Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Positief coachen.kbkb def

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Positief coachen
Positief coachen
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 49 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Anzeige

Ähnlich wie Positief coachen.kbkb def (20)

Positief coachen.kbkb def

 1. 1. be.linkedin.cominfreekonzia http://www.slideshare.net/onziafreek https://twitter.com/FreekOnzia ‘If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito’ Dalai Lama Freek.onzia@telenet.be 0478 714 660
 2. 2. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin Vrijwilligersbeleid Positief coachen Beleidsplanning Missie –en visieontwikkeling Organisatieanalyse Coachen van teams Ledenbeleid Teambuilding Procesbegeleiding Innovatie in de non-profit
 3. 3. 0. Positief coachen. 1) Wat is coachen? 2) Waarom positief coachen? 3) Wat is positief coachen? 4) Motivatie. 5) Talent-ontwikkeling. 6) Feedback geven. 7) Implementeren van positief coachen.
 4. 4. 1. Wat is coachen? Coachen = • Samen zaken ont – wikkelen • De relatie leggen tussen datgene wat je doet en wie je bent als persoon. • Een coach co-creëert samen met de coachee een context en een proces waarbij de coachee stap voor stap bij zijn eigen vermogen en manier komt om zijn doel te bereiken.
 5. 5. 1. Wat is coachen? COACHEN WERK/SPORT Leidinggeven/trainen PERSOON Therapie Focus op functie-gerelateerde competenties Focus op persoonlijke ontwikkeling
 6. 6. 1. Wat is coachen? Onbewust Onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust Bekwaam Onbewust Bekwaam
 7. 7. 1. Wat is coachen?
 8. 8. 2. Waarom positief coachen Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal Spelers • Menen dat ouders professionele carrière willen • Ervaren vooral druk van vaders • Vinden mening van trainer belangrijkst • Ergeren zich aan sturend gedrag van ouders naast veld o Tijdens wedstrijd, na wedstrijd o Vooral negatief • Ergeren zich aan unfair gedrag van ouders o Schelden op scheidsrechter, tegenstander o Kritiek op medespelers
 9. 9. 2. Waarom positief coachen Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal Ouders • Zeggen geen hoge verwachtingen te hebben • Zeggen zich niet te bemoeien met training, arbitrage • Zeggen niet te schelden, kritisch of agressief te zijn • Zien dat alles wel bij andere ouders • Geven aan veel tijd (10u/week) aan sport te besteden • Sport van kind is sociaal gebeuren voor hen • Vinden dat ze te weinig geïnformeerd worden over kind
 10. 10. 2. Waarom ‘positief’ coachen? Positief coachen zorgt voor een betere en leukere clubsfeer: • Minder drop – out van spelers • Langere engagementen van vrijwilligers • Grotere betrokkenheid van ouders • Plezante sfeer • …. • en…betere sportieve prestaties.
 11. 11. 2. Waarom ‘positief’ coachen? Intentional change model (R. Boyatzis) • 80% van de interventies van andere die ons daadwerkelijk veranderden, vertrokken vanuit een bevestiging van onze sterke punten. • Meer dan 50% van de interventies van anderen die ons willen helpen vertrekken vanuit onze zwakke punten.
 12. 12. 3. Wat is ‘positief’ coachen? 2 sleutelbegrippen: • Plezier • Zelfvertrouwen Een positieve coach : • Optimistisch • Geeft eerlijke en oprechte complimenten • Focust niet op resultaat maar op ontwikkeling • Geeft veel aanmoedigingen
 13. 13. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen is niet makkelijk • makkelijker om negatief te zijn • dikwijls je eigen emoties als coach intomen • is niet enkel kennis of een vaardigheid, maar ook een attitude.
 14. 14. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen: praktisch • Respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter. • Focus op de eigen prestaties, winnen heb je niet in de hand. Stel haalbare doelstellingen. • Emotionele tank vullen van je spelers. Speler die zich goed voelen, kunnen beter om met tegenslag en zijn beter coachbaar.
 15. 15. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen vergt verschillende competenties o.a.: • Hoe motiveer je mensen? • Hoe werk je op een waarderende manier aan competentie-ontwikkeling? • Hoe geef je op een positieve manier feedback? • …
 16. 16. 4. Motivatie Motivatie is de balans tussen • Het gevoel uitgedaagd te worden • Het gevoel plezier te hebben • Het gevoel iets te leren
 17. 17. 4. Motivatie. Zelf - realisatie Waardering Sociale acceptatie Veiligheid Fysiologische behoeften Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale acceptatie Waardering Zelf - realisatie
 18. 18. 4. Motivatie 1. Doelstellingentheorie Intenties, in de vorm van doelen, kunnen een belangrijke bron van motivatie zijn. 2. Bekrachtigingstheorie Gaat uit van behaviorisme dat stelt dat gedrag door bekrachtiging wordt geconditioneerd 3. Verwachtingstheorie Niet enkel de consequenties, maar ook de verwachting en de attractiviteit van de consequenties of beloning zijn belangrijk
 19. 19. 4. Motivatie. Panic - zone Learning zone Comfort zone
 20. 20. 4. Motivatie • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan – 2000): Niet alle vormen van motivatie zijn even goed. Extrinsiek A- motivatie Gecontroleerd (extern) Gecontroleerd (geïntrojecteerd) Autonoom (geïnden- tificeerd) Autonoom (geïntegreerd) Autonoom (intrinsiek) Het intereseer t me niet Ik moet van… ouders - trainer Anders voel ik me schuldig, schaam ik mij Zo bereik ik mijn doel Het drukt uit wie ik ben Ik doe het graag. Zelfdeterminatie
