SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 49
be.linkedin.cominfreekonzia
http://www.slideshare.net/onziafreek
https://twitter.com/FreekOnzia
‘If you think you are too
small to make a difference,
try sleeping with a
mosquito’
Dalai Lama
Freek.onzia@telenet.be
0478 714 660
It is not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent
that survives. It is the one that is the
most adaptable to change.
Charles Darwin
Vrijwilligersbeleid Positief coachen
Beleidsplanning
Missie –en visieontwikkeling
Organisatieanalyse Coachen van
teams Ledenbeleid
Teambuilding Procesbegeleiding
Innovatie in de non-profit
0. Positief coachen.
1) Wat is coachen?
2) Waarom positief coachen?
3) Wat is positief coachen?
4) Motivatie.
5) Talent-ontwikkeling.
6) Feedback geven.
7) Implementeren van positief coachen.
1. Wat is coachen?
Coachen =
• Samen zaken ont – wikkelen
• De relatie leggen tussen datgene wat je doet en
wie je bent als persoon.
• Een coach co-creëert samen met de coachee een
context en een proces waarbij de coachee stap
voor stap bij zijn eigen vermogen en manier
komt om zijn doel te bereiken.
1. Wat is coachen?
COACHEN
WERK/SPORT
Leidinggeven/trainen
PERSOON
Therapie
Focus op functie-gerelateerde competenties
Focus op persoonlijke ontwikkeling
1. Wat is coachen?
Onbewust
Onbekwaam
Bewust
onbekwaam
Bewust
Bekwaam
Onbewust
Bekwaam
1. Wat is coachen?
2. Waarom positief coachen
Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal
Spelers
• Menen dat ouders professionele carrière willen
• Ervaren vooral druk van vaders
• Vinden mening van trainer belangrijkst
• Ergeren zich aan sturend gedrag van ouders naast veld
o Tijdens wedstrijd, na wedstrijd
o Vooral negatief
• Ergeren zich aan unfair gedrag van ouders
o Schelden op scheidsrechter, tegenstander
o Kritiek op medespelers
2. Waarom positief coachen
Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal
Ouders
• Zeggen geen hoge verwachtingen te hebben
• Zeggen zich niet te bemoeien met training, arbitrage
• Zeggen niet te schelden, kritisch of agressief te zijn
• Zien dat alles wel bij andere ouders
• Geven aan veel tijd (10u/week) aan sport te besteden
• Sport van kind is sociaal gebeuren voor hen
• Vinden dat ze te weinig geïnformeerd worden over kind
2. Waarom ‘positief’ coachen?
Positief coachen zorgt voor een betere en
leukere clubsfeer:
• Minder drop – out van spelers
• Langere engagementen van vrijwilligers
• Grotere betrokkenheid van ouders
• Plezante sfeer
• ….
• en…betere sportieve prestaties.
2. Waarom ‘positief’ coachen?
Intentional change model (R. Boyatzis)
• 80% van de interventies van andere die ons
daadwerkelijk veranderden, vertrokken vanuit
een bevestiging van onze sterke punten.
• Meer dan 50% van de interventies van anderen
die ons willen helpen vertrekken vanuit onze
zwakke punten.
3. Wat is ‘positief’ coachen?
2 sleutelbegrippen:
• Plezier
• Zelfvertrouwen
Een positieve coach :
• Optimistisch
• Geeft eerlijke en oprechte complimenten
• Focust niet op resultaat maar op ontwikkeling
• Geeft veel aanmoedigingen
3. Wat is ‘positief’ coachen?
Positief coachen is niet makkelijk
• makkelijker om negatief te zijn
• dikwijls je eigen emoties als coach intomen
• is niet enkel kennis of een vaardigheid, maar ook
een attitude.
3. Wat is ‘positief’ coachen?
Positief coachen: praktisch
• Respect voor elkaar, de tegenstander, de
