тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

Гергель Ольга
Гергель Ольгаучитель (школа) um школа
Тотожні перетворення
виразів, які містять
квадратні корені
Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики
Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Городищенської райради Черкаської області
2014
Уміє розв’язувати
задачі той, хто їх
розв’язує.
Д.Пойя.
 20.04.15 2
Формувати навички звільнення від ірраціональності
в знаменнику дробу.
Виконувати скорочення дробів
Уміти додавати, віднімати, множити корені
Уміти вносити, виносити множники за знак кореня
Узагальнити знання та вміння щодо означення та
властивостей арифметичного квадратного кореня
Мета уроку
Хрестики-нулики
1) Означення арифметичного квадратного кореня з
невід’ємного числа.
2) Теорема про корінь з добутку.
3) Теорема про корінь з дробу.
4) Теорема про корінь із степеня.
5) ?
6) ?
7)Вираз має зміст, якщо а …
8)
9)
( ) =а
2
=а
2
а
Властивості арифметичного
квадратного кореня :
 Арифметичним квадратним коренем з числа а називають невід’ємне число,
квадрат якого дорівнює а .
 Якщо b≥0 іb = а , то
 Для будь-якого невід’ємного а справедливо, що і

 , а≥0, b≥0
 , а≥0, b>0
 Якщо а>b≥0, то >
 Якщо > , то а > b.
5
ва =
0≥а ( ) аа =
2
аа =
2
аа
пп
=
2
ваав =
в
а
в
а
=
а в
а в
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
Винесення множника з – під
знака кореня :
Приклад 1:
Самостійно :
а)
б)
в)
г)
Перевірь себе:
правильна відповідь
а) 3√3; б) 2√5;
в) 7√2; г) 5√5.
правильна відповідь
а) 3√3; б) 2√5;
в) 7√2; г) 5√5.
3431631648 =⋅=⋅=
27
98
20
125
Винесіть множник з – під
знака кореня :
Приклад 2 :
а) ; б) ; в) ; г) , якщо < 0 .
Розв’язання: а)
б) З умови випливає, що в ≥ 0.Тоді
в) З умови випливає, що в ≤ 0.Тоді
г) З умови випливає, що с ≥ 0.Тоді
а
8
72 в
35
в
39
− са
32
2623672
488
ааа ==
.
17173435
ввв вввв ===
( ) ( ) ( )ввв вввв −⋅−=−⋅=−⋅=−
19193839
сасссассаса −=⋅⋅==
2232
Внесення множника під
знак кореня :
Приклад 3.
Самостійно:
а)
б)
в)
г)
Перевірь себе:
правильна відповідь
а) √75; б) -√242;
в) √0,001; г) √6.
правильна відповідь
а) √75; б) -√242;
в) √0,001; г) √6.
9824924927 =⋅=⋅=
35
1,01,0
211−
3
2
3
9824924927 −=⋅−=⋅−=−
Внесіть множник під знак кореня :
Приклад 4 :
а) б) в)
Розв’язання: а) якщо а ≥ 0, то
Якщо а ≤ 0, то
б) З умови випливає, що в ≤ 0. Тоді
в) З умови випливає, що с ≥ 0. Тоді
7а сс
7
3
3
в
в −
;77 7
22
ааа =⋅=
.77 7
22
ааа −=⋅−=
.3
3
9
3
9
3
3
322
ввв
ввв
в −−=





