Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Facebook Marketing Present - MediaZ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Facebook Marketing Present - MediaZ (20)

Weitere von MediaZ - Digital Marketing Agency (20)

Anzeige

Facebook Marketing Present - MediaZ

 1. 1. Trung Đức - MediaZ.vn FACEBOOK MARKETING
 2. 2. Trung Đức - MediaZ.vn FACEB OOK MARKET I NG là gì? (1) Facebook Marketing là việc bạn có sản phẩm, dịch vụ;(1) Facebook Marketing là việc bạn có sản phẩm, dịch vụ; (2) bạn tìm ra nhu cầu của người dùng, khách hàng; (3) và đáp ứng nhu cầu của họ; (4) nhằm tăng lợi nhuận hoặc tăng lợi ích; (5) thông qua mạng xã hội Facebook.
 3. 3. Trung Đức - MediaZ.vn Tại s ao là Faceb ook Marketin g ? 79% người dùng Internet đã từng ghé thăm các website bán hàng Online 61% ĐÃ TỪNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN Người dùng FB chiếm 21,42% dân số và chiếm tới 71,4% người sử dụng Internet
 4. 4. Trung Đức - MediaZ.vn Q u y trìn h FACEB OOK MARKET I NG ?
 5. 5. Trung Đức - MediaZ.vn Kên h FACEB O O K MARKET I NG ?
 6. 6. Trung Đức - MediaZ.vn Tăn g T Ỷ L Ệ CHUYỂN ĐỔI ?
 7. 7. Trung Đức - MediaZ.vn T ìm kiếm KHÁCH HÀNG?
 8. 8. Trung Đức - MediaZ.vn Giá trị T HƯƠNG HI ỆU?
 9. 9. Trung Đức - MediaZ.vn Ứn g d ụ n g FACEB OOK MARKET I NG ?
 10. 10. Trung Đức - MediaZ.vn F B Grap h Search là gì?
 11. 11. Trung Đức - MediaZ.vn Faceb ook Au d ien ce ?
 12. 12. Trung Đức - MediaZ.vn Q UẢNG CÁO trên Faceb ook ? Boost Post Facebook Ads
 13. 13. Trung Đức - MediaZ.vn FACEB OOK MARKET I NG là gì? Open Graph Meta Tags Button LIKE & SHARE Facebook Comment Facebook Widget
 14. 14. Trung Đức - MediaZ.vn POWER EDI TOR là gì?
 15. 15. Trung Đức - MediaZ.vn Facebook Ads Reporting?
 16. 16. Trung Đức - MediaZ.vn Faceb ook & GOOGL E ANALYT I CS? Tracking Facebook Ads Tracking Social Media
 17. 17. Trung Đức - MediaZ.vn RESEARCH Faceb ook Marketin g ? Facebook Demographics Facebook Insight Facebook Trends
 18. 18. Xin cảm ơn… WWW.TRUNGDUC.NET

×