Hoe werkt het in de leeromgeving?

Evelien Verkade
Evelien VerkadeInitiatiefnemer van nieuwe oplossingen um Novire
Handleiding
Hoe werkt het in de
leeromgeving?
Leeromgeving
2
Welkom in de leeromgeving
van de Improvement Academy
Deze leeromgeving is een e-learningtool. Alle informatie die je nodig hebt, heb je bij elkaar
op één plaats. Je krijgt alle informatie aangereikt op het moment dat jij het nodig hebt. Je
volgt een opleiding, je leest, leert en je maakt toetsen. Allemaal op het moment dat het jou
het beste uitkomt.
Maar hoe werkt het dan precies? Op welke knoppen moet je drukken?
Dat lees je hier in deze instructie!
3
Inleiding
1 Wat is de leeromgeving en wat is de werkomgeving?
De leeromgeving
In de leeromgeving vind je de hele module.
Hier begin je, vind je de inhoud, uitleg en
opdrachten.
Met de werkomgeving heb je een compleet
elektronisch dossier ter beschikking. Wat we
leren, gaan we hier toepassen.
De werkomgeving
4
Inleiding
2 Wat gebeurt er in welke omgeving?
5
1. In de leeromgeving vind je het lesprogramma en
kennistoetsen.
2. Bij de kennistoetsen halen de studenten punten. Deze
punten worden automatisch toegekend en automatisch
verwerkt in de persoonlijke certificering.
3. In de werkomgeving vindt de praktijksimulatie plaats.
Aan de hand van werkopdrachten doen de studenten
vaardigheden op.
4. De uitgevoerde opdrachten worden door de docent
beoordeeld. De docent voert de toegekende punten in de
werkomgeving ten behoeve van de persoonlijke
certificering. De docent beoordeelt de opdrachten aan de
hand van een beoordelingsrichtlijn.
Inleiding
Wat gebeurt er in welke omgeving?3
6
Instructie
4 Inloggen
1. Ga naar jouw leer en werkomgeving op de URL die je
hebt ontvangen. Dit is een URL die er zo uit ziet:
‘https://organisatienaam.qustomer.nl’
2. Je hebt van Novire een inlognaam en wachtwoord
ontvangen.
3. Log daarmee in op de omgeving.
4. Je komt daarmee op de startpagina van de omgeving.
Op de linkerkant zie je de leeromgeving en in de
rechterkant de werkomgeving. Door te klikken op de
knop ‘start met de leeromgeving’ start je met de
leeromgeving.
7
Instructie
5 Starten in de leergroep
1. Ben je ingelogd, dan kom je op je
startscherm. Daar zie je
verschillende onderdelen.
2. Je ziet de leergroep of leergroepen
waar je lid van bent.
3. En je ziet de opleiding(en) die je
toegewezen hebt gekregen.
4. Wanneer er berichten zijn gepost in
forums waar je lid van bent, dan zie
je die ook verschijnen onder
‘laatste berichten’.
5. Je kunt via de plaatjes door naar de
leergroep of de opleiding, maar je
kunt ook je menubalk aan de
linkerkant gebruiken.
8
Instructie
6 Aan de slag in de leergroep
1. Wanneer je in de leergroep zit, dan
zit je daar met je mede-studenten.
2. Met elkaar deel je een forum waarin
je vragen kunt stellen en informatie
kunt uitwisselen.
3. Ook zie je in de agenda de
geplande bijeenkomsten.
4. Desgewenst kan je ook persoonlijk
een mail zenden naar 1 van de
groepsleden. Alles wat je deelt in
het forum, deel je met de hele
leergroep. Zo kan je heel goed
kennis delen.
9
Instructie
7 Starten met de opleiding
1. Vanuit je leergroep of rechtstreeks
kan je met de opleiding beginnen.
2. Je ziet de naam van de opleiding
(of opleidingen) waar je toegang
toe hebt gekregen.
3. Door te klikken op ‘bekijk opleiding’
ga je verder de inhoud in. Lees
deze tekst nu eerst en klik daarna
op ‘cursussen’.
4. Dan zie je alle cursussen op een rij
van deze opleiding.
10
Instructie
8 Overzicht houden
1. Via ‘bekijk opleiding’ en ‘Cursussen’
kom je in het totaaloverzicht.
2. Ook zie je links de laatste les die je
gemaakt hebt. Door op de groene
knop te klikken, ga je meteen door
naar de les waar je gebleven bent.
