Майстерня 1

Майстерня 1
Полінчук Ірина Володимирівна
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
1.1. Кваліфікаційна характеристика
Кваліфікація – 2 розряд
Майстерня 1
Кваліфікація – 3 розряд
Майстерня 1
Кваліфікація – 4 розряд
Майстерня 1
Кваліфікація – 5 розряд
Майстерня 1
1.2. Витяг з навчального плану в/н
Майстерня 1
1.4. Робоча навчальна програма
Майстерня 1
1.5. План виробничого навчання в
навчальних майстернях
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
1.6. Перелік навчально – виробничих
робіт за професією “ кравець ”
Майстерня 1
1.7. Нормативне оснащення
майстерні №1
№ п/ п

Найменування

1

Стіл розкрійний

2

Стіл тумбовий

3

Стільці для машинних робіт

4

Стільці для ручних робіт

5

Стілець вчителя

6

Стінка

7

Дошка

8

Аптечка

9

Гардини

10

Стенди

11

Дзеркало

12

Екібана

13

Настільна лампа

14

Підставки

15

Прасувальний стіл

16

Прасувальна дошка

17

Прасувальні колодки
Майстерня 1
1.8. Інструкція №7 з охорони праці
для учнів для роботи в майстерні
Майстерня 1
Майстерня 1
1.10. Комплект завдань для
кваліфікаційних контрольних робіт
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Вид навчально –
методичної
літератури

Найменування, автор, ким видано, рік
видання

Кількість
примірників

Підручник

Виготовлення чоловічого верхнього одягу. Є.
Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1995

1

Підручник

Технологія виготовлення легкого жіночого та
дитячого одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа
” Київ, 1991

1

Підручник

Основи технології швейного виробництва. А.
Т. Труханова. “ Вища школа ” Москва, 1987

1

Посібник

Педагогічна книга майстра виробничого
навчання. Н. Г. Никало, 1992

1

Посібник

Професійна освіта: Словник. Навч. Посіб./
Уклад. С. У. Гончаренко та ін.; За ред. Н. Г.
Никало. – К.: Вища школа., 2000 – 380с.

1
Майстерня 1
№ з/п

Назва обладнення, навчаних посібників ТНЗ

1

Універсальна машина “ Текстима ”

2

Універсальна машина “ MITSUYIN ’’

3

Побутова машина 743С - 03 “ JANOME”

4

Спеціальна машина 51 кл ПМЗ

5

Праска з паровим генератором

6

Лінійка 100см

7

Лінійка лекальна

8

Лекало – шаблон

9

Лінійка 50 см

10

Сантиметрова стрічка

11

Ножиці

12

Виготовлення чоловічого верхнього одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1995

13

Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища
школа ” Київ, 1991
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
„ Затверджено “
Старший майстер
Н. В. Хилюк
ПЛАН УРОКУ

Дата проведення: __________
Тема програми: Виконання окремих деталей та вузлів швейних виробів.
Тема уроку: Обробка кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити з різновидами кишень в одязі та вірно в
технологічній послідовності навчити обробляти кишеню в рамку на
задній половинках штанів.
Розливальна: розвинути процес зорового сприймання, увагу,
довготривалу пам'ять, логічне мислення.
Виховна: виховати в учнів охайність, посидючість, старанність, почуття
взаємодопомоги, поваги до майбутньої професії.
Матеріально - технічне забезпечення:
інструменти та пристрої особистого користування;
виріб-взірець;
послідовність обробки;
універсальна машина 1022кл;
праска;
прасувальна дошка;
Дидактичне забезпечення:
технологічна карта;
 інструкційна карта;
карточка контролю;
картонка дефектів; зразки по вузлової обробка кишені в рамку на задній
половинках чоловічих штанів.
Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменева Технологія виготовлення
жіночого одягу: підручник для учнів проф.-техн. закладів. К.: Вікторія, 2000 - 512
ст.
Борецька Є. Я. Легкий одяг жіночий і дитячий одяг: Навч. Посібник / Є. Я.
Борецька, 1.1. Пацюрковська, Б. Б. Троць.- К.: Вища пік., 1995.- 384 ст.:
Міжпредметні зв'язки:
Технологія швейних виробів „ Різновиди кишень та їх послідовність
обробки".
Конструювання швейних виробів: „ Види кишень та їх місце
розміщення".
Обладнання: „ Універсальні машини" „ Обладнання волого - теплової
обробки".
Матеріалознавство: „ Властивості тканин".
Тип уроку: комбінований
ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина
Мета: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовності їх до
уроку,правильної організації робочого місця, зосередження уваги учнів на
сприйняття навчального матеріалу теми.
Форма організації: фронтальна
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації
словесні (бесіда)
2. Мотивація навчальної діяльності.
Мета діяльності: заохочення учнів до сприймання навчального матеріалу.
Форма організації навчання: фронтальна
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття
інформації - словесні (розповідь).
Тип мотиву: пізнавальний
Текст мотиву: Текст: Кишеня (англ. Роскеї ; фр. роспе) - деталь одягу, що
виконує не тільки утилітарні, але й декоративні функції. Вважають, що перші
кишені з'явились на святковому одязі Людовіка XIV, став улюбленцями моди
на багато віків. Неможливо перечислити всі види кишень, в тому числі багато
прорізних, накладних і комбінованих варіантів. Особливе значення
різноманіття накладних кишень, які пропонуються у формі „ книжки", „
портфеля", „ гаманця", „ кенгуру", і т.д.
3. Вступне інструктування
Мета діяльності: підготовка учнів до активного і свідомого виконання вправ
по обробці кишені .
Форма організації: фронтальна.
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття
інформації: словесні (пояснення, розповідь), наочні (ілюстрування,
демонстрування, самостійне спостереження).
3.1.Повідомлення теми та мети уроку
Зараз відкрийте зошити і запишіть тему уроку: «Обробка кишені в рамку на
задній половинках чоловічих штанів».
На цьому уроці ми повинні
ознайомитись з різновидами кишень, а також навчитись технологічно вірно
обробляти відповідно до технічних умов.
3.2.Перевірка матеріалу, що вивчається на уроках теоретичного навчання і
попередніх уроках виробничого навчання
На попередньому занятті ми вивчали тему „ Обробка прорізної кишені
клапаном і однією обшивкою».
Перевірка рівня засвоєння учнями навчального матеріалу проводиться у вигляді
тестових завдань.
1. Деталі крою кишені: клапан, обшивка, підзор, листочка. (ні)
2. Нитка основа в клапані проходить вздовж деталі. (так)
3. Підкладка кишені зшивають ланцюжковою строчкою. (ні)
4.Величина входу до кишені позначається після обробки клапана. (так).
5.Ширина обшивки в готовому вигляді 2.0 см.(ні).
6.Припрасовуємо клапан зі сторони підкладки. (так).
7.При дублюванні клапана прокладка доходить до всіх зрізів клапана. (ні).
8.Пришивання клапана виконують після розрізу входу у кишеню. (ні).
9.Розрізання входу у кишеню виконують з виворітнього боку. (так).
10.Припрасувати кишеню з лицьового боку без пропрасувальника. (ні)

3.3 Пояснення запланованої роботи на даному занятті, а також послідовність
виконання вправ.
- Ознайомитися з технічними умовами обробки кишені в рамку на задніх
половинках чоловічих штанів;
- Виконати обробку кишені в рамку на задніх половинках чоловічих штанів;
-Перевірити якість обробки кишені.
3.4 Демонстрування матеріальних об’єктів, які виступають у вигляді зразків.
1. Демонструю кишені в одязі.
2. Відповідно до інструкційної карти розглянемо послідовність обробки
та технічні умови на виконання обробки кишені в рамку на задній половинках
чоловічих штанів.
3. Демонструю зразки повузлової обробки кишені в рамку на задній половинках
чоловічих штанів.
3.5.Ознайомлення учнів із тканиною, інструментами, механізмами, які будуть
використовуватись при виконанні навчально-виробничих робіт.
Для виконання «обробки кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів» такі
прилади і матеріали:
деталі кишені; набір голок; наперсток; сантиметрова стрічка;
лінійка; кравецька крейда; нитки; ножиці; універсальна машина 1022-М кл. ОЗЛМ;
праска;
3.6.Перегляд схем і технічних умов виконання даного вузла.
Перед вами знаходиться інструкційна карта, де вказано послідовність обробки кишені
в рамку на задній половинках чоловічих штанів технічні умови виконання, а також
зразки повузлової обробки. Вам необхідно записати послідовність обробки даного
вузла та вимоги технічних умов в робочі зошити.
3.7. Пояснення і демонстрування раціональних прийомів і способів виконання робіт, а
також способів контролю їх якості.
Прийом 1
Позначити місце розташування кишені
Кишеню позначити чотирма лініями: двома горизонтальними з відстанню 1,4см від
одної, двома горизонтальними, що позначають довжину кишені. Розмітку
здійснювати з лицьового боку правої задньої половинки штанів.
Прийом 2
Приметати мішковину
Приметати мішковину по місцю розташування кишені, з виворотнього боку
задньої половинки штанів. Верхній зріз мішковини повинен виходити за зріз
половинки штанів на 0,5 см.
Прийом 3
Запрасувати обшивки
Запрасувати обшивки виворітнім боком всередину, склавши обшивку вздовж
довжини змістивши на 1,0 см.
Прийом 4
Обметати зрізи нижньої
Обметати зрізи нижньої обшивки і підзора на спеціальній обметувальній машині.
Прийом 5
Приметати обшивки
Приметати обшивки прямими стібками. Довжина стібка 0,5-0,7 см, уклавши
обшивки зовнішнім боком до задньої половинки штанів, суміщаючи
запрасовані краї обшивок з горизонтальними лініями позначеної кишені.
Прийом 6
Пришити обшивки
Пришити обшивки до задньої половинки штанів на відстані 0,1 см від строчки
приметування.
Прийом 7
Розрізати вхід у кишеню
Розрізати вхід у кишеню не доходячи до кінців на 1 см до строчки на величину 0,1 см.

Прийом 8
Виметати шви пришивання обшивок і зметати вхід у кишеню
Виметати шви пришивання і зметати вхід у кишеню. Виметувати по половинці
штанів прямими стібками на відстані 0,3-0,4 см від шва пришивання обшивок.
Кишеню скріплюємо косими стібками не допускаючи перекосу рамок.
Прийом 9
Припрасувати кишеню
Припрасувати кишеню з виворітнього боку.
Прийом 10
Закріпити кутики
Закріпити кутики кишені на відстані 0,05-0,1 см від кінців швів пришивання рамок.
Прийом 11
Настрочити зріз нижньої обшивки
Настрочити зріз нижньої обшивки на мішковину на відстані 0,2см від зрізу обшивки.
Прийом 12.
Позначити місце розташування підзора
Позначити місце розташування підзора на мішковину На виворітній бік кишені
укласти підзор лицьовим боком так, щоб верхній зріз підзора був на 1,5 см вище від
входу в кишеню. Мішковину перегнути вдвоє, нижній кінець її вирівняти з верхнім
зрізом і приколоти кількома булавками підзор до мішковини.
Прийом 13
Настрочити підзор
Настрочити підзор на мішковину зшивною строчкою на відстані 0.2 см від нижнього
зрізу підзора.
Прийом 14
Видалити нитки тимчасового призначення.
Прийом 15
Пришити петлю
Пришити петлю в шов пришивання верхньої обшивки.
Прийом 16
Підрізати бічні зрізи обшивок і підзора
Підрізати бічні зрізи обшивок і підзора. Бічні зрізи обшивок і підзора не повинні
доходити до бічних зрізів мішковини на 0,5-0,7 см.

