Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
LOGO                              Ứng dụng phân tán                     ...
Nội	  dung	  §   Mục	  tiêu	  môn	  học	  §   Nội	  dung	  môn	  học	  	  §   Đánh	  giá	  môn	  học	  §   Quy	  đ...
Mục	  ,êu	  1.  Hiểu	  được	  và	  giải	  thích	  được	  các	  khái	  niệm	  cơ	    bản	  về	  Internet,	  mô	  hình	  h...
Mục	  ,êu	  5.  Xây	  dựng	  được	  ứng	  dụng	  web	  tích	  hợp	  sử	  dụng	    kỹ	  thuật	  AJAX.	  6.  Hiểu	  biết	 ...
Mục	  ,êu	  	  9.  Hiểu	  được	  các	  khái	  niệm	  liên	  quan	  đến	  mã	  nguồn	    mở	  và	  sử	  dụng	  được	  các...
Nội	  dung	  môn	  học	  §  Bài	  1.	  Tổng	  quan	  về	  Internet,	  WEB	  và	  thiết	  kế	  Web	       bằng	  HTML	...
Nội	  dung	  môn	  học	  §   Bài	  8.	  Jquery	  §   Bài	  9.	  Session,	  Cookies,	  Files,	  Email	  	  §   Bài	  ...
Đánh	  giá	  môn	  học	                         Đồ án thực hành (30 + 5 %)             ...
Đăng	  ký	  nhóm	  §  Nhóm	  để	  làm	  đồ	  án	  lý	  thuyết	  (seminar),	  đồ	  án	  thực	    hành.	  §  Nhóm	  4-­‐...
Bài	  tập	  lý	  thuyết	  	  §  Bài	  tập	  1:	  Thiết	  kế	  HTML,	  CSS	  §  Bài	  tập	  2:	  Xây	  dựng	  ứng	  dụng	...
Đồ	  án	  lý	  thuyết	  	  §  Tìm	  hiểu	  một	  chủ	  đề	  liên	  quan	  đến	  môn	  học	  §  Các	  lần	  nộp:	    - ...
Đồ	  án	  thực	  hành	  §  Cài	  đặt	  một	  ứng	  dụng	  Web	  theo	  yêu	  cầu	  sử	  dụng	    các	  kỹ	  thuật	  đượ...
Thi	  cuối	  kỳ	  	  §  Xây	  dựng	  ứng	  dụng	  web:	    -  Giao	  tiếp	  với	  CSDL	    -  Sử	  dụng	  Web	  API	 ...
Seminar	  thực	  hành	  	  §  Lần	  1	  (Tuần	  4)	  	     -  Môi	  trường	  lập	  trình	  PHP	     -  Case	  study	 ...
Quy	  định	  §  Gian	  lận	  trong	  học	  tập	  à	  0	  điểm	  môn	  học	     -  Bài	  tập	  chép	  lẫn	  nhau	    ...
Liên	  lạc	  §  Email:	    -  Nguyễn	  Trường	  Sơn	       o  ntson@6it.hcmus.edu.vn	  §  Liên	  hệ	  trực	  tiếp:...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