3. Ook zie je het overzicht van alle
cursussen in blokjes. Blauwe
blokjes zijn cursussen die nog niet
zijn afgerond. Wel volledig
gemaakte cursussen worden groen
wanneer deze behaald zijn en rood
wanneer deze niet behaald zijn.
11
Instructie
1. Door op ‘cursussen’ te klikken,
komen we in het
totaaloverzicht.
2. In dat overzicht staan alle
cursussen en lessen bij elkaar.
Standaard staat de hele inhoud
van de opleiding uitgeklapt.
Door op de minnetjes te
klikken, kunnen de lessen
worden ingeklapt en worden
alleen de cursussen zichtbaar.
3. Door op een cursus of les te
klikken, kom je in de
desbetreffende cursus of les.
12
Instructie
9 Gebruik op een tablet of smartphone
1. De leeromgeving kan je ook heel goed op een tablet of
een smartphone gebruiken trouwens. Je scherm is
‘responsive’ zoals ze dat noemen. De grootte van je
scherm past zich aan aan het apparaat dat je gebruikt.
We raden je wel een tablet-formaat aan. Door de
plaatjes in de opleiding kan de weergave op een
kleinere telefoon niet altijd ideaal zijn. Novire
ondersteunt het tablet-gebruik.
2. Overigens is dat alleen zo bij deze leeromgeving. Van
de werkomgeving (elektronisch dossier) bestaat ook
een mobiele variant. Daar zitten alleen minder functies
in dan in de uitgebreide variant die je op een pc of
laptop gebruikt. Voor deze opleiding heb je de
uitgebreide variant nodig.
13
Instructie
10 Mijn instellingen beheren
1. Rechtsboven in de hoek in de werkomgeving zie
je je naam.
2. Klik daarop en je kunt klikken op ‘bewerken’.
3. Vervolgens kan je daar je wachtwoord wijzigen.
4. Klik daarna op persoonsgegevens.
5. Daar kan er een foto worden geüpload.
6. Klik op opslaan onderaan.
14
Instructie
1. Door de foto op te slaan, wordt deze vervolgens
getoond bovenin de blauwe balk en op de
startpagina links in de werkomgeving.
2. Ook in de leeromgeving
is de foto dan zichtbaar.
15
Instructie
11 Een opleiding bekijken
1. Een opleiding bestaat uit één of meerdere cursussen.
2. Een cursus bestaat uit één of meerdere lessen.
3. En les bestaat uit één of meerdere opdrachten.
4. Vanuit het totaaloverzicht onder ‘cursussen’ zijn de
cursussen en lessen te benaderen.
16
Instructie
12 Een cursus bekijken
1. Via de totaalpagina kunnen de cursussen benaderd
worden.
2. Klik op de cursus van je keuze (lees verder). De cursus
bestaat uit een stuk introducerende tekst. Je ziet welk
onderdeel van de totale opleiding in deze cursus wordt
behandeld (welke doelen).
17
Instructie
13 Een les bekijken
1. Kies vanuit de cursus of vanuit het totaaloverzicht de les die je wilt gaan
maken.
18
Instructie
14 De indeling van een les
Een les heeft altijd dezelfde opbouw.
1. Een (korte) inleiding
2. Eindtermen: wat weet je aan het einde van deze les?
3. Artikelen uit de kennisbank van Novire
4. Documentatie, zoals brochures en folders
5. Slides (presentaties)
6. Video’s
7. Vragen en opdrachten (nadat je op de groene knop hebt
gedrukt)
Doorloop het materiaal. Niet in alle lessen zijn altijd alle
onderdelen gevuld. Kijk wat er wordt aangeboden. Lees,
beluister en bekijk het. Heb je dat gedaan? Dan kan je de
opdrachten starten.
19
Instructie
15Slides: hoe bekijk ik die?
1. In de leeromgeving kom je vaak slides (presentaties) tegen. In een
aantal slides / sheets wordt dan en bepaald thema uitgewerkt en
uitgelegd. Ook vind je vaak instructies over hoe je in de
werkomgeving aan de slag kunt gaan.
2. Dit zijn de zogenaamde ‘hoe-tjes’. Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat?
3. Je kunt met de pijltje vooruit en achteruit navigeren.
4. Met de knop met pijltje maak je de presentatie groot.
5. Met de knop met de poppetjes ga je naar SlideShare toe. Als je daar
iets naar beneden scrolt dan zie je de knop ‘download’. Dan kan je
de presentatie downloaden naar je pc. Je kunt hem ook delen en
bijvoorbeeld naar jezelf of een ander mailen.