Прийом 17
Зшити мішковину подвійним швом.
Прийом 18
Закріпити кути і верхню частину кишені
Закріпити кути і верхню частину кишені зшивною строчкою з виворітнього боку
мішковини. Закріпити один кут кишені. Строчку повернути вздовж шва
пришивання верхньої обшивки на відстані 0,1 см від неї, повернувши закріпити
другий кут кишені.
Прийом 19
Припрасувати кишеню
з виворітного боку.
Прийом 20
Пришити ґудзик посередині нижньої
обшивки з внутрішньої сторони кишені.
Прийом 21
Відпарити кишеню з лицьового боку
3.8.Огляд можливих типових помилок і способів їх усунення.
Для того щоб зразки були якісними необхідно перевіряти якість обробки на кожному
етапі виготовлення. Для встановлення можливих типових помилок і способів
усунення в допомогу є карточка контролю і карточка дефектів .
3.9.Пояснення і демонстрування способів раціональної організації робочого місця.
Під час підготовки робочого місця до виконання завдань необхідно звернути увагу
на те, щоб усі прилади і матеріали, які необхідно для роботи знаходились на столі, з
правого боку від учениці, булавки та голки мають бути у відведеному їм місці. В
кожного працюючого потрібно щоб були свої інструменти для роботи, щоб не
відволікати інших учнів.
3.10.Ознайомлення із правилами безпеки праці, для даного виду робіт, та при роботі
в майстерні.
Вимоги безпеки праці перед початком роботи
1.Одягти робочий одяг, застібнути рукави, волосся підібрати під головний
убір.
2. Оглянути і привести до ладу робоче місце.
3. Прибрати зайві речі, звільнити проходи, впевнитись, що воно достатньо освітлене.
4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого проводу до машини,
електродвигуна, пускового приводу, відсутність обірваних та оголених дротів.
5. Перевірити чи є в наявності запобіжна лапка, огородження пасів, проводів.
6. Впевнитись у справності машини шляхом її включення на холостому ходу,
справності ножної пускової педалі.
7.Перевірити надійність кріплення знімних частин машини.
8.Перевірити на універсальних машинах чи встановлені запобіжники проколу
пальців голкою чи обмежені ниткопритягувач машин обмеженими скобами.
9. Перевірити поверхню робочого столу (має бути рівною).
Чи забезпечені спеціальні машини для пришивання ґудзиків захисними
екранами, що попереджують поранення уламками голок і ґудзиків.
11.Перевірити чи на педалях промислових столів прикріплені діелектричні
килими, чи є в наявності на стійках гумові прокладки з вібраційного матеріалу.
Вимоги безпеки при виконанні волого-теплової обробки:
1. Переконатися, що прес не вмикається натискуванням однієї з пускових кнопок і що
при натисканні на аварійну кнопку прес негайно відкривається, шланги
2. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його закривати тільки при
натисканні на кнопки двома руками й утримати їх до повного закриття пресу.
3. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у
разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок.
4. Кнопки прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої.
Шнури, через які проходить електричний струм до прасок, повинні бути укладенні в
гумові (кембрики).
5. Ручна праска має бути виготовлена з матеріалу, що не проводить струм.
6. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який проходить живлення до
електропраски, не повинен доторкатися до струмоведучих проводів до гарячої
поверхності праски й підставки.
7. Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансформатори.
8. Металевий корпус праски повинен бити заземлений. Підошва праски має бути
чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати електричний
регулятор температури.
9. Підставки під праску мають бути виготовленні з вогнетривкого матеріалу з низькою
теплопровідністю. Підставка повинна бути встановлена на одному рівні з робочою
поверхнею столу, огородженою з трьох сторін бортиками.
10.На робочих прасувальних місцях повинні бути тепло ізолюючі прокладки або
діелектричні килими.
Вимоги безпеки під час роботи
1. Не відволікатись під час роботи.
2. Заправляти верхню і нижню нитки, заміну голки проводити тільки при вимкненому двигуні машини.
3. Прокладаючи строчку на тканині, слід тримати обома руками з обох сторін від голки, аби уникнути ключення
пальців рук під голку.
4. Аби уникнути травм, включення машини в роботу слід проводити плавним натискуванням на пускову
педаль.
5.Не гальмувати рукою махове колесо.
6. Щоб запобігти удару ниткопритягувачем, не нахиляти голову низько до машини.
7. Не торкатися руками до частин машини та голки, які рухаються, не відчиняти та не знімати огородження та
запобіжні пристрої на ходу машини.
8. Інструменти (ножиці, викрутки і т. ін.) зберігати у спеціально відведених місцях, робоче місце тримати у
чистоті.
9. Нитки, обрізки тканини, які випадково влучили в привідний механізм прибирати тільки при вимкненому
електродвигуні машини.
10.Відпрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце.
11. Не перегрівати праску, у випадку перегрівання вимкнути для охолодження.
12. Не залишати увімкнене обладнання без нагляду.
13. Класти виріб на нижню подушку преса і направляти його обережно, не торкаючись нагрітої поверхності.
14. Забороняється направляти виріб під час руху подушок преса.
15. Всі операції з ВТО виконувати, стоячи на діелектричному килимку.
16. Закінчивши прасування виробу, знімати його з преса лише після повного розкриття подушок, щоб запобігти
травм від випадкового закривання подушок.
17. Щоб запобігти пошкодженню ізоляцій шнура, слідкувати, щоб він не торкався до праски, ставити праску
лише на спеціалізовану підставку.
18. Через кожну годин роботи необхідно давати відпочинок очам.
19. Дотримуватись правил користування ріжучим і гострим інструментами, не залишаючи голку без нитки, не
підносити голку і ножиці до очей, не вколювати голку в робочий одяг.
20.Чищення та змащення машини, проводити тільки при вимкненому електродвигуні.
21. Закінчивши роботу, слід вимкнути обладнання. Прибрати робоче місце.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
1. Вимкнути машини з електромережі. Постити від пилу, обірваних ниток, шматочків
тканини.
2. Прибрати у відведене місце робочий інструмент, допоміжні пристрої малої
механізації.
3. Встановити голку у крайнє нижнє положення.
4. Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
3.11.Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктування і
при необхідності повторне пояснення і демонстрування прийомів і способів роботи.
Перевірка засвоєння учнями матеріалу здійснюється за карток-завдань. Майстер
роздає карточки кожному учневі з послідовністю обробки кишені, учневі необхідно
поставити операції в правильній послідовності. Виграє той хто швидше справиться із
завданням.
3.12. Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях
Завдання кожного учня полягає у виконанні обробки коміра в чоловічій сорочці з
дотриманням технологічної послідовності обробки. Всі виконують завдання
самостійно за окремою швейною машиною. При необхідності користуються
допомогою та консультаціями майстра.
4 . Самостійна робота учня
Мета: навчити учнів технологічно вірно обробляти кишеню на задній половинці
штанів відповідно до технічних умов.
Форма організації: індивідуальна, фронтальна.
Методи навчання: практичні, словесні, наочні
4.1. Поточне інструктування
4.1.1. Індивідуальне інструктування
обхід: Перевірка готовності робочих місць та робочого столу
швейної
майстерні; дотримання учнями правил охорони праці і дисципліни в
майстерні.
обхід: Перевірка ступеня засвоєння трудових прийомів і
операцій, що демонструвались, раціонального використання
матеріалів та інструментів.
обхід: Контроль за правильністю виконання основних етапів
обробки машинних швів.
обхід: Виявлення помилок при виконанні робіт і допомога в пошуку
шляхів їх усунення. Попереднє оцінювання виконаних робіт.
4.1.2. Фронтальне інструктування
Мета: характеристика типових помилок та допомога в пошуку шляхів їх
усунення.
Форма організації: фронтальна
Методи навчання: словесні, наочні, практичні
Перелік типових помилок:
- невірно розміщена кишеня
- невірно розміщена мішковина
- невірно запрасовані обшивки
- невірно пришиті обшивки
- невірна строчка пришивання обшивок
- неякісне розрізання входу в кишеню
- невірно виметані шви пришивання обшивок
- неякісне закріплені кутики кишені
- невірне розміщення підзора на мішковині
- неякісна строчка застрочування підзора на мішковину
- невірно зшита мішковина
- невірне закріплення кутиків і верхньої частини кишені
- невидалені нитки тимчасового призначення
- неякісне відпарювання кишені
4.1.3. Заключне інструктування
Мета діяльності: підведення підсумків уроку за визначеним
критеріями: правильність, охайність, швидкість, відповідальне
ставлення до правил техніки безпеки праці
Форма організації: індивідуальна, фронтальна
Методи навчання: метод контролю та самоконтролю
- підведення підсумків уроку згідно критеріїв оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів;
- аналіз витрат часу і раціональне використання матеріалу;
- узагальнення типових помилок, їх аналіз, шляхи усунення;
- оцінювання робіт учнів, демонстрування кращих;
- приведення в порядок робочих місць і обладнання, збирання
інструментів, зразків, вологе прибирання майстерні.
Майстерня 1
„ Затверджено “
Старший майстер
Н. В. Хилюк
ПЛАН УРОКУ