−⋅−=−⋅−=−
.
9727
ссссс =⋅=
Додавання, віднімання та
множення виразів із коренями
Приклад 5 : а) ; б) .
Розв’язання :
а)
б)
Самостійно:
а) ; б) ; в)
Перевірь себе:
правильна відповідь
а) 21; б)-3√с; в)2.
правильна відповідь
а) 21; б)-3√с; в)2.
( )( )117117 +−1850 −
.222325292251850 =−=⋅−⋅=−
( )( ) ( ) .161171117117 17
2
=−=−=+−
( ) 37512 ⋅+ ( )( )19171719 +−ссс 1410 −+
Розкладіть на множники вираз:
Приклад 6 : а) ; б) ; в) в - 4 .
Розв’язання :
а)
б)
в)
Самостійно : а)
б)
Перевір себе:
правильна відповідь
а) (а-√3)(а+√3);
б) √7(6-√7).
правильна відповідь
а) (а-√3)(а+√3);
б) √7(6-√7).
2
2
−а аа +
( ) ( )( ).2244
2
+−=−=− ввв в
( ) ( ).1
2
+=+=+ ааааа а
( ) ( )( ).222 2
2
22
+−=−=− аааа
3
2
−а
.776 −
Скоротіть дріб :
Приклад 7 : а) ; б) .
Розв’язання :
а)
б)
Самостійно :
Перевір себе:
правильна відповідь
√а + √в
правильна відповідь
√а + √в
2
232 −
1
1
+
−
в
в
( ) ( )( ) 1
1
11
1
1
1
1
2
−=
+
+−
=
+
−
=
+
−
в
в
вв
вв
в в
( ) ( ) .32
2
322
2
23
2
232 2
2
−=
−
=
−
=
−
ва
ва
−
−
Математичний словник :
Вирази і називаються спряженими .
Самостійно. Назвати вирази, які спряжені до наступних :
а)
б)
в)
г)
Перевір себе :
правильна відповідь
а)1+√7;
б)√2-√11 ;
в)3√21-4√15;
г) а+√в.
правильна відповідь
а)1+√7;
б)√2-√11 ;
в)3√21-4√15;
г) а+√в.
53− 53+
ва −
154213 +
112 +
71−
Звільніться від ірраціональності
в знаменнику дробу:
Приклад 8 : а) ; б) .
Розв’язання :
а)
б)
Самостійно :
Перевір себе:
правильна відповідь
(7√2)/18
правильна відповідь
(7√2)/18
32
15
125
14
−
.
2
35
32
315
332
315
32
15
=
⋅
=
⋅
⋅
=
( )
( )( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
7
1252
49
12514
150
12514
1
12514
125125
12514
125
14
25
2
+
=
+
=
−
+
=
−
+⋅
=
+−
+⋅
=
−
23
7
Спростіть вираз: Перевірте себе:
31)
2)
3)
4)
4√25)
4√56)
( )( );2727 +−
( )( );532532 +−
( )5018
2
−
( )( )4545 +−
3228 −
54575 −+
13−
8
Математичний диктант :
-11
Рефлексія:
Продовжте речення:
• Сьогодні на уроці я дізнався…
• Мені сподобалось…
• Сьогодні на уроці я навчився…
• На мою думку можна було б…
• Тепер я знаю, що…
20.04.15 17
Домашнє завдання
Опрацювати п.17 (с.161) .
Рівень А: №№ 767, 770,
772,774 (с.165) ;
Рівень Б : №№ 781, 784, 792,
789 (с.167).
20.04.15
Література :
- Міністерство освіти і науки України. Математика. 8кл. Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Перун”, 2005.
-Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра . Підручник для 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів – Київ, Зодіак – ЕКО, 2007.
-Істер О. Усні вправи з алгебри та геометрії. 8 клас.-Тернопіль.
Підручники і посібники. 2002.
-Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник
задач і контрольних робіт з алгебри для 8 класу.-Харків: Гімназія,
2008.
- Бабенко С. П. Усі уроки алгебри. 8 клас. — X. Вид. група «Основа»,
2008.
Інтернет – ресурси:
-http://www.uchportal.ru/load/
-http://ito.vspu.net
Список використаних джерел :
1 von 20