20
Instructie
16 Video’s: hoe bekijk ik die?
1. Ditzelfde geldt voor de video’s.
2. In de leeromgeving kom je ze vanzelf tegen.
3. Klik op het start-icoontje en het filmpje begint te lopen.
4. Klik op het YouTube logo onderaan rechts om naar een groter formaat te
switchen op YouTube zelf.
5. In YouTube krijg je na 1 video na een paar seconden een vervolgvideo
aangeboden. Voor de opleiding is alleen de eerste video de lesstof.
21
Instructie
17Opdrachten maken
1. Heb je op start gedrukt, dan krijg je één of meerdere opdrachten aangeboden.
2. Het kunnen heel verschillende opdrachten zijn.
3. Lees ze en vul de antwoorden in.
Kijk gerust terug in het materiaal dat je net gelezen hebt.
4. Tip van de dag? Zet twee keer je browser open (naast elkaar). Zo kun je in de ene
browser je les openen en in de andere de opdrachten, zodat je de informatie nog even
naast elkaar kunt zetten.
5. Vul de antwoorden in en klik op volgende. Doorloop zo alle opdrachten.
22
Instructie
18Verschillende soorten opdrachten
1. Er zijn verschillende soorten opdrachten:
A. Kennistoetsen (er wordt alleen kennis uitgevraagd, punten worden automatisch
toegekend)
B. Werkopdrachten (er wordt een werkopdracht gevraagd van jou in de werkomgeving).
Deze werkopdrachten worden vaak op basis van casussen gedaan of op basis van
een eigen persoonlijke of fictieve situatie.
De eigen (of fictieve) situatie is de oefenklant.
De casussen maak je in de casusklant.
Vaak krijg je eerst een opdracht op basis van jouw oefenklant (dus jouw eigen situatie
of een fictieve situatie, door jou verzonnen).
En daarna een opdracht op basis van de casusklant.
Voor beide klanten heb je afzonderlijke dossiers beschikbaar in de werkomgeving.
23
Instructie
20 Punten verdienen
1. Wanneer je de opdrachten van één les hebt gemaakt, dan
berekent het systeem of je voldoende punten hebt gehaald.
2. Bovenaan de les zie je uit hoeveel opdrachten deze les
bestaat.
3. Ook zie je wat de slagingsdrempel is. Dat wil zeggen: % van
de punten moet je halen om de les succesvol af te ronden?
4. In dit geval maak je drie opdrachten en moet je 75% van de
punten halen. Dan kan je de les afronden en door met de
volgende les.
5. Verder zie je hier dan je een onbeperkt aantal keren de vragen
mag maken. Dat betekent dat je de vragen net zo lang over
mag maken.
6. In dit geval telt het door jou behaalde hoogste aantal punten.
7. Dit doen we bij de eerste cursus.
24
Instructie
21 Hoe kan ik zien welke opdrachten ik al heb gemaakt
en wat mijn resultaten zijn?
1. Wanneer je rechts in je scherm klikt op Resultaten, zie je
de gemaakte lessen en de behaalde scores per les.
2. Door op te klikken op ‘antwoorden bekijken’ heb
je inzage in de ingevulde antwoorden en de
beoordeling daarvan.
25
Instructie
22 Ik heb alle opdrachten ingevuld: en nu?
1. Zolang je nog niet op ‘afronden’ hebt gedrukt,
kan je nog terug naar voorgaande opdrachten.
Misschien wil je toch nog wat aanpassen of
nakijken? Je kan het nu nog wijzigen.
2. Weet je het antwoord echt niet? Je kunt leeg
laten, maar beter is dan wat in te vullen. Wie
weet heb je het goed.
3. Ben je echt klaar? Druk dan op ‘voltooien’.
4. Vervolgens krijg je een melding, waarin staat
dat wanneer je afrondt, je niet meer terug kan.
Rond je nu af, dan worden je punten geteld en
kun je het niet meer wijzigen.
26
Instructie
23Hoe kan ik mijn resultaten bekijken?
1. Nu zie je wat je score is van deze les.
2. Als je de slagingsdrempel hebt gehaald,
dan heb je deze les afgerond en kan je
verder gaan met de volgende les.
3. Wil je nog even zien wat je resultaten
zijn, klik dan op Mijn resultaten. Je ziet
dan een overzichtje van de verschillende
pogingen die je hebt gedaan en de
scores die daarbij horen.
