Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

A digitális állampolgárság fogalma és kompetenciarendszere

Informatika az oktatásban 1. ELTE PPK pedagógia BA, oktatási aszisztens szakirány, nov. 21. szerda 10.30-12.00 PPK KAZY 409

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

A digitális állampolgárság fogalma és kompetenciarendszere

 1. 1. A digitális állampolgárság fogalma és kompetenciarendszere Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Digitális állampolgárok digitálislábnyomai● web1 - web2● digitális lábnyomok● offline életvezetés és online életvezetés● digitális kultúra és digitális műveltség● digitális írástudás és produktivitás● a közösség számára értékes, egyénileg is eredményes, illetve felelősségteljes és produktív tevékenységet folytató digitális állampolgár
 3. 3. Digitális állampolgárságkompetenciarendszere● digitális hozzáférés,● digitális műveltség,● digitális kommunikáció,● digitális kötelezettség és felelősség,● digitális etikett,● digitális biztonság,● digitális kereskedelem,● digitális jog,● digitális egészség és közérzet.
 4. 4. Az aktív online tevékenységre épülőmegközelítés● "a mi döntésünk, hogy a mi gyerekeinknek egyszerre kettő vagy egy teljesebb életet szeretnénk"● integrált, egyetlen, megélhető élet a digitális korszakban, a hétköznapokban● nem a szerepek feladása, hanem a szerepeket megkettőzésének megakadályozása● nem velünk született nemzedéki sajátosság● inkluzív jellegű viselkedés és tevékenység
 5. 5. Ajánlás a pedagógusok számára -ISTE 2000● a tanárok mutassák meg, hogy ismerik a technológiai fogalmakat és az ide kapcsolódó tevékenységeket, műveleteket,● a tanárok tervezzenek technológia által támogatott hatékony tanulási környezeteket, legyenek képesek ezek menedzselésére,● a tanárok a tervezés során dolgozzanak ki olyan módszereket és stratégiákat, amelyekben a technológiát felhasználják a tanulók tanulásának növelése és eredményessége érdekében,● a tanárok alkalmazzanak technológiai megoldásokat a hatékony értékelés érdekében,● a tanárok a produktivitás és a professzionális gyakorlat érdekében, a kommunikáció és az együttműködés növelésére használjanak megfelelő technikát,● a tanárok értsék meg és alkalmazzák a gyakorlatban a technika használatának társadalmi, etikai, jogi apsektusból adódó tanulságokat és következményeket.
 6. 6. Ajánlás a pedagógusok számára -ISTE 2008● a pedagógus feladata a tanulói kreativitás és a tanulók tanulásának inspirálása, facilitálása,● a pedagógus technológiában bővelkedő tanulási környezetre és személyreszabott tanulási aktivitásra építve tervezze és értékelje a tanulók tanulását,● a pedagógus modellezze, a digitális kor munkájára és tanulására mutasson jó példát saját tevékenységében,● támogassa és saját példán keresztül mutassa meg a digitális állampolgárság és felelősség fogalmát és gyakorlati megvalósulását,● az egész életen át tartó tanulást megjelenítve folyamatosan fejlessze saját szakmai gyakorlatát, támogassa és saját példáján keresztül mutassa meg a digitális eszközök hatékony használatát szűkebb és tágabb szakmai közösségeknek
 7. 7. Digitális nemzedékek és digitálisállampolgárság● a digitális nemzedékekről szóló elméletek nem jelennek meg a diskurzusban● eszközhasználati dominancia - digitális nemzedékelméletek● könnyebb eszközhasználat - tudatos eszközhasználat - produktivitás - digitális állampolgárság
 8. 8. A tanulást és a tanulási teljesítménytmeghatározó tényezők (3/1)személyes tanulási környezet kialakulása● digitális hozzáférés: teljes elektronikus részvétel a társadalmi, közösségi folyamatokban és tevékenységekben (kompetencia és technikai háttér)● digitális műveltség: információ- menedzsment, adekvát eszközhasználat● digitális kommunikáció: az információk elektronikus úton történő cseréje, közvetítése
 9. 9. Iskolai környezet és tanulói viselkedés(3/2)személyes, osztálytermi környezeten túl, onlineás digitális környezet● digitális kötelezettség és felelősség: szabályok ismerete és partnerség a szabálytudatban● digitális etikett: digitális tartalmak előállítására és online tevékenységre, viselkedésre vonatkozó normák betartása● digitális biztonság: fizikai és szoftveres biztonság, elővigyázatosság
 10. 10. Iskolán kívüli tanulási környezet éstanulói életvezetés (3/3)● túlmutat az intézményesített oktatás területén, de az iskola feladata● digitális kereskedelem: digitális és nem digitális termékek és produktumok elektronikus eladása, illetve vásárlása● digitális jog: pl. szerzői jog betartása, online jogok rendszerének ismerete, alkalmazása saját produktumokra● digitális egészség és közérzet: fizikai, pszichés

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Informatika az oktatásban 1. ELTE PPK pedagógia BA, oktatási aszisztens szakirány, nov. 21. szerda 10.30-12.00 PPK KAZY 409

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.262

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×