Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie 2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi (20)

Weitere von omniatopo (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi

 1. 1. Osaava työelämäpedagogi - Osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa Osaamiskartta kehittämisen välineenä Kati Korento, Oamk / Amok kati.korento@oamk.fi Erja Kotimäki, Oamk / Amok erja.kotimaki@oamk.fi
 2. 2. Osaava Työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6op Korento & Kotimäki, 2014 Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opettajille ja muulle työelämäyhteistyötä tekevälle henkilöstölle sekä työelämänedustajille. Tavoitteena on hyvin käytännönläheisesti syventää tutkivan vertaisoppimisen avulla työelämässä tarvittavaa pedagogista osaamista. Koulutus lisää osallistujien työelämäosaamista, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikkaohjaajien kouluttamisessa, uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä työelämä/oppilaitosyhteistyön koordinoinnissa. Toteutus: Oulu, Helsinki ja Seinäjoki / Vaasa. Koulutuksen sisällöt ja toteutustapa räätälöidään osallistujien aiemman osaamisen ja työyhteisöjen kehittämistarpeiden mukaan.
 3. 3. Aikataulut – Ajankohta 2014: Koulutus sisältää 5 lähipäivää ja kehittämistehtävän. – Helsingin lähipäivät: to 27.2. – pe 28.2.14 To 27.3. – pe 28.3.14 ma 12.5. – Oulun lähipäivät: to 13.- pe 14.3.14 ma 14.- ti 15.4.14 to 22.5.14 – Syksyn koulutuksen paikka vielä avoin. Korento & Kotimäki, 2014
 4. 4. Asiantuntijaryhmä – Mari Räkköläinen, Oph – Heljä Hätönen, Educa-Instituutti Oy – Kirsti Stenvall, Opetus- ja koulutuspalvelut Stenvall Tmi – Erja Kotimäki, OAMK/Amok – Kati Korento, OAMK/Amok – Ville Krannila, Omnia – Pertti Lepola, ArTop -hanke, AEL (Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus) Työryhmä – Erja Kotimäki, OAMK/Amok – Kati Korento, OAMK/Amok – Ville Krannila, Omnia – Helena Kämäräinen, Omnia – Pertti Lepola, ArTop -hanke, AEL (Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus) – Esko Lähde, ArTop -hanke, AEL – Veijo Kykkänen, ArTop -hanke, AEL – Eija Huilaja, ArTop -hanke, AEL – Mari Kostermaa, ArTop -hanke, AEL
 5. 5. Työelämäpedagogin toimintaympäristö – Tarkastellaan osaamista kokonaisuuksina sekä organisaation että yksilön näkökulmista – Rakennetaan yhteistä käsitteistöä ja toimintatapoja, jotka olisivat yhteiset ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen ja työelämän toimijoille – Osaaminen työpaikoilla, osaaminen oppilaitoksissa Korento & Kotimäki, 2014 Lepola, 2013
 6. 6. Mitä on Työelämä - pedagogiikka ?? Muutoksen hallintataitoja. Työelämässä tarvittavia taitoja. Yhteistyö ja vuorovaikutus. Verkostoituminen. Kyky oppia uutta. Joustavuus, uudistuminen. Oman osaamisen markkinointi, brändäys. Tuottavuuden parantaminen. Ammattipedagogiikkaa laajempi näkökulma. Yhteisön tarkastelu keskiössä. Tarkoittaa tapaa jolla opetus (mahdollisuus oppia) järjestetään. Alun perin tarkoittanut kreikan kielessä lasten ohjaamista tai johtamista. Makrotasolla valtion ja kuntien koulutusjärjestelmäratkaisut. Mesotasolla tapa järjestää opetus ja sen perustelut OPSissa. Mikrotasolla opettajan tapa järjestää opetuksensa ja ratkaisujen taustalla oleva opetusnäkemys. Sen avulla perustellaan koulutuksen tavoitteet, arvot, käytännöt, sekä menetelmävalinnat. Korento & Kotimäki, 2014
 7. 7. Työtehtäväkohtaiset tiedot ja taidot eivät enää riitä – osaamisen ydin muodostuu kyvystä oppia, kehittyä ja kehittää. Osaamiskartta kehittämisen välineenä Korento & Kotimäki, 2014
 8. 8. Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista – Kyky hakea, hyödyntää ja jakaa tietoa – Sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot – Työparina toiminta ja yhteistyö esimiesten, kollegoiden ja muun työyhteisön kanssa – Toiminta erilaisissa, nopeasti vaihtuvissa tiimeissä – Kyky ymmärtää ja kuunnella asiakasta ja yhteistyökumppaneita sekä tarjota ratkaisuja – Kyky solmia kumppanuuksia eli verkostoitua – Toiminta rajattomassa maailmassa erilaisuuden keskellä – Monikulttuurisuuden kunnioittaminen ja muilta kulttuureilta oppiminen – Markkinointiosaaminen – Innovaatio-osaaminen – Sosiaalisen median käyttäminen ajattelun ja yhteisen tekemisen välineenä – Oppimaan oppiminen – Taito tarkastella eli reflektoida omaa toimintaa – Liiketoimintaosaaminen – Designosaaminen: menetelminä prototyypit, kokeilu ja testaaminen, usein myös talonpoikaisjärki Lähteet: Alasoini, 2010; Baldauf, 2010; EK:n Oivallus-hankkeen 2. väliraportti 2010; EK:n Oivallushankkeen loppuraportti 2011, Halava & Pantzar, 2010; Kekkonen, 2010; Nybergh 2010; Hätönen, 2011. Korento & Kotimäki, 2014
 9. 9. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus (Heljä Hätönen, 2011) Korento & Kotimäki, 2014
 10. 10. Korento & Kotimäki, 2014
 11. 11. Korento & Kotimäki, 2014
 12. 12. Korento & Kotimäki, 2014
 13. 13. Työelämä- pedagoginen osaamiskartta Korento & Kotimäki, 2014
 14. 14. Työelämäpedagoginen osaamiskartta Korento & Kotimäki, 2014
 15. 15. 1. Työelämäpedagogiikan perusosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 16. 16. 1.1. Työelämäpedagogin työnkuvan hahmottaminen Korento & Kotimäki, 2014
 17. 17. 1.2 Oman osaamiseni kehittäminen Korento & Kotimäki, 2014
 18. 18. 1.3. Tiedottamis- ja markkinointiosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 19. 19. 1.4. Vuorovaikutusosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 20. 20. 1.5. Selvitys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 21. 21. 1.6. Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen Korento & Kotimäki, 2014
 22. 22. 2. Pedagoginen osaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 23. 23. 2.1. Koulutus-, valmennus- ja ohjausosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 24. 24. 2.2. Kohderyhmäosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 25. 25. 2.3. Oppimisympäristöosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 26. 26. 2.4. Arviointiosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 27. 27. 2.5. Ennakointiosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 28. 28. 3. Verkosto- ja yhteistyöosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 29. 29. 3.1. Toiminta verkostoissa Korento & Kotimäki, 2014
 30. 30. 3.2. Hankeosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 31. 31. 3.3 Verkostojen johtaminen Korento & Kotimäki, 2014
 32. 32. 4. Johtamisosaaminen Korento & Kotimäki, 2014
 33. 33. 4.1. Pedagoginen johtaminen Korento & Kotimäki, 2014
 34. 34. 4.2. Organisaation toimintajärjestelmät ja prosessien kehittäminen Korento & Kotimäki, 2014
 35. 35. 4.3. Osaamisen johtaminen Korento & Kotimäki, 2014
 36. 36. Kiitos!

×