SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 36
Osaava työelämäpedagogi
- Osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa
Osaamiskartta kehittämisen välineenä
Kati Korento, Oamk / Amok
kati.korento@oamk.fi
Erja Kotimäki, Oamk / Amok
erja.kotimaki@oamk.fi
Osaava Työelämäpedagogi ammatillisessa
koulutuksessa, 6op
Korento & Kotimäki, 2014
Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opettajille ja muulle
työelämäyhteistyötä tekevälle henkilöstölle sekä työelämänedustajille.
Tavoitteena on hyvin käytännönläheisesti syventää tutkivan
vertaisoppimisen avulla työelämässä tarvittavaa pedagogista osaamista.
Koulutus lisää osallistujien työelämäosaamista, jota voidaan hyödyntää
esimerkiksi työpaikkaohjaajien kouluttamisessa, uusien työntekijöiden
perehdyttämisessä sekä työelämä/oppilaitosyhteistyön koordinoinnissa.
Toteutus: Oulu, Helsinki ja Seinäjoki / Vaasa. Koulutuksen sisällöt ja
toteutustapa räätälöidään osallistujien aiemman osaamisen ja
työyhteisöjen kehittämistarpeiden mukaan.
Aikataulut
– Ajankohta 2014: Koulutus sisältää 5 lähipäivää ja
kehittämistehtävän.
– Helsingin lähipäivät:
to 27.2. – pe 28.2.14
To 27.3. – pe 28.3.14
ma 12.5.
– Oulun lähipäivät:
to 13.- pe 14.3.14
ma 14.- ti 15.4.14
to 22.5.14
– Syksyn koulutuksen paikka vielä avoin.
Korento & Kotimäki, 2014
Asiantuntijaryhmä
– Mari Räkköläinen, Oph
– Heljä Hätönen, Educa-Instituutti
Oy
– Kirsti Stenvall, Opetus- ja
koulutuspalvelut Stenvall Tmi
– Erja Kotimäki, OAMK/Amok
– Kati Korento, OAMK/Amok
– Ville Krannila, Omnia
– Pertti Lepola, ArTop -hanke, AEL
(Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus)
Työryhmä
– Erja Kotimäki, OAMK/Amok
– Kati Korento, OAMK/Amok
– Ville Krannila, Omnia
– Helena Kämäräinen, Omnia
– Pertti Lepola, ArTop -hanke, AEL
(Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus)
– Esko Lähde, ArTop -hanke, AEL
– Veijo Kykkänen, ArTop -hanke,
AEL
– Eija Huilaja, ArTop -hanke, AEL
– Mari Kostermaa, ArTop -hanke,
AEL
Työelämäpedagogin toimintaympäristö
– Tarkastellaan osaamista
kokonaisuuksina sekä
organisaation että yksilön
näkökulmista
– Rakennetaan yhteistä
käsitteistöä ja
toimintatapoja, jotka
olisivat yhteiset
ammatillisen
peruskoulutuksen,
aikuiskoulutuksen ja
työelämän toimijoille
– Osaaminen työpaikoilla,
osaaminen oppilaitoksissa
Korento & Kotimäki, 2014
Lepola, 2013
Mitä on
Työelämä - pedagogiikka ??
Muutoksen hallintataitoja.
Työelämässä tarvittavia taitoja.
Yhteistyö ja vuorovaikutus.
Verkostoituminen.
Kyky oppia uutta.
Joustavuus, uudistuminen.
Oman osaamisen markkinointi,
brändäys.
Tuottavuuden parantaminen.
Ammattipedagogiikkaa laajempi
näkökulma.
Yhteisön tarkastelu keskiössä.
Tarkoittaa tapaa jolla opetus
(mahdollisuus oppia) järjestetään.
Alun perin tarkoittanut kreikan
kielessä lasten ohjaamista tai
johtamista.
Makrotasolla valtion ja kuntien
koulutusjärjestelmäratkaisut.
Mesotasolla tapa järjestää opetus ja
sen perustelut OPSissa.
Mikrotasolla opettajan tapa järjestää
opetuksensa ja ratkaisujen taustalla
oleva opetusnäkemys.
Sen avulla perustellaan koulutuksen
tavoitteet, arvot, käytännöt, sekä
menetelmävalinnat.
Korento & Kotimäki, 2014
Työtehtäväkohtaiset tiedot ja taidot
eivät enää riitä – osaamisen ydin
muodostuu kyvystä
oppia, kehittyä ja kehittää.
