Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Digitális nemzedékelméletek

ANDM-127 Információtudomány és média a 21 század elején - andragógia MA nappali I. és II. évfolyam KAZY 113

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Digitális nemzedékelméletek

 1. 1. ANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején 2013. március 13. Digitális nemzedékelméletek Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. A spekulatív elméletektől napjainkig• digitális nemzedék, netnemzedék, digitális bennszülött • nem önjellemzés, esetleg életérzés?• digitális bevándorló, digitális telepes, digitális nomád • életkor alapú modell• digitális bennszülött és bevándorló a felnőttképzésben • a bennszülöttek elérték a felnőttkort• elvárások, csalódások, racionális és empirikus modellek
 3. 3. Digitális bennszülöttek és bevándorlók Digitális bevándorlók Digitális bennszülöttek Ingerfelvétel korlátozott számú forrás, számos forrás, hiperlinkek, lineáris, kötött útvonal véletlenszerű felfedezés Ingerfeldolgozás kontextusba helyezés hiányos fogalmi keret Figyelem koncentrált, fókuszált sokcsatornás, megosztott, multitasking Érzelmek kezelése frusztrációtűrés érzelmi inkontinencia Időkezelés minden esetre felkészülni, éppen időben elkészülni, de képesek a késleltetésre megerősítéseket azonnal kapni szeretnek Nyelvhasználat megformált szlengszerű, szituatív Hálózat kevés erős kapcsolat több gyenge kapcsolat Tanulás fáradságos folyamatba ágyazott, természetes Tudás lexikális és ünnepnapi tudás azonnal hasznosítható, szórakoztatóTekintélyhez való viszony tiszteletadás médiasztárok, celebek TMSZ 32.o.
 4. 4. A generációs modell• Veteránok (-1945): idős korban találkoztak először az internettel. Számukra a számítógép használat önmagában is kihívás; nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival.• Bébi-bumm (1946-1964): életük derekán találkoztak az internettel. A munkavégzésükbe hellyel-közzel beépült ugyan az internet használata, de nem hozott radikális változást.• X. generáció (1965-1979): ez a hírnöknemzedék, az átmeneti generáció. Kamasz és i&úkorukban találkoztak az internettel, munkavégzésüket alapvetően határozza meg a web.
 5. 5. A generációs modell• Y. generáció (1980-1995): gyermekkorukban találkoztak az internettel. Ők jelentik a digitális nemzedék első hullámát. Mostanra kezdenek megjelenni a munkaerőpiacon, komoly kihívást jelentve az X. generáció számára. Minőségileg új szintet képvisel a hírnöknemzedékhez képest.• Z. generáció (1996-2009): ez a nemzedék soha nem élt olyan társadalomban, ahol nem volt internet.• alfa generáció (2010-):•?
 6. 6. Digitális Nemzedék Magyarországon TMSZ 32.o.• a viszonyítási pontok részletezése elbizonytalanítja a modellt
 7. 7. Digitális bennszülöttek sajátosságai• Ingerfalók• Gyors információszerzés és türelmetlenség• Sokcsatornás figyelem• Az érzelmek kezelése• Időkezelés• Nyelvhasználat és kommunikáció• Hálózatosodás• A tudás új értelmezése• Önálló tanulás• A tekintélyhez való viszony
 8. 8. Optimista és pesszimista látásmód Optimista látásmód Pesszimista látásmód asszertív agresszív érdekérvényesítő, öntudatos nárcisztikus önálló, kezdeményező mozaikszerű érettséget mutat toleráns türelmetlen kíváncsi érdektelen, eltompuló kritikus kritikátlan kreatív, önkifejező fogyasztó, plagizáló érzékeny érzelmileg sekélyes okosabb és intelligensebb az előző csak „könnyű” tartalmakat fogyaszt generációknál együttműködő, közösségi elmagányosodó sokcsatornás figyelem jellemzi figyelemzavaros, képtelen koncentrálni ingerfaló felszínes mindig online üzemmódban élő függőazonnali visszajelzésekre és jutalomra mindennel az utolsó pillanatban készül vágyik el TMSZ 52.o.
 9. 9. A nemzedékelméletek megkérdőjelezése• beleszületni a technológiai környezetbe • életkor és felhasználóvá válás? • a technikai fejlődés gyorsabb, mint a generációváltás• szociális különbség • országok közötti és országon belüli, osztályon belüli • technológia hozzáférhetősége (google glass, iwatch)• eszközhasználat és tudatos eszközhasználat különbsége • felhasználói idő és aktivitás tudatossága• technológia általános, életkorfüggetlen elterjedése
 10. 10. A tanulói megismerés új formája IKT-val Online tanulási Közösségi Tanulói támogatott környezet oldalak produktumok tanulás Feltöltött Gondolattérkép Fórum- Üzenetváltások, fényképek, Direkt készítése, pl. hozzászólások kommentek posztok, asszociációk blogbejegyzések Kollaboratív Online tartalom- Honlap-/ szociometria Digitális Indirekt fejlesztés, pl. (csoport- blogdesign lábnyomok együttműködési aktivitás, ki kit készség lájkol) Szavazó- Online Digitális rendszerek, kérdőívek, kompetencia ésSzervezett logfájlok Profilelemzés diagnosztikus felhasználói értékelés (tanulási szokások szokások) TMSZ 44.o.
 11. 11. Beavatottak és tanultak nemzedéke• az életkor alapú generációs modellek alkonya• nemzedéki szakaszok elaprózódása, átfedése• leíró jellegű eszközhasználati modellek ébredése • megismerésközpontú pedagógiai gondolkodás• a tudatos, funkcionális eszközhasználat előtérbe kerülése • tanult tevékenység, tanult eszközhasználat • személyes eszközhasználati kultúra kialakulása • digitális állampolgárság kompetenciarendszere
 12. 12. ANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején 2013. március 13. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu informaciotudomany-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ANDM-127 Információtudomány és média a 21 század elején - andragógia MA nappali I. és II. évfolyam KAZY 113

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

785

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×