00 udpt introduction - th2010

381 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

00 udpt introduction - th2010

 1. 1. LOGO Ứng dụng phân tán TH2010     Giới  thiệu  môn  học   GV:  Nguyễn  Trường  Sơn   (ntson@6it.hcmus.edu.vn)     Gửi  email  đúng  quy  tắc:   Subject:  [CQ]  UDPT-­‐TH2010  –  Tieu  de  cua  email      
 2. 2. Nội  dung  §  Mục  tiêu  môn  học  §  Nội  dung  môn  học    §  Đánh  giá  môn  học  §  Quy  định  §  Seminar  thực  hành  §  Liên  lạc  
 3. 3. Mục  ,êu  1.  Hiểu  được  và  giải  thích  được  các  khái  niệm  cơ   bản  về  Internet,  mô  hình  hoạt  động  phân  tán  của   ứng  dụng  web  trên  Internet.  2.  Thiết  kế  được  trang  web  sử  dụng  ngôn  ngữ   HTML  và  CSS.  3.  Lập  trình  được  trên  client  sử  dụng  ngôn  ngữ   client  script  (Java  script).    4.  Xây  dựng  một  ứng  dụng  Web  hoàn  chỉnh  sử  dụng   ngôn  ngữ  PHP  (web  server  side),  HTML+    CSS  +   Javascript  (client  side)  và  hệ  quản  trị  CSDL  My   SQL  (database  server  side)      
 4. 4. Mục  ,êu  5.  Xây  dựng  được  ứng  dụng  web  tích  hợp  sử  dụng   kỹ  thuật  AJAX.  6.  Hiểu  biết  các  lỗi  bảo  mật  và  vận  dụng  các  kỹ  thuật   để  đảm  bảo  an  toàn  cho  một  ứng  dụng  web  khi   khi  được  khai  thác  phân  tán  qua  Internet.  7.  Hiểu  về  cơ  chế  hoạt  động  và  xây  dựng  các  2  Web   API:  Restful  API,  SOAP  API      8.  Xây  dựng  được  các  ứng  dụng  web  tích  hợp  sử   dụng  các  thư  viện  Web  API  phổ  biến  hiện  nay   (Google  API,  Facebook  API,  Paypal  API,  Search   Engine  API,  …)    
 5. 5. Mục  ,êu    9.  Hiểu  được  các  khái  niệm  liên  quan  đến  mã  nguồn   mở  và  sử  dụng  được  các  mã  nguồn  mở  phổ  biến   để  xây  dựng  ứng  dụng  web  (Zendframework,   CogIgniter,  CakePhp,  …).  10. Hiểu  được  cơ  chế  hoạt  động  và  xây  dựng  được   các  dịch  vụ  web  để  phục  vụ  cho  xây  dựng  một   ứng  dụng  khai  thác  phân  tán  trên  Internet  11. Hiểu  và  vận  dụng  một  số  thư  viện  /  công  nghệ  lập   trình  web  phổ  biến  hiện  nay  để  phát  triển  ứng   dụng  web  (Jquery,  Action  Script,  HTML5).  
 6. 6. Nội  dung  môn  học  §  Bài  1.  Tổng  quan  về  Internet,  WEB  và  thiết  kế  Web   bằng  HTML  §  Bài  2.  Thiết  kế  WEB  với  CSS  §  Bài  3.  Lập  trình  trên  Web  Server  với  PHP  §  Bài  4.  Thiết  kế  giao  diện  tại  client,  nguyên  lý   truyền  nhận  dữ  liệu,  lập  trình  giao  diện    §  Bài  5.  Truyện  nhận  dữ  liệu  qua  môi  trường  WEB  §  Bài  6.  Lập  trình  với  CSDL  §  Bài  7.  Lập  trình  tại  client  với  AJAX      
 7. 7. Nội  dung  môn  học  §  Bài  8.  Jquery  §  Bài  9.  Session,  Cookies,  Files,  Email    §  Bài  10.  Web  API    §  Bài  11.  Web  và  các  vấn  đề  về  bảo  mật      §  Bài  12.  Mã  nguồn  mở  §  Bài  13.  Các  thư  viện  Web  API  §  Bài  14.  Tìm  hiểu  các  công  nghệ  /  thư  viện  xây   dựng  WEB  phổ  biến:  Action  Script,  Flash,  HTML  5,   Ruby  On  Rails,  MVC,  …  