4. Klik je op ‘meer’ dan krijg je te zien wat
je exact goed en niet goed hebt gedaan
binnen deze les.
27
Instructie
24Hoe kan ik de resultaten van mijn
studenten bekijken?
1. Wanneer je een groep studenten begeleid –
als trainer, docent, of als sleutelfiguur -
dan kan je de voortgang en resultaten van
jouw studenten monitoren.
2. Ga daarvoor naar de knop
‘Studentresultaten’ en bekijk daar wat de
stand van zaken is. Je kunt op een naam
doorklikken en dan kom je in de
opdrachten van je student.
3. Wil je bijvoorbeeld inhoudelijk kijken wat
iemand heeft geantwoord op een open
antwoordvraag, dan klik je door en kan je
daar lezen wat de student voor input geeft.
28
Instructie
25 Hoe kan ik de les nog een keer maken
om meer punten te halen?
1. In de eerste cursus kan je onbeperkt de vragen opnieuw
maken. Jouw hoogste score telt.
2. Hierdoor kan je wennen aan deze manier van werken.
3. Wanneer er dus ‘onbeperkt’ staat, heb je een onbeperkt aantal
keer om te proberen. In het Mijn resultaten-lijstje zie je dus wat
jouw verschillende scores zijn.
4. Dit geldt dus alleen voor de eerste module. In de daarop
volgende modules heb je één poging om de opdrachten te
maken.
29
Instructie
26 Wat doe ik als ik één poging heb?
1. In de eerste cursus kan je onbeperkt de vragen opnieuw
maken. Jouw hoogste score telt.
2. Daarna krijg je niet meer zoveel pogingen.
3. Wanneer je één poging hebt, ga dan na het doornemen van de
stof na of je er nog vragen over hebt of dat je het begrijpt.
4. Heb je hulp nodig? Vraag dan jouw docent om extra uitleg.
5. Heb je het doorgenomen en is het duidelijk? Dan ben je klaar
om aan de opdrachten te beginnen.
6. En je kunt uiteraard wel altijd even pauzeren om nog even terug
te kijken in je materialen.
30
Instructie
27 Feedback bekijken
1. Wanneer je één poging hebt, krijg je meteen na het afronden van de vraag
feedback. Je moet dus per vraag echt even duidelijk beslissen dat je wilt
voltooien.
2. Met de feedback zie je duidelijk wat je goed hebt gedaan en waar eventueel
nog foutjes zaten.
3. Heb je voldoende punten met je opdrachten gehaald? Dan heb je je les
gehaald. Alle lessen gehaald? Dan heb je je cursus gehaald.
Alle cursussen? Gefeliciteerd!
31
Instructie
28 Persoonlijke certificering
1. In deze leeromgeving worden al je punten automatisch bij elkaar
verzameld. Heb je de lessen gemaakt, dan kan je een bewijs van
deelname ontvangen. Een deel van de opdrachten vragen je om
opdrachten in de werkomgeving te maken. Door deze te maken, bereid
je je voor op de eindopdracht.
2. Tijdens de eindopdracht maak je opnieuw opdrachten. Deze worden
door je docent beoordeeld aan de hand van een beoordelingsrichtlijn
ook van punten voorzien.
3. Alle punten bij elkaar leiden tot een score in jouw
persoonlijke dashboard. Heb je dan meer dan 50%
score behaald? Dan krijg je een oranje certificering.
Bij meer dan 75% score op het totaal,
dan krijg je een groene certificering. De punten in de les-
fase tellen niet mee; alleen de punten uit de eindopdracht.
In een aparte handleiding leggen we exact uit hoe de
persoonlijke certificering in zijn werk gaat.
32
De Improvement Academy is een product van Novire,
kenniscentrum en strategisch adviesbureau.
De Improvement Academy ontwikkelt en beheert
opleidingen op basis van het landelijk door de Raad
voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.
1 von 32

Recomendados

Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? von
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving?Evelien Verkade
7.9K views29 Folien
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017 von
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017Evelien Verkade
355 views10 Folien
Wijkgericht werken | Startdocument voor docenten von
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenWijkgericht werken | Startdocument voor docenten
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenEvelien Verkade
771 views11 Folien
Instructie Qsuite | Waar vind ik instructies en handleidingen en hoe kan ik o... von
Instructie Qsuite | Waar vind ik instructies en handleidingen en hoe kan ik o...Instructie Qsuite | Waar vind ik instructies en handleidingen en hoe kan ik o...