Osaamiskartta kehittämisen välineenä
Korento & Kotimäki, 2014
Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista
– Kyky hakea, hyödyntää ja jakaa tietoa
– Sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot
– Työparina toiminta ja yhteistyö esimiesten, kollegoiden ja muun työyhteisön kanssa
– Toiminta erilaisissa, nopeasti vaihtuvissa tiimeissä
– Kyky ymmärtää ja kuunnella asiakasta ja yhteistyökumppaneita sekä tarjota ratkaisuja
– Kyky solmia kumppanuuksia eli verkostoitua
– Toiminta rajattomassa maailmassa erilaisuuden keskellä
– Monikulttuurisuuden kunnioittaminen ja muilta kulttuureilta oppiminen
– Markkinointiosaaminen
– Innovaatio-osaaminen
– Sosiaalisen median käyttäminen ajattelun ja yhteisen tekemisen välineenä
– Oppimaan oppiminen
– Taito tarkastella eli reflektoida omaa toimintaa
– Liiketoimintaosaaminen
– Designosaaminen: menetelminä prototyypit, kokeilu ja testaaminen, usein myös talonpoikaisjärki
Lähteet: Alasoini, 2010; Baldauf, 2010; EK:n Oivallus-hankkeen 2. väliraportti 2010; EK:n Oivallushankkeen loppuraportti 2011, Halava
& Pantzar, 2010; Kekkonen, 2010; Nybergh 2010; Hätönen, 2011.
Korento & Kotimäki, 2014
Osaamisen
kehittämisen
kokonaisuus
(Heljä Hätönen, 2011)
Korento & Kotimäki, 2014
Korento & Kotimäki, 2014
Korento & Kotimäki, 2014
Korento & Kotimäki, 2014
Työelämä-
pedagoginen
osaamiskartta
Korento & Kotimäki, 2014
Työelämäpedagoginen osaamiskartta
Korento & Kotimäki, 2014
1. Työelämäpedagogiikan perusosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.1. Työelämäpedagogin työnkuvan
hahmottaminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.2 Oman osaamiseni kehittäminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.3. Tiedottamis- ja markkinointiosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.4. Vuorovaikutusosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.5. Selvitys-, tutkimus- ja
innovaatiotoimintaosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
1.6. Sosiaalisen median sekä tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntäminen
Korento & Kotimäki, 2014
2. Pedagoginen osaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
2.1. Koulutus-, valmennus- ja
ohjausosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
2.2. Kohderyhmäosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
2.3. Oppimisympäristöosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
2.4. Arviointiosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
2.5. Ennakointiosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
3. Verkosto- ja yhteistyöosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
3.1. Toiminta verkostoissa
Korento & Kotimäki, 2014
3.2. Hankeosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
3.3 Verkostojen johtaminen
Korento & Kotimäki, 2014
4. Johtamisosaaminen
Korento & Kotimäki, 2014
4.1. Pedagoginen johtaminen
Korento & Kotimäki, 2014
4.2. Organisaation toimintajärjestelmät ja
prosessien kehittäminen
Korento & Kotimäki, 2014
4.3. Osaamisen johtaminen
Korento & Kotimäki, 2014
Kiitos!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Näytöt ja tutkintotilaisuudet peda
Näytöt ja tutkintotilaisuudet pedaNäytöt ja tutkintotilaisuudet peda
Näytöt ja tutkintotilaisuudet pedaomniatopo
 