Recomendados

квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі von
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіквадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіssuserd3e938
431 views23 Folien
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутників von
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутниківПрезентація:Розв"язування прямокутних трикутників
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутниківsveta7940
1.1K views22 Folien
корінь N го степеня та von
корінь N го степеня такорінь N го степеня та
корінь N го степеня таЕлена Пересыпкина
4.3K views14 Folien
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180° von
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°Formula.co.ua
7.7K views16 Folien
Презентація:Кути та їх вимірювання von
Презентація:Кути та їх вимірюванняПрезентація:Кути та їх вимірювання
Презентація:Кути та їх вимірюванняsveta7940
4K views18 Folien
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі von
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класідіагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класіГергель Ольга
9.5K views3 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками von
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменникамиПрезентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменникамиsveta7940
1.2K views20 Folien
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу von
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класудіагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класуГергель Ольга
22.3K views4 Folien
задачі на відсотки von
задачі на відсоткизадачі на відсотки
задачі на відсоткиViktoria Mikolaenko
12.4K views15 Folien
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника von
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутникаПрезентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутникаsveta7940
2.6K views11 Folien
презентація до уроку №3.поняття про статистику. von
презентація до уроку №3.поняття про статистику.презентація до уроку №3.поняття про статистику.
презентація до уроку №3.поняття про статистику.NataKvasha
7.4K views18 Folien
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дріб von
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дрібПрезентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дріб
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дрібsveta7940
2.1K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками von sveta7940
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменникамиПрезентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
sveta79401.2K views
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу von Гергель Ольга
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класудіагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника von sveta7940
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутникаПрезентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
sveta79402.6K views
презентація до уроку №3.поняття про статистику. von NataKvasha
презентація до уроку №3.поняття про статистику.презентація до уроку №3.поняття про статистику.
презентація до уроку №3.поняття про статистику.
NataKvasha7.4K views
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дріб von sveta7940
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дрібПрезентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дріб
Презентація:Ділення десяткових дробів на десятковий дріб
sveta79402.1K views
Кут між прямою і площиною von Gdanuk
Кут між прямою і площиноюКут між прямою і площиною
Кут між прямою і площиною
Gdanuk4.3K views
Презентація:Координатний промінь.Шкала. von sveta7940
Презентація:Координатний промінь.Шкала.Презентація:Координатний промінь.Шкала.
Презентація:Координатний промінь.Шкала.
sveta79402.7K views
вписані описані чотирикутники 1 von Lesya74
вписані описані чотирикутники 1вписані описані чотирикутники 1
вписані описані чотирикутники 1
Lesya747.4K views
розвязування дробово раціональних рівнянь von onyschuk
розвязування дробово раціональних рівняньрозвязування дробово раціональних рівнянь
розвязування дробово раціональних рівнянь
onyschuk2K views
Розв"язування задач на знаходження площі трикутника von sveta7940
Розв"язування задач на знаходження площі трикутникаРозв"язування задач на знаходження площі трикутника
Розв"язування задач на знаходження площі трикутника
sveta79406.6K views
розв'язування тригонометричних рівнянь von larisa1738
розв'язування тригонометричних рівняньрозв'язування тригонометричних рівнянь
розв'язування тригонометричних рівнянь
larisa17382.4K views
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань) von sveta7940
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)
sveta79401.5K views
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. von sveta7940
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
sveta79401.9K views
Прямокутний трикутник von Olka Y
Прямокутний трикутник Прямокутний трикутник
Прямокутний трикутник
Olka Y4K views
Системи рівнянь з параметрами von Formula.co.ua
Системи рівнянь з параметрамиСистеми рівнянь з параметрами
Системи рівнянь з параметрами
Formula.co.ua13.5K views
Презентація:Властивості множення раціональних чисел von sveta7940
Презентація:Властивості множення раціональних чиселПрезентація:Властивості множення раціональних чисел
Презентація:Властивості множення раціональних чисел
sveta79402.2K views
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von sveta7940
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta79401.2K views

Destacado

5457 8клас квадратні корені семінар von
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінарjasperwtf
4.2K views7 Folien
квадратні корені і дійсні числа von
квадратні корені і дійсні числаквадратні корені і дійсні числа
квадратні корені і дійсні числаГергель Ольга
4K views21 Folien
Тотожні перетворення виразів із коренями von
Тотожні перетворення виразів із коренямиТотожні перетворення виразів із коренями
Тотожні перетворення виразів із коренямиГімназія Ковель
2.3K views15 Folien
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями von
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренямиjasperwtf
914 views13 Folien
геометрія 8 тема =чотирикутники= von
геометрія 8 тема =чотирикутники=геометрія 8 тема =чотирикутники=
геометрія 8 тема =чотирикутники=Антон Бриллиантов
2.8K views18 Folien
функція у=коріньх von
функція у=коріньхфункція у=коріньх
функція у=коріньхГергель Ольга
3.1K views27 Folien