Instructie Qsuite | Waar vind ik instructies en handleidingen en hoe kan ik o...Evelien Verkade
1.9K views10 Folien
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? | zonder certificering von
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? | zonder certificeringImprovement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? | zonder certificering
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? | zonder certificeringEvelien Verkade
2.5K views12 Folien
Recepten von
ReceptenRecepten
ReceptenJaapJan Vroom
542 views7 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Hoe werkt het in de leeromgeving?

Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering von
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificeringImprovement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificeringEvelien Verkade
4.3K views28 Folien
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? von
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?Evelien Verkade
3.3K views14 Folien
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht von
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtStarterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtEvelien Verkade
364 views13 Folien
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017 von
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017Evelien Verkade
203 views12 Folien
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep intern von
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep internStarterskit Kernteam Lelie zorggroep intern
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep internEvelien Verkade
230 views9 Folien
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool von
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolGlynis Kromopawiro
82 views22 Folien

Similar a Hoe werkt het in de leeromgeving?(20)

Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering von Evelien Verkade
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificeringImprovement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering
Improvement Academy | Hoe werk ik in de leeromgeving? | zonder certificering
Evelien Verkade4.3K views
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving? von Evelien Verkade
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?
Improvement Academy | Hoe werk ik in de werkomgeving?
Evelien Verkade3.3K views
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht von Evelien Verkade
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtStarterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Evelien Verkade364 views
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017 von Evelien Verkade
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017
Starterskit wijkverpleegkundigen lzg versie1_mei2017
Evelien Verkade203 views
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep intern von Evelien Verkade
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep internStarterskit Kernteam Lelie zorggroep intern
Starterskit Kernteam Lelie zorggroep intern
Evelien Verkade230 views
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool von Glynis Kromopawiro
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
Starterskit improve360 sleutelfiguren von Evelien Verkade
Starterskit improve360 sleutelfigurenStarterskit improve360 sleutelfiguren
Starterskit improve360 sleutelfiguren
Evelien Verkade96 views
Starterskit improve360 ondersteuningsteam von Evelien Verkade
Starterskit improve360 ondersteuningsteamStarterskit improve360 ondersteuningsteam
Starterskit improve360 ondersteuningsteam
Evelien Verkade103 views
Starterskit ondersteuners Lelie Zorggroep von Evelien Verkade
Starterskit ondersteuners Lelie ZorggroepStarterskit ondersteuners Lelie Zorggroep
Starterskit ondersteuners Lelie Zorggroep
Evelien Verkade142 views
Het dagelijks gebruik van itslearning op het Ostrea Lyceum - Frans Peeters - ... von itslearning Nederland
Het dagelijks gebruik van itslearning op het Ostrea Lyceum - Frans Peeters - ...Het dagelijks gebruik van itslearning op het Ostrea Lyceum - Frans Peeters - ...
Het dagelijks gebruik van itslearning op het Ostrea Lyceum - Frans Peeters - ...
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden von glyniskromopawiro
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
glyniskromopawiro113 views
Starterskit gezinshuis.com sleutelfiguren von Evelien Verkade
Starterskit gezinshuis.com sleutelfigurenStarterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Starterskit gezinshuis.com sleutelfiguren
Evelien Verkade123 views
Starterskit Demo-omgeving Qsuite voor informele zorg in samenwerking met Mezzo von Evelien Verkade
Starterskit Demo-omgeving Qsuite voor informele zorg in samenwerking met MezzoStarterskit Demo-omgeving Qsuite voor informele zorg in samenwerking met Mezzo
Starterskit Demo-omgeving Qsuite voor informele zorg in samenwerking met Mezzo
Evelien Verkade253 views
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers von Glynis Kromopawiro
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
Glynis Kromopawiro105 views
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken von Evelien Verkade
