Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Intro Til Linked Data

895 Aufrufe

Veröffentlicht am

An introduction in Norwegian. Prepared for an internal presentation at the NTNU Library 17 December 2009.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Intro Til Linked Data

 1. 1. Intro til linked data 17. desember 2009 Ole Husby
 2. 2. Linked data handler om å organisere data på en fornuftig måte http://www.w3.org/2009/Talks/0204-ted-tbl
 3. 3. å organisere data betyr <ul><ul><li>å samle det som hører sammen </li></ul></ul><ul><ul><li>å skille det som ikke hører sammen </li></ul></ul><ul><ul><li>å dele arbeidet på en fornuftig måte </li></ul></ul><ul><ul><li>slik at hver enkelt passer på sine egne data </li></ul></ul><ul><ul><li>og ikke gjentar arbeid som andre gjør </li></ul></ul><ul><ul><li>og ikke bearbeider dataene mer enn nødvendig </li></ul></ul><ul><ul><li>på en slik måte at dataene kan brukes av </li></ul></ul><ul><ul><li>andre personer </li></ul></ul><ul><ul><li>andre maskiner </li></ul></ul><ul><ul><li>på den måten brukerne foretrekker </li></ul></ul><ul><ul><li>uansett hvilket språk de snakker </li></ul></ul><ul><ul><li>eller hvilket operativsystem de bruker </li></ul></ul>
 4. 4. Linked data handler om å gjøre semantikken forståelig for maskiner ?
 5. 5. maskinleselig semantikk betyr at <ul><li>maskina (dvs programmet) forstår  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>hvilke egenskaper som de forskjellige objektene har </li></ul></ul><ul><ul><li>og hvilke sammenhenger som eksisterer mellom dem </li></ul></ul><ul><li>og at maskina (dvs programmet) kan formidle denne forståelsen til </li></ul><ul><ul><li>forskjellige personer </li></ul></ul><ul><ul><li>til andre maskiner </li></ul></ul><ul><ul><li>på forskjellige måter </li></ul></ul>
 6. 6. Linked data handler om standarder for dataformater, spørrespråk etc <ul><li><http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00012> a dc:subject; rdf:type skos:Concept; skos:prefLabel &quot;Bygdeborger&quot;@no; skos:related <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME05293>; skos:related <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME05291>; skos:broader <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00008>. <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00013> a dc:subject; rdf:type skos:Concept; skos:prefLabel &quot;Dyregraver&quot;@no; skos:broader <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00008>. <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00015> a dc:subject; rdf:type skos:Concept; skos:altLabel &quot;Gravanlegg&quot;@no; skos:prefLabel <http://www.ntnu.no/ub/data/humord#HUME00014>. </li></ul>
 7. 7. Definisjon <ul><li>The Semantic Web isn't just about putting data on the web. It is about making links, so that a person or machine can explore the web of data.  With linked data, when you have some of it, you can find other, related, data. </li></ul>Like the web of hypertext, the web of data is constructed with documents on the web. However,  unlike the web of hypertext,  where links are relationships anchors in hypertext documents written in HTML, for data they links  between arbitrary things described by RDF,.  The URIs identify any kind of object or  concept.   But for HTML or RDF, the same expectations apply to make the web grow:
 8. 8. Definisjon (forts) <ul><ul><li>Use URIs as names for things </li></ul></ul><ul><ul><li>Use HTTP URIs so that people can look up those names. </li></ul></ul><ul><ul><li>When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL) </li></ul></ul><ul><ul><li>Include links to other URIs. so that they can discover more things.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>  http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. RDF <ul><li>RDF er dataformatet som brukes for linked data </li></ul><ul><li>RDF betyr Resource Description Framework </li></ul><ul><li>RDF er en enkel datamodell </li></ul><ul><li>RDF er en beskrivelsesmetode for å angi sammenhengen mellom ting </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/RDF/ </li></ul><ul><li>RDF kan skrives ut på forskjellige måter, f.eks. i XML </li></ul>
 10. 10. RDF-tripler
 11. 11. Komplekse strukturer
 12. 12. Enda mer komplekst
 13. 13. Nå mangler vi identifikatorer <ul><li>som gjør folk og maskiner istand til å følge lenkene på nettet </li></ul><ul><li>f.eks. </li></ul><ul><ul><li>http://orlabs.oclc.org/identities/lccn-n81-112099 </li></ul></ul><ul><li>i stedet for </li></ul><ul><ul><li>lccn-n81-112099 </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Å lage linked data handler mye om å lage et teknisk opplegg for å hente data vha slike identifikatorer (URI) </li></ul>
 14. 14. og vi mangler skjema <ul><li>Dvs standardiserte vokabularer som kan brukes av folk og maskiner for å forstå betydninger </li></ul><ul><li>f.eks. hva relasjonen (predikatet) &quot;har forfatter&quot; betyr </li></ul><ul><ul><li>noe som f.eks. angis vha merkelappen dc:creator </li></ul></ul><ul><li>eller hva termen (objektet) &quot;Agriculture&quot; betyr </li></ul><ul><ul><li>noe som f.eks. kan angis vha merkelappen skos:prefLabel </li></ul></ul>
 15. 15. Linked data krever datamodellering <ul><li>Hvilke datatyper er av interesse? </li></ul><ul><ul><li>Bibliografiske data for verker og manifestasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokaliseringsdata og tilgangssdata for eksemplarer </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoritetsdata og brukerdata for personer og institusjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Transaksjonsdata, utlånsdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Data om bibliotek </li></ul></ul><ul><ul><li>Geodata, topsy, geografiske emneord, kart </li></ul></ul><ul><ul><li>Emnedata </li></ul></ul><ul><ul><li>Leksikale data </li></ul></ul>Hvem eier datene, og hvordan henger de sammen?
 16. 16. Linked data krever databeskrivelse <ul><li>Hvordan skal dataene og relasjonene beskrives? </li></ul><ul><li>Skjema </li></ul><ul><li>Taksonomier </li></ul><ul><li>Tesauruser </li></ul><ul><li>Ontologier </li></ul><ul><li>F.eks. </li></ul><ul><li>FOAF, SKOS, Dublin Core, TEKORD, </li></ul>
 17. 17. Redundans = overflødig replisering <ul><ul><li>vi repliserer i stedet for å gjenbruke data </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>hvor mange forskjellige filer / databaser / registre må oppdateres hvis du skifter navn? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>dette er ikke bare unødvendig arbeid </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>men også en kilde til inkonsistens i dataene </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>hvorfor er vi så ufornuftige da ??? </li></ul></ul>
 18. 18. Interessenter <ul><ul><li>Tim Berners-Lee </li></ul></ul><ul><ul><li>W3C </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkingOpenData </li></ul></ul><ul><ul><li>linkeddata.org </li></ul></ul><ul><ul><li>LIBRIS </li></ul></ul><ul><ul><li>OCLC </li></ul></ul><ul><ul><li>DBPedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Library of Congress </li></ul></ul><ul><ul><li>TALIS </li></ul></ul><ul><ul><li>en stadig økende mengde bibliotek verden rundt </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>men ikke så mye i Norge </li></ul></ul>
 19. 19. Hvorfor er det viktig at UBiT kan alt om linked data? <ul><ul><li>Fordi linked data begrepsmessig er nøye knyttet til datamodellering, katalogisering, FRBR, RDA etc </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Fordi linked data ikke er en lukket bibliotekverden (slik som MARC, Z39.50 etc) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Fordi vi er i starten av en prosess med å åpne opp datasiloene våre slik at de kan brukes av så mange som mulig  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Fordi også vi bruker mye tid på unødvendig dobbeltarbeid </li></ul></ul>
 20. 20. http://www.w3.org/2009/Talks/0204-ted-tbl
 21. 21. Raw data now!

×