Дата проведення: __________
Тема програми: Виготовлення чоловічої сорочки.
Тема уроку: Обробка коміра на стійці у чоловічій сорочці.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити з різновидами комірів, а також навчити
технологічно вірно обробляти комір відповідно до технічних умов.
Розливальна: розвинути процес зорового сприймання, увагу,
довготривалу пам'ять, логічне мислення.
Виховна: виховати в учнів охайність, посидючість, старанність, почуття
взаємодопомоги, поваги до майбутньої професії.
Матеріально - технічне забезпечення:
інструменти та пристрої особистого користування;
виріб-взірець;
послідовність обробки;
універсальна машина 1022кл;
праска;
прасувальна дошка;
Дидактичне забезпечення:
технологічна карта;
 інструкційна карта;
карточка контролю;
картонка дефектів;
зразки по вузлової обробка коміра;
Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменева Технологія виготовлення
жіночого одягу: підручник для учнів проф.-техн. закладів. К.: Вікторія, 2000 - 512 ст.
Борецька Є. Я. Легкий одяг жіночий і дитячий одяг: Навч. Посібник / Є. Я.
Борецька, 1.1. Пацюрковська, Б. Б. Троць.- К.: Вища пік., 1995.- 384 ст.:
Міжпредметні зв'язки:
Технологія швейних виробів „ Види комірів та їх послідовність
обробки".
Конструювання швейних виробів: „ Види комірів та їх побудова".
Обладнання: „ Універсальні машини" „ Обладнання волого - теплової
обробки".
Матеріалознавство: „ Властивості тканин".
Тип уроку: комбінований
ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина
Мета: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовності їх до
уроку,правильної організації робочого місця, зосередження уваги учнів на
сприйняття навчального матеріалу теми.
Форма організації: фронтальна
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації
словесні (бесіда)
2. Мотивація навчальної діяльності.
Мета діяльності: заохочення учнів до сприймання навчального матеріалу.
Форма організації навчання: фронтальна
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття
інформації - словесні (розповідь).
Тип мотиву: пізнавальний
Текст мотиву: До середніх віків комірів на одязі взагалі не було. Тільки в XII
столітті з'явилася вузька смужка у вирізі горловини, яка поступово
перетворюється у комір-стійку. Коміри здатні створити потрібний образ
виробу. Наприклад, наглухо застібнутий комір надає деяку строгість
власнику сорочки чи жакета. А виріб з великим м'яким коміром надає образу
грайливість. Тому підбір виду коміра при створені моделі відіграє важливу
роль.
3. Вступне інструктування
Мета діяльності: підготовка учнів до активного і свідомого виконання вправ
по обробці коміра .
Форма організації: фронтальна.
Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття
інформації: словесні (пояснення, розповідь), наочні (ілюстрування,
демонстрування, самостійне спостереження).
3.1.Повідомлення теми та мети уроку
Зараз відкрийте зошити і запишіть тему уроку: «Обробка коміра». На цьому
уроці ми повинні ознайомитись з різновидами комірів, а також навчитись
технологічно вірно обробляти відповідно до технічних умов.
3.2.Перевірка матеріалу, що вивчається на уроках теоретичного навчання і
попередніх уроках виробничого навчання
На попередньому занятті ми вивчали тему „ Обробка спинки. З'єднання
кокетки з пілочками та спинкою ”.
Перевірка рівня засвоєння учнями навчального матеріалу проводиться у вигляді
карток-завдань, що видається кожному. Картка-завдання складається з інструкції
виконання та трьох кольорових стовпчиків (оранжевому колір - правильне
твердження; жовтий колір - неправильне твердження; зелений колір - не знаю
правильної відповіді на твердження). В дані стовпчики записуються відповіді
згідно з номером твердження.
Далі зачитуються твердження:
 Перед пришиванням кокеток складки по верхньому зрізу спинки закладають згідно надсічок (так).
Глибина складок на спинці чоловічої класичної сорочки дорівнює 5-10 см.(ні).
Кокетки спинки дублюємо (ні).
Кокетка спинки може складається з 4 частин. (ні)
Ширина шва пришивання кокетки зі спинкою та пілочками 1,5 см (ні).
Шов пришивання кокетки розпрасовують з лицевої сторони (ні).
Оздоблююча строчка по кокетках прокладається згідно моделі (так).
Для кращого прилягання виробу по фігурі обробляємо середній шов (ні).
Кокетка сорочки може використовуватися з оздоблювальної тканини (так).
Нитка основи в кокетці може проходити: вертикально, горизонтально або під кутом 45 (так).

Правильність виконання завдання визначається кількістю заповнених клітинок в
стовпчику оранжевому : 1;7;9; 10; жовтому: 2;3;4;5;6;8; в зеленому 0;
3.3 Пояснення запланованої роботи на даному занятті, а також послідовність
виконання вправ.
1. На нашому занятті ми повинні ознайомитись з технологічною послідовністю
обробки коміра в чоловічій сорочці.
2. Виконати обробку коміра чоловічої сорочки.
3. Перевірити якість обробки коміра.
3.4 Демонстрування матеріальних об’єктів, які виступають у вигляді зразків.
1. Демонструю види комірів в одязі.
2. Відповідно до інструкційної карти розглянемо послідовність обробки
та технічні умови на виконання обробки коміра в чоловічій сорочці
3. Демонструю зразки повузлової обробки коміра в чоловічій сорочці.
3.5. Ознайомлення учнів із тканиною, інструментами, механізмами, які будуть
використовуватись при виконанні навчально-виробничих робіт.
Для виконання обробки коміра в чоловічій сорочці такі прилади і матеріали:
деталі крою коміра та оброблені пілочки та спинка чоловічої сорочій; дублерин;
набір голок; наперсток;сантиметрова стрічка;лінійка; кравецька крейда; нитки;
ножиці;універсальна машина 1022-М кл. ОЗЛМ праска; прасувальна дошка.
3.6.Перегляд схем і технічних умов виконання даного вузла.
Перед вами знаходиться інструкційна карта, де вказано послідовність обробки
коміра в чоловічій сорочці та технічні умови виконання, а також зразки
повузлової обробки. Вам необхідно записати послідовність обробки даного вузла
та вимоги технічних умов в робочі зошити
3.7. Пояснення і демонстрування раціональних прийомів і способів виконання
робіт, а також способів контролю їх якості.
Прийом 1
Продублювати верхній та нижній комір.
Продублювати верхній і нижній комір з виворітнього боку не доходячи на 0.5 см. до
зрізу коміра.

Прийом 2
Наметати верхній комір на нижній.
Скласти лицьовими сторонами у середину. Верхній комір при посадити в
кутиках. Ширина шва 0.4-0.6 см.
Прийом 3
Обшити комір.
По зрізу відльоту і кінців з боку верхнього коміра. Ширина шва 0.5-0.7см.
Прийом 4
Видалити нитки тимчасового призначення.
Розрізати ножицями через 3.0 - 4.0 см. і видалити нитки за допомогою
кілочка.
Прийом 5
Підрізати припуски шва обшивання.
Для зменшення товщини підрізати припуск з боку нижнього коміра,
залишаючи 0.2 - 0.3 см.
Прийом 6
Висікти припуски в кутиках.
Не дорізаючи до строчки у кутиках 0.1 - 0.2 см.
Прийом 7
Вивернути комір на лицьовий бік і виметати кант.
З боку нижнього коміра випускаючи кант з верхнього коміра.
Прийом 8
Припрасувати комір.
Через вологий пропрасовував - з боку нижнього коміра.
Прийом 9
Прокласти оздоблюючи строчку по краю коміра.
Ширина шва по моделі. Довжина стібка 0.3 - 0.5 см
Прийом 10
Підрізати зріз стійки коміра.
Скласти комір посередині, урівняти кінці, перевірити симетричність.
Прийом 11
Підрізати зріз стійки відкладного коміра.
Нижній комір має бути меншим за верхній по зрізу стійки на 0.1 - 0.2 см.
Прийом 12.
Намітити середину коміра.
На верхньому і нижньому комірі намітити лінію довжиною 2.0 - 3.0 см.(від
зрізу стійки).
Прийом 13
Продублювати верхню і нижню стійку
Прокладка повинна бути меншою від стійки на величину припусків. (0.5 см.)
Прийом 14
Приметати частини стійки до обробленого коміра.
Частини стійки скласти лицьовими сторонами у середину, між ними вкладають
оброблений комір, сумістивши середини деталей, зметувати шириною шва 0.5-0.6 см.
Прийом 15
Обшити кінці стійки і одночасно пришити стійку до коміра.
Ширина шва 0.5 - 0.7 см.
Пришити петлю в шов пришивання верхньої обшивки.
Прийом 16
Видалити нитки тимчасового призначення.
Розрізати ножицями через 3.0 - 4.0 см. і видалити нитки за допомогою кілочка

Прийом 17
Вивернути стійку на лицьовий бік і виметати шов пришивання стійки до коміра.
Прямими стібками, направляючи комір в один бік, а припуски шва пришивання
стійки - в протилежний. Кант виправити з боку зовнішньої
частини стійки.
Прийом 18
Закріпити припуски шва пришивання стійки та коміра.
Прокладаючи строчку на відстані 0.5 см. від шва пришивання стійки до
коміра, і не доходячи до його кінців 3.0см.
Прийом 19
Припрасувати оброблений комір через вологий пропрасовував
3.8.Огляд можливих типових помилок і способів їх усунення.
Для того щоб зразки були якісними необхідно перевіряти якість обробки на кожному
етапі виготовлення. Для встановлення можливих типових помилок і способів
усунення в допомогу є карточка контролю і карточка дефектів .
3.9.Пояснення і демонстрування способів раціональної організації робочого місця.
Під час підготовки робочого місця до виконання завдань необхідно звернути увагу
на те, щоб усі прилади і матеріали, які необхідно для роботи знаходились на столі, з
правого боку від учениці, булавки та голки мають бути у відведеному їм місці. В
кожного працюючого потрібно щоб були свої інструменти для роботи, щоб не
відволікати інших учнів.
3.10.Ознайомлення із правилами безпеки праці, для даного виду робіт, та при роботі
в майстерні.
Вимоги безпеки праці перед початком роботи
1.Одягти робочий одяг, застібнути рукави, волосся підібрати під головний
убір.
2. Оглянути і привести до ладу робоче місце.
3. Прибрати зайві речі, звільнити проходи, впевнитись, що воно достатньо освітлене.
4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого проводу до машини,
електродвигуна, пускового приводу, відсутність обірваних та оголених дротів.
5. Перевірити чи є в наявності запобіжна лапка, огородження пасів, проводів.
6. Впевнитись у справності машини шляхом її включення на холостому ходу,
справності ножної пускової педалі.
7.Перевірити надійність кріплення знімних частин машини.
8.Перевірити на універсальних машинах чи встановлені запобіжники проколу
пальців голкою чи обмежені ниткопритягувач машин обмеженими скобами.
9. Перевірити поверхню робочого столу (має бути рівною).
Чи забезпечені спеціальні машини для пришивання ґудзиків захисними
екранами, що попереджують поранення уламками голок і ґудзиків.
11.Перевірити чи на педалях промислових столів прикріплені діелектричні
килими, чи є в наявності на стійках гумові прокладки з вібраційного матеріалу.
Вимоги безпеки при виконанні волого-теплової обробки:
1. Переконатися, що прес не вмикається натискуванням однієї з пускових кнопок і що
при натисканні на аварійну кнопку прес негайно відкривається, шланги
2. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його закривати тільки при
натисканні на кнопки двома руками й утримати їх до повного закриття пресу.
3. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у
разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок.
4. Кнопки прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої.
Шнури, через які проходить електричний струм до прасок, повинні бути укладенні в
гумові (кембрики).
5. Ручна праска має бути виготовлена з матеріалу, що не проводить струм.
6. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який проходить живлення до
електропраски, не повинен доторкатися до струмоведучих проводів до гарячої
поверхності праски й підставки.
7. Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансформатори.
8. Металевий корпус праски повинен бити заземлений. Підошва праски має бути
чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати електричний
регулятор температури.
9. Підставки під праску мають бути виготовленні з вогнетривкого матеріалу з низькою
теплопровідністю. Підставка повинна бути встановлена на одному рівні з робочою
поверхнею столу, огородженою з трьох сторін бортиками.
10.На робочих прасувальних місцях повинні бути тепло ізолюючі прокладки або
діелектричні килими.
Вимоги безпеки під час роботи
1. Не відволікатись під час роботи.
2. Заправляти верхню і нижню нитки, заміну голки проводити тільки при вимкненому двигуні машини.
3. Прокладаючи строчку на тканині, слід тримати обома руками з обох сторін від голки, аби уникнути ключення
пальців рук під голку.
4. Аби уникнути травм, включення машини в роботу слід проводити плавним натискуванням на пускову
педаль.
5.Не гальмувати рукою махове колесо.
6. Щоб запобігти удару ниткопритягувачем, не нахиляти голову низько до машини.
7. Не торкатися руками до частин машини та голки, які рухаються, не відчиняти та не знімати огородження та
запобіжні пристрої на ходу машини.
8. Інструменти (ножиці, викрутки і т. ін.) зберігати у спеціально відведених місцях, робоче місце тримати у
чистоті.
9. Нитки, обрізки тканини, які випадково влучили в привідний механізм прибирати тільки при вимкненому
електродвигуні машини.
10.Відпрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце.
11. Не перегрівати праску, у випадку перегрівання вимкнути для охолодження.
12. Не залишати увімкнене обладнання без нагляду.
13. Класти виріб на нижню подушку преса і направляти його обережно, не торкаючись нагрітої поверхності.
14. Забороняється направляти виріб під час руху подушок преса.
15. Всі операції з ВТО виконувати, стоячи на діелектричному килимку.
16. Закінчивши прасування виробу, знімати його з преса лише після повного розкриття подушок, щоб запобігти
травм від випадкового закривання подушок.
17. Щоб запобігти пошкодженню ізоляцій шнура, слідкувати, щоб він не торкався до праски, ставити праску
лише на спеціалізовану підставку.
18. Через кожну годин роботи необхідно давати відпочинок очам.
19. Дотримуватись правил користування ріжучим і гострим інструментами, не залишаючи голку без нитки, не
підносити голку і ножиці до очей, не вколювати голку в робочий одяг.
20.Чищення та змащення машини, проводити тільки при вимкненому електродвигуні.
21. Закінчивши роботу, слід вимкнути обладнання. Прибрати робоче місце.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
1. Вимкнути машини з електромережі. Постити від пилу, обірваних ниток, шматочків
тканини.
2. Прибрати у відведене місце робочий інструмент, допоміжні пристрої малої
механізації.
3. Встановити голку у крайнє нижнє положення.
4. Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
3.11. Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктування і
при необхідності повторне пояснення і демонстрування прийомів і способів роботи.
Перевірка засвоєння учнями матеріалу здійснюється за допомогою гри „ Хитрунчик ".
Майстер ділить підгрупу на дві команди, між якими проводиться змагання.
Кожна команда отримує завдання по темі „ Обробка коміра. В чоловічій сорочці", суть
якого полягає у правильному складанні послідовності обробки на швидкість.
Переможцем стає команда, яка швидше і вірно виконає завдання.