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Evelien Verkade341 views
Powerpointworkshops Nieuw7febr von s.g. Thamen
Powerpointworkshops Nieuw7febrPowerpointworkshops Nieuw7febr
Powerpointworkshops Nieuw7febr
s.g. Thamen315 views

Más de Evelien Verkade

Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018 von
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Evelien Verkade
613 views7 Folien
Starterskit Zorgcooperatie Brabant von
Starterskit Zorgcooperatie BrabantStarterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie BrabantEvelien Verkade
189 views7 Folien
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360 von
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Evelien Verkade
408 views18 Folien
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018 von
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Evelien Verkade
226 views7 Folien
Achtergronden mensvisie von
Achtergronden mensvisieAchtergronden mensvisie
Achtergronden mensvisieEvelien Verkade
1.1K views25 Folien
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel von
Stappenplan invullen speelveld klantprofielStappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofielEvelien Verkade
593 views11 Folien

Más de Evelien Verkade(20)

Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018 von Evelien Verkade
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders juni2018
Evelien Verkade613 views
Starterskit Zorgcooperatie Brabant von Evelien Verkade
Starterskit Zorgcooperatie BrabantStarterskit Zorgcooperatie Brabant
Starterskit Zorgcooperatie Brabant
Evelien Verkade189 views
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360 von Evelien Verkade
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Starterskit medewerkerportaal projectplanning Improve360
Evelien Verkade408 views
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018 von Evelien Verkade
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Starterskit gezinshuis comgezinshuisouders versie1_april2018
Evelien Verkade226 views
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel von Evelien Verkade
Stappenplan invullen speelveld klantprofielStappenplan invullen speelveld klantprofiel
Stappenplan invullen speelveld klantprofiel
Evelien Verkade593 views
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier von Evelien Verkade
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/DoelenformulierHandleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Handleiding Lelie Zorggroep Jaarplan/Doelenformulier
Evelien Verkade108 views
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek von Evelien Verkade
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag ResultaatgesprekHandleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Handleiding Lelie Zorggroep Verslag Resultaatgesprek
Evelien Verkade95 views
Handleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister von Evelien Verkade
Handleiding Lelie Zorggroep VerbeterregisterHandleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Handleiding Lelie Zorggroep Verbeterregister
Evelien Verkade1K views
MIC’s analyseren voor de MIC commissie von Evelien Verkade
MIC’s analyseren voor de MIC commissieMIC’s analyseren voor de MIC commissie
MIC’s analyseren voor de MIC commissie
Evelien Verkade1.4K views
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken von Evelien Verkade
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerkenOpvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Opvolg en verbeteracties bekijken en bijwerken
Evelien Verkade224 views
Uitvoeren en rapporteren met planning von Evelien Verkade
Uitvoeren en rapporteren met planningUitvoeren en rapporteren met planning
Uitvoeren en rapporteren met planning
Evelien Verkade112 views
Tijd registreren incl planning_versie1 von Evelien Verkade
Tijd registreren incl planning_versie1Tijd registreren incl planning_versie1
Tijd registreren incl planning_versie1
Evelien Verkade89 views
Uitvoeren en rapporteren zonder planning mee v3 von Evelien Verkade
Uitvoeren en rapporteren zonder planning mee v3Uitvoeren en rapporteren zonder planning mee v3
Uitvoeren en rapporteren zonder planning mee v3
Evelien Verkade60 views

Hoe werkt het in de leeromgeving?

 • 1. Handleiding Hoe werkt het in de leeromgeving? Leeromgeving
 • 2. 2 Welkom in de leeromgeving van de Improvement Academy Deze leeromgeving is een e-learningtool. Alle informatie die je nodig hebt, heb je bij elkaar op één plaats. Je krijgt alle informatie aangereikt op het moment dat jij het nodig hebt. Je volgt een opleiding, je leest, leert en je maakt toetsen. Allemaal op het moment dat het jou het beste uitkomt. Maar hoe werkt het dan precies? Op welke knoppen moet je drukken? Dat lees je hier in deze instructie!
 • 3. 3 Inleiding 1 Wat is de leeromgeving en wat is de werkomgeving? De leeromgeving In de leeromgeving vind je de hele module. Hier begin je, vind je de inhoud, uitleg en opdrachten. Met de werkomgeving heb je een compleet elektronisch dossier ter beschikking. Wat we leren, gaan we hier toepassen. De werkomgeving
 • 4. 4 Inleiding 2 Wat gebeurt er in welke omgeving?
