândurilor de zi cu zi. Fapta urmează gândul statornic. * Paradoxul existenŃei este că reprezintă un prezent mereu în mişcare, dinspre trecut către viitor. Prin urmare, faptul de a trăi este marcat de un dinamism continuu. Calitatea vieŃii este dată tocmai de optimizarea acestui dinamism. * Avem deja în minte căile pe care ne putem orienta vieŃile. Şansele care apar în timp sunt lumini care ni se oferă pentru a păşi pe aceste drumuri. * Fii în lumină pe cărarea vieŃii. * Promisiunile făcute pentru eternitate sunt lipsite de maturitate. Dinamica vieŃii respinge astfel de superficialităŃi. * Viitor Plantează amintiri plăcute în minŃile oamenilor. Dacă timpul va permite, ele vor înflori şi le vei vedea şi rodul. 58
 59. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * Amintiri – sâmburi în trecut. Pot încolŃi şi rodi în viitor. * Priveşte-Ńi urmele, anticipează-Ńi paşii. * Vise Visele ne fac legătura cu infinitul. * Cutează să visezi cu ochii deschişi. * Nu putem fi total nefericiŃi. Avem visele. * Capacitatea de a visa exprimă dinamica vieŃii omului. Ne proiectează în lumea tuturor posibilităŃilor. * Vorbă Vorbele să-Ńi fie ca razele de soare dimineaŃa. * Felul de a vorbi exprimă starea mentală în care ne găsim. * Vorbele în şoaptă ne apropie de misterul tăcerii. 59
 60. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări * În afara cuvintelor, încărcătura emoŃională este de fapt cea care transmite mesajul. * Vorba potrivită este ca ploaia care vine la timp. * Vorba este o proiecŃie a sufletului. ☼ 60
 61. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Z Zbor Privind zborul păsărilor, ne înaripăm pentru libertate. * Zborul mental exprimă cutezanŃă creatoare. * Zborul este cutezanŃă. * Zori Zorii sunt promisiunea zilei. * Gândeşte-te la zorii zilei. Sunt o invitaŃie la viaŃă. * Până la apariŃia zorilor trezirii spirituale, viaŃa este o noapte cu sclipiri timide de lumină. ☼ 61
 62. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Cuprins Despre autor 4 PrefaŃă 5 Index AbundenŃă 6 Activitate 6 AcŃiune 7 Adevăr 7 Ajutor 8 Anotimpuri 9 Anturaj 9 Armonie 9 Artă 10 AspiraŃie 10 Aşteptare 10 Beatitudine 12 Bine 12 Binevoitor 13 Bucurie 13 Bun simŃ 14 BunăvoinŃă 14 Cale 15 CalităŃi 15 Carte 15 Casă 16 Călător 16 Călătorie 16 Cer 17 Comportare 17 Copii 17 CreaŃie 18 CredinŃă 18 Cunoaştere 18 Curaj 19 62
 63. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Daruri 20 DimineaŃă 20 Discernământ 20 Dor 21 DorinŃă 21 Dragoste 21 Dreptate 22 EficienŃă 24 Eliberare spirituală 24 EvoluŃie 25 ExistenŃă 26 Familie 27 Fapte 27 Fericire 27 Flori 28 Frumos 28 Gând 30 Gesturi 30 Iertare 31 Inimă 31 Întâlnire 32 Întâmplare 32 ÎnŃelepciune 32 ÎnvăŃătură 33 Libertate 35 Linişte 35 Lumină 36 MeditaŃie 38 Merit 38 Mesaj 38 Minte 39 Modestie 39 MulŃumire 40 Natură 41 Om 42 Optimizare 42 Pasivitate 44 PărinŃi 44 PersistenŃă 44 63
 64. Gândeşte bine, vorbeşte frumos, fii drept - Cugetări Posesii 45 Prietenie 45 Progres 46 Purificare 46 RaŃiune 48 Răbdare 48 Răsplată 48 Religie 49 RezonanŃă 50 Ritm 50 Rod 50 Simplitate 52 SperanŃă 52 Spirit 53 Succes 53 Suflet 54 Şansă 55 ŞtiinŃă 55 Tăcere 56 Timp 56 TinereŃe 57 ViaŃă 58 Viitor 58 Vise 59 Vorbă 59 Zbor 61 Zori 61 64
 65. Alte scrieri de Octavian Sărbătoare: ColecŃia CARTEA PENTRU INIMĂ Din înŃelepciunea chineză: Tao-te Ching - Cartea Căii şi Puterii (Sarbatoare Publications, 2005) Din înŃelepciunea hindusă: Yoga Sutras - Aforisme Yoga (Sarbatoare Publications, 2006) ColecŃia FLORI SPIRITUALE În căutarea lui Dumnezeu – India – Vol. 1 (Sarbatoare Publications, 2006) În căutarea lui Dumnezeu – India – Vol. 2 (Sarbatoare Publications, 2006) În căutarea lui Dumnezeu – India – Vol. 3 (Sarbatoare Publications, 2006) India puterilor magice – Vol. 1 (Sarbatoare Publications, 2006) Yoghinii Indiei – Vol. 1 (Sarbatoare Publications, 2006) ColecŃia AVATARII Soseşte Salvatorul Lumii – Vol. 1 (Sarbatoare Publications, 2006) Soseşte Salvatorul Lumii – Vol. 2 (Sarbatoare Publications, 2006) CărŃi în limba engleză Awaiting the World Saviour in India: Basic Scriptural References, and Modern and Contemporary Perspectives (Sarbatoare Publications, 2006) Awaiting the World Saviour in the Middle East: Basic Scriptural References, and Modern and Contemporary Perspectives (Sarbatoare Publications, 2006) 65
 66. ColecŃia CARTEA PENTRU INIMĂ ColecŃia CARTEA PENTRU INIMĂ oferă cititorilor lucrări de excepŃie din tradiŃia spirituală a lumii, acele perle ale înŃelepciunii care înfrumuseŃează inima celor însetaŃi de cunoaştere. Prezentată într-o gamă largă de concepte teoretice cu aplicabilitate practică, înŃelepciunea transcende barierele culturale, devenind un bun universal accesibil tuturor. ISBN 0-9775903-1-3 Sarbatoare Publications 66