scheidsrechter.
• Focus op de eigen prestaties, winnen heb je niet
in de hand. Stel haalbare doelstellingen.
• Emotionele tank vullen van je spelers. Speler die
zich goed voelen, kunnen beter om met
tegenslag en zijn beter coachbaar.
3. Wat is ‘positief’ coachen?
Positief coachen vergt verschillende competenties
o.a.:
• Hoe motiveer je mensen?
• Hoe werk je op een waarderende manier aan
competentie-ontwikkeling?
• Hoe geef je op een positieve manier feedback?
• …
4. Motivatie
Motivatie is de balans tussen
• Het gevoel uitgedaagd te worden
• Het gevoel plezier te hebben
• Het gevoel iets te leren
4. Motivatie.
Zelf -
realisatie
Waardering
Sociale acceptatie
Veiligheid
Fysiologische behoeften
Fysiologische behoeften
Veiligheid
Sociale acceptatie
Waardering
Zelf -
realisatie
4. Motivatie
1. Doelstellingentheorie
Intenties, in de vorm van doelen, kunnen een
belangrijke bron van motivatie zijn.
2. Bekrachtigingstheorie
Gaat uit van behaviorisme dat stelt dat gedrag
door bekrachtiging wordt geconditioneerd
3. Verwachtingstheorie
Niet enkel de consequenties, maar ook de
verwachting en de attractiviteit van de
consequenties of beloning zijn belangrijk
4. Motivatie.
Panic - zone
Learning zone
Comfort zone
4. Motivatie
• Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan – 2000): Niet alle
vormen van motivatie zijn even goed.
Extrinsiek
A-
motivatie
Gecontroleerd
(extern)
Gecontroleerd
(geïntrojecteerd)
Autonoom
(geïnden-
tificeerd)
Autonoom
(geïntegreerd)
Autonoom
(intrinsiek)
Het
intereseer
t me niet
Ik moet van…
ouders -
trainer
Anders voel ik
me schuldig,
schaam ik mij
Zo bereik ik
mijn doel
Het drukt uit
wie ik ben
Ik doe het
graag.
Zelfdeterminatie
4. Motivatie
Coachen op
• Autonomie: - opties en inspraak - open
taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet” -
materiële beloningen en competitie ...
• Competentie: - positief bekrachtigen (echte
complimenten) - succeservaringen (bv. starten
met lage doelen) ...
• Verbondenheid: - actief luisteren (=> empathie) -
groepsgevoel creëren (intergroepscompetitie) ...
5. Talenten ontwikkelen –
leervermogen versterken
Luk Dewulf
5. Talenten ontwikkelen –
leervermogen versterken
Hefboomcompetenties
Competenties waar geen
talent / passie voor is
In het team te
ontwikkelen
Sterktes
Kwaliteiten
Talenten
Zone van naaste
ontwikkeling
Luk Dewulf
5. Talenten ontwikkelen –
leervermogen versterken
Afstand tot norm
= GAP
Wens om te
groeien
Gerealiseerde
successen
Perspectief 1:
Wegwerken van tekorten
Perspectief 2:
Ontwikkelen van sterktes
5. Talenten ontwikkelen –
leervermogen versterken
Streven naar ‘Flow’ (M. Csikzentmihalyi)
ANGST
OPWINDING
FLOW
BEZORGDHEID CONTROLE
APATHIE
ONTSPANNING
VERVELING
MAXIMAAL
MINIMAAL MAXIMAAL
COMPETENTIE
6. Feedback geven
6. Feedback geven
6. Feedback geven
6. Feedback geven
6. Feedback geven
INTERACTIES TUSSEN PERSONEN
Binnenkant Buitenkant Overkant
Bedoeling Gedrag Effect
visies, normen, wat je toont reactie op
gedachten in gedrag gedrag van
emoties iemand anders
ervaringen
angsten
6. Feedback geven
1. Open het gesprek
2. Beschrijf het waarneembare gedrag van
de ander en spreek in de IK-vorm
3. Vraag of je waarneming klopt?
4. Geef concrete effecten aan
5. Zeg welk gevoel je dit geef. Stem je
interpretatie af
6. Geef aan wat je wil en kom tot een
afspraak
6. Feedback geven
6. Feedback geven
Kritiek Geven
• Praten in termen van
