Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun

  1. SK. BANDAR PUTRA, KULAIJAYA ,JOHOR. PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM TAHUN 2015-2018 PIPP TERAS KEDUA – MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Disediakan oleh KELAB DOKTOR MUDA
  2. SK BANDAR PUTRA PERANCANGAN STRATEGIK 2014 - 2016 1. PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA JARING BIL MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF STRATEGI AKTIVITI/KOD PIPP OPERASI 1 Mencapai kecemerlangan dalam pentafsiran dan penilaian di peringkat gemilang 1.Mencapai keputusan sekurang-kurangnya lima kedudukan terbaik setiap penyertaan murid. 1. Meningkatkan pencapaian ke tempat lima terbaik bagi setiap penyertaan sama ada bidang kokurikulum atau koakademik di peringkat zon, daerah, negeri atau kebangsaan 1. Program kecemerlangan setiap unit kokurikulum 1. Membentuk jawatan kuasa jurulatih. 2. Perlaksanaan aktiviti/latihan 3. Penyertaan /pertandingan 4. Post mortem 5. Pelaporan
  3. 2. Meningkatkan pencapaian satu tangga lebih baik daripada tahun lepas. 2. Meningkatkan keputusan pencapaian berbanding tahun lepas 1. Latihan intensif Unit Kokurikulum iaitu Unit Uniform, Unit Kelab dan Persatuan serta Unit Kelab Permainan 1. Membina kertas kerja 2. Membentuk jawatan kuasa kerja. 3. Mengadakan mesyuarat. 4. Perlaksanaan aktiviti 5. Post mortem 6. Pelaporan 7. Pemantauan berterusan 3. Headcount 1. Graf Pencapaian prestasi setiap unit kokurikulum dan koakademik 1. Perlaksanaan aktiviti 2. Pemantauan 3. Post mortem 4. Pelaporan
  4. 2. Audit Kokurikulum / Post Mortem 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Mesyuarat perlaksanaan 3. Proses penyediaan analisis dan cadangan. 4. Pembentangan Audit kokurikulum /Post mortem 5. Tindak susul / cadangan penAmbahbaikan 6. Pelaporan 2 Melahirkan insan yang berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 1. Melibatkan seberapa ramai murid untuk mengharumkan nama sekolah dalam bidang kokurikulum dan koakademik 1. Memberi peluang kepada semua murid untuk menyertai apa juga pertandingan sama ada peringkat sekolah, zon, daerah , negeri atau kebangsaan 1. Program setiap unit kokurikulum 1. Membentuk jk kerja 2. Mengadakan mesyuarat. 3. Mesyuarat perlaksanaan 4. Perancangan program 5. Perlaksanaan. 6. Tindak susul / cadangan penambahbaikan 7. Pelaporan
  5. 3 Melahirkan guru yang berkualiti yang dapat memenuhi keperluan sekolah dan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang 1. Mencapai sekolah cemerlang pada tahun 2014 dalam aspek kokurikulum 1. Pemantauan 1. Pencerapan aktiviti semasa Hari Sabtu Kokurikulum atau latihan-latihan semasa 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Pelaksanaan pencerapan. 3. Tindak susul / cadangan penembahbaikan 4. Pelaporan 2. Pemantauan Semakan Fail setiap unit kokurikulum 1. Pelaksanaan pemantauan. 2. Tindak susul / cadangan penambahbaikan 3. Pelaporan 2. Menyediakan 100% guru yang berkemahiran tinggi dalam bidang uniform dan koakademik. 1. Kursus / Bengkel 1. Program / Pengaplikasian 2 dalam 1. 1. Membentuk jk kerja 2. Mengadakan mesyuarat. 3. Mesyuarat perlaksanaan 4. Pelaksanaan program. 5. Tindak susul 6. Pelaporan
  6. 3 Melahirkan guru yang berkualiti yang dapat memenuhi keperluan sekolah dan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang 1. Mencapai sekolah cemerlang pada tahun 2014 dalam aspek kokurikulum 1. Pemantauan 1. Pencerapan aktiviti semasa Hari Sabtu Kokurikulum atau latihan-latihan semasa 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Pelaksanaan pencerapan. 3. Tindak susul / cadangan penembahbaikan 4. Pelaporan 2. Pemantauan Semakan Fail setiap unit kokurikulum 1. Pelaksanaan pemantauan. 2. Tindak susul / cadangan penambahbaikan 3. Pelaporan 2. Menyediakan 100% guru yang berkemahiran tinggi dalam bidang uniform dan koakademik. 1. Kursus / Bengkel 1. Program / Pengaplikasian 2 dalam 1. 1. Membentuk jk kerja 2. Mengadakan mesyuarat. 3. Mesyuarat perlaksanaan 4. Pelaksanaan program. 5. Tindak susul 6. Pelaporan
Anzeige