Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. Az oktatásról való gondolkodást    befolyásoló tényezőkAz oktatási folyamatot m...
Társadalmi környezet• dinamikus kapcsolat veszélyes szélsőségekkel:  • problémaérzékenység - semmitmondó, haszontalan elm...
Az elmélet és gyakorlatviszonyrendszere• a pedagógiai jelenség egyszeri és megismételhetetlen• a jelenség “elemi egysége” ...
Az információs társadalom, mintkörnyezet• globális, nem csak az adott társadalmi környezetet érinti• kulcsfogalom: informá...
Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az o...
Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulássze...
adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási foly...
egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben  • reproduktivitás térvesztése, pr...
információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás  • a tanulói produktivitás kiemelk...
közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlá...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezők Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése az információs társadalom iskolájában

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezők Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése az információs társadalom iskolájában

 1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. Az oktatásról való gondolkodást befolyásoló tényezőkAz oktatási folyamatot meghatározó alapelvek érvényesülése azinformációs társadalom iskolájában dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
 2. 2. Társadalmi környezet• dinamikus kapcsolat veszélyes szélsőségekkel: • problémaérzékenység - semmitmondó, haszontalan elmélet • súlyozott impulzus - fától az erdőt • közoktatási kettős látás és összehasonlító pedagógia• paradigma, modell, belső újragondolás, pragmatikus diskurzus?• egyensúly keresése = információs társadalom hatásának mértéke• pl. szociális érzékenység, digitális szakadék és inf. társadalom
 3. 3. Az elmélet és gyakorlatviszonyrendszere• a pedagógiai jelenség egyszeri és megismételhetetlen• a jelenség “elemi egysége” önálló akarattal rendelkezik, pedagógián túlmutató hatásrendszer része • a szereplők nem csak az iskolában vannak jelen • nincs két időben vagy térben egyforma szereplő• a fejlesztés alapkérdése: a jelenség formálásában a (túlmutató és a belső) hatások erejének mértéke?• a vélemény szubjektív, a mérési eredmény tény és objektív • a jó gyakorlat, vagy érdekes szemlélet nem tudomány • a hatásrendszer várt és valós következménye (pl. sport)
 4. 4. Az információs társadalom, mintkörnyezet• globális, nem csak az adott társadalmi környezetet érinti• kulcsfogalom: információ • hozzáférhetőség, megoszthatóság, felhalmozódás, elemezhetőség• iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatásrendszer viszonya• információs környezet iskolai hiányokat kompenzáló jellemzői: • egyediség, aktualitás, társas környezet, interakciógazdagság• teljes átformálás és az iskola társadalmi szerepének csökkenése?• iskolátlanítás csaknem kizárt - erős változás elkerülhetetlen
 5. 5. Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az oktatási folyamat mikrostruktúrája• tanítási-tanulási stratégia: a célok elérése didaktikai feladatok meghatározott rendje alapján• az oktatási folyamat: • információáramlás folyamata • kommunikációs folyamat• a folyamatról való gondolkodás didaktikai modellek szerint különböző
 6. 6. Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulásszervezési megoldásokkal • a német didaktikában kiemelt fogalom (pl. Bönsch, Aebli) • angolszász elméletekben általában megjelenő vezérlő elv • hazai didaktikában (Báthory Z., Nádasi M., Falus I.) a különbségek figyelembevételének alapelve • differenciálás =/= szelektivitás • egyéni sajátosságok figyelembevétele a fejlődés, fejlesztés során• elemei feltétele a tanulók megismerése - digitális identitás, digitális lábnyom, portfolió, online tevékenységek• tartalomközpontú megoldás IKT támogatással• tevékenységközpontú megoldás belső és külső hálózatokkal
 7. 7. adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási folyamatban érintettek együttműködése, kölcsönös alkalmazkodása az alapvető igények teljesülésével• tanulói sajátosságok megismerése: előismeret, aktivitás, önálló tanulás, társas tanulás, társas helyzet• szervezési módok váltogatása, szimultán alkalmazása a folyamatban• IKT támogatás lehetőség az osztálytermi kötöttségek átlépésében • IKT támogatás a koordinálásban, szabályozásban • tanórai és tanórán kívüli folyamatok támogatása
 8. 8. egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben • reproduktivitás térvesztése, produktivitás térnyerése • tudáskörnyezet önértékelő és szabályozó hatása• a tudásról és a hozzá kapcsolódó tevékenységekről való gondolkodás formálódása • tartalom- és tevékenységközpontú nevelés és oktatás• iskolán kívüli információforrások és tevékenységek megtörik a tanulás iskolához való erős kapcsolását • pl. folyamatos változás, feldolgozhatatlan mennyiség• a tanuló tanár szerepe és a nyitott iskola természetessé válása
 9. 9. információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás • a tanulói produktivitás kiemelkedő szerepet kap • az értékelési folyamatok differenciálódnak • személyes, külső, önértékelés • az inf. társadalom forrás helyett közösség, tudásalapú kooperáció• a produktivitás dokumentációja forrásként szolgál más információs folyamatokhoz• a tudásbirtoklás egyéni hatalma és a közösség fejlődésének hatásrendszer átalakul • plágium, együttes gondolkodás nyílt forráskód alapelve
 10. 10. közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlátható, nyitott, kapcsolatra kész iskolai folyamatok• a hálózat alapú közös gondolkodás és tudástermelés formálissá teszi az iskolai határokat• megvalósul az oktatásügyben érintett szereplők hálózati kapcsolódása • a klientúra és iskola kapcsolata • iskolák tanulói és tanárai közötti kapcsolat • iskolától független személyek szerepvállalása

×