Destacado(20)

5457 8клас квадратні корені семінар von jasperwtf
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар
jasperwtf4.2K views
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями von jasperwtf
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями
5457 8 клас, тотожні перетворення виразів з коренями
jasperwtf914 views
8 КЛАС д.н.алгебра 8 von school8zv
8 КЛАС д.н.алгебра 88 КЛАС д.н.алгебра 8
8 КЛАС д.н.алгебра 8
school8zv4.2K views
Степінь з цілим показником von asdfghj7
Степінь з цілим показникомСтепінь з цілим показником
Степінь з цілим показником
asdfghj710.2K views
4415 паралелограм von jasperwtf
4415 паралелограм4415 паралелограм
4415 паралелограм
jasperwtf1.1K views
програмне забезпечення уроків математики von Гергель Ольга
програмне забезпечення уроків математикипрограмне забезпечення уроків математики
програмне забезпечення уроків математики
Геометрія 8 кл. von school8zv
Геометрія 8 кл.Геометрія 8 кл.
Геометрія 8 кл.
school8zv3.8K views
8057 трикутники von jasperwtf
8057 трикутники8057 трикутники
8057 трикутники
jasperwtf2.6K views
правильні многокутники навколо нас von Valyu66
правильні многокутники навколо насправильні многокутники навколо нас
правильні многокутники навколо нас
Valyu665.9K views

Similar a тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

теорема вієта von
теорема вієтатеорема вієта
теорема вієтаorestznak
3K views41 Folien
2740 7 a_m_2015_u von
2740 7 a_m_2015_u2740 7 a_m_2015_u
2740 7 a_m_2015_uGALUSHENKOTANYA
957 views68 Folien
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін. von
алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.Гергель Ольга
8.1K views68 Folien
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015 von
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015oleg379
1.4K views68 Folien
властивості арифметичного квадратного кореня von
властивості арифметичного квадратного коренявластивості арифметичного квадратного кореня
властивості арифметичного квадратного кореняГергель Ольга
7.6K views26 Folien
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь. von
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.sveta7940
153 views11 Folien

Similar a тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені(20)

теорема вієта von orestznak
теорема вієтатеорема вієта
теорема вієта
orestznak3K views
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін. von Гергель Ольга
алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015 von oleg379
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
oleg3791.4K views
властивості арифметичного квадратного кореня von Гергель Ольга
властивості арифметичного квадратного коренявластивості арифметичного квадратного кореня
властивості арифметичного квадратного кореня
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь. von sveta7940
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
sveta7940153 views
презентація 8грудня von kristina_chepil
презентація 8грудняпрезентація 8грудня
презентація 8грудня
kristina_chepil1.2K views
Олімпіада з математики von sveta7940
Олімпіада з математикиОлімпіада з математики
Олімпіада з математики
sveta79402.3K views
урок квадратні корені рівняння von Lyubow Bondar
урок квадратні корені рівнянняурок квадратні корені рівняння
урок квадратні корені рівняння
Lyubow Bondar995 views
Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійн... von sveta7940
Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійн...Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійн...
Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійн...
sveta7940785 views
Matematyka 3-klas-olianytska-2020-2 von kreidaros1
Matematyka 3-klas-olianytska-2020-2Matematyka 3-klas-olianytska-2020-2
Matematyka 3-klas-olianytska-2020-2
kreidaros1288 views
Презентація: Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу).pp... von sveta7940
Презентація: Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу).pp...Презентація: Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу).pp...
Презентація: Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу).pp...
sveta7940248 views
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь. von sveta7940
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
sveta7940981 views
5288 математика 6 клас von urvlan
5288 математика 6 клас5288 математика 6 клас
5288 математика 6 клас
urvlan6K views
квадратные уравнения... von AlVladimir
квадратные уравнения...квадратные уравнения...
квадратные уравнения...
AlVladimir1.8K views
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von sveta7940
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta794092 views
3 klas-matematyka-olianytska-2020-2 von NoName520
3 klas-matematyka-olianytska-2020-23 klas-matematyka-olianytska-2020-2
3 klas-matematyka-olianytska-2020-2
NoName520134 views

