دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن

amri k
amri kwater and wastewater engineering um http://icema.ir

چارچوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. این دوره 3 روزه به عنوان دوره تکمیلی تور آموزشی PRINCE2 تهیه و ارائه گردیده است تا شرکت کنندگان دوره مذکور بتوانند آنچه را بصورت عمومی و بعضا اجمالی در درباره پرینس 2 شنیده اند را بصورت خاص و اثربخش به عنوان یک متدولوژی مدیریت پروژه در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهند. http://modiriatsakht.com/?page_id=5665

‫آموزشی‬ ‫دوره‬3‫پرینس‬ ‫روزه‬2‫اکسیژن‬ ‫شهر‬ ‫کالردشت‬ ‫در‬
‫چارچوب‬PRINCE 2 –‫شده‬ ‫مختصر‬PRojects IN Controlled Environments –‫ساده‬ ‫روشی‬
‫موفق‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬‫چارچوب‬ ‫ترین‬‫انواع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫پروژه‬‫پروژه‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫باش‬.‫د‬
‫دوره‬ ‫این‬3‫آموزشی‬ ‫تور‬ ‫تکمیلی‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫روزه‬PRINCE2‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
‫پرینس‬ ‫درباره‬ ‫در‬ ‫اجمالی‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫بتوانند‬ ‫مذکور‬ ‫دوره‬2‫و‬ ‫خاص‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شنیده‬
‫عنوا‬ ‫به‬ ‫اثربخش‬‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫متدولوژی‬ ‫یک‬ ‫ن‬.
‫دوره‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬:
‫اجزای‬ ‫معرفی‬PRINCE 2،
‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬PRINCE 2،
‫فرایندهای‬ ‫بکارگیری‬PRINCE 2،
‫متدولوژی‬ ‫سازی‬ ‫متناسب‬PRINCE 2‫پروژه‬ ‫محیط‬ ‫با‬
:‫دوره‬ ‫مخاطبین‬
‫بصورت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫دوره‬ ‫این‬‫دانش‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫دوره‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هستند‬ ‫پروژه‬ ‫برروی‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روزانه‬
‫روش‬ ‫بکارگیری‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬PRINCE2‫میپردازد‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬.
‫چارچوب‬ ‫بکارگیری‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬Prince 2‫دارند‬ ‫را‬
‫پروژه‬ ‫مدیران‬
‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬
‫پشتیبان‬ ‫کارکنان‬‫پروژه‬ ‫ی‬
‫پروژه‬ ‫واحدهای‬‫ای‬
‫قراردادها‬ ‫و‬ ‫تدارکات‬ ‫امور‬ ‫واحدهای‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬
‫خدمات‬‫ارائه‬:‫شده‬
‫دریافت‬‫مدرک‬‫شرکت‬‫در‬‫دوره‬‫آموزشی‬‫پرینس‬2
‫از‬‫سوی‬‫کنفرانس‬‫های‬‫ملی‬‫مدیریت‬‫ساخت‬‫و‬‫پروژه‬
‫دریافت‬‫کتاب‬‫تمارین‬‫جهت‬‫آمادگی‬‫آزمون‬‫بین‬‫المللی‬
‫دریافت‬‫جزوه‬‫دوره‬‫آموزشی‬
‫سی‬‫دی‬‫و‬‫مطالب‬‫آموزشی‬
‫فیلم‬‫دوره‬
‫امکان‬‫شرکت‬‫در‬‫آزمون‬‫بین‬‫المللی‬
:‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫دوره‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫امکان‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬‫ملی‬ ‫های‬
‫دوره‬ ‫از‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬ ‫آموزش‬
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫صوت‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫کپچر‬ ‫امکان‬‫کالس‬
‫رایگان‬ ‫شام‬ ‫و‬ ‫صبحانه؛نهار‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫میان‬ ‫پذیرایی،اسکان‬
‫ویژه‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫خانواده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫حضور‬ ‫امکان‬
‫کالسها‬ ‫ظرفیت‬22‫الی‬02‫باشد‬ ‫می‬ ‫نفر‬
:‫پیشنیاز‬ ‫و‬ ‫هزینه‬
:‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫هزینه‬022222‫تومان‬
‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫کارت‬ ‫صورت‬ ‫پرداخت:به‬ ‫شیوه‬
‫دوره:آشنایی‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنیازهای‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مباحث‬ ‫با‬
‫تماس‬:‫باما‬
:‫تلفن‬00240042-224
‫پاسخگویی‬20‫ساعته‬-‫هفت‬‫روز‬‫هفته‬
:‫سایت‬
http://modiriatsakht.com/?page_id=5665

