Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Dobór próby i schematy
doboru próby – próby
nielosowe
Zajęcia 17 marca
Po co jest potrzebna próba?
• Populacja – całkowity zbiór obiektów poddawanych analizie
• Próba – podzbiór danych pochodzą...
O co chodzi w doborze próby?
Na podstawie znanych
wartości statystyk
Szacowanie
nieznanych wartości
parametrów
Co należy zrobić?
Zdefiniować
populację
Wybrać
schemat
doboru
próby
Określić
wielkość
próby
Zdefiniowanie populacji
Populacja powinna być określona w terminach:
obiektów
zakresu
czasu
Jednostka doboru próby
Jednostka doboru próby jest charakteryzowana przez cechy
ilościowe ważne z punktu widzenia problemu...
Przykład określania populacji (1)
Cecha:
człowiek
Cecha:
studiowanie
socjologii na
UwB
Populacja:
Osoby
studiujące
socjolo...
Przykład określania populacji (2)
Cecha: człowiek
Cecha:
posiadanie
psa
Cecha: Zamieszkiwanie
w Białymstoku
Populacja: Oso...
Przykład określania populacji (3)
Cecha: Instytucja
samorządowa
Cecha:
Korzystanie
ze wsparcia
PO KL
Cecha: Realizowanie
p...
Operat – podstawa doboru próby
Błędy operatu:
• Niepełna podstawa doboru próby – nie wszystkie jednostki, z
których składa...
Przykład błędu z operatu – wybory
prezydenckie w USA w 1936 roku
• Franklin Delano Roosevelt vs. Alf
Ladon
• Sondaż The Li...
Przykład błędu z operatu – wybory
prezydenckie w USA w 1936 roku
• The Literary Digest – wysyłka ankiet
do 10 milionów osó...
Schematy
doboru próby
Losowe
Losowanie
indywidualne
nieograniczone
Losowanie
systematyczne
Losowanie
warstwowe
Losowanie
g...
Dobór losowy
• Dla każdej jednostki z populacji da się określić
prawdopodobieństwo, z jakim może znaleźć się w
próbie
Dobó...
Dziękidoborowilosowemu
można:
określić zakres, w jakim wyniki otrzymane
na podstawie badania próby będą dawały
wyniki nie ...
Próby nielosowe
Próba
okolicznościowa
Próba celowa
(ekspercka)
Próba kwotowa
Osoby łatwo dostępne
Próba, która
reprezentuj...
Problem z próbą kwotową – wybory w 1948
• Trzy wielkie firmy badawcze
prognozowały zwycięstwo
Thomasa E. Deweya
• Wybory w...
Próby nielosowe - zadanie
• Zaprojektuj 3 dobory próby do 3 typów doboru nielosowego:
• Próby okolicznościowej
• Próby cel...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy

Materiały na zajęcia "Dobór próby w badaniach". Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy

 1. 1. Dobór próby i schematy doboru próby – próby nielosowe Zajęcia 17 marca
 2. 2. Po co jest potrzebna próba? • Populacja – całkowity zbiór obiektów poddawanych analizie • Próba – podzbiór danych pochodzących z populacji, będący podstawą uogólnień na całą populację • Parametr – wartość danej zmiennej charakteryzującej populację • Statystyka – wartość danej zmiennej charakteryzującej próbę
 3. 3. O co chodzi w doborze próby? Na podstawie znanych wartości statystyk Szacowanie nieznanych wartości parametrów
 4. 4. Co należy zrobić? Zdefiniować populację Wybrać schemat doboru próby Określić wielkość próby
 5. 5. Zdefiniowanie populacji Populacja powinna być określona w terminach: obiektów zakresu czasu
 6. 6. Jednostka doboru próby Jednostka doboru próby jest charakteryzowana przez cechy ilościowe ważne z punktu widzenia problemu badawczego. Jednostką doboru próby nie zawsze musi być osoba.
 7. 7. Przykład określania populacji (1) Cecha: człowiek Cecha: studiowanie socjologii na UwB Populacja: Osoby studiujące socjologię na UwB
 8. 8. Przykład określania populacji (2) Cecha: człowiek Cecha: posiadanie psa Cecha: Zamieszkiwanie w Białymstoku Populacja: Osoby posiadające psa, zamieszkujące w Białymstoku
 9. 9. Przykład określania populacji (3) Cecha: Instytucja samorządowa Cecha: Korzystanie ze wsparcia PO KL Cecha: Realizowanie projektów turystycznych Populacja: Instytucje samorządowe korzystające ze wsparcia POKL i realizujące projekty turystyczne
 10. 10. Operat – podstawa doboru próby Błędy operatu: • Niepełna podstawa doboru próby – nie wszystkie jednostki, z których składa się populacja, znajdują się w operacie • Grupowanie elementów – jednostki doboru próby nie mają charakteru indywidualnego • Puste elementy spoza populacji – niektóre z jednostek, które znalazły się w próbie, nie należą do populacji
 11. 11. Przykład błędu z operatu – wybory prezydenckie w USA w 1936 roku • Franklin Delano Roosevelt vs. Alf Ladon • Sondaż The Literary Digest (2,4 milionów osób) – Landon 57%, Roosevelt 43% • Wyniki wyborów – Roosevelt 62%, Landon 38% • Dlaczego tak się stało?
 12. 12. Przykład błędu z operatu – wybory prezydenckie w USA w 1936 roku • The Literary Digest – wysyłka ankiet do 10 milionów osób z książek telefonicznych i list członkowskich różnych klubów • Brak telefonów wśród ludzi biednych, rzadkie członkostwo w klubach • Biedni głosowali na Roosevelta, a bogaci na Landona
 13. 13. Schematy doboru próby Losowe Losowanie indywidualne nieograniczone Losowanie systematyczne Losowanie warstwowe Losowanie grupowe Nielosowe Próba okolicznościowa Próba celowa (ekspercka) Próba kwotowa
 14. 14. Dobór losowy • Dla każdej jednostki z populacji da się określić prawdopodobieństwo, z jakim może znaleźć się w próbie Dobór nielosowy • Nie ma możliwości określenia prawdopodobieństwa włączenia jednostki z populacji do próby
 15. 15. Dziękidoborowilosowemu można: określić zakres, w jakim wyniki otrzymane na podstawie badania próby będą dawały wyniki nie różniące się od parametrów populacyjnych o określoną wartość określić zakres, w jakim wyniki otrzymane na podstawie badania próby będą różniły się od wyników otrzymanych, gdyby badano całą populację oszacować parametry populacyjne na podstawie statystyk otrzymanych z próby
 16. 16. Próby nielosowe Próba okolicznościowa Próba celowa (ekspercka) Próba kwotowa Osoby łatwo dostępne Próba, która reprezentuje populację na podstawie subiektywnych kryteriów. Dążymy do tego, aby próba była jak najbardziej podobna do populacji ze względu na wybrane parametry
 17. 17. Problem z próbą kwotową – wybory w 1948 • Trzy wielkie firmy badawcze prognozowały zwycięstwo Thomasa E. Deweya • Wybory wygrywa Truman (50%), Dewey (45%) • Wykorzystano dobór kwotowy oparty na miejscu zamieszkania, wieku, płci i pochodzeniu etnicznym • Badano każdą dowolną osobę wewnątrz kwoty
 18. 18. Próby nielosowe - zadanie • Zaprojektuj 3 dobory próby do 3 typów doboru nielosowego: • Próby okolicznościowej • Próby celowej • Próby kwotowej • Dla każdego przypadku: • Zdefiniuj populację • Wskaż operat • Uzasadnij zasadność wyboru określonej metody doboru próby

×