Más de Гергель Ольга

370 von
370370
370Гергель Ольга
286 views47 Folien
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuГергель Ольга
641 views19 Folien
Narodoznavstvo von
NarodoznavstvoNarodoznavstvo
NarodoznavstvoГергель Ольга
280 views7 Folien
Musei von
MuseiMusei
MuseiГергель Ольга
254 views22 Folien
прикладні задачі,9 von
прикладні задачі,9прикладні задачі,9
прикладні задачі,9Гергель Ольга
1.1K views11 Folien
портфоліо von
портфоліопортфоліо
портфоліоГергель Ольга
1.9K views14 Folien

Más de Гергель Ольга(20)

діагностична контрольна робота з геометрії для9 класу von Гергель Ольга
діагностична контрольна робота з геометрії для9 класудіагностична контрольна робота з геометрії для9 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для9 класу

Último

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 views14 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien
«Жив і працював для Університету» von
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 views61 Folien
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien

Último(19)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views

тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

 • 1. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської райради Черкаської області 2014
 • 2. Уміє розв’язувати задачі той, хто їх розв’язує. Д.Пойя.  20.04.15 2
 • 3. Формувати навички звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу. Виконувати скорочення дробів Уміти додавати, віднімати, множити корені Уміти вносити, виносити множники за знак кореня Узагальнити знання та вміння щодо означення та властивостей арифметичного квадратного кореня Мета уроку
 • 4. Хрестики-нулики 1) Означення арифметичного квадратного кореня з невід’ємного числа. 2) Теорема про корінь з добутку. 3) Теорема про корінь з дробу. 4) Теорема про корінь із степеня. 5) ? 6) ? 7)Вираз має зміст, якщо а … 8) 9) ( ) =а 2 =а 2 а
 • 5. Властивості арифметичного квадратного кореня :  Арифметичним квадратним коренем з числа а називають невід’ємне число, квадрат якого дорівнює а .  Якщо b≥0 іb = а , то  Для будь-якого невід’ємного а справедливо, що і   , а≥0, b≥0  , а≥0, b>0  Якщо а>b≥0, то >  Якщо > , то а > b. 5 ва = 0≥а ( ) аа = 2 аа = 2 аа пп = 2 ваав = в а в а = а в а в
 • 7. Винесення множника з – під знака кореня : Приклад 1: Самостійно : а) б) в) г) Перевірь себе: правильна відповідь а) 3√3; б) 2√5; в) 7√2; г) 5√5. правильна відповідь а) 3√3; б) 2√5; в) 7√2; г) 5√5. 3431631648 =⋅=⋅= 27 98 20 125
 • 8. Винесіть множник з – під знака кореня : Приклад 2 : а) ; б) ; в) ; г) , якщо < 0 . Розв’язання: а) б) З умови випливає, що в ≥ 0.Тоді в) З умови випливає, що в ≤ 0.Тоді г) З умови випливає, що с ≥ 0.Тоді а 8 72 в 35 в 39 − са 32 2623672 488 ааа == . 17173435 ввв вввв === ( ) ( ) ( )ввв вввв −⋅−=−⋅=−⋅=− 19193839 сасссассаса −=⋅⋅== 2232
 • 9. Внесення множника під знак кореня : Приклад 3. Самостійно: а) б) в) г) Перевірь себе: правильна відповідь а) √75; б) -√242; в) √0,001; г) √6. правильна відповідь а) √75; б) -√242; в) √0,001; г) √6. 9824924927 =⋅=⋅= 35 1,01,0 211− 3 2 3 9824924927 −=⋅−=⋅−=−