‘intenties’
• Is vrij afstandelijk, we
verwachten geen
weerwoord
• We zeggen wat ons
niet bevalt
Feedback Geven
• Praten in termen van
‘gedragingen’
• We verwachten
weerwoord
• We willen elkaar
helpen om samen te
werken
6. Feedback geven
Kritiek Geven
• Alleen gedragingen
die niet deugen
komen naar voren
• Het doel is allereerst
eigen ongenoegen
kwijt te raken.
Feedback Geven
• Ook dingen die
deugen komen naar
voren
• Gedragingen waar we
moeite mee hebben
worden op een
constructieve manier
aan de orde gesteld.
6. Feedback Geven
Verantwoordelijkheid
• De ander is verantwoordelijk voor de effecten
van zijn gedrag.
• Jij bent verantwoordelijk om de ander te
infomeren over de effecten van het gedrag
• De ander krijgt zo de keuzemogelijkheid
6. Feedback Geven
Feedback geven:
• Concreet waarneembaar gedrag
• Beschrijvend
• Reageer op gedrag; niet op jouw beeld
van de ander
• Niet teveel ineens
• Zo snel mogelijk
• Laat de ander ook feedback geven
6. Feedback Geven
Feedback ontvangen
• Luisteren
• Laten merken dat je de feedback serieus
neemt
• Aandachtig zijn
• Je emoties hanteren
• Zelf bepalen wat je doet met de
feedback
6. Feedback Geven
Feedbackcultuur
• Tijdens vergadermomenten
• In contacten met leden
• Voorbeeldgedrag trainer, bestuur,
JSC,…
• Expliciteren van de feedbackregels
6. Feedback Geven
Cultuurvoorwaarden
• Van fouten MOET je leren
• Veilige werkomgeving = resultaat van
open communicatie
• Iedereen is bewaker van de kwaliteit
van training, activiteiten,…
• Openheid en eerlijkheid doorheen de
jaren
6. Feedback Geven
Cultuurvoorwaarden
• Van fouten MOET je leren
• Veilige werkomgeving = resultaat van
open communicatie
• Iedereen is bewaker van de kwaliteit
van training, activiteiten,…
• Openheid en eerlijkheid doorheen de
jaren
7. Positief coachen implementeren
Scheidsrechters
Supporters
Ouders
Spelers
Medewerkers
Trainers
Bestuur
1. Moet onderdeel van de cultuur
van de vereniging worden.
2. Moet onderdeel van het
strategisch beleid worden.
3. Moet onderdeel van de
competentieprofielen van de
medewerkers worden.
7. Positief coachen implementeren
Praktisch:
• Doelstellingen en acties in het beleidsplan.
• Interne vorming voor bestuur, trainers, vrijwilligers,
ouders en spelers.
• Agenderen op de vaste vergaderingen binnen de
verenigingen.
• 360° feedback organiseren.
• Iedereen moet er elkaar op durven/mogen aanspreken
• In het functieprofiel, takenpakket van de medewerkers
inschrijven.
• ORGANISEER VEEL APPLAUS, BEDANK, -en
FEESTMOMENTEN.
7. Positief coachen implementeren
Ouders:
• Informeren over verwachtingen, hun rol als
positieve coach
• Bij het begin van het seizoen, door iedere
trainer
• Maak samen afspraken en spreek ze er op aan.
• Zoek medestanders bij de ‘willing’
7. Positief coachen implementeren
Scheidsrechters
• Bepalen de sfeer tijdens een wedstrijd
• Ondergaan de sfeer van een wedstrijd
• Eerste contact met de club moet een positief
contact zijn.
• Ze liggen voor het grootste deel uit je directe
invloedsgebied
• Aandacht geven tijdens je coachingsmomenten
met ouders, spelers,…
• Regels in intern reglement met positieve sancties.
7. Positief coachen implementeren
Veel succes!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Trends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetTrends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetAnneke Dekkers
 
