Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Digital News UpdateOCT 12  18
ไอเดียดี ร้ านอาหารที่ New York จับ Instagram มาใส่ ในเมนู              18                  ...
“กล่ องลูกบาศก์ ” โปรโมทบริการรถไฟฝรั่งเศสสุดประทับใจ             18                     ...
เว็บขายของจีนเตรียมรุ กเปิ ดห้ าง AR 1000 สาขาทั่วประเทศ             18                    ...
ใหม่ ! ตู้เปปซี่อัจฉริยะเล่ นเกม-ชาร์ จมือถือ-ดื่ มเปปซี่ในเครื่องเดียว          ๊                ...
ฮอนด้ าโปรโมทรถใหม่ ผ่านเกมของ Zynga           18                               ...
Ring My Bell for new shoes          18                                      ...
ไนกีใช้ Social Media+RFID เชียร์ นักวิ่งมาราธอน     ้              17                  ...
iAd: Breast Cancer Self-Check iPad Ad          17                                ...
Kapook แซง Sanook ขึนครองอันดับ 1 เว็บไทยแล้ ว             ้             15           ...
Mercedes: Twitter Powered TVC #YOUDRIVE         15                                ...
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
News May 31 - Jun 6
Weiter
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

News oct 12 18

 1. 1. Digital News UpdateOCT 12 18
 2. 2. ไอเดียดี ร้ านอาหารที่ New York จับ Instagram มาใส่ ในเมนู 18 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/instagram-menu-new-york/ร้ านอาหารสไตล์ลาตินอเมริ กา “Comodo” ตั ้งอยู่ในย่าน Soho เขต Manhattan สังเกตุเห็นว่าบรรดาลูกค้ าจะชอบถ่ายรูปอาหาร และอัพโหลดขึ ้นไปบน Instagramแอปพลิเคชันแชร์ รูปชื่อดัง ทาให้ ทางร้ านเล็งเห็นประโยชน์จากพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้ า ว่าสามารถนามาใช้ เพื่อเป็ นบริ การเสริมของทางร้ านได้ ร้ านอาหาร Comodo เลยได้ สร้ าง ่hashtag #ComodoMenu ขึ ้นมาและใส่มนลงไปที่ด้านล่างสุดของเมนูอาหาร เพื่อเห็นการส่งเสริมให้ ลกค้ าถ่ายรูปเมนูที่ตัวเองสัง และอัพโหลดไปบน Instagram พร้ อมกับ ั ู ่hashtaghttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TKNA5GnO7Xs 1
 3. 3. “กล่ องลูกบาศก์ ” โปรโมทบริการรถไฟฝรั่งเศสสุดประทับใจ 18 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/tour-brussels-in-virtual-cube/การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสหรือ SNCF ต้ องการประชาสัมพันธ์ บริ การเดินรถเส้ นทางใหม่ SNCF ติดตั ้งกล่องลูกบาศก์สขาวนี ้ไว้ ที่ลาน Place de la République ซึงเป็ นสถานที่ ี ่พักผ่อนของชาวเมืองลียง ผู้สนใจสามารถ”ยื่นใบหน้ า”ไปยังช่องที่เจาะไว้ บนกล่องลูกบาศก์ ภาพใบหน้ าของผู้ร่วมสนุกจะปรากฏบนหน้ าจอซึง SNCF ติดตั ้งไว้ ที่ทาวน์สแควร์ ในกรุงบัส ่เซล ทั ้งหมดนี ้ทางานบนระบบ live video feed ซึงทาให้ ผ้ คนในเมืองลียงและบรัสเซลสามารถสือสารกันได้ แบบเรียลไทม์และเห็น ภาพ ่ ู ่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KDYsHAhPyuQ 2
 4. 4. เว็บขายของจีนเตรียมรุ กเปิ ดห้ าง AR 1000 สาขาทั่วประเทศ 18 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/yihaodian-ar-shop/ล่าสุดอีเฮ้ าเตี ้ยน (yihoudian.com) เว็บอี-คอมเมิร์ซของจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศเปิ ดห้ างเสมือนจริงบนมือถือด้ วยระบบ AR 1000 สาขาทัวประเทศ โดยสิงที่ทางเว็บทาคือ แอปฯ ่ ่AR จองพื ้นที่ว่างๆ ในโลกจริง (แค่ระบบพิกดตาแหน่ง GPS ลงไป) ก็จะทาให้ เปิ ดร้ านค้ าตลอด 24 ชัวโมงโดยไม่เสียค่าเช่าได้ ทนที ั ่ ั 3
