Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Türkiye'de psikiloji dergileri

 1. 1. PSİKOLOJİ DERGİLERİ
 2. 2. Psikoloji Çalışmaları Dergisi
 3. 3. Cilt 32, Sayı 1 (2012)İçindekiler;•Alkol Bağımlılığındaİçselleştirilmiş Damgalanma:Depresif Belirtilerle İlişki•Üstün Zekalı ve NormalZekalı Çocuklarda Yönetselİşlevler: Londra Kulesi Testi•Dikkat Eksikliği veHiperaktivite BozukluğundaMekansal Belleğin A-B A-CParadigması ile Araştırılması•Sosyal Bilimcilerin SosyalBilim ve Üniversite Temsilleri
 4. 4. İstanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiPsikoloji Bölümü tarafından, 1956 yılından beri“Tecrübi Psikoloji Çalışmaları” adı altındayayınlanmakta olup, 2003 yılından itibarenhakemli bir dergi olma özelliğini kazanarak“Psikoloji Çalışmaları” adı altında yayınhayatına devam etmektedir.
 5. 5. Yılda bir kez hem online hem de basılı olarakyayınlanan dergi, psikoloji alanındayürütülmüş olan deneysel çalışmaları ve alançalışmalarını yayınlamaktadır.
 6. 6. • YazarlarElif YıldırımMarilena Z. Leana TaşçılarSevtap CinanDeniz Akyıl SokulluÖzcan KöknelDeniz Atalay-AtaReyhan SaydamBehiye Alyanak
 7. 7. • Yayın Kurulu SorumlusuProf. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn• Yayın Kurulu ÜyeleriProf. Dr. Hüseyin YazıcıDoç. Dr. Pınar ÜnsalDoç. Dr. Gül ŞendilYrd. Doç. Dr. Sema Karakelle• Yayın SorumlusuArş. Gör. Tolga Yıldız
 8. 8. Popüler Psikiyatri Dergisi
 9. 9. Sayı 72 Mart-Nisan 2013
 10. 10. Nöropskiyatri Arşivi Dergisi
 11. 11. Cilt 50, Sayı 1, Mart 2013İçindekiler;•Majör DuygudurumBozukluklarında Kişiliğin ÜçBoyutlu Değerlendirilmesi veKlinik Özelliklerle İlişkisi•Yardımcı Üreme TeknikleriyleDoğmuş Çocukların ve AnnelerininPsikiyatrik Değerlendirmesi: KlinikBir Çalışma•Serebral Palsili Çocuklarda SanalGerçeklik Terapisinin RuhsalUyuma Etkisi•Depresyon HastalarındaAleksitiminin Bedenselleştirme veUyku Kalitesi Üzerine Etkisi
 12. 12. • Türk Nöropsikiyatri Derneğinin bilimsel içerikliresmi yayın organı olup 1964 yılından bu yanayayınlanmaktadır. Mart, Haziran, Eylül veAralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı çıkar.
 13. 13. • Dergi psikiyatri, nöroloji, nöroşirürji, nörobilimve klinik psikoloji alanlarında bilimsel açıdanyüksek nitelikli araştırma makaleleriniyayınlamaktır. Dergide ayrıca, nöroloji vepsikiyatri tarihçesiyle ilgili yazılar, kongreizlenimleri, haberler, duyurular ve kitap-teztanıtımı da yayınlanır.
 14. 14. • Yayın YönetmenleriBetül Baykan BaykalÖmer Saatçioğlu• Yardımcı Yayın YönetmenleriFeryal Çam ÇelikelHaşmet HanağasıZeliha Matur
 15. 15. Adli Psikiyatri Dergisi
 16. 16. • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp vePsikiyatri Anabilim Dalları ile Adli BilimcilerDerneği tarafından çıkartılmaktadır. 3 ayda biryayımlanır.
 17. 17. • Dergide Yer Alan KonularCezai SorumlulukHukuki SorumlulukAdli Psikiyatri ile ilgili Yasal DüzenlemelerMadde Kullanımı ve BağımlılığıGözlemÇocuk İstismarÖtanaziYüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri HastaneleriAdli Psikiyatri HemşireliğiAdli Psikiyatri EtiğiSosyal PsikiyatriŞiddetSuç ProfiliTrafik PsikolojisiSeri Katiller
 18. 18. • EditörProf. Dr. İ. Hamit HANCIProf. Dr. Engin Turan• YAYIN KOMİSYONUİ.Hamit HancıGökhan OralHatice DemirbaşHasan ŞahinAbdülkadir ÇevikGürol CantürkBurcu EşiyokHanife Alkurt AlkanMurat Eke
 19. 19. Bağımlılık Dergisi
 20. 20. İçindekiler;•Lise Öğrencilerinde ArkadaşÖzellikleri ve MaddeKullanımı•Problemli İnternetKullanımıyla Başvuran İki UçluBir Hasta NedeniylePsikiyatrik Ek Tanı Tartışması:Olgu Sunumu•Tıp Fakültesi Birinci ve İkinciSınıf Öğrencilerinde Sigaraİçme Durumu ve DepresyonYaygınlığı Arasındaki İlişki
 21. 21. • Madde bağımlılığı konusuna yoğunlaşan budergi 2000 yılından itibaren yayınlanmaktadır.
 22. 22. • Yayın YönetmeniM. Özkan Pektaş• Yayın Yönetmen YardımcılarıHasan MırsalPelin Kaplan Sayan
 23. 23. Düşünen Adam Dergisi
 24. 24. İçindekiler;•Migren ve Gerilim Tipi BaşAğrısı Hastalarında KişilikÖrüntüsü•Bedensel Duyumları AbartmaÖlçeği Türkçe FormununGeçerlik ve Güvenirliği•Bulimiya NervozadaPsikososyokültürel Etmenler•Psikiyatrik BozukluklardaGözlenen İntihar Davranışları
 25. 25. • Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yıldadört sayı olarak yayınlanan; tıbbi, bilimsel birdergidir. Bakırköy Ruh ve Sinir HastalıklarıHastanesinin bilimsel yayınıdır.
 26. 26. • Yayın YönetmenleriDr. Nihat AlpayDr. Hüsnü Erkmen• Yayın Yönetmeni YardımcısıDr. Lut Tamam
 27. 27. Klinik Psikofarmakoloji Dergisi
 28. 28. Cilt 23, Sayı 1 (2013)İçindekiler;•Şizofreni hastalarında ajitasyonuntedavisinde uzamış salınımlıketiyapin fumarat’ın etkinlik vegüvenliği.•Antisosyal kişilik bozukluğuhastalarında azalmış leptin düzeyleri•Randevu ve tedaviye uyum:Şizofreni olgularıyla iki yıllık ileriyedönük çalışma•Dikkat Eksikliği HiperaktiviteBozukluğu tedavisi için yazılanmetilfenidat reçetelerinindeğerlendirilmesi
 29. 29. • 3 ayda bir yayınlanmaktadır, 1990 yılında yayınhayatına başlamıştır. Bültende önceliklepsikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, davranışbilimleri ile çocuk ve ergen psikiyatrisialanlarındaki deneysel, temel ve klinikbilimlere ait yazılara yer verilir.
 30. 30. • Yayın YönetmeniMesut Çetin• EditörlerAyhan AlgülAlpay AteşServet Ebrinç
 31. 31. Psikohayat Dergisi
 32. 32. • Psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve beyinaraştırmaları alanlarında önemli çevirihaberlere sayfalarında yer vermektedir.
 33. 33. Türk PDR Dergisi
 34. 34. Cilt 4, Sayı 39 (2013)İçindekiler;•Türk Psikolojik Danışma EğitimiProgramlarına Önleyici AnlayışıDahil Etmek: Yeterlikler veStratejiler•Psiko-Eğitim Uygulamasının KızÖğrencilerin Benlik Saygısı veAkılcı Olmayan İnançları ÜzerineEtkisi•Lise Son Sınıf Öğrencilerinin SınavKaygısını Yordayan Değişkenlerinİncelenmesi•Psikolojik Danışman AdaylarınınBaşarı Yönelimlerinin BazıDeğişkenlere Göre Yordanması
 35. 35. • İlk olarak Psikolojik Danışma ve RehberlikDergisi olarak 1990 yılında yayınlanmayabaşlayan dergi, 1998 yılından itibaren TürkPsikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi adınıalarak Mart ve Eylül aylarında olmak üzereyılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.
 36. 36. • Türk PDR Dergisi, Psikolojik Danışma veRehberlik alanındaki kuramsal ve uygulamalıözgün araştırma, inceleme ve derlemelerinyayınlandığı hakemli ve bilimsel bir dergidir.
 37. 37. • EditörlerProf. Dr. Fidan KorkutDoç. Dr. Özgür ErdurYrd. Doç. Dr. Leyla ErcanYrd. Doç. Dr. Türkan Doğan
 38. 38. Sinem Dayı10/E 489
 • ddakgul

  Apr. 17, 2015
 • sofimutlu03

  Dec. 1, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

9.658

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

3

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

2

×