Het ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindsetETION
 
Motivatie en motiveren
Motivatie en motiverenMotivatie en motiveren
Motivatie en motiverenRob Masseling
 
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIEaz groeninge
 
Opstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersevanhove
 
Trends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurfTrends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurfAnneke Dekkers
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012CoendeVries
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detailLRM Group
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detailLRM Group
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12Hans Janssen
 
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuw
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuwOnderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuw
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuwKennisnet
 
Kick-off and goal setting (Dutch)
Kick-off and goal setting (Dutch)Kick-off and goal setting (Dutch)
Kick-off and goal setting (Dutch)Afke van de Wouw
 

Was ist angesagt? (18)

model 30_extra
model 30_extramodel 30_extra
model 30_extra
 
artikel.def.changeyourmind
artikel.def.changeyourmindartikel.def.changeyourmind
artikel.def.changeyourmind
 
Trends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetTrends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: Mindset
 
Workshop Mindset (Mentale (volleybal) training)
Workshop Mindset (Mentale (volleybal) training)Workshop Mindset (Mentale (volleybal) training)
Workshop Mindset (Mentale (volleybal) training)
 
Het ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindset
 
Motivatie en motiveren
Motivatie en motiverenMotivatie en motiveren
Motivatie en motiveren
 
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
 
Opstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managers
 
Trends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurfTrends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurf
 
Logische niveaus Dilts
Logische niveaus DiltsLogische niveaus Dilts
Logische niveaus Dilts
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
 
De 8ste eigenschap
De 8ste eigenschapDe 8ste eigenschap
De 8ste eigenschap
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
 
De 8ste eigenschap
De 8ste eigenschapDe 8ste eigenschap
De 8ste eigenschap
 
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuw
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuwOnderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuw
Onderwijskundig leiderschap in de 21 ste eeuw
 
Kick-off and goal setting (Dutch)
Kick-off and goal setting (Dutch)Kick-off and goal setting (Dutch)
Kick-off and goal setting (Dutch)
 

Andere mochten auch

Amazing italian hq wallpapers (catherine)
Amazing italian hq wallpapers (catherine)Amazing italian hq wallpapers (catherine)
Amazing italian hq wallpapers (catherine)Catherine Dewilde
 
The Pope, the Dalai Lama, and Lady Gaga
The Pope, the Dalai Lama, and Lady GagaThe Pope, the Dalai Lama, and Lady Gaga
The Pope, the Dalai Lama, and Lady GagaConverge Consulting
 
Pope Francis is Coming to the Philippines
Pope Francis is Coming to the PhilippinesPope Francis is Coming to the Philippines
Pope Francis is Coming to the PhilippinesRownel Cerezo Gagani
 
The old farmhouse by joan sloane (catherine)
The old farmhouse by joan sloane (catherine)The old farmhouse by joan sloane (catherine)
The old farmhouse by joan sloane (catherine)Catherine Dewilde
 
The new pope franciscus i rome_march 2013-(catherine)
The new pope  franciscus i rome_march 2013-(catherine)The new pope  franciscus i rome_march 2013-(catherine)
The new pope franciscus i rome_march 2013-(catherine)Catherine Dewilde
 

Andere mochten auch (6)

DAILA LAMA
DAILA LAMADAILA LAMA
DAILA LAMA
 
Amazing italian hq wallpapers (catherine)
Amazing italian hq wallpapers (catherine)Amazing italian hq wallpapers (catherine)
Amazing italian hq wallpapers (catherine)
 
The Pope, the Dalai Lama, and Lady Gaga
The Pope, the Dalai Lama, and Lady GagaThe Pope, the Dalai Lama, and Lady Gaga
The Pope, the Dalai Lama, and Lady Gaga
 
Pope Francis is Coming to the Philippines
Pope Francis is Coming to the PhilippinesPope Francis is Coming to the Philippines
Pope Francis is Coming to the Philippines
 
The old farmhouse by joan sloane (catherine)
The old farmhouse by joan sloane (catherine)The old farmhouse by joan sloane (catherine)
The old farmhouse by joan sloane (catherine)
 
The new pope franciscus i rome_march 2013-(catherine)
The new pope  franciscus i rome_march 2013-(catherine)The new pope  franciscus i rome_march 2013-(catherine)
The new pope franciscus i rome_march 2013-(catherine)
 

Ähnlich wie Positief coachen.kbkb def

Vrijwilligersbeleid sessie3
Vrijwilligersbeleid sessie3Vrijwilligersbeleid sessie3
Vrijwilligersbeleid sessie3Freek Onzia
 
Een+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesEen+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesSaniye Çelik
 
Personal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenPersonal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenTom Scholte
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeangela van de Loo
 
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Stijn Huijsmans
 
Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Agnes Vugts
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeAngela van de Loo
 
Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Agnes Vugts
 
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Alexander Crépin
 
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coachCoaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coachAlexander Crépin
 
Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Richard Walraven
 
Op samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdETION
 
Presentatie earcatchers workshop
Presentatie earcatchers workshopPresentatie earcatchers workshop
Presentatie earcatchers workshopdeconinckf
 
Presentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visserPresentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visserCoert Visser
 
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapEChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapBrigitte Dusseldorp
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreDirk De Boe
 

Ähnlich wie Positief coachen.kbkb def (20)

Vrijwilligersbeleid sessie3
Vrijwilligersbeleid sessie3Vrijwilligersbeleid sessie3
Vrijwilligersbeleid sessie3
 
Een+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coachesEen+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coaches
 
Personal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenPersonal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagen
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
 
Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014
 
Vandamme leiderschap 2016
Vandamme leiderschap 2016Vandamme leiderschap 2016
Vandamme leiderschap 2016
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015
 
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
 
Over coaching
Over coachingOver coaching
Over coaching
 
De Toegevoegde Waarde en Positionering
De Toegevoegde Waarde en PositioneringDe Toegevoegde Waarde en Positionering
De Toegevoegde Waarde en Positionering
 
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coachCoaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
 
Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013
 
Inleiding gvo
Inleiding gvoInleiding gvo
Inleiding gvo
 
Op samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijd
 
Presentatie earcatchers workshop
Presentatie earcatchers workshopPresentatie earcatchers workshop
Presentatie earcatchers workshop
 
Presentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visserPresentatie progressiegericht werken coert visser
Presentatie progressiegericht werken coert visser
 
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapEChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrière
 