 5. 5. ใหม่ ! ตู้เปปซี่อัจฉริยะเล่ นเกม-ชาร์ จมือถือ-ดื่ มเปปซี่ในเครื่องเดียว ๊ ๊ 18 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/pepsiinteractivevending/ตู้นี ้มีจดเด่นคือ การใช้ กลยุทธ์ ซื ้อ 1 แถม 1 เพื่อแลกกับไวรัลมาร์ เก็ตติ ้งให้ คนมาทดลองใช้ ต้ นี ้มากขึ ้น กล่าวคือ หากผู้ใช้ ซื ้อ 1 ขวด ก็จะมีหน้ าต่างให้ กรอกข้ อมูลเพื่อส่งอีก 1 ขวดให้ กบเพื่อน ุ ู ัจึงต้ องกรอกทั ้งข้ อมูลของเราและของเพื่อนไปที่หน้ าจอ จากนั ้นเพื่อนก็จะได้ รับ SMS พร้ อมรหัสลับ เพื่อมากดแลกรับเป๊ ปซี่ฟรีที่ต้ กดอัจฉริ ยะนี ้ ูhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u92iFy8iOKE 4
 6. 6. ฮอนด้ าโปรโมทรถใหม่ ผ่านเกมของ Zynga 18 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/zynga-honda/ฮอนด้ าที่จะเลือกโปรโมทรถแอคคอร์ ดรุ่นใหม่ผ่านการโฆษณาบนมือถือในแอปฯ เกมดังระดับโลกอย่าง Word with friends และ Scramble with Friends 5
 7. 7. Ring My Bell for new shoes 18 DigitalOCT GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/10/18/ring-my-bell-for-new-shoes/#more-16234From Israel comes a cute way of combining girls’ love for shoes with their habit of taking pictures of said shoes. AgencySmoyz placed a sign with a bell in the middle of busy street. It instructed people to Instagram their shoes, add their shoesize and hashtag it with shoe brand #ALDO. Watch the video to see what happened nexthttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y83wOHnoldg 6
 8. 8. ไนกีใช้ Social Media+RFID เชียร์ นักวิ่งมาราธอน ้ 17 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/nike-marathon-cheermeon/การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี และก็มีสปอนเซอร์ ขาประจาอย่างไนกี ้ดูแลอย่างใกล้ ชิดมาตลอด 2 ทศวรรษ แต่ปีนี ้ทั ้งการโปรโมท และลูกเล่นในการจัดงานเจ๋งขึ ้นไปอีกระดับ ด้ วยการใช้ 2 เทคโนโลยีฮิตอย่าง Social Media และ RFID มาร่วมสร้ างสีสนในงาน ั 7
 9. 9. iAd: Breast Cancer Self-Check iPad Ad 17 DigitalOCT GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/iad-breast-cancer-self-check-ipad-ad/Here’s a really simple, smart, actionable iPad Ad created in conjunction with Breast Cancer Awareness Month and theNational Cancer Society of Malaysia. Each step of the interactive challenge is one part of the official breast cancer self-check process, so when readers complete the challenges, they are alerted to the fact they’ve just learned how to checktheir own breasts for cancerhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lr6E4C4voRM 8
 10. 10. Kapook แซง Sanook ขึนครองอันดับ 1 เว็บไทยแล้ ว ้ 15 DigitalOCT GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/10/kapook-win-sanook-as-number-1-website/ปั จจุบน Kapook มีจานวนผู้เข้ าชมวันละ 822,559 Unique IP ในขณะที่แชมปเก่าอย่าง Sanook! มีอยู่ 794,223 ซึงถือว่าห่างกันอยู่ไม่มาก แต่นี่นบเป็ นครั ้งแรกในรอบหลายปี ที่ ั ์ ่ ัKapook กลับขึ ้นมานาเว็บไทยสัญชาติจีนนี ้ได้ ในขณะเดียวกันเว็บท่าอันดับ 3 อย่าง MThai ก็กาลังจี ้ตามมาติดๆ ที่ 723,237 Unique IP 9
 11. 11. Mercedes: Twitter Powered TVC #YOUDRIVE 15 DigitalOCT GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/mercedes-user-driven-tvc-youdrive/A three-part story where they were invited to choose between certain scenarios by voting via Twitter using thehashtag #YOUDRIVE. During the first 60 second slot there were two choices: #Hide or #Evade which determined how theTVC ended.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VXO_WKe54jY 10

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

310

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×