 • 5. 5 1. In de leeromgeving vind je het lesprogramma en kennistoetsen. 2. Bij de kennistoetsen halen de studenten punten. Deze punten worden automatisch toegekend en automatisch verwerkt in de persoonlijke certificering. 3. In de werkomgeving vindt de praktijksimulatie plaats. Aan de hand van werkopdrachten doen de studenten vaardigheden op. 4. De uitgevoerde opdrachten worden door de docent beoordeeld. De docent voert de toegekende punten in de werkomgeving ten behoeve van de persoonlijke certificering. De docent beoordeelt de opdrachten aan de hand van een beoordelingsrichtlijn. Inleiding Wat gebeurt er in welke omgeving?3
 • 6. 6 Instructie 4 Inloggen 1. Ga naar jouw leer en werkomgeving op de URL die je hebt ontvangen. Dit is een URL die er zo uit ziet: ‘https://organisatienaam.qustomer.nl’ 2. Je hebt van Novire een inlognaam en wachtwoord ontvangen. 3. Log daarmee in op de omgeving. 4. Je komt daarmee op de startpagina van de omgeving. Op de linkerkant zie je de leeromgeving en in de rechterkant de werkomgeving. Door te klikken op de knop ‘start met de leeromgeving’ start je met de leeromgeving.
 • 7. 7 Instructie 5 Starten in de leergroep 1. Ben je ingelogd, dan kom je op je startscherm. Daar zie je verschillende onderdelen. 2. Je ziet de leergroep of leergroepen waar je lid van bent. 3. En je ziet de opleiding(en) die je toegewezen hebt gekregen. 4. Wanneer er berichten zijn gepost in forums waar je lid van bent, dan zie je die ook verschijnen onder ‘laatste berichten’. 5. Je kunt via de plaatjes door naar de leergroep of de opleiding, maar je kunt ook je menubalk aan de linkerkant gebruiken.
 • 8. 8 Instructie 6 Aan de slag in de leergroep 1. Wanneer je in de leergroep zit, dan zit je daar met je mede-studenten. 2. Met elkaar deel je een forum waarin je vragen kunt stellen en informatie kunt uitwisselen. 3. Ook zie je in de agenda de geplande bijeenkomsten. 4. Desgewenst kan je ook persoonlijk een mail zenden naar 1 van de groepsleden. Alles wat je deelt in het forum, deel je met de hele leergroep. Zo kan je heel goed kennis delen.
 • 9. 9 Instructie 7 Starten met de opleiding 1. Vanuit je leergroep of rechtstreeks kan je met de opleiding beginnen. 2. Je ziet de naam van de opleiding (of opleidingen) waar je toegang toe hebt gekregen. 3. Door te klikken op ‘bekijk opleiding’ ga je verder de inhoud in. Lees deze tekst nu eerst en klik daarna op ‘cursussen’. 4. Dan zie je alle cursussen op een rij van deze opleiding.
 • 10. 10 Instructie 8 Overzicht houden 1. Via ‘bekijk opleiding’ en ‘Cursussen’ kom je in het totaaloverzicht. 2. Ook zie je links de laatste les die je gemaakt hebt. Door op de groene knop te klikken, ga je meteen door naar de les waar je gebleven bent. 3. Ook zie je het overzicht van alle cursussen in blokjes. Blauwe blokjes zijn cursussen die nog niet zijn afgerond. Wel volledig gemaakte cursussen worden groen wanneer deze behaald zijn en rood wanneer deze niet behaald zijn.
 • 11. 11 Instructie 1. Door op ‘cursussen’ te klikken, komen we in het totaaloverzicht. 2. In dat overzicht staan alle cursussen en lessen bij elkaar. Standaard staat de hele inhoud van de opleiding uitgeklapt. Door op de minnetjes te klikken, kunnen de lessen worden ingeklapt en worden alleen de cursussen zichtbaar. 3. Door op een cursus of les te klikken, kom je in de desbetreffende cursus of les.
 • 12. 12 Instructie 9 Gebruik op een tablet of smartphone 1. De leeromgeving kan je ook heel goed op een tablet of een smartphone gebruiken trouwens. Je scherm is ‘responsive’ zoals ze dat noemen. De grootte van je scherm past zich aan aan het apparaat dat je gebruikt. We raden je wel een tablet-formaat aan. Door de plaatjes in de opleiding kan de weergave op een kleinere telefoon niet altijd ideaal zijn. Novire ondersteunt het tablet-gebruik. 2. Overigens is dat alleen zo bij deze leeromgeving. Van de werkomgeving (elektronisch dossier) bestaat ook een mobiele variant. Daar zitten alleen minder functies in dan in de uitgebreide variant die je op een pc of laptop gebruikt. Voor deze opleiding heb je de uitgebreide variant nodig.