Recomendados

Prince 2 Pt 7 von
Prince 2 Pt 7Prince 2 Pt 7
Prince 2 Pt 7dmdk12
858 views10 Folien
Product based Planning in Prince 2 von
Product based Planning in Prince 2Product based Planning in Prince 2
Product based Planning in Prince 2dmdk12
5.1K views12 Folien
IT Service Management and Cloud Computing - AXELOS Webinar von
IT Service Management and Cloud Computing - AXELOS WebinarIT Service Management and Cloud Computing - AXELOS Webinar
IT Service Management and Cloud Computing - AXELOS WebinarAXELOS Global Best Practice
809 views42 Folien
PMBOK® Vs PRINCE2® von
PMBOK®  Vs PRINCE2®PMBOK®  Vs PRINCE2®
PMBOK® Vs PRINCE2®Rajiv Sharma
17.7K views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن

Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
121 views13 Folien
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons... von
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...Alireza Chalekaee
275 views13 Folien
Project-Management-Training.pdf von
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
5 views14 Folien
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... von
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...Mohammad Ahmadzadeh
364 views77 Folien
KICK OFF MEETING von
KICK OFF MEETINGKICK OFF MEETING
KICK OFF MEETINGMostafa Jooyandeh
600 views6 Folien

Similar a دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن(20)

Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von Alireza Chalekaee
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Alireza Chalekaee121 views
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons... von Alireza Chalekaee
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
Alireza Chalekaee275 views
Project-Management-Training.pdf von Ahmad Jafari
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
Ahmad Jafari5 views
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... von Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
PMPiran1.8K views
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه von iman razavi
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهلیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
iman razavi257 views
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari von Ali Moghadam
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
Ali Moghadam1.1K views
Software Requirements Analysis - course overview von softwareacademy
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 views
Information Technology Project Management Persian von Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K views
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach von Alireza Chalekaee
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Alireza Chalekaee191 views
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
برگزاری Workshop آموزشی von computerka
برگزاری Workshop آموزشیبرگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشی
computerka196 views

Más de amri k

نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی von
نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی amri k
57 views15 Folien
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی von
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتیاولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتیamri k
29 views4 Folien
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه von
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهکتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهamri k
85 views208 Folien
Building Information Modeling Implementation in Iran Review von
Building Information Modeling Implementation in Iran ReviewBuilding Information Modeling Implementation in Iran Review
Building Information Modeling Implementation in Iran Reviewamri k
60 views12 Folien
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان... von
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...amri k
91 views10 Folien
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهان von
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهاننگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهان
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهانamri k
88 views14 Folien

Más de amri k(20)

نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی von amri k
نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
amri k57 views
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی von amri k
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتیاولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
amri k29 views
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهکتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
کتابچه خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
amri k85 views
Building Information Modeling Implementation in Iran Review von amri k
Building Information Modeling Implementation in Iran ReviewBuilding Information Modeling Implementation in Iran Review
Building Information Modeling Implementation in Iran Review
amri k60 views
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان... von amri k
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
amri k91 views
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهان von amri k
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهاننگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهان
نگاهی به نقش و سیستم های آماد و ترابری و لجستیک در ارتش های جهان
amri k88 views
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
amri k49 views
پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختم... von amri k
پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختم...پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختم...
پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختم...
amri k121 views
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت پروژه von amri k
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت پروژهچهارمین کنفرانس مدیریت ساخت پروژه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت پروژه
amri k46 views
کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژهکتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
amri k85 views
تاریخچه برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه von amri k
تاریخچه برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژهتاریخچه برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه
تاریخچه برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه
amri k89 views
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه von amri k
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژهاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه
amri k90 views
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
amri k122 views
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
amri k123 views
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه von amri k
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
amri k76 views
برترین سایت های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال 95 von amri k
برترین سایت های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال 95برترین سایت های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال 95
برترین سایت های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال 95
amri k289 views
اولین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه von amri k
اولین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژهاولین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
اولین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه
amri k283 views
خلاصه پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان von amri k
خلاصه پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان خلاصه پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
خلاصه پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
amri k442 views
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان von amri k
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختماندفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
amri k56 views
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان von amri k
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختماندفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
amri k76 views

دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن

  • 1. ‫آموزشی‬ ‫دوره‬3‫پرینس‬ ‫روزه‬2‫اکسیژن‬ ‫شهر‬ ‫کالردشت‬ ‫در‬ ‫چارچوب‬PRINCE 2 –‫شده‬ ‫مختصر‬PRojects IN Controlled Environments –‫ساده‬ ‫روشی‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬‫چارچوب‬ ‫ترین‬‫انواع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫پروژه‬‫پروژه‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫باش‬.‫د‬ ‫دوره‬ ‫این‬3‫آموزشی‬ ‫تور‬ ‫تکمیلی‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫روزه‬PRINCE2‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫پرینس‬ ‫درباره‬ ‫در‬ ‫اجمالی‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫بتوانند‬ ‫مذکور‬ ‫دوره‬2‫و‬ ‫خاص‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شنیده‬ ‫عنوا‬ ‫به‬ ‫اثربخش‬‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫متدولوژی‬ ‫یک‬ ‫ن‬.
  • 2. ‫دوره‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬: ‫اجزای‬ ‫معرفی‬PRINCE 2، ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬PRINCE 2، ‫فرایندهای‬ ‫بکارگیری‬PRINCE 2، ‫متدولوژی‬ ‫سازی‬ ‫متناسب‬PRINCE 2‫پروژه‬ ‫محیط‬ ‫با‬ :‫دوره‬ ‫مخاطبین‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫دوره‬ ‫این‬‫دانش‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫دوره‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هستند‬ ‫پروژه‬ ‫برروی‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫روش‬ ‫بکارگیری‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬PRINCE2‫میپردازد‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬. ‫چارچوب‬ ‫بکارگیری‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬Prince 2‫دارند‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬ ‫پشتیبان‬ ‫کارکنان‬‫پروژه‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫واحدهای‬‫ای‬ ‫قراردادها‬ ‫و‬ ‫تدارکات‬ ‫امور‬ ‫واحدهای‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫خدمات‬‫ارائه‬:‫شده‬ ‫دریافت‬‫مدرک‬‫شرکت‬‫در‬‫دوره‬‫آموزشی‬‫پرینس‬2 ‫از‬‫سوی‬‫کنفرانس‬‫های‬‫ملی‬‫مدیریت‬‫ساخت‬‫و‬‫پروژه‬ ‫دریافت‬‫کتاب‬‫تمارین‬‫جهت‬‫آمادگی‬‫آزمون‬‫بین‬‫المللی‬
  • 3. ‫دریافت‬‫جزوه‬‫دوره‬‫آموزشی‬ ‫سی‬‫دی‬‫و‬‫مطالب‬‫آموزشی‬ ‫فیلم‬‫دوره‬ ‫امکان‬‫شرکت‬‫در‬‫آزمون‬‫بین‬‫المللی‬ :‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫دوره‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫امکان‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬ ‫آموزش‬
  • 4. ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫صوت‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫کپچر‬ ‫امکان‬‫کالس‬ ‫رایگان‬ ‫شام‬ ‫و‬ ‫صبحانه؛نهار‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫میان‬ ‫پذیرایی،اسکان‬ ‫ویژه‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫خانواده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫حضور‬ ‫امکان‬ ‫کالسها‬ ‫ظرفیت‬22‫الی‬02‫باشد‬ ‫می‬ ‫نفر‬ :‫پیشنیاز‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ :‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫هزینه‬022222‫تومان‬ ‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫کارت‬ ‫صورت‬ ‫پرداخت:به‬ ‫شیوه‬ ‫دوره:آشنایی‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنیازهای‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫تماس‬:‫باما‬ :‫تلفن‬00240042-224 ‫پاسخگویی‬20‫ساعته‬-‫هفت‬‫روز‬‫هفته‬ :‫سایت‬ http://modiriatsakht.com/?page_id=5665