 21. 21. 4. Motivatie Coachen op • Autonomie: - opties en inspraak - open taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet” - materiële beloningen en competitie ... • Competentie: - positief bekrachtigen (echte complimenten) - succeservaringen (bv. starten met lage doelen) ... • Verbondenheid: - actief luisteren (=> empathie) - groepsgevoel creëren (intergroepscompetitie) ...
 22. 22. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Luk Dewulf
 23. 23. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Hefboomcompetenties Competenties waar geen talent / passie voor is In het team te ontwikkelen Sterktes Kwaliteiten Talenten Zone van naaste ontwikkeling Luk Dewulf
 24. 24. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Afstand tot norm = GAP Wens om te groeien Gerealiseerde successen Perspectief 1: Wegwerken van tekorten Perspectief 2: Ontwikkelen van sterktes
 25. 25. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Streven naar ‘Flow’ (M. Csikzentmihalyi) ANGST OPWINDING FLOW BEZORGDHEID CONTROLE APATHIE ONTSPANNING VERVELING MAXIMAAL MINIMAAL MAXIMAAL COMPETENTIE
 26. 26. 6. Feedback geven
 27. 27. 6. Feedback geven
 28. 28. 6. Feedback geven
 29. 29. 6. Feedback geven
 30. 30. 6. Feedback geven INTERACTIES TUSSEN PERSONEN Binnenkant Buitenkant Overkant Bedoeling Gedrag Effect visies, normen, wat je toont reactie op gedachten in gedrag gedrag van emoties iemand anders ervaringen angsten
 31. 31. 6. Feedback geven 1. Open het gesprek 2. Beschrijf het waarneembare gedrag van de ander en spreek in de IK-vorm 3. Vraag of je waarneming klopt? 4. Geef concrete effecten aan 5. Zeg welk gevoel je dit geef. Stem je interpretatie af 6. Geef aan wat je wil en kom tot een afspraak
 32. 32. 6. Feedback geven
 33. 33. 6. Feedback geven Kritiek Geven • Praten in termen van ‘intenties’ • Is vrij afstandelijk, we verwachten geen weerwoord • We zeggen wat ons niet bevalt Feedback Geven • Praten in termen van ‘gedragingen’ • We verwachten weerwoord • We willen elkaar helpen om samen te werken
 34. 34. 6. Feedback geven Kritiek Geven • Alleen gedragingen die niet deugen komen naar voren • Het doel is allereerst eigen ongenoegen kwijt te raken. Feedback Geven • Ook dingen die deugen komen naar voren • Gedragingen waar we moeite mee hebben worden op een constructieve manier aan de orde gesteld.
 35. 35. 6. Feedback Geven Verantwoordelijkheid • De ander is verantwoordelijk voor de effecten van zijn gedrag. • Jij bent verantwoordelijk om de ander te infomeren over de effecten van het gedrag • De ander krijgt zo de keuzemogelijkheid
 36. 36. 6. Feedback Geven Feedback geven: • Concreet waarneembaar gedrag • Beschrijvend • Reageer op gedrag; niet op jouw beeld van de ander • Niet teveel ineens • Zo snel mogelijk • Laat de ander ook feedback geven
 37. 37. 6. Feedback Geven Feedback ontvangen • Luisteren • Laten merken dat je de feedback serieus neemt • Aandachtig zijn • Je emoties hanteren • Zelf bepalen wat je doet met de feedback
 38. 38. 6. Feedback Geven Feedbackcultuur • Tijdens vergadermomenten • In contacten met leden • Voorbeeldgedrag trainer, bestuur, JSC,… • Expliciteren van de feedbackregels
 39. 39. 6. Feedback Geven Cultuurvoorwaarden • Van fouten MOET je leren • Veilige werkomgeving = resultaat van open communicatie • Iedereen is bewaker van de kwaliteit van training, activiteiten,… • Openheid en eerlijkheid doorheen de jaren
 40. 40. 6. Feedback Geven Cultuurvoorwaarden • Van fouten MOET je leren • Veilige werkomgeving = resultaat van open communicatie • Iedereen is bewaker van de kwaliteit van training, activiteiten,… • Openheid en eerlijkheid doorheen de jaren
 41. 41. 7. Positief coachen implementeren Scheidsrechters Supporters Ouders Spelers Medewerkers Trainers Bestuur
 42. 42. 1. Moet onderdeel van de cultuur van de vereniging worden. 2. Moet onderdeel van het strategisch beleid worden. 3. Moet onderdeel van de competentieprofielen van de medewerkers worden. 7. Positief coachen implementeren
 43. 43. Praktisch: • Doelstellingen en acties in het beleidsplan. • Interne vorming voor bestuur, trainers, vrijwilligers, ouders en spelers. • Agenderen op de vaste vergaderingen binnen de verenigingen. • 360° feedback organiseren. • Iedereen moet er elkaar op durven/mogen aanspreken • In het functieprofiel, takenpakket van de medewerkers inschrijven. • ORGANISEER VEEL APPLAUS, BEDANK, -en FEESTMOMENTEN. 7. Positief coachen implementeren
 44. 44. Ouders: • Informeren over verwachtingen, hun rol als positieve coach • Bij het begin van het seizoen, door iedere trainer • Maak samen afspraken en spreek ze er op aan. • Zoek medestanders bij de ‘willing’ 7. Positief coachen implementeren
 45. 45. Scheidsrechters • Bepalen de sfeer tijdens een wedstrijd • Ondergaan de sfeer van een wedstrijd • Eerste contact met de club moet een positief contact zijn. • Ze liggen voor het grootste deel uit je directe invloedsgebied • Aandacht geven tijdens je coachingsmomenten met ouders, spelers,… • Regels in intern reglement met positieve sancties. 7. Positief coachen implementeren
 46. 46. Veel succes!

×