 • 10. Внесіть множник під знак кореня : Приклад 4 : а) б) в) Розв’язання: а) якщо а ≥ 0, то Якщо а ≤ 0, то б) З умови випливає, що в ≤ 0. Тоді в) З умови випливає, що с ≥ 0. Тоді 7а сс 7 3 3 в в − ;77 7 22 ааа =⋅= .77 7 22 ааа −=⋅−= .3 3 9 3 9 3 3 322 ввв ввв в −−=      −⋅−=−⋅−=− . 9727 ссссс =⋅=
 • 11. Додавання, віднімання та множення виразів із коренями Приклад 5 : а) ; б) . Розв’язання : а) б) Самостійно: а) ; б) ; в) Перевірь себе: правильна відповідь а) 21; б)-3√с; в)2. правильна відповідь а) 21; б)-3√с; в)2. ( )( )117117 +−1850 − .222325292251850 =−=⋅−⋅=− ( )( ) ( ) .161171117117 17 2 =−=−=+− ( ) 37512 ⋅+ ( )( )19171719 +−ссс 1410 −+
 • 12. Розкладіть на множники вираз: Приклад 6 : а) ; б) ; в) в - 4 . Розв’язання : а) б) в) Самостійно : а) б) Перевір себе: правильна відповідь а) (а-√3)(а+√3); б) √7(6-√7). правильна відповідь а) (а-√3)(а+√3); б) √7(6-√7). 2 2 −а аа + ( ) ( )( ).2244 2 +−=−=− ввв в ( ) ( ).1 2 +=+=+ ааааа а ( ) ( )( ).222 2 2 22 +−=−=− аааа 3 2 −а .776 −
 • 13. Скоротіть дріб : Приклад 7 : а) ; б) . Розв’язання : а) б) Самостійно : Перевір себе: правильна відповідь √а + √в правильна відповідь √а + √в 2 232 − 1 1 + − в в ( ) ( )( ) 1 1 11 1 1 1 1 2 −= + +− = + − = + − в в вв вв в в ( ) ( ) .32 2 322 2 23 2 232 2 2 −= − = − = − ва ва − −
 • 14. Математичний словник : Вирази і називаються спряженими . Самостійно. Назвати вирази, які спряжені до наступних : а) б) в) г) Перевір себе : правильна відповідь а)1+√7; б)√2-√11 ; в)3√21-4√15; г) а+√в. правильна відповідь а)1+√7; б)√2-√11 ; в)3√21-4√15; г) а+√в. 53− 53+ ва − 154213 + 112 + 71−
 • 15. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу: Приклад 8 : а) ; б) . Розв’язання : а) б) Самостійно : Перевір себе: правильна відповідь (7√2)/18 правильна відповідь (7√2)/18 32 15 125 14 − . 2 35 32 315 332 315 32 15 = ⋅ = ⋅ ⋅ = ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 1252 49 12514 150 12514 1 12514 125125 12514 125 14 25 2 + = + = − + = − +⋅ = +− +⋅ = − 23 7
 • 16. Спростіть вираз: Перевірте себе: 31) 2) 3) 4) 4√25) 4√56) ( )( );2727 +− ( )( );532532 +− ( )5018 2 − ( )( )4545 +− 3228 − 54575 −+ 13− 8 Математичний диктант : -11
 • 17. Рефлексія: Продовжте речення: • Сьогодні на уроці я дізнався… • Мені сподобалось… • Сьогодні на уроці я навчився… • На мою думку можна було б… • Тепер я знаю, що… 20.04.15 17
 • 18. Домашнє завдання Опрацювати п.17 (с.161) . Рівень А: №№ 767, 770, 772,774 (с.165) ; Рівень Б : №№ 781, 784, 792, 789 (с.167).
 • 20. Література : - Міністерство освіти і науки України. Математика. 8кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Перун”, 2005. -Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра . Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, Зодіак – ЕКО, 2007. -Істер О. Усні вправи з алгебри та геометрії. 8 клас.-Тернопіль. Підручники і посібники. 2002. -Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник задач і контрольних робіт з алгебри для 8 класу.-Харків: Гімназія, 2008. - Бабенко С. П. Усі уроки алгебри. 8 клас. — X. Вид. група «Основа», 2008. Інтернет – ресурси: -http://www.uchportal.ru/load/ -http://ito.vspu.net Список використаних джерел :

Hinweis der Redaktion

 1. Поява кожного речення по щелчку миши.