3.12. Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях
Завдання кожного учня полягає у виконанні обробки коміра в чоловічій сорочці з
дотриманням технологічної послідовності обробки. Всі виконують завдання
самостійно за окремою швейною машиною. При необхідності користуються
допомогою та консультаціями майстра.
4 . Самостійна робота учня
Мета: навчити учнів технологічно вірно обробляти комір в чоловічій сорочці
відповідно до технічних умов.
Форма організації: індивідуальна, фронтальна.
Методи навчання: практичні, словесні, наочні
4.1. Поточне інструктування
4.1.1. Індивідуальне інструктування
обхід: Перевірка готовності робочих місць та робочого столу
швейної
майстерні; дотримання учнями правил охорони праці і дисципліни в
майстерні.
обхід: Перевірка ступеня засвоєння трудових прийомів і
операцій, що демонструвались, раціонального використання
матеріалів та інструментів.
обхід: Контроль за правильністю виконання основних етапів
обробки машинних швів.
обхід: Виявлення помилок при виконанні робіт і допомога в пошуку
шляхів їх усунення. Попереднє оцінювання виконаних робіт.
4.1.2. Фронтальне інструктування
Мета: характеристика типових помилок та допомога в пошуку шляхів їх
усунення.
Форма організації: фронтальна
Методи навчання: словесні, наочні, практичні
Перелік типових помилок:
- неякісне дублювання верхнього і нижнього коміра;
- невірно наметаний верхній і нижній коміра;
- нерівно підрізаний припуск шва обшивання;
- не висіченні припуски в кутиках;
- нерівно вивернутий комір на лицьовий бік;
- неякісне припрасований комір;
- нерівно прокладена оздоблюючи строчка;
- невірно намічена середина коміра;
- неякісне дублювання верхня і нижня стійка;
- нерівно приметані стійки до обробленого коміра;
- нерівно обшиті кінці стійки;
- неякісно виметанний шов пришивання стійки до коміра;
- неякісна строчка закріплення припусків;
- недотримання режимів ВТО для даної тканини.
4.1.3. Заключне інструктування
Мета діяльності: підведення підсумків уроку за визначеним
критеріями:
правильність, охайність, швидкість, відповідальне ставлення до
правил техніки безпеки праці
Форма організації: індивідуальна, фронтальна
Методи навчання: метод контролю та самоконтролю
- підведення підсумків уроку згідно критеріїв оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів;
- аналіз витрат часу і раціональне використання матеріалу;
- узагальнення типових помилок, їх аналіз, шляхи усунення;
- оцінювання робіт учнів, демонстрування кращих;
- приведення в порядок робочих місць і обладнання, збирання
інструментів, зразків, вологе прибирання майстерні.
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
Майстерня 1
1 von 109

Recomendados

Інформаційно-методичний вісник von
Інформаційно-методичний вісник Інформаційно-методичний вісник
Інформаційно-методичний вісник Olga Poslovska
2.8K views87 Folien
Інформаційно-методичний ВІСНИК von
Інформаційно-методичний ВІСНИКІнформаційно-методичний ВІСНИК
Інформаційно-методичний ВІСНИКOlga Poslovska
2.7K views64 Folien
На допомогу молодому педагогу von
На допомогу молодому педагогуНа допомогу молодому педагогу
На допомогу молодому педагогуOlga Poslovska
4.4K views29 Folien
Вісник von
ВісникВісник
ВісникOlga Poslovska
2.7K views94 Folien
Звіт про роботу педагогічного майданчика ПТУ № 50 м. Карлівка von
Звіт про роботу педагогічного майданчика ПТУ № 50 м. КарлівкаЗвіт про роботу педагогічного майданчика ПТУ № 50 м. Карлівка
Звіт про роботу педагогічного майданчика ПТУ № 50 м. Карлівкаymcmb_ua
1.6K views48 Folien
Porfolio_metod von
Porfolio_metodPorfolio_metod
Porfolio_metodinjener
837 views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

збірка метод. матер. ом von
збірка метод. матер. омзбірка метод. матер. ом
збірка метод. матер. омIgor Liz
2.2K views77 Folien
звіт директора 2011 2016 готовий von
звіт директора 2011 2016 готовийзвіт директора 2011 2016 готовий
звіт директора 2011 2016 готовийOlga Poslovska
40.2K views33 Folien
портфолио дудка von
портфолио дудкапортфолио дудка
портфолио дудкаРоман Яременко
813 views51 Folien
МЕТОДИЧКА з написаня робіт von
МЕТОДИЧКА з написаня робітМЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітКовпитська ЗОШ
604 views11 Folien
звіт директорa 2013-14 von
звіт директорa 2013-14звіт директорa 2013-14
звіт директорa 2013-14Сергей Жулавник
1.7K views58 Folien
портфоліо селіванова von
портфоліо селівановапортфоліо селіванова
портфоліо селівановаCatherine Petrova
304 views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

збірка метод. матер. ом von Igor Liz
збірка метод. матер. омзбірка метод. матер. ом
збірка метод. матер. ом
Igor Liz2.2K views
звіт директора 2011 2016 готовий von Olga Poslovska
звіт директора 2011 2016 готовийзвіт директора 2011 2016 готовий
звіт директора 2011 2016 готовий
Olga Poslovska40.2K views
Методичні рекомендації von ymcmb_ua
Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації
ymcmb_ua3.9K views
Звіт директора Шваб Миколи Олександровича von Stepan Spiridonov
Звіт директора Шваб Миколи ОлександровичаЗвіт директора Шваб Миколи Олександровича
Звіт директора Шваб Миколи Олександровича
Коучинг в профтехосвіті von ymcmb_ua
Коучинг в профтехосвітіКоучинг в профтехосвіті
Коучинг в профтехосвіті
ymcmb_ua1.1K views
Підсумки роботи колективу в 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017. von Юра Гуцман
Підсумки роботи колективу в 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017.Підсумки роботи колективу в 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017.
Підсумки роботи колективу в 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017.
Юра Гуцман2.4K views
Звіт директора про виконання умов контракту von ymcmb_ua
Звіт директора про виконання умов контрактуЗвіт директора про виконання умов контракту
Звіт директора про виконання умов контракту
ymcmb_ua2.3K views
Герасименко М.І. von ymcmb_ua
Герасименко М.І.Герасименко М.І.
Герасименко М.І.
ymcmb_ua133 views
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла... von Ковпитська ЗОШ
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...

Destacado

Презентація кабінету №4 von
Презентація кабінету №4Презентація кабінету №4
Презентація кабінету №4Olga Poslovska
1.2K views20 Folien
Кабінет №19 von
Кабінет №19 Кабінет №19
Кабінет №19 Olga Poslovska
1.1K views12 Folien
Майстерня №2 von
Майстерня №2Майстерня №2
Майстерня №2Olga Poslovska
1.2K views15 Folien
Майстерня №5 von
Майстерня №5Майстерня №5
Майстерня №5Olga Poslovska
1.2K views21 Folien
Майстерня №11 von
Майстерня №11Майстерня №11
Майстерня №11Olga Poslovska
1.2K views23 Folien
Кабінет укр.мови von
Кабінет укр.мовиКабінет укр.мови
Кабінет укр.мовиOlga Poslovska
1.1K views25 Folien

Destacado(20)

Презентація кабінету №4 von Olga Poslovska
Презентація кабінету №4Презентація кабінету №4
Презентація кабінету №4
Olga Poslovska1.2K views
Кабінет укр.мови von Olga Poslovska
Кабінет укр.мовиКабінет укр.мови
Кабінет укр.мови
Olga Poslovska1.1K views
Презентація кабінету 11 von Olga Poslovska
Презентація кабінету 11Презентація кабінету 11
Презентація кабінету 11
Olga Poslovska1.4K views
Презентація кабінету №18 von Olga Poslovska
Презентація кабінету №18Презентація кабінету №18
Презентація кабінету №18
Olga Poslovska1.3K views
Кабінет історії та географії №6 von Olga Poslovska
Кабінет історії та географії №6Кабінет історії та географії №6
Кабінет історії та географії №6
Olga Poslovska1.2K views
Презентація кабінету №16 von Olga Poslovska
Презентація кабінету №16Презентація кабінету №16
Презентація кабінету №16
Olga Poslovska4.1K views
Презентація методсекції von Olga Poslovska
Презентація методсекціїПрезентація методсекції
Презентація методсекції
Olga Poslovska1.8K views
Інформаційні хвилинки von Olga Poslovska
Інформаційні хвилинкиІнформаційні хвилинки
Інформаційні хвилинки
Olga Poslovska1.6K views
A model for shaping intensive international partnerships in higher education. von Klaas Vansteenhuyse
A model for shaping intensive international partnerships in higher education.A model for shaping intensive international partnerships in higher education.
A model for shaping intensive international partnerships in higher education.
Klaas Vansteenhuyse1.9K views
Teste trimestral von Legalhue
Teste trimestralTeste trimestral
Teste trimestral
Legalhue231 views

Similar a Майстерня 1

конспект 7 кл._спiдниця von
конспект 7 кл._спiдницяконспект 7 кл._спiдниця
конспект 7 кл._спiдницяAndy Levkovich
1.2K views7 Folien
конспект трудове von
конспект трудовеконспект трудове
конспект трудовеAndy Levkovich
1K views8 Folien
збірка майстер класів 2021р.pdf von
збірка майстер класів 2021р.pdfзбірка майстер класів 2021р.pdf
збірка майстер класів 2021р.pdfhome
152 views81 Folien
7 кл трудове_навчання von
7 кл трудове_навчання7 кл трудове_навчання
7 кл трудове_навчанняAndy Levkovich
1.2K views11 Folien
Metod rozrobka von
Metod rozrobkaMetod rozrobka
Metod rozrobkaВячеслав Пикулин
238 views7 Folien
68 von
6868
68ssusera012b0
89 views4 Folien

Similar a Майстерня 1(20)

конспект 7 кл._спiдниця von Andy Levkovich
конспект 7 кл._спiдницяконспект 7 кл._спiдниця
конспект 7 кл._спiдниця
Andy Levkovich1.2K views
збірка майстер класів 2021р.pdf von home
збірка майстер класів 2021р.pdfзбірка майстер класів 2021р.pdf
збірка майстер класів 2021р.pdf
home152 views
7 кл трудове_навчання von Andy Levkovich
7 кл трудове_навчання7 кл трудове_навчання
7 кл трудове_навчання
Andy Levkovich1.2K views
зошит лаб. робіт 2.pdf von home
зошит лаб. робіт 2.pdfзошит лаб. робіт 2.pdf
зошит лаб. робіт 2.pdf
home207 views
курсова робота зелінський von olenafab
курсова робота зелінський курсова робота зелінський
курсова робота зелінський
olenafab1.9K views
1 през. до відкр. уроку von alenabelova1974
1 през. до відкр. уроку1 през. до відкр. уроку
1 през. до відкр. уроку
alenabelova19743.2K views
Обробка низу халата різними способами von isaeve
Обробка низу халата різними способамиОбробка низу халата різними способами
Обробка низу халата різними способами
isaeve394 views
Різновиди кишень у сучасному верхньому жіночому одязі von Віктор Пилип
Різновиди кишень у сучасному верхньому жіночому одязіРізновиди кишень у сучасному верхньому жіночому одязі
Різновиди кишень у сучасному верхньому жіночому одязі
Портфоліо: Галавська Г.А. (ЧПЛП) von Andrey Gumeniuk
Портфоліо: Галавська Г.А. (ЧПЛП)Портфоліо: Галавська Г.А. (ЧПЛП)
Портфоліо: Галавська Г.А. (ЧПЛП)
Andrey Gumeniuk1.4K views

Más de Olga Poslovska

програма розвитку дптнз von
програма розвитку дптнзпрограма розвитку дптнз
програма розвитку дптнзOlga Poslovska
261 views10 Folien
річний von
річнийрічний
річнийOlga Poslovska
100 views1 Folie
свідоцтво von
свідоцтвосвідоцтво
свідоцтвоOlga Poslovska
607 views3 Folien
ліцензія von
ліцензіяліцензія
ліцензіяOlga Poslovska
205 views3 Folien
Cтатут von
CтатутCтатут
CтатутOlga Poslovska
534 views17 Folien
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну" von
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"Olga Poslovska
601 views4 Folien

Más de Olga Poslovska(20)

програма розвитку дптнз von Olga Poslovska
програма розвитку дптнзпрограма розвитку дптнз
програма розвитку дптнз
Olga Poslovska261 views
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну" von Olga Poslovska
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"
ДПТНЗ "Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну"
Olga Poslovska601 views
Особливості зно 2018 von Olga Poslovska
Особливості зно 2018Особливості зно 2018
Особливості зно 2018
Olga Poslovska11.4K views
звіт директора 2011 2016 готовий von Olga Poslovska
звіт директора 2011 2016 готовийзвіт директора 2011 2016 готовий
звіт директора 2011 2016 готовий
Olga Poslovska930 views
Звіт директора 2011-2016 von Olga Poslovska
 Звіт директора 2011-2016 Звіт директора 2011-2016
Звіт директора 2011-2016
Olga Poslovska343 views
проект2 джинс Лєзарєва С.М. von Olga Poslovska
проект2  джинс Лєзарєва С.М.проект2  джинс Лєзарєва С.М.
проект2 джинс Лєзарєва С.М.
Olga Poslovska422 views
Із чого починається війна von Olga Poslovska
Із чого починається війнаІз чого починається війна
Із чого починається війна
Olga Poslovska455 views
Вороницька - історія закладу von Olga Poslovska
Вороницька - історія закладуВороницька - історія закладу
Вороницька - історія закладу
Olga Poslovska348 views
На допомогу молодому педагогу von Olga Poslovska
На допомогу молодому педагогуНа допомогу молодому педагогу
На допомогу молодому педагогу
Olga Poslovska621 views
Перспективний план курсової перепідготовки von Olga Poslovska
Перспективний план курсової перепідготовки Перспективний план курсової перепідготовки
Перспективний план курсової перепідготовки
Olga Poslovska373 views
Список педагогічних працівників, які атестуються в 2014-2015 н.р. von Olga Poslovska
Список педагогічних працівників, які атестуються в 2014-2015 н.р.Список педагогічних працівників, які атестуються в 2014-2015 н.р.
Список педагогічних працівників, які атестуються в 2014-2015 н.р.
Olga Poslovska722 views

Майстерня 1

 • 18. 1.2. Витяг з навчального плану в/н
 • 22. 1.5. План виробничого навчання в навчальних майстернях
 • 27. 1.6. Перелік навчально – виробничих робіт за професією “ кравець ”
 • 29. 1.7. Нормативне оснащення майстерні №1 № п/ п Найменування 1 Стіл розкрійний 2 Стіл тумбовий 3 Стільці для машинних робіт 4 Стільці для ручних робіт 5 Стілець вчителя 6 Стінка 7 Дошка 8 Аптечка 9 Гардини 10 Стенди 11 Дзеркало 12 Екібана 13 Настільна лампа 14 Підставки 15 Прасувальний стіл 16 Прасувальна дошка 17 Прасувальні колодки
 • 31. 1.8. Інструкція №7 з охорони праці для учнів для роботи в майстерні
 • 34. 1.10. Комплект завдань для кваліфікаційних контрольних робіт
 • 41. Вид навчально – методичної літератури Найменування, автор, ким видано, рік видання Кількість примірників Підручник Виготовлення чоловічого верхнього одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1995 1 Підручник Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1991 1 Підручник Основи технології швейного виробництва. А. Т. Труханова. “ Вища школа ” Москва, 1987 1 Посібник Педагогічна книга майстра виробничого навчання. Н. Г. Никало, 1992 1 Посібник Професійна освіта: Словник. Навч. Посіб./ Уклад. С. У. Гончаренко та ін.; За ред. Н. Г. Никало. – К.: Вища школа., 2000 – 380с. 1
 • 43. № з/п Назва обладнення, навчаних посібників ТНЗ 1 Універсальна машина “ Текстима ” 2 Універсальна машина “ MITSUYIN ’’ 3 Побутова машина 743С - 03 “ JANOME” 4 Спеціальна машина 51 кл ПМЗ 5 Праска з паровим генератором 6 Лінійка 100см 7 Лінійка лекальна 8 Лекало – шаблон 9 Лінійка 50 см 10 Сантиметрова стрічка 11 Ножиці 12 Виготовлення чоловічого верхнього одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1995 13 Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. Є. Я. Борецька. “ Вища школа ” Київ, 1991
 • 52. „ Затверджено “ Старший майстер Н. В. Хилюк ПЛАН УРОКУ Дата проведення: __________ Тема програми: Виконання окремих деталей та вузлів швейних виробів. Тема уроку: Обробка кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів. Мета уроку: Навчальна: ознайомити з різновидами кишень в одязі та вірно в технологічній послідовності навчити обробляти кишеню в рамку на задній половинках штанів. Розливальна: розвинути процес зорового сприймання, увагу, довготривалу пам'ять, логічне мислення. Виховна: виховати в учнів охайність, посидючість, старанність, почуття взаємодопомоги, поваги до майбутньої професії. Матеріально - технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування; виріб-взірець; послідовність обробки; універсальна машина 1022кл; праска; прасувальна дошка;
 • 53. Дидактичне забезпечення: технологічна карта;  інструкційна карта; карточка контролю; картонка дефектів; зразки по вузлової обробка кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів. Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменева Технологія виготовлення жіночого одягу: підручник для учнів проф.-техн. закладів. К.: Вікторія, 2000 - 512 ст. Борецька Є. Я. Легкий одяг жіночий і дитячий одяг: Навч. Посібник / Є. Я. Борецька, 1.1. Пацюрковська, Б. Б. Троць.- К.: Вища пік., 1995.- 384 ст.:
 • 54. Міжпредметні зв'язки: Технологія швейних виробів „ Різновиди кишень та їх послідовність обробки". Конструювання швейних виробів: „ Види кишень та їх місце розміщення". Обладнання: „ Універсальні машини" „ Обладнання волого - теплової обробки". Матеріалознавство: „ Властивості тканин". Тип уроку: комбінований
 • 55. ХІД УРОКУ 1. Організаційна частина Мета: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовності їх до уроку,правильної організації робочого місця, зосередження уваги учнів на сприйняття навчального матеріалу теми. Форма організації: фронтальна Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації словесні (бесіда) 2. Мотивація навчальної діяльності. Мета діяльності: заохочення учнів до сприймання навчального матеріалу. Форма організації навчання: фронтальна Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації - словесні (розповідь). Тип мотиву: пізнавальний Текст мотиву: Текст: Кишеня (англ. Роскеї ; фр. роспе) - деталь одягу, що виконує не тільки утилітарні, але й декоративні функції. Вважають, що перші кишені з'явились на святковому одязі Людовіка XIV, став улюбленцями моди на багато віків. Неможливо перечислити всі види кишень, в тому числі багато прорізних, накладних і комбінованих варіантів. Особливе значення різноманіття накладних кишень, які пропонуються у формі „ книжки", „ портфеля", „ гаманця", „ кенгуру", і т.д.
 • 56. 3. Вступне інструктування Мета діяльності: підготовка учнів до активного і свідомого виконання вправ по обробці кишені . Форма організації: фронтальна. Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації: словесні (пояснення, розповідь), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження). 3.1.Повідомлення теми та мети уроку Зараз відкрийте зошити і запишіть тему уроку: «Обробка кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів». На цьому уроці ми повинні ознайомитись з різновидами кишень, а також навчитись технологічно вірно обробляти відповідно до технічних умов. 3.2.Перевірка матеріалу, що вивчається на уроках теоретичного навчання і попередніх уроках виробничого навчання На попередньому занятті ми вивчали тему „ Обробка прорізної кишені клапаном і однією обшивкою».
 • 57. Перевірка рівня засвоєння учнями навчального матеріалу проводиться у вигляді тестових завдань. 1. Деталі крою кишені: клапан, обшивка, підзор, листочка. (ні) 2. Нитка основа в клапані проходить вздовж деталі. (так) 3. Підкладка кишені зшивають ланцюжковою строчкою. (ні) 4.Величина входу до кишені позначається після обробки клапана. (так). 5.Ширина обшивки в готовому вигляді 2.0 см.(ні). 6.Припрасовуємо клапан зі сторони підкладки. (так). 7.При дублюванні клапана прокладка доходить до всіх зрізів клапана. (ні). 8.Пришивання клапана виконують після розрізу входу у кишеню. (ні). 9.Розрізання входу у кишеню виконують з виворітнього боку. (так). 10.Припрасувати кишеню з лицьового боку без пропрасувальника. (ні) 3.3 Пояснення запланованої роботи на даному занятті, а також послідовність виконання вправ. - Ознайомитися з технічними умовами обробки кишені в рамку на задніх половинках чоловічих штанів; - Виконати обробку кишені в рамку на задніх половинках чоловічих штанів; -Перевірити якість обробки кишені. 3.4 Демонстрування матеріальних об’єктів, які виступають у вигляді зразків. 1. Демонструю кишені в одязі. 2. Відповідно до інструкційної карти розглянемо послідовність обробки та технічні умови на виконання обробки кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів. 3. Демонструю зразки повузлової обробки кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів.
 • 58. 3.5.Ознайомлення учнів із тканиною, інструментами, механізмами, які будуть використовуватись при виконанні навчально-виробничих робіт. Для виконання «обробки кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів» такі прилади і матеріали: деталі кишені; набір голок; наперсток; сантиметрова стрічка; лінійка; кравецька крейда; нитки; ножиці; універсальна машина 1022-М кл. ОЗЛМ; праска; 3.6.Перегляд схем і технічних умов виконання даного вузла. Перед вами знаходиться інструкційна карта, де вказано послідовність обробки кишені в рамку на задній половинках чоловічих штанів технічні умови виконання, а також зразки повузлової обробки. Вам необхідно записати послідовність обробки даного вузла та вимоги технічних умов в робочі зошити. 3.7. Пояснення і демонстрування раціональних прийомів і способів виконання робіт, а також способів контролю їх якості.
 • 59. Прийом 1 Позначити місце розташування кишені Кишеню позначити чотирма лініями: двома горизонтальними з відстанню 1,4см від одної, двома горизонтальними, що позначають довжину кишені. Розмітку здійснювати з лицьового боку правої задньої половинки штанів. Прийом 2 Приметати мішковину Приметати мішковину по місцю розташування кишені, з виворотнього боку задньої половинки штанів. Верхній зріз мішковини повинен виходити за зріз половинки штанів на 0,5 см. Прийом 3 Запрасувати обшивки Запрасувати обшивки виворітнім боком всередину, склавши обшивку вздовж довжини змістивши на 1,0 см. Прийом 4 Обметати зрізи нижньої Обметати зрізи нижньої обшивки і підзора на спеціальній обметувальній машині.
 • 60. Прийом 5 Приметати обшивки Приметати обшивки прямими стібками. Довжина стібка 0,5-0,7 см, уклавши обшивки зовнішнім боком до задньої половинки штанів, суміщаючи запрасовані краї обшивок з горизонтальними лініями позначеної кишені. Прийом 6 Пришити обшивки Пришити обшивки до задньої половинки штанів на відстані 0,1 см від строчки приметування.
 • 61. Прийом 7 Розрізати вхід у кишеню Розрізати вхід у кишеню не доходячи до кінців на 1 см до строчки на величину 0,1 см. Прийом 8 Виметати шви пришивання обшивок і зметати вхід у кишеню Виметати шви пришивання і зметати вхід у кишеню. Виметувати по половинці штанів прямими стібками на відстані 0,3-0,4 см від шва пришивання обшивок. Кишеню скріплюємо косими стібками не допускаючи перекосу рамок. Прийом 9 Припрасувати кишеню Припрасувати кишеню з виворітнього боку. Прийом 10 Закріпити кутики Закріпити кутики кишені на відстані 0,05-0,1 см від кінців швів пришивання рамок.
 • 62. Прийом 11 Настрочити зріз нижньої обшивки Настрочити зріз нижньої обшивки на мішковину на відстані 0,2см від зрізу обшивки. Прийом 12. Позначити місце розташування підзора Позначити місце розташування підзора на мішковину На виворітній бік кишені укласти підзор лицьовим боком так, щоб верхній зріз підзора був на 1,5 см вище від входу в кишеню. Мішковину перегнути вдвоє, нижній кінець її вирівняти з верхнім зрізом і приколоти кількома булавками підзор до мішковини. Прийом 13 Настрочити підзор Настрочити підзор на мішковину зшивною строчкою на відстані 0.2 см від нижнього зрізу підзора.
 • 63. Прийом 14 Видалити нитки тимчасового призначення. Прийом 15 Пришити петлю Пришити петлю в шов пришивання верхньої обшивки. Прийом 16 Підрізати бічні зрізи обшивок і підзора Підрізати бічні зрізи обшивок і підзора. Бічні зрізи обшивок і підзора не повинні доходити до бічних зрізів мішковини на 0,5-0,7 см. Прийом 17 Зшити мішковину подвійним швом. Прийом 18 Закріпити кути і верхню частину кишені Закріпити кути і верхню частину кишені зшивною строчкою з виворітнього боку мішковини. Закріпити один кут кишені. Строчку повернути вздовж шва пришивання верхньої обшивки на відстані 0,1 см від неї, повернувши закріпити другий кут кишені.
 • 64. Прийом 19 Припрасувати кишеню з виворітного боку. Прийом 20 Пришити ґудзик посередині нижньої обшивки з внутрішньої сторони кишені. Прийом 21 Відпарити кишеню з лицьового боку 3.8.Огляд можливих типових помилок і способів їх усунення. Для того щоб зразки були якісними необхідно перевіряти якість обробки на кожному етапі виготовлення. Для встановлення можливих типових помилок і способів усунення в допомогу є карточка контролю і карточка дефектів . 3.9.Пояснення і демонстрування способів раціональної організації робочого місця. Під час підготовки робочого місця до виконання завдань необхідно звернути увагу на те, щоб усі прилади і матеріали, які необхідно для роботи знаходились на столі, з правого боку від учениці, булавки та голки мають бути у відведеному їм місці. В кожного працюючого потрібно щоб були свої інструменти для роботи, щоб не відволікати інших учнів. 3.10.Ознайомлення із правилами безпеки праці, для даного виду робіт, та при роботі в майстерні.
 • 65. Вимоги безпеки праці перед початком роботи 1.Одягти робочий одяг, застібнути рукави, волосся підібрати під головний убір. 2. Оглянути і привести до ладу робоче місце. 3. Прибрати зайві речі, звільнити проходи, впевнитись, що воно достатньо освітлене. 4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого проводу до машини, електродвигуна, пускового приводу, відсутність обірваних та оголених дротів. 5. Перевірити чи є в наявності запобіжна лапка, огородження пасів, проводів. 6. Впевнитись у справності машини шляхом її включення на холостому ходу, справності ножної пускової педалі. 7.Перевірити надійність кріплення знімних частин машини. 8.Перевірити на універсальних машинах чи встановлені запобіжники проколу пальців голкою чи обмежені ниткопритягувач машин обмеженими скобами. 9. Перевірити поверхню робочого столу (має бути рівною). Чи забезпечені спеціальні машини для пришивання ґудзиків захисними екранами, що попереджують поранення уламками голок і ґудзиків. 11.Перевірити чи на педалях промислових столів прикріплені діелектричні килими, чи є в наявності на стійках гумові прокладки з вібраційного матеріалу.
 • 66. Вимоги безпеки при виконанні волого-теплової обробки: 1. Переконатися, що прес не вмикається натискуванням однієї з пускових кнопок і що при натисканні на аварійну кнопку прес негайно відкривається, шланги 2. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його закривати тільки при натисканні на кнопки двома руками й утримати їх до повного закриття пресу. 3. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок. 4. Кнопки прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої. Шнури, через які проходить електричний струм до прасок, повинні бути укладенні в гумові (кембрики). 5. Ручна праска має бути виготовлена з матеріалу, що не проводить струм. 6. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який проходить живлення до електропраски, не повинен доторкатися до струмоведучих проводів до гарячої поверхності праски й підставки. 7. Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансформатори. 8. Металевий корпус праски повинен бити заземлений. Підошва праски має бути чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати електричний регулятор температури. 9. Підставки під праску мають бути виготовленні з вогнетривкого матеріалу з низькою теплопровідністю. Підставка повинна бути встановлена на одному рівні з робочою поверхнею столу, огородженою з трьох сторін бортиками. 10.На робочих прасувальних місцях повинні бути тепло ізолюючі прокладки або діелектричні килими.
 • 67. Вимоги безпеки під час роботи 1. Не відволікатись під час роботи. 2. Заправляти верхню і нижню нитки, заміну голки проводити тільки при вимкненому двигуні машини. 3. Прокладаючи строчку на тканині, слід тримати обома руками з обох сторін від голки, аби уникнути ключення пальців рук під голку. 4. Аби уникнути травм, включення машини в роботу слід проводити плавним натискуванням на пускову педаль. 5.Не гальмувати рукою махове колесо. 6. Щоб запобігти удару ниткопритягувачем, не нахиляти голову низько до машини. 7. Не торкатися руками до частин машини та голки, які рухаються, не відчиняти та не знімати огородження та запобіжні пристрої на ходу машини. 8. Інструменти (ножиці, викрутки і т. ін.) зберігати у спеціально відведених місцях, робоче місце тримати у чистоті. 9. Нитки, обрізки тканини, які випадково влучили в привідний механізм прибирати тільки при вимкненому електродвигуні машини. 10.Відпрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце. 11. Не перегрівати праску, у випадку перегрівання вимкнути для охолодження. 12. Не залишати увімкнене обладнання без нагляду. 13. Класти виріб на нижню подушку преса і направляти його обережно, не торкаючись нагрітої поверхності. 14. Забороняється направляти виріб під час руху подушок преса. 15. Всі операції з ВТО виконувати, стоячи на діелектричному килимку. 16. Закінчивши прасування виробу, знімати його з преса лише після повного розкриття подушок, щоб запобігти травм від випадкового закривання подушок. 17. Щоб запобігти пошкодженню ізоляцій шнура, слідкувати, щоб він не торкався до праски, ставити праску лише на спеціалізовану підставку. 18. Через кожну годин роботи необхідно давати відпочинок очам. 19. Дотримуватись правил користування ріжучим і гострим інструментами, не залишаючи голку без нитки, не підносити голку і ножиці до очей, не вколювати голку в робочий одяг. 20.Чищення та змащення машини, проводити тільки при вимкненому електродвигуні. 21. Закінчивши роботу, слід вимкнути обладнання. Прибрати робоче місце.
 • 68. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 1. Вимкнути машини з електромережі. Постити від пилу, обірваних ниток, шматочків тканини. 2. Прибрати у відведене місце робочий інструмент, допоміжні пристрої малої механізації. 3. Встановити голку у крайнє нижнє положення. 4. Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 3.11.Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктування і при необхідності повторне пояснення і демонстрування прийомів і способів роботи. Перевірка засвоєння учнями матеріалу здійснюється за карток-завдань. Майстер роздає карточки кожному учневі з послідовністю обробки кишені, учневі необхідно поставити операції в правильній послідовності. Виграє той хто швидше справиться із завданням. 3.12. Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях Завдання кожного учня полягає у виконанні обробки коміра в чоловічій сорочці з дотриманням технологічної послідовності обробки. Всі виконують завдання самостійно за окремою швейною машиною. При необхідності користуються допомогою та консультаціями майстра.
 • 69. 4 . Самостійна робота учня Мета: навчити учнів технологічно вірно обробляти кишеню на задній половинці штанів відповідно до технічних умов. Форма організації: індивідуальна, фронтальна. Методи навчання: практичні, словесні, наочні 4.1. Поточне інструктування 4.1.1. Індивідуальне інструктування обхід: Перевірка готовності робочих місць та робочого столу швейної майстерні; дотримання учнями правил охорони праці і дисципліни в майстерні. обхід: Перевірка ступеня засвоєння трудових прийомів і операцій, що демонструвались, раціонального використання матеріалів та інструментів. обхід: Контроль за правильністю виконання основних етапів обробки машинних швів. обхід: Виявлення помилок при виконанні робіт і допомога в пошуку шляхів їх усунення. Попереднє оцінювання виконаних робіт.
 • 70. 4.1.2. Фронтальне інструктування Мета: характеристика типових помилок та допомога в пошуку шляхів їх усунення. Форма організації: фронтальна Методи навчання: словесні, наочні, практичні Перелік типових помилок: - невірно розміщена кишеня - невірно розміщена мішковина - невірно запрасовані обшивки - невірно пришиті обшивки - невірна строчка пришивання обшивок - неякісне розрізання входу в кишеню - невірно виметані шви пришивання обшивок - неякісне закріплені кутики кишені - невірне розміщення підзора на мішковині - неякісна строчка застрочування підзора на мішковину - невірно зшита мішковина - невірне закріплення кутиків і верхньої частини кишені - невидалені нитки тимчасового призначення - неякісне відпарювання кишені
 • 71. 4.1.3. Заключне інструктування Мета діяльності: підведення підсумків уроку за визначеним критеріями: правильність, охайність, швидкість, відповідальне ставлення до правил техніки безпеки праці Форма організації: індивідуальна, фронтальна Методи навчання: метод контролю та самоконтролю - підведення підсумків уроку згідно критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів; - аналіз витрат часу і раціональне використання матеріалу; - узагальнення типових помилок, їх аналіз, шляхи усунення; - оцінювання робіт учнів, демонстрування кращих; - приведення в порядок робочих місць і обладнання, збирання інструментів, зразків, вологе прибирання майстерні.
 • 73. „ Затверджено “ Старший майстер Н. В. Хилюк ПЛАН УРОКУ Дата проведення: __________ Тема програми: Виготовлення чоловічої сорочки. Тема уроку: Обробка коміра на стійці у чоловічій сорочці. Мета уроку: Навчальна: ознайомити з різновидами комірів, а також навчити технологічно вірно обробляти комір відповідно до технічних умов. Розливальна: розвинути процес зорового сприймання, увагу, довготривалу пам'ять, логічне мислення. Виховна: виховати в учнів охайність, посидючість, старанність, почуття взаємодопомоги, поваги до майбутньої професії. Матеріально - технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування; виріб-взірець; послідовність обробки; універсальна машина 1022кл; праска; прасувальна дошка;
 • 74. Дидактичне забезпечення: технологічна карта;  інструкційна карта; карточка контролю; картонка дефектів; зразки по вузлової обробка коміра; Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменева Технологія виготовлення жіночого одягу: підручник для учнів проф.-техн. закладів. К.: Вікторія, 2000 - 512 ст. Борецька Є. Я. Легкий одяг жіночий і дитячий одяг: Навч. Посібник / Є. Я. Борецька, 1.1. Пацюрковська, Б. Б. Троць.- К.: Вища пік., 1995.- 384 ст.:
 • 75. Міжпредметні зв'язки: Технологія швейних виробів „ Види комірів та їх послідовність обробки". Конструювання швейних виробів: „ Види комірів та їх побудова". Обладнання: „ Універсальні машини" „ Обладнання волого - теплової обробки". Матеріалознавство: „ Властивості тканин". Тип уроку: комбінований
 • 76. ХІД УРОКУ 1. Організаційна частина Мета: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовності їх до уроку,правильної організації робочого місця, зосередження уваги учнів на сприйняття навчального матеріалу теми. Форма організації: фронтальна Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації словесні (бесіда) 2. Мотивація навчальної діяльності. Мета діяльності: заохочення учнів до сприймання навчального матеріалу. Форма організації навчання: фронтальна Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації - словесні (розповідь). Тип мотиву: пізнавальний Текст мотиву: До середніх віків комірів на одязі взагалі не було. Тільки в XII столітті з'явилася вузька смужка у вирізі горловини, яка поступово перетворюється у комір-стійку. Коміри здатні створити потрібний образ виробу. Наприклад, наглухо застібнутий комір надає деяку строгість власнику сорочки чи жакета. А виріб з великим м'яким коміром надає образу грайливість. Тому підбір виду коміра при створені моделі відіграє важливу роль.
 • 77. 3. Вступне інструктування Мета діяльності: підготовка учнів до активного і свідомого виконання вправ по обробці коміра . Форма організації: фронтальна. Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації: словесні (пояснення, розповідь), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження). 3.1.Повідомлення теми та мети уроку Зараз відкрийте зошити і запишіть тему уроку: «Обробка коміра». На цьому уроці ми повинні ознайомитись з різновидами комірів, а також навчитись технологічно вірно обробляти відповідно до технічних умов. 3.2.Перевірка матеріалу, що вивчається на уроках теоретичного навчання і попередніх уроках виробничого навчання На попередньому занятті ми вивчали тему „ Обробка спинки. З'єднання кокетки з пілочками та спинкою ”. Перевірка рівня засвоєння учнями навчального матеріалу проводиться у вигляді карток-завдань, що видається кожному. Картка-завдання складається з інструкції виконання та трьох кольорових стовпчиків (оранжевому колір - правильне твердження; жовтий колір - неправильне твердження; зелений колір - не знаю правильної відповіді на твердження). В дані стовпчики записуються відповіді згідно з номером твердження.
 • 78. Далі зачитуються твердження:  Перед пришиванням кокеток складки по верхньому зрізу спинки закладають згідно надсічок (так). Глибина складок на спинці чоловічої класичної сорочки дорівнює 5-10 см.(ні). Кокетки спинки дублюємо (ні). Кокетка спинки може складається з 4 частин. (ні) Ширина шва пришивання кокетки зі спинкою та пілочками 1,5 см (ні). Шов пришивання кокетки розпрасовують з лицевої сторони (ні). Оздоблююча строчка по кокетках прокладається згідно моделі (так). Для кращого прилягання виробу по фігурі обробляємо середній шов (ні). Кокетка сорочки може використовуватися з оздоблювальної тканини (так). Нитка основи в кокетці може проходити: вертикально, горизонтально або під кутом 45 (так). Правильність виконання завдання визначається кількістю заповнених клітинок в стовпчику оранжевому : 1;7;9; 10; жовтому: 2;3;4;5;6;8; в зеленому 0; 3.3 Пояснення запланованої роботи на даному занятті, а також послідовність виконання вправ. 1. На нашому занятті ми повинні ознайомитись з технологічною послідовністю обробки коміра в чоловічій сорочці. 2. Виконати обробку коміра чоловічої сорочки. 3. Перевірити якість обробки коміра. 3.4 Демонстрування матеріальних об’єктів, які виступають у вигляді зразків. 1. Демонструю види комірів в одязі. 2. Відповідно до інструкційної карти розглянемо послідовність обробки та технічні умови на виконання обробки коміра в чоловічій сорочці 3. Демонструю зразки повузлової обробки коміра в чоловічій сорочці.
 • 79. 3.5. Ознайомлення учнів із тканиною, інструментами, механізмами, які будуть використовуватись при виконанні навчально-виробничих робіт. Для виконання обробки коміра в чоловічій сорочці такі прилади і матеріали: деталі крою коміра та оброблені пілочки та спинка чоловічої сорочій; дублерин; набір голок; наперсток;сантиметрова стрічка;лінійка; кравецька крейда; нитки; ножиці;універсальна машина 1022-М кл. ОЗЛМ праска; прасувальна дошка. 3.6.Перегляд схем і технічних умов виконання даного вузла. Перед вами знаходиться інструкційна карта, де вказано послідовність обробки коміра в чоловічій сорочці та технічні умови виконання, а також зразки повузлової обробки. Вам необхідно записати послідовність обробки даного вузла та вимоги технічних умов в робочі зошити 3.7. Пояснення і демонстрування раціональних прийомів і способів виконання робіт, а також способів контролю їх якості.
 • 80. Прийом 1 Продублювати верхній та нижній комір. Продублювати верхній і нижній комір з виворітнього боку не доходячи на 0.5 см. до зрізу коміра. Прийом 2 Наметати верхній комір на нижній. Скласти лицьовими сторонами у середину. Верхній комір при посадити в кутиках. Ширина шва 0.4-0.6 см. Прийом 3 Обшити комір. По зрізу відльоту і кінців з боку верхнього коміра. Ширина шва 0.5-0.7см.
 • 81. Прийом 4 Видалити нитки тимчасового призначення. Розрізати ножицями через 3.0 - 4.0 см. і видалити нитки за допомогою кілочка. Прийом 5 Підрізати припуски шва обшивання. Для зменшення товщини підрізати припуск з боку нижнього коміра, залишаючи 0.2 - 0.3 см. Прийом 6 Висікти припуски в кутиках. Не дорізаючи до строчки у кутиках 0.1 - 0.2 см. Прийом 7 Вивернути комір на лицьовий бік і виметати кант. З боку нижнього коміра випускаючи кант з верхнього коміра. Прийом 8 Припрасувати комір. Через вологий пропрасовував - з боку нижнього коміра. Прийом 9 Прокласти оздоблюючи строчку по краю коміра. Ширина шва по моделі. Довжина стібка 0.3 - 0.5 см
 • 82. Прийом 10 Підрізати зріз стійки коміра. Скласти комір посередині, урівняти кінці, перевірити симетричність. Прийом 11 Підрізати зріз стійки відкладного коміра. Нижній комір має бути меншим за верхній по зрізу стійки на 0.1 - 0.2 см. Прийом 12. Намітити середину коміра. На верхньому і нижньому комірі намітити лінію довжиною 2.0 - 3.0 см.(від зрізу стійки). Прийом 13 Продублювати верхню і нижню стійку Прокладка повинна бути меншою від стійки на величину припусків. (0.5 см.) Прийом 14 Приметати частини стійки до обробленого коміра. Частини стійки скласти лицьовими сторонами у середину, між ними вкладають оброблений комір, сумістивши середини деталей, зметувати шириною шва 0.5-0.6 см.
 • 83. Прийом 15 Обшити кінці стійки і одночасно пришити стійку до коміра. Ширина шва 0.5 - 0.7 см. Пришити петлю в шов пришивання верхньої обшивки. Прийом 16 Видалити нитки тимчасового призначення. Розрізати ножицями через 3.0 - 4.0 см. і видалити нитки за допомогою кілочка Прийом 17 Вивернути стійку на лицьовий бік і виметати шов пришивання стійки до коміра. Прямими стібками, направляючи комір в один бік, а припуски шва пришивання стійки - в протилежний. Кант виправити з боку зовнішньої частини стійки.
 • 84. Прийом 18 Закріпити припуски шва пришивання стійки та коміра. Прокладаючи строчку на відстані 0.5 см. від шва пришивання стійки до коміра, і не доходячи до його кінців 3.0см. Прийом 19 Припрасувати оброблений комір через вологий пропрасовував
 • 85. 3.8.Огляд можливих типових помилок і способів їх усунення. Для того щоб зразки були якісними необхідно перевіряти якість обробки на кожному етапі виготовлення. Для встановлення можливих типових помилок і способів усунення в допомогу є карточка контролю і карточка дефектів . 3.9.Пояснення і демонстрування способів раціональної організації робочого місця. Під час підготовки робочого місця до виконання завдань необхідно звернути увагу на те, щоб усі прилади і матеріали, які необхідно для роботи знаходились на столі, з правого боку від учениці, булавки та голки мають бути у відведеному їм місці. В кожного працюючого потрібно щоб були свої інструменти для роботи, щоб не відволікати інших учнів. 3.10.Ознайомлення із правилами безпеки праці, для даного виду робіт, та при роботі в майстерні.
 • 86. Вимоги безпеки праці перед початком роботи 1.Одягти робочий одяг, застібнути рукави, волосся підібрати під головний убір. 2. Оглянути і привести до ладу робоче місце. 3. Прибрати зайві речі, звільнити проходи, впевнитись, що воно достатньо освітлене. 4. Перевірити надійність кріплення заземлюючого проводу до машини, електродвигуна, пускового приводу, відсутність обірваних та оголених дротів. 5. Перевірити чи є в наявності запобіжна лапка, огородження пасів, проводів. 6. Впевнитись у справності машини шляхом її включення на холостому ходу, справності ножної пускової педалі. 7.Перевірити надійність кріплення знімних частин машини. 8.Перевірити на універсальних машинах чи встановлені запобіжники проколу пальців голкою чи обмежені ниткопритягувач машин обмеженими скобами. 9. Перевірити поверхню робочого столу (має бути рівною). Чи забезпечені спеціальні машини для пришивання ґудзиків захисними екранами, що попереджують поранення уламками голок і ґудзиків. 11.Перевірити чи на педалях промислових столів прикріплені діелектричні килими, чи є в наявності на стійках гумові прокладки з вібраційного матеріалу.
 • 87. Вимоги безпеки при виконанні волого-теплової обробки: 1. Переконатися, що прес не вмикається натискуванням однієї з пускових кнопок і що при натисканні на аварійну кнопку прес негайно відкривається, шланги 2. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його закривати тільки при натисканні на кнопки двома руками й утримати їх до повного закриття пресу. 3. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок. 4. Кнопки прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої. Шнури, через які проходить електричний струм до прасок, повинні бути укладенні в гумові (кембрики). 5. Ручна праска має бути виготовлена з матеріалу, що не проводить струм. 6. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який проходить живлення до електропраски, не повинен доторкатися до струмоведучих проводів до гарячої поверхності праски й підставки. 7. Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансформатори. 8. Металевий корпус праски повинен бити заземлений. Підошва праски має бути чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати електричний регулятор температури. 9. Підставки під праску мають бути виготовленні з вогнетривкого матеріалу з низькою теплопровідністю. Підставка повинна бути встановлена на одному рівні з робочою поверхнею столу, огородженою з трьох сторін бортиками. 10.На робочих прасувальних місцях повинні бути тепло ізолюючі прокладки або діелектричні килими.
 • 88. Вимоги безпеки під час роботи 1. Не відволікатись під час роботи. 2. Заправляти верхню і нижню нитки, заміну голки проводити тільки при вимкненому двигуні машини. 3. Прокладаючи строчку на тканині, слід тримати обома руками з обох сторін від голки, аби уникнути ключення пальців рук під голку. 4. Аби уникнути травм, включення машини в роботу слід проводити плавним натискуванням на пускову педаль. 5.Не гальмувати рукою махове колесо. 6. Щоб запобігти удару ниткопритягувачем, не нахиляти голову низько до машини. 7. Не торкатися руками до частин машини та голки, які рухаються, не відчиняти та не знімати огородження та запобіжні пристрої на ходу машини. 8. Інструменти (ножиці, викрутки і т. ін.) зберігати у спеціально відведених місцях, робоче місце тримати у чистоті. 9. Нитки, обрізки тканини, які випадково влучили в привідний механізм прибирати тільки при вимкненому електродвигуні машини. 10.Відпрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце. 11. Не перегрівати праску, у випадку перегрівання вимкнути для охолодження. 12. Не залишати увімкнене обладнання без нагляду. 13. Класти виріб на нижню подушку преса і направляти його обережно, не торкаючись нагрітої поверхності. 14. Забороняється направляти виріб під час руху подушок преса. 15. Всі операції з ВТО виконувати, стоячи на діелектричному килимку. 16. Закінчивши прасування виробу, знімати його з преса лише після повного розкриття подушок, щоб запобігти травм від випадкового закривання подушок. 17. Щоб запобігти пошкодженню ізоляцій шнура, слідкувати, щоб він не торкався до праски, ставити праску лише на спеціалізовану підставку. 18. Через кожну годин роботи необхідно давати відпочинок очам. 19. Дотримуватись правил користування ріжучим і гострим інструментами, не залишаючи голку без нитки, не підносити голку і ножиці до очей, не вколювати голку в робочий одяг. 20.Чищення та змащення машини, проводити тільки при вимкненому електродвигуні. 21. Закінчивши роботу, слід вимкнути обладнання. Прибрати робоче місце.
 • 89. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 1. Вимкнути машини з електромережі. Постити від пилу, обірваних ниток, шматочків тканини. 2. Прибрати у відведене місце робочий інструмент, допоміжні пристрої малої механізації. 3. Встановити голку у крайнє нижнє положення. 4. Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 3.11. Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктування і при необхідності повторне пояснення і демонстрування прийомів і способів роботи. Перевірка засвоєння учнями матеріалу здійснюється за допомогою гри „ Хитрунчик ". Майстер ділить підгрупу на дві команди, між якими проводиться змагання. Кожна команда отримує завдання по темі „ Обробка коміра. В чоловічій сорочці", суть якого полягає у правильному складанні послідовності обробки на швидкість. Переможцем стає команда, яка швидше і вірно виконає завдання. 3.12. Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях Завдання кожного учня полягає у виконанні обробки коміра в чоловічій сорочці з дотриманням технологічної послідовності обробки. Всі виконують завдання самостійно за окремою швейною машиною. При необхідності користуються допомогою та консультаціями майстра.
 • 90. 4 . Самостійна робота учня Мета: навчити учнів технологічно вірно обробляти комір в чоловічій сорочці відповідно до технічних умов. Форма організації: індивідуальна, фронтальна. Методи навчання: практичні, словесні, наочні 4.1. Поточне інструктування 4.1.1. Індивідуальне інструктування обхід: Перевірка готовності робочих місць та робочого столу швейної майстерні; дотримання учнями правил охорони праці і дисципліни в майстерні. обхід: Перевірка ступеня засвоєння трудових прийомів і операцій, що демонструвались, раціонального використання матеріалів та інструментів. обхід: Контроль за правильністю виконання основних етапів обробки машинних швів. обхід: Виявлення помилок при виконанні робіт і допомога в пошуку шляхів їх усунення. Попереднє оцінювання виконаних робіт.
 • 91. 4.1.2. Фронтальне інструктування Мета: характеристика типових помилок та допомога в пошуку шляхів їх усунення. Форма організації: фронтальна Методи навчання: словесні, наочні, практичні Перелік типових помилок: - неякісне дублювання верхнього і нижнього коміра; - невірно наметаний верхній і нижній коміра; - нерівно підрізаний припуск шва обшивання; - не висіченні припуски в кутиках; - нерівно вивернутий комір на лицьовий бік; - неякісне припрасований комір; - нерівно прокладена оздоблюючи строчка; - невірно намічена середина коміра; - неякісне дублювання верхня і нижня стійка; - нерівно приметані стійки до обробленого коміра; - нерівно обшиті кінці стійки; - неякісно виметанний шов пришивання стійки до коміра; - неякісна строчка закріплення припусків; - недотримання режимів ВТО для даної тканини.
 • 92. 4.1.3. Заключне інструктування Мета діяльності: підведення підсумків уроку за визначеним критеріями: правильність, охайність, швидкість, відповідальне ставлення до правил техніки безпеки праці Форма організації: індивідуальна, фронтальна Методи навчання: метод контролю та самоконтролю - підведення підсумків уроку згідно критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів; - аналіз витрат часу і раціональне використання матеріалу; - узагальнення типових помилок, їх аналіз, шляхи усунення; - оцінювання робіт учнів, демонстрування кращих; - приведення в порядок робочих місць і обладнання, збирання інструментів, зразків, вологе прибирання майстерні.