 • 13. 13 Instructie 10 Mijn instellingen beheren 1. Rechtsboven in de hoek in de werkomgeving zie je je naam. 2. Klik daarop en je kunt klikken op ‘bewerken’. 3. Vervolgens kan je daar je wachtwoord wijzigen. 4. Klik daarna op persoonsgegevens. 5. Daar kan er een foto worden geüpload. 6. Klik op opslaan onderaan.
 • 14. 14 Instructie 1. Door de foto op te slaan, wordt deze vervolgens getoond bovenin de blauwe balk en op de startpagina links in de werkomgeving. 2. Ook in de leeromgeving is de foto dan zichtbaar.
 • 15. 15 Instructie 11 Een opleiding bekijken 1. Een opleiding bestaat uit één of meerdere cursussen. 2. Een cursus bestaat uit één of meerdere lessen. 3. En les bestaat uit één of meerdere opdrachten. 4. Vanuit het totaaloverzicht onder ‘cursussen’ zijn de cursussen en lessen te benaderen.
 • 16. 16 Instructie 12 Een cursus bekijken 1. Via de totaalpagina kunnen de cursussen benaderd worden. 2. Klik op de cursus van je keuze (lees verder). De cursus bestaat uit een stuk introducerende tekst. Je ziet welk onderdeel van de totale opleiding in deze cursus wordt behandeld (welke doelen).
 • 17. 17 Instructie 13 Een les bekijken 1. Kies vanuit de cursus of vanuit het totaaloverzicht de les die je wilt gaan maken.
 • 18. 18 Instructie 14 De indeling van een les Een les heeft altijd dezelfde opbouw. 1. Een (korte) inleiding 2. Eindtermen: wat weet je aan het einde van deze les? 3. Artikelen uit de kennisbank van Novire 4. Documentatie, zoals brochures en folders 5. Slides (presentaties) 6. Video’s 7. Vragen en opdrachten (nadat je op de groene knop hebt gedrukt) Doorloop het materiaal. Niet in alle lessen zijn altijd alle onderdelen gevuld. Kijk wat er wordt aangeboden. Lees, beluister en bekijk het. Heb je dat gedaan? Dan kan je de opdrachten starten.
 • 19. 19 Instructie 15Slides: hoe bekijk ik die? 1. In de leeromgeving kom je vaak slides (presentaties) tegen. In een aantal slides / sheets wordt dan en bepaald thema uitgewerkt en uitgelegd. Ook vind je vaak instructies over hoe je in de werkomgeving aan de slag kunt gaan. 2. Dit zijn de zogenaamde ‘hoe-tjes’. Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? 3. Je kunt met de pijltje vooruit en achteruit navigeren. 4. Met de knop met pijltje maak je de presentatie groot. 5. Met de knop met de poppetjes ga je naar SlideShare toe. Als je daar iets naar beneden scrolt dan zie je de knop ‘download’. Dan kan je de presentatie downloaden naar je pc. Je kunt hem ook delen en bijvoorbeeld naar jezelf of een ander mailen.
 • 20. 20 Instructie 16 Video’s: hoe bekijk ik die? 1. Ditzelfde geldt voor de video’s. 2. In de leeromgeving kom je ze vanzelf tegen. 3. Klik op het start-icoontje en het filmpje begint te lopen. 4. Klik op het YouTube logo onderaan rechts om naar een groter formaat te switchen op YouTube zelf. 5. In YouTube krijg je na 1 video na een paar seconden een vervolgvideo aangeboden. Voor de opleiding is alleen de eerste video de lesstof.
 • 21. 21 Instructie 17Opdrachten maken 1. Heb je op start gedrukt, dan krijg je één of meerdere opdrachten aangeboden. 2. Het kunnen heel verschillende opdrachten zijn. 3. Lees ze en vul de antwoorden in. Kijk gerust terug in het materiaal dat je net gelezen hebt. 4. Tip van de dag? Zet twee keer je browser open (naast elkaar). Zo kun je in de ene browser je les openen en in de andere de opdrachten, zodat je de informatie nog even naast elkaar kunt zetten. 5. Vul de antwoorden in en klik op volgende. Doorloop zo alle opdrachten.
 • 22. 22 Instructie 18Verschillende soorten opdrachten 1. Er zijn verschillende soorten opdrachten: A. Kennistoetsen (er wordt alleen kennis uitgevraagd, punten worden automatisch toegekend) B. Werkopdrachten (er wordt een werkopdracht gevraagd van jou in de werkomgeving). Deze werkopdrachten worden vaak op basis van casussen gedaan of op basis van een eigen persoonlijke of fictieve situatie