 8. 8. Đánh  giá  môn  học   Đồ án thực hành (30 + 5 %) ü  Xây dựng một ứng dụng web theo yêu cầu ü  Làm theo nhóm (4-5 sinh viên) ü  Dưới sự quản lý của GV ra đề ü  Chia theo phần trăm tham gia ü  Điểm theo chức năng đã làm: Chấm trên hoạt động của chức năng, giao diện và tính tiện dụngĐồ án lý thuyết (20 + 5%)ü  Làm theo nhómü  Tìm hiểu theo chủ đềü  Viết báo cáoü  Xây dựng ứng dụng minh hoạ Thi lý thuyết (30%)ü  Seminar trước lớp ü  Thi cuối kỳ trực tiếp trên máy Bài tập lý thuyết (20%) ü  Làm theo cá nhân ü  Dạng: Báo cáo chủ đề theo ND LT, code chương trình nhỏ, thảo luận nhóm.
 9. 9. Đăng  ký  nhóm  §  Nhóm  để  làm  đồ  án  lý  thuyết  (seminar),  đồ  án  thực   hành.  §  Nhóm  4-­‐5  thành  viên  §  Deadline  đăng  ký  :  Chủ  nhật,  03/03/2013  §  Hình  thức  đăng  ký:  Theo  link  đăng  ký  trên  moodle    
 10. 10. Bài  tập  lý  thuyết    §  Bài  tập  1:  Thiết  kế  HTML,  CSS  §  Bài  tập  2:  Xây  dựng  ứng  dụng  giao  tiếp  CSDL,   javascript,  CSS  §  Bài  tập  3:  Ajax,  RSS  Reader  +  Viewer  §  Bài  tập  4:  Web  API    §  Bài  tập  5:  Xây  dựng  UD  mã  nguồn  mở  
 11. 11. Đồ  án  lý  thuyết    §  Tìm  hiểu  một  chủ  đề  liên  quan  đến  môn  học  §  Các  lần  nộp:   -  Nộp  đồ  án  lần  1:  Nộp  báo  cáo  lần  1:  -­‐  Đề  cương,  cấu  trúc   các  phần  tìm  hiểu,  TLTK   -  Nộp  slides  để  trình  bày  trước  lớp   -  Seminar  trước  lớp     -  Nộp  đồ  án  cuối  kỳ:   o  Báo  cáo  tìm  hiểu   o  Slide   o  Ứng  dụng  minh  hoạ  
 12. 12. Đồ  án  thực  hành  §  Cài  đặt  một  ứng  dụng  Web  theo  yêu  cầu  sử  dụng   các  kỹ  thuật  được  trình  bày  trong  môn  học    §  Các  lần  nộp:   -  Nộp  đồ  án  lần  1   o  Phân  tích  chức  năng  của  các  phân  hệ  người  dùng     o  Phân  tích  cơ  sở  dữ  liệu   -  Nộp  đồ  án  lần  2   o  Chức  năng  đăng  nhập,  quản  lý  người  dùng   o  Các  chức  năng  cơ  bản  của  hệ  thống     -  Nộp  toàn  bộ  đồ  án       o  Báo  cáo  về  phân  tích  chức  năng,  cơ  sở  dữ  liệu  và  giao  diện   o  Ứng  dụng  cài  đặt  
 13. 13. Thi  cuối  kỳ    §  Xây  dựng  ứng  dụng  web:   -  Giao  tiếp  với  CSDL   -  Sử  dụng  Web  API    
 14. 14. Seminar  thực  hành    §  Lần  1  (Tuần  4)     -  Môi  trường  lập  trình  PHP   -  Case  study  về  lập  trình  PHP,  CSDL,  java  script,  CSS   -   Một  số  nhấn  mạnh  về  TK  GD  §  Lần  2  (Tuần  5)   -  Giải  đáp  thắc  mắc  đồ  án  thực  hành  §  Lần  3  (Tuần  8)   -  CSS  Framework  
 15. 15. Quy  định  §  Gian  lận  trong  học  tập  à  0  điểm  môn  học   -  Bài  tập  chép  lẫn  nhau   -  Chép  bài  của  khóa  trước   -  Khai  báo  thông  tin  không  chính  xác   -  ….  §  Gửi  email  đúng  quy  tắc:   -  Subject:  [CQ]  UDPT-­‐TH2010  –  Tieu  de  cua  email      
 16. 16. Liên  lạc  §  Email:   -  Nguyễn  Trường  Sơn   o  ntson@6it.hcmus.edu.vn  §  Liên  hệ  trực  tiếp:     -  Phòng  I84,  Trường  ĐH  KH  TN.    

×