Positief coachen.kbkb def

 • 1.
 • 2. be.linkedin.cominfreekonzia http://www.slideshare.net/onziafreek https://twitter.com/FreekOnzia ‘If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito’ Dalai Lama Freek.onzia@telenet.be 0478 714 660
 • 3. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin Vrijwilligersbeleid Positief coachen Beleidsplanning Missie –en visieontwikkeling Organisatieanalyse Coachen van teams Ledenbeleid Teambuilding Procesbegeleiding Innovatie in de non-profit
 • 4. 0. Positief coachen. 1) Wat is coachen? 2) Waarom positief coachen? 3) Wat is positief coachen? 4) Motivatie. 5) Talent-ontwikkeling. 6) Feedback geven. 7) Implementeren van positief coachen.
 • 5. 1. Wat is coachen? Coachen = • Samen zaken ont – wikkelen • De relatie leggen tussen datgene wat je doet en wie je bent als persoon. • Een coach co-creëert samen met de coachee een context en een proces waarbij de coachee stap voor stap bij zijn eigen vermogen en manier komt om zijn doel te bereiken.
 • 6. 1. Wat is coachen? COACHEN WERK/SPORT Leidinggeven/trainen PERSOON Therapie Focus op functie-gerelateerde competenties Focus op persoonlijke ontwikkeling
 • 7. 1. Wat is coachen? Onbewust Onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust Bekwaam Onbewust Bekwaam
 • 8. 1. Wat is coachen?
 • 9. 2. Waarom positief coachen Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal Spelers • Menen dat ouders professionele carrière willen • Ervaren vooral druk van vaders • Vinden mening van trainer belangrijkst • Ergeren zich aan sturend gedrag van ouders naast veld o Tijdens wedstrijd, na wedstrijd o Vooral negatief • Ergeren zich aan unfair gedrag van ouders o Schelden op scheidsrechter, tegenstander o Kritiek op medespelers
 • 10. 2. Waarom positief coachen Onderzoek Van Crombruggen binnen voetbal Ouders • Zeggen geen hoge verwachtingen te hebben • Zeggen zich niet te bemoeien met training, arbitrage • Zeggen niet te schelden, kritisch of agressief te zijn • Zien dat alles wel bij andere ouders • Geven aan veel tijd (10u/week) aan sport te besteden • Sport van kind is sociaal gebeuren voor hen • Vinden dat ze te weinig geïnformeerd worden over kind
 • 11. 2. Waarom ‘positief’ coachen? Positief coachen zorgt voor een betere en leukere clubsfeer: • Minder drop – out van spelers • Langere engagementen van vrijwilligers • Grotere betrokkenheid van ouders • Plezante sfeer • …. • en…betere sportieve prestaties.
 • 12. 2. Waarom ‘positief’ coachen? Intentional change model (R. Boyatzis) • 80% van de interventies van andere die ons daadwerkelijk veranderden, vertrokken vanuit een bevestiging van onze sterke punten. • Meer dan 50% van de interventies van anderen die ons willen helpen vertrekken vanuit onze zwakke punten.
 • 13.
 • 14. 3. Wat is ‘positief’ coachen? 2 sleutelbegrippen: • Plezier • Zelfvertrouwen Een positieve coach : • Optimistisch • Geeft eerlijke en oprechte complimenten • Focust niet op resultaat maar op ontwikkeling • Geeft veel aanmoedigingen
 • 15. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen is niet makkelijk • makkelijker om negatief te zijn • dikwijls je eigen emoties als coach intomen • is niet enkel kennis of een vaardigheid, maar ook een attitude.
 • 16. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen: praktisch • Respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter. • Focus op de eigen prestaties, winnen heb je niet in de hand. Stel haalbare doelstellingen. • Emotionele tank vullen van je spelers. Speler die zich goed voelen, kunnen beter om met tegenslag en zijn beter coachbaar.
 • 17. 3. Wat is ‘positief’ coachen? Positief coachen vergt verschillende competenties o.a.: • Hoe motiveer je mensen? • Hoe werk je op een waarderende manier aan competentie-ontwikkeling? • Hoe geef je op een positieve manier feedback? • …
 • 18. 4. Motivatie Motivatie is de balans tussen • Het gevoel uitgedaagd te worden • Het gevoel plezier te hebben • Het gevoel iets te leren
 • 19. 4. Motivatie. Zelf - realisatie Waardering Sociale acceptatie Veiligheid Fysiologische behoeften Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale acceptatie Waardering Zelf - realisatie
 • 20. 4. Motivatie 1. Doelstellingentheorie Intenties, in de vorm van doelen, kunnen een belangrijke bron van motivatie zijn. 2. Bekrachtigingstheorie Gaat uit van behaviorisme dat stelt dat gedrag door bekrachtiging wordt geconditioneerd 3. Verwachtingstheorie Niet enkel de consequenties, maar ook de verwachting en de attractiviteit van de consequenties of beloning zijn belangrijk
 • 21. 4. Motivatie. Panic - zone Learning zone Comfort zone
 • 22. 4. Motivatie • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan – 2000): Niet alle vormen van motivatie zijn even goed. Extrinsiek A- motivatie Gecontroleerd (extern) Gecontroleerd (geïntrojecteerd) Autonoom (geïnden- tificeerd) Autonoom (geïntegreerd) Autonoom (intrinsiek) Het intereseer t me niet Ik moet van… ouders - trainer Anders voel ik me schuldig, schaam ik mij Zo bereik ik mijn doel Het drukt uit wie ik ben Ik doe het graag. Zelfdeterminatie
 • 23. 4. Motivatie Coachen op • Autonomie: - opties en inspraak - open taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet” - materiële beloningen en competitie ... • Competentie: - positief bekrachtigen (echte complimenten) - succeservaringen (bv. starten met lage doelen) ... • Verbondenheid: - actief luisteren (=> empathie) - groepsgevoel creëren (intergroepscompetitie) ...
 • 24. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Luk Dewulf
 • 25. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Hefboomcompetenties Competenties waar geen talent / passie voor is In het team te ontwikkelen Sterktes Kwaliteiten Talenten Zone van naaste ontwikkeling Luk Dewulf
 • 26. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Afstand tot norm = GAP Wens om te groeien Gerealiseerde successen Perspectief 1: Wegwerken van tekorten Perspectief 2: Ontwikkelen van sterktes
 • 27. 5. Talenten ontwikkelen – leervermogen versterken Streven naar ‘Flow’ (M. Csikzentmihalyi) ANGST OPWINDING FLOW BEZORGDHEID CONTROLE APATHIE ONTSPANNING VERVELING MAXIMAAL MINIMAAL MAXIMAAL COMPETENTIE
 • 32. 6. Feedback geven INTERACTIES TUSSEN PERSONEN Binnenkant Buitenkant Overkant Bedoeling Gedrag Effect visies, normen, wat je toont reactie op gedachten in gedrag gedrag van emoties iemand anders ervaringen angsten
 • 33. 6. Feedback geven 1. Open het gesprek 2. Beschrijf het waarneembare gedrag van de ander en spreek in de IK-vorm 3. Vraag of je waarneming klopt? 4. Geef concrete effecten aan 5. Zeg welk gevoel je dit geef. Stem je interpretatie af 6. Geef aan wat je wil en kom tot een afspraak
 • 35. 6. Feedback geven Kritiek Geven • Praten in termen van ‘intenties’ • Is vrij afstandelijk, we verwachten geen weerwoord • We zeggen wat ons niet bevalt Feedback Geven • Praten in termen van ‘gedragingen’ • We verwachten weerwoord • We willen elkaar helpen om samen te werken
 • 36. 6. Feedback geven Kritiek Geven • Alleen gedragingen die niet deugen komen naar voren • Het doel is allereerst eigen ongenoegen kwijt te raken. Feedback Geven • Ook dingen die deugen komen naar voren • Gedragingen waar we moeite mee hebben worden op een constructieve manier aan de orde gesteld.
 • 37. 6. Feedback Geven Verantwoordelijkheid • De ander is verantwoordelijk voor de effecten van zijn gedrag. • Jij bent verantwoordelijk om de ander te infomeren over de effecten van het gedrag • De ander krijgt zo de keuzemogelijkheid
 • 38. 6. Feedback Geven Feedback geven: • Concreet waarneembaar gedrag • Beschrijvend • Reageer op gedrag; niet op jouw beeld van de ander • Niet teveel ineens • Zo snel mogelijk • Laat de ander ook feedback geven
 • 39. 6. Feedback Geven Feedback ontvangen • Luisteren • Laten merken dat je de feedback serieus neemt • Aandachtig zijn • Je emoties hanteren • Zelf bepalen wat je doet met de feedback
 • 40. 6. Feedback Geven Feedbackcultuur • Tijdens vergadermomenten • In contacten met leden • Voorbeeldgedrag trainer, bestuur, JSC,… • Expliciteren van de feedbackregels
 • 41. 6. Feedback Geven Cultuurvoorwaarden • Van fouten MOET je leren • Veilige werkomgeving = resultaat van open communicatie • Iedereen is bewaker van de kwaliteit van training, activiteiten,… • Openheid en eerlijkheid doorheen de jaren
 • 42. 6. Feedback Geven Cultuurvoorwaarden • Van fouten MOET je leren • Veilige werkomgeving = resultaat van open communicatie • Iedereen is bewaker van de kwaliteit van training, activiteiten,… • Openheid en eerlijkheid doorheen de jaren
 • 43. 7. Positief coachen implementeren Scheidsrechters Supporters Ouders Spelers Medewerkers Trainers Bestuur
 • 44. 1. Moet onderdeel van de cultuur van de vereniging worden. 2. Moet onderdeel van het strategisch beleid worden. 3. Moet onderdeel van de competentieprofielen van de medewerkers worden. 7. Positief coachen implementeren
 • 45. Praktisch: • Doelstellingen en acties in het beleidsplan. • Interne vorming voor bestuur, trainers, vrijwilligers, ouders en spelers. • Agenderen op de vaste vergaderingen binnen de verenigingen. • 360° feedback organiseren. • Iedereen moet er elkaar op durven/mogen aanspreken • In het functieprofiel, takenpakket van de medewerkers inschrijven. • ORGANISEER VEEL APPLAUS, BEDANK, -en FEESTMOMENTEN. 7. Positief coachen implementeren
 • 46.
 • 47. Ouders: • Informeren over verwachtingen, hun rol als positieve coach • Bij het begin van het seizoen, door iedere trainer • Maak samen afspraken en spreek ze er op aan. • Zoek medestanders bij de ‘willing’ 7. Positief coachen implementeren
 • 48. Scheidsrechters • Bepalen de sfeer tijdens een wedstrijd • Ondergaan de sfeer van een wedstrijd • Eerste contact met de club moet een positief contact zijn. • Ze liggen voor het grootste deel uit je directe invloedsgebied • Aandacht geven tijdens je coachingsmomenten met ouders, spelers,… • Regels in intern reglement met positieve sancties. 7. Positief coachen implementeren