Happiness HRM Deel 2

Onno Hamburger
Onno HamburgerSenior coach/ trainer en oprichter at Gelukkig Werken um Happiness At Work.EU
WWW.INTERMEDIAIRPW.NL
                        #15 / 25 SEPTEMBER 2007                     P&0 PRAKTIJK 31

                        groep trainde intensief, de andere groep   COLUMN
                        had alleen gevisualiseerd. De club die
                        positief gevisualiseerd had, presteerde    Leren excelleren
                        beter dan de groep die dat niet had      Nederland moet het internationaal beter
                        gedaan.’                   doen. Economisch staan we dikwijls niet
                                               meer in top-5-lijstjes. We moeten innove-
                        Werk en privé                 ren, roept iedereen dan. Nieuwe produc-
                        Gerichtheid op samenwerking in plaats     ten op de markt brengen. Toch zit daar
                        van competitie is volgens Hamburger      niet de oplossing. Professor Henk
                        een andere belangrijke factor voor geluk   Volberda, betrokken bij het Nederlands
                        op de werkvloer. ‘Ik adviseer werk en     Instituut voor Sociale Innovatie, weet wel
                        privé niet zo strikt gescheiden te hou-    beter. Bedrijven die goed presteren of
                        den, zoals veel wordt nagestreefd. Je     snel groeien, werken slimmer! Als het om
                        wordt er juist gelukkiger van als je meer   innovatie gaat, is 75 procent toe te schrij-
                        deelt met je collega’s. En je krijgt hier-  ven aan slimmer werken en slechts 25
                        door over het algemeen meer onder-      procent aan technologische vernieuwing.
                        steuning. Je functioneert als persoon     Slimmer werken betekent dat je goed
                        simpelweg beter als je dingen deelt.     luistert naar je medewerkers en hun
                        Neem ook niet als enige de credits voor    talenten optimaal benut. Maar hoe? Niet
                        een succesvol project. Als je die deelt,   alleen door de ideeënbus te legen. Daar
                        krijg je ze ook terug en ontstaat er een   lees je ongetwijfeld suggesties voor een
                        hechter team. Geef elkaar vooral veel     betere productielijn of handiger inzet van
                        complimenten. Negatieve feedback heeft    mensen. Nee, ook de leiding zelf moet
                        een veel grotere impact dan positieve. Er   zich verantwoordelijker voelen voor de
                        zijn dus veel complimenten nodig om      organisatie van het werk.
                        een negatieve opmerking te compense-     Maar wiens verantwoordelijkheid is dat?
                        ren.’ Hamburger vindt het daarbij wel     Niet die van een hr-manager. Die zal mel-
                        van belang dat je je grenzen aangeeft en   den dat Tom of Aisha graag een cursus
                        bewaakt. ‘Durf nee te zeggen en wees     wil. De hrm’er zorgt ervoor dat de mede-
                        assertief als dat nodig is.’         werkers in het gunstigste geval goed geë-
                                               quipeerd zijn. De afdelingsmanager dan?
                        Vasthouden                  Die zit vaak te wachten op targetinstruc-
                        Een bekend probleem bij cursussen en     ties van de baas. Hij heeft haast die door
                        zelfhulpboeken is dat het allemaal éven    te voeren, want zijn bonus hangt er van af.
                        werkt, maar dat mensen vaak weer snel     En de baas zelf? Houdt een ceo zich bezig
                        terugvallen in oude patronen.         met operations? Nee, die delegeert dat
‘Chronische piekeraars             Hamburger erkent dit probleem. ‘Maar     weer aan de subtop. Toch raar dat in de
 adviseer ik iedere dag             daar is wat aan te doen. Tijdens de cursus  raad van bestuur veel wordt gesproken
                        laat ik de deelnemers aan het einde een    over strategie met bijbehorende doelstel-
 een piekerhalfuur in              symbool uitzoeken dat ze bij zich kun-    lingen, maar dat operations er bekaaid af
 te stellen’                  nen dragen of op hun bureau kunnen      komt. Hoe vaak zit een corporate opera-
                        zetten. Als mensen dan vragen wat dat     ting officer in de raad van bestuur? Nee,
                        beestje op je bureau doet, ga je erover    ook hij of zij rapporteert aan die raad en
en helpen ze je? Mensen kunnen leren      vertellen. Zo blijft de herinnering levend.  praat niet rechtstreeks mee. Met de nieu-
hun eigen gedachten te disputeren. Een     Ook zijn er terugkomdagen en zoeken      we inzichten over sociale innovatie en suc-
ander belangrijk punt is dat je leert posi-   deelnemers een buddy uit in de groep,     cessen van nieuwkomers in traditionele
tief te visualiseren. Als je morgen iets    waar ze dan vervolgens contact mee hou-    sectoren, denk bijvoorbeeld aan het suc-
moeilijks moet doen, ga je soms zitten     den. Zo ontstaat vaak een vriendschap     ces van online beleggingsbedrijven,
bedenken dat het fout afloopt, wat er      voor het leven. Bovendien vergeet je niet   neemt de aandacht voor operations in
allemaal kan misgaan, etcetera. Terwijl je   waar je elkaar ontmoet hebt en wat je     bedrijven toe. Want slimmer werken en
ook kunt proberen je voor te stellen dat    toen geleerd hebt.’              excellerende medewerkers bereik je
het juist bijzonder goed verloopt. Positief   Hamburger: ‘Vaak doe ik de deelnemer     alleen als operations
visualiseren zorgt ervoor dat je veel min-   aan het einde van de cursus een staatslot   in het hart van de lei-
der last hebt van stress. Uit onderzoek     cadeau. En dan vraag ik wat hij of zij zou  ding zit.
blijkt dat als je iets visualiseert, dit voor  doen bij het winnen van de hoofdprijs.
de hersenen eenzelfde soort effect heeft    Als de hoofdprijs naar een ander gaat,    Maria Henneman
als het daadwerkelijk te doen. Dat is met    vraag ik opnieuw wat je kunt verwezen-    Directeur Maria
name in de sport uitgetest. Groepjes bas-    lijken zonder dat geld. En dat blijkt     Henneman Media
ketballers werden gescheiden. De ene      meestal meer dan je denkt.’
                                            ➜   Management
                                                                       HH