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014omniatopo
 
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Nina Eskola-Salin
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusSirpa Pursiainen
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Sirpa Pursiainen
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKeamkhanke
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013Sirpa Pursiainen
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusTaivassalo Minna
 
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Taivassalo Minna
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...TopLaaja
 
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen Taivassalo Minna
 
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013Sirpa Pursiainen
 

Was ist angesagt? (20)

Näytöt ja tutkintotilaisuudet peda
Näytöt ja tutkintotilaisuudet pedaNäytöt ja tutkintotilaisuudet peda
Näytöt ja tutkintotilaisuudet peda
 
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
 
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMK
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
Learning by doing
Learning by doingLearning by doing
Learning by doing
 
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvotOppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
 
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli PeltolaOhjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen
Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen
 
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2  oph 040213Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2  oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
 
Swot
SwotSwot
Swot
 
Prosessikuvaus lbd
Prosessikuvaus lbdProsessikuvaus lbd
Prosessikuvaus lbd
 
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
 

Andere mochten auch

Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versio
Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versioKonecranes corporate presentation_2014_ pasi versio
Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versioomniatopo
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiomniatopo
 
Työpedapaketti oulu
Työpedapaketti ouluTyöpedapaketti oulu
Työpedapaketti ouluKati Korento
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSanna Brauer
 
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4omniatopo
 
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajat
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajatOsaamiskartta tyopaikkaohjaajat
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajatvkrannila
 

Andere mochten auch (7)

Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versio
Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versioKonecranes corporate presentation_2014_ pasi versio
Konecranes corporate presentation_2014_ pasi versio
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hki
 
Työpedapaketti oulu
Työpedapaketti ouluTyöpedapaketti oulu
Työpedapaketti oulu
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
 
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4
Wiki top palautteiden hyödyntäminen esitys 4
 
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajat
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajatOsaamiskartta tyopaikkaohjaajat
Osaamiskartta tyopaikkaohjaajat
 
Yhteisöllinen innostaminen
Yhteisöllinen innostaminenYhteisöllinen innostaminen
Yhteisöllinen innostaminen
 

Ähnlich wie 2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi

Opettajan työ alustus 2
Opettajan työ alustus 2Opettajan työ alustus 2
Opettajan työ alustus 2Satu Miettinen
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSanna Brauer
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteamkhanke
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenailoa_kaikkialla
 
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus SotereppuOppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus SotereppuNina Eskola-Salin
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Taivassalo Minna
 
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöTyöelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöMari Järvenmäki
 
Opso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelotOpso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelotOppisopimus.fi
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuSelina Nastase
 
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTaivassalo Minna
 
Yhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaYhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaSanna Brauer
 
Pe le projektin loppuarviointi
Pe le projektin loppuarviointiPe le projektin loppuarviointi
Pe le projektin loppuarviointiAija Hietanen
 

Ähnlich wie 2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi (20)

Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2
 
Opettajan työ alustus 2
Opettajan työ alustus 2Opettajan työ alustus 2
Opettajan työ alustus 2
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
 
Esitys minna17042013
Esitys minna17042013Esitys minna17042013
Esitys minna17042013
 
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishankeKummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
 
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus SotereppuOppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
 
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöTyöelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
 
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminenAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
 
Opso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelotOpso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelot
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolku
 
Ryhmatyo
RyhmatyoRyhmatyo
Ryhmatyo
 
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 
Yhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaYhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikka
 
Veso esitys 180415 mok
Veso esitys 180415 mokVeso esitys 180415 mok
Veso esitys 180415 mok
 
Edutool-maisteriohjelma niina_impio
Edutool-maisteriohjelma niina_impioEdutool-maisteriohjelma niina_impio
Edutool-maisteriohjelma niina_impio
 
Pe le projektin loppuarviointi
Pe le projektin loppuarviointiPe le projektin loppuarviointi
Pe le projektin loppuarviointi
 

Mehr von omniatopo

Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut  velvollisuudet oikeudet eliademyVastuut  velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademyomniatopo
 
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2omniatopo
 
Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015omniatopo
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa   copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa   copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copyomniatopo
 
Myyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaMyyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaomniatopo
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10omniatopo
 
Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.omniatopo
 
Webinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaWebinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaomniatopo
 
165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opasomniatopo
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421omniatopo
 
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421omniatopo
 
Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0omniatopo
 
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20omniatopo
 
Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11omniatopo
 
003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)omniatopo
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002omniatopo
 
002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)omniatopo
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)omniatopo
 

Mehr von omniatopo (20)

Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut  velvollisuudet oikeudet eliademyVastuut  velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
 
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
 
Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa   copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa   copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
 
Some omnia
Some omniaSome omnia
Some omnia
 
Myyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaMyyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelma
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
 
Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.
 
Webinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaWebinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidosta
 
165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
 
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
 
Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0
 
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
 
Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11
 
003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)
 
Workshop 2
Workshop 2Workshop 2
Workshop 2
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002
 
002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
 

2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi