Anzeige

OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
23. Nov 2021
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Anzeige

OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021

 1. Oppivelvollisuuden laajentaminen OAJ:n aluekyselyn tuloksia Lokakuu2021 Uudistuksenensivaikutelmia
 2. Lokakuun2021 aluekyselyoppivelvollisuudenlaajentamisesta • Kysely lähetettiin alueasiantuntijoille, jotka välittivät kyselylinkin edelleen valitsemilleen toisen asteen oppilaitoksille • Vastauksia tuli alueellisesti kattavasti ja yhteensä paljon. Kiitos alueasiantuntijat!
 3. 3. Koetko saaneesityönantajaltariittävästitietoa oppivelvollisuuden laajentamisestaja opiskelun maksuttomuudesta sekäsen tuomista muutoksista omaan työhösi? 53 28.7 18.3 49.9 36.2 13.9 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ei En tiedä Lukio Ammatillinen
 4. 5. Onko oppivelvollisuuden laajentamisenmyötä 1.8.2021 jälkeensinulletullut työtehtäviä, joita ei ole resursoitu työajassa/korvauksessa (uusia tehtäviäilman korvausta)? 42.1 40.4 17.5 26.8 55.7 17.5 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ei En tiedä Lukio Ammatillinen
 5. • Oppimateriaalien ja laitteiden jakamiseen liittyvä työ • Lisenssien hallinnointiin liittyvä työ • Oppimateriaalihankintojen selvittäminen/tilaaminen • Tietojen kirjaaminen esim. Wilmaan • Lisää ryhmänohjaustyötä • Opintojen etenemisen seuraamisvelvoitteen/poissaolojen seuranna aiheuttamaa työtä • Viranomaisyhteistyö/opiskeluhuollon yhteistyö • Oppimateriaalien varastointiin ja vastaanottamiseen liittyvä työ • Enemmän ohjausta opiskelijoille 5. Avovastausten koonti(Kyllä,mitä) LUKIO • Digitutorointi opiskelijoille /TVT vastaavan työt • Enemmän kodin ja koulun välistä yhteistyötä • Huoltajatapaamiset ja uudistusta koskeviin kysymyksiin vastaaminen • Oppimateiraalin laadintaan liittyvä työ • Hallinnollisia tehtäviä • Tuen tarve ja erityiset oppimisjärjestelyt
 6. • Tarviketilaukset, materiaalien jako, niiden kirjanpito • Lisääntynyt kirjaaminen • Lisääntynyt yht. pito koteihin • Poissaolojen valvonta • Opintojen seuraaminen • Yht. työ erityisopettajan kanssa • Lisääntynyt ohjaus ja jatko-ohjaus • Käytöshäiriöt • Lisääntyneet kokoukset 5. Avovastausten koonti(Kyllä,mitä) AMIS • Yhteistyö opiskeluhuollon kanssa • Atk-tukena toimiminen • Jatkuvan haun tehtävät • Koulutuskokeilijat • Verkkokurssien tekeminen • Markkinointi • Erilaiset projektit • Uusien perehdyttäminen • Kyselyt johdolta • Kaikenlainen lisäsuunnittelu
 7. 6. Onko oppilaitoksessasi/toimipisteessäsi lisätty opinto-ohjaajien määrää? 21.3 67.9 10.8 17.7 55.5 26.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kyllä Ei En tiedä Lukio Ammatillinen
 8. 7. Ammatillisessa oppilaitoksessa opettajien lisäksi voi opiskelijoiden kanssa työskennellä myös avustavaa henkilöstöä, joista yleisesti käytetään nimitystä ohjaaja. onko 1.8.2021 jälkeen sinun työpisteellesi palkattu lisää ohjaajia? 4.2 66.6 29.2 27.2 63.1 9.7 0 10 20 30 40 50 60 70 Kyllä Ei En tiedä Lukio Ammatillinen
 9. 8. Avovastausten koonti.Montako ohjaajaa palkattu ja tehtävänkuva (amis) • Ohjaajia palkattu hyvin erilaisia määriä, muutamia vastauksia, joissa ei tiedetty kuinka monta, mutta useita. Ohjaajien tehtäviä: • Apuna ammatillisilla ja yto-tunneilla • Kaikki mahdollinen • Työpajassa ohjaajana • Erityisopetuksen tukena • Taitovalmentajana • Ohjaus ja opetus • Keskeyttämisvaarassa olevien ohjaus ja "herättely kouluun" • Työpaikalla ohjaamassa • Maahanmuuttajien ohjaajana • Opiskelijakunnan ohjaus • Oppivelvollisuusohjaaja
 10. 9. Onko opinto-ohjauksen tehtäviä siirretty muille kuin opinto-ohjaajille 1.8.2021 jälkeen? 17.4 41.1 41.5 19.8 29.4 50.8 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ei En tiedä Lukio Ammatillinen
 11. LUKIO • Ryhmänohjaajalle • Aineenopettajille • Apulaisrehtorille 9. Avovastausten koonti(kyllä, kenelle) AMMATILLINEN • Omaopettajalle/vastuuohjaajalle • HOKS-vastuuopettajalle • Erityisopelle • Opintosihteerille • Valma-opelle • Kuraattorille • Aineenopettajalle • Tunnistamiseen nimetylle opettajalle Osassa vastauksista koettiin, että opon ja opettajan työnkuvan raja on hämärtynyt
 12. 11. Miten opettajien kuuleminen oppimateriaalien valinnassa ja materiaalien hankintamenettelyssä on toteutunut? 68.7 14.6 14.2 2.5 44.5 16.3 27.2 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Toteutunut hyvin. Opettajia on kuultu ja olen saanut valita toivomani materiaalin. Toteutunut. En kuitenkaan saanut täysin toivomaani materiaalia. Toteutui jotenkin. Menettelyssä parantamisen varaa ja merkittäviä puutteita materiaaleissa. Opettajien kuulemista ei toteutettu. Lukio Ammatillinen
 13. • Digimateriaalit on hankitty kustannussyistä • Digimateriaalin pakkovalinta, kirjat ei valittavissa oleva vaihtoehto • Digimateriaali ei sovi kaikille, tarvitaan myös paperisia kirjoja • Digimateriaali ei edellytä säilytystiloja • Aika näyttää miten materiaalikokonaisuus kehittyy • Teknisiä ongelmia ja materiaalissa puutteita (LOPS) • Huoli nuorten ruutuajasta 12. Muita huomioitaoppimateriaalihankinnoista(Avo) LUKIO
 14. • Hankinnat hitaita erityisesti atk laitteiden osalta, ei riittävästi tietokoneita käytössä, digimateriaalit ei aina hyviä opiskelijoiden kannalta, IT-tukea liian vähän • ehdotuksia on saanut tehdä, materiaalien hankinta- ja huolehtimisprosessi epäselvä • Liian vähän rahaa käytettävissä, laatu kärsii. • Materiaalit, työasut ja -välineet on hankittu ja sähköinen oppimisympäristö, mitä tutkinto halusikin käyttää. • Ite on tehty talkoilla materiaali. Ja nyt esitetään että pitäisi tehdä materiaali vielä erityisopetukseen. • Haastavaa on, että samassa ryhmässä on niitä, jotka saavat materiaalit ja niitä, jotka joutuvat itse ne ostamaan. • Oppivelvollisilla ei ole ollut mahdollisuutta saada välineitä, joita he opiskeluunsa tarvitsee. Niitä ei myöskään aiota hankkia. 12. Muita huomioitaoppimateriaalihankinnoista(Avo) AMIS
 15. 14. TÄNÄ SYKSYNÄ OLEN HUOMANNUT, ETTÄ OPETTAMANI OPPIVELVOLLISET 55.6 40.9 3.5 50.5 45.2 4.3 0 10 20 30 40 50 60 Käyttäytyvät samanlailla kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Aiheuttavat aiempaa enemmän käytöshäiriöitä kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Käyttäytyvät paremmin kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Lukio Ammatillinen
 16. 15. TÄNÄ SYKSYNÄ OLEN HUOMANNUT, ETTÄ OPETTAMANI OPPIVELVOLLISET 40.8 6 53.2 47.1 4.9 48 0 10 20 30 40 50 60 Eivät ole yhtä motivoituneita kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Ovat motivoituneempia kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Opiskelevat samanlailla kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Lukio Ammatillinen
 17. 16. TÄNÄ SYKSYNÄ OLEN HUOMANNUT, ETTÄ OPETTAMANI OPPIVELVOLLISET 58.9 39.3 1.8 65.7 32.6 1.7 0 10 20 30 40 50 60 70 Tarvitsevat aiempaa enemmän erityisopettajan tukea Tarvitsevat yhtä paljon erityisopettajan tukea kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Tarvitsevat vähemmän erityisopettajan tukea kuin alle 18 v opiskelijat vuosi sitten Lukio Ammatillinen
 18. Oppivelvollisuuden laajentaminen– Aluekyselyntulokset koottuna 1. Koetko saaneesi uudistuksesta riittävästi tietoa työnantajalta? 2. Onko tullut uusia tehtäviä ilman korvausta? 3. Onko oppilaitoksessasi lisätty opinto-ohjaajien määrää? 4. Onko opon tehtäviä siirretty muille kuin opoille 1.8.2021 jälkeen? 5. Onko palkattu lisää ohjaajia 1.8.2021 jälkeen? (amm.) 6. Opettajien kuuleminen toteutunut hyvin oppimateriaalien hankinnassa? Alueasiantuntijoiden kautta muutamilletoisen asteen oppilaitoksille. Vastauksia 853(Lu 291,Amis 562). Kyllä % Ei % Lu 53 29 Am 50 36 Lu 42 40 Am 27 56 Lu 21 68 Am 18 55 Lu 18 41 Am 20 29 Am 27 63 Lu 69 17 Am 45 39
 19. Vuoden2022 kyselyt • OAJ toteuttaa neljä erillistä kyselyä tammikuussa • Perusopetuskysely • Oppimisen tuki perusopetuksessa, oppivelvollisuuden laajentaminen • Lukiokysely • Lukiolain uudistukset, ylioppilastutkinto, LOPS2019 ja oppivelvollisuuden laajentaminen • Amiskysely • Ammatillinen reformi, opetuksen määrä, oppivelvollisuuden laajentaminen • Esihenkilökysely • Perusopetuksen ja toisen asteen esimiehille yhteistyössä mm. SuRe:n ja KEA:n kanssa
Anzeige