Recomendados

Mooier Werk Middag 2018 von
Mooier Werk Middag 2018Mooier Werk Middag 2018
Mooier Werk Middag 2018de baaningenieurs.
592 views68 Folien
Tips voor een effectief personeelsblad von
Tips voor een effectief personeelsbladTips voor een effectief personeelsblad
Tips voor een effectief personeelsbladtxtart
8.8K views72 Folien
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker von
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe MedewerkerChecklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe MedewerkerIsabel De Clercq
11.7K views50 Folien
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken von
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe WerkenIsabel De Clercq
4.3K views30 Folien
De beste tips over leidinggeven von
De beste tips over leidinggevenDe beste tips over leidinggeven
De beste tips over leidinggevenTom Iterbeke
27 views2 Folien
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk von
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk adviceselect
510 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Demotie. Mag het ook een treetje lager von
Demotie. Mag het ook een treetje lagerDemotie. Mag het ook een treetje lager
Demotie. Mag het ook een treetje lagerRichard Jongsma
490 views4 Folien
Special Insight # 4 - 7 habits von
Special Insight # 4 - 7 habitsSpecial Insight # 4 - 7 habits
Special Insight # 4 - 7 habitsBram Föllings
255 views3 Folien
De Succesformule van het MKB von
De Succesformule van het MKBDe Succesformule van het MKB
De Succesformule van het MKBFenneke79
1.1K views21 Folien
Authentiek Leiderschap von
Authentiek LeiderschapAuthentiek Leiderschap
Authentiek LeiderschapGroenewoud
313 views2 Folien
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren von
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiserenAlbert Roelofswaard
12.2K views68 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Jos van de Werken
354 views12 Folien

Was ist angesagt?(18)

Demotie. Mag het ook een treetje lager von Richard Jongsma
Demotie. Mag het ook een treetje lagerDemotie. Mag het ook een treetje lager
Demotie. Mag het ook een treetje lager
Richard Jongsma490 views
Special Insight # 4 - 7 habits von Bram Föllings
Special Insight # 4 - 7 habitsSpecial Insight # 4 - 7 habits
Special Insight # 4 - 7 habits
Bram Föllings255 views
De Succesformule van het MKB von Fenneke79
De Succesformule van het MKBDe Succesformule van het MKB
De Succesformule van het MKB
Fenneke791.1K views
Authentiek Leiderschap von Groenewoud
Authentiek LeiderschapAuthentiek Leiderschap
Authentiek Leiderschap
Groenewoud313 views
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren von Albert Roelofswaard
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren
64 quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren
Albert Roelofswaard12.2K views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken354 views
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (10) von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (10)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (10)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (10)
Peter de Kuster153 views
Timemanagementin6stappen von AngelCoaching
Timemanagementin6stappenTimemanagementin6stappen
Timemanagementin6stappen
AngelCoaching1.2K views
Artikel zelfroosteren von caatje
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosteren
caatje462 views
mensen die wat te vertellen Hebben von haitskevdlinde
mensen die wat te vertellen Hebbenmensen die wat te vertellen Hebben
mensen die wat te vertellen Hebben
haitskevdlinde349 views
M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma von imkopleidingenbv
M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger BoelsmaM&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma
M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma
imkopleidingenbv572 views
Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding von YES! WE CONNECT
Yes! We Connect - Kennis Event OnboardingYes! We Connect - Kennis Event Onboarding
Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding
YES! WE CONNECT3.8K views
Cl 120428-vacature von Otolith
Cl 120428-vacatureCl 120428-vacature
Cl 120428-vacature
Otolith252 views

Similar a Happiness HRM Deel 2

Innovatie en Ondernemerschap blogs von
Innovatie en Ondernemerschap blogsInnovatie en Ondernemerschap blogs
Innovatie en Ondernemerschap blogsHans Kooistra
367 views9 Folien
Info-magazine Personeel & Werk von
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & WerkDieKeure
768 views16 Folien
Presentatie De Baak von
Presentatie De BaakPresentatie De Baak
Presentatie De BaakSigrid van der Hoeven
356 views23 Folien
Module 01 sessie 4 von
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Eline Goethals
307 views66 Folien
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je? von
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Bram Föllings
768 views3 Folien
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training von
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business TrainingHow to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business TrainingTommie Harnie - Training - Learning Solutions Co-creator
441 views19 Folien

Similar a Happiness HRM Deel 2(20)

Innovatie en Ondernemerschap blogs von Hans Kooistra
Innovatie en Ondernemerschap blogsInnovatie en Ondernemerschap blogs
Innovatie en Ondernemerschap blogs
Hans Kooistra367 views
Info-magazine Personeel & Werk von DieKeure
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & Werk
DieKeure768 views
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je? von Bram Föllings
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Bram Föllings768 views
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md von AvDoorn
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
AvDoorn164 views
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md von AvDoorn
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
AvDoorn206 views
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010 von Nextjob Outplacement
C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
PZH en haar dagbesteding von De7Mythen
PZH en haar dagbestedingPZH en haar dagbesteding
PZH en haar dagbesteding
De7Mythen260 views
ASAP-tips: Haal het beste uit je team! von ASAP HR Group
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP-tips: Haal het beste uit je team!
ASAP HR Group218 views
ruud psychologie von Ruud Haex
ruud psychologieruud psychologie
ruud psychologie
Ruud Haex177 views
10 Tips voor invoering HNW von ingge
10 Tips voor invoering HNW10 Tips voor invoering HNW
10 Tips voor invoering HNW
ingge159 views
DNA Zwolle, dialoognotitie von biancameekers
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitie
biancameekers495 views
Art Dialoog Met De Directie (Or Informatie Dec 2011) von renevanoorschot
Art Dialoog Met De Directie (Or Informatie Dec 2011)Art Dialoog Met De Directie (Or Informatie Dec 2011)
Art Dialoog Met De Directie (Or Informatie Dec 2011)
renevanoorschot188 views
Haal het beste uit je team feb2014 von Chris Aertsen
Haal het beste uit je team feb2014Haal het beste uit je team feb2014
Haal het beste uit je team feb2014
Chris Aertsen713 views
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Leidinggevende von Isabel De Clercq
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe LeidinggevendeHet Nieuwe Werken en de Nieuwe Leidinggevende
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Leidinggevende
Isabel De Clercq1.8K views

Happiness HRM Deel 2

 • 1. WWW.INTERMEDIAIRPW.NL #15 / 25 SEPTEMBER 2007 P&0 PRAKTIJK 31 groep trainde intensief, de andere groep COLUMN had alleen gevisualiseerd. De club die positief gevisualiseerd had, presteerde Leren excelleren beter dan de groep die dat niet had Nederland moet het internationaal beter gedaan.’ doen. Economisch staan we dikwijls niet meer in top-5-lijstjes. We moeten innove- Werk en privé ren, roept iedereen dan. Nieuwe produc- Gerichtheid op samenwerking in plaats ten op de markt brengen. Toch zit daar van competitie is volgens Hamburger niet de oplossing. Professor Henk een andere belangrijke factor voor geluk Volberda, betrokken bij het Nederlands op de werkvloer. ‘Ik adviseer werk en Instituut voor Sociale Innovatie, weet wel privé niet zo strikt gescheiden te hou- beter. Bedrijven die goed presteren of den, zoals veel wordt nagestreefd. Je snel groeien, werken slimmer! Als het om wordt er juist gelukkiger van als je meer innovatie gaat, is 75 procent toe te schrij- deelt met je collega’s. En je krijgt hier- ven aan slimmer werken en slechts 25 door over het algemeen meer onder- procent aan technologische vernieuwing. steuning. Je functioneert als persoon Slimmer werken betekent dat je goed simpelweg beter als je dingen deelt. luistert naar je medewerkers en hun Neem ook niet als enige de credits voor talenten optimaal benut. Maar hoe? Niet een succesvol project. Als je die deelt, alleen door de ideeënbus te legen. Daar krijg je ze ook terug en ontstaat er een lees je ongetwijfeld suggesties voor een hechter team. Geef elkaar vooral veel betere productielijn of handiger inzet van complimenten. Negatieve feedback heeft mensen. Nee, ook de leiding zelf moet een veel grotere impact dan positieve. Er zich verantwoordelijker voelen voor de zijn dus veel complimenten nodig om organisatie van het werk. een negatieve opmerking te compense- Maar wiens verantwoordelijkheid is dat? ren.’ Hamburger vindt het daarbij wel Niet die van een hr-manager. Die zal mel- van belang dat je je grenzen aangeeft en den dat Tom of Aisha graag een cursus bewaakt. ‘Durf nee te zeggen en wees wil. De hrm’er zorgt ervoor dat de mede- assertief als dat nodig is.’ werkers in het gunstigste geval goed geë- quipeerd zijn. De afdelingsmanager dan? Vasthouden Die zit vaak te wachten op targetinstruc- Een bekend probleem bij cursussen en ties van de baas. Hij heeft haast die door zelfhulpboeken is dat het allemaal éven te voeren, want zijn bonus hangt er van af. werkt, maar dat mensen vaak weer snel En de baas zelf? Houdt een ceo zich bezig terugvallen in oude patronen. met operations? Nee, die delegeert dat ‘Chronische piekeraars Hamburger erkent dit probleem. ‘Maar weer aan de subtop. Toch raar dat in de adviseer ik iedere dag daar is wat aan te doen. Tijdens de cursus raad van bestuur veel wordt gesproken laat ik de deelnemers aan het einde een over strategie met bijbehorende doelstel- een piekerhalfuur in symbool uitzoeken dat ze bij zich kun- lingen, maar dat operations er bekaaid af te stellen’ nen dragen of op hun bureau kunnen komt. Hoe vaak zit een corporate opera- zetten. Als mensen dan vragen wat dat ting officer in de raad van bestuur? Nee, beestje op je bureau doet, ga je erover ook hij of zij rapporteert aan die raad en en helpen ze je? Mensen kunnen leren vertellen. Zo blijft de herinnering levend. praat niet rechtstreeks mee. Met de nieu- hun eigen gedachten te disputeren. Een Ook zijn er terugkomdagen en zoeken we inzichten over sociale innovatie en suc- ander belangrijk punt is dat je leert posi- deelnemers een buddy uit in de groep, cessen van nieuwkomers in traditionele tief te visualiseren. Als je morgen iets waar ze dan vervolgens contact mee hou- sectoren, denk bijvoorbeeld aan het suc- moeilijks moet doen, ga je soms zitten den. Zo ontstaat vaak een vriendschap ces van online beleggingsbedrijven, bedenken dat het fout afloopt, wat er voor het leven. Bovendien vergeet je niet neemt de aandacht voor operations in allemaal kan misgaan, etcetera. Terwijl je waar je elkaar ontmoet hebt en wat je bedrijven toe. Want slimmer werken en ook kunt proberen je voor te stellen dat toen geleerd hebt.’ excellerende medewerkers bereik je het juist bijzonder goed verloopt. Positief Hamburger: ‘Vaak doe ik de deelnemer alleen als operations visualiseren zorgt ervoor dat je veel min- aan het einde van de cursus een staatslot in het hart van de lei- der last hebt van stress. Uit onderzoek cadeau. En dan vraag ik wat hij of zij zou ding zit. blijkt dat als je iets visualiseert, dit voor doen bij het winnen van de hoofdprijs. de hersenen eenzelfde soort effect heeft Als de hoofdprijs naar een ander gaat, Maria Henneman als het daadwerkelijk te doen. Dat is met vraag ik opnieuw wat je kunt verwezen- Directeur Maria name in de sport uitgetest. Groepjes bas- lijken zonder dat geld. En dat blijkt Henneman Media ketballers werden gescheiden. De ene meestal meer dan je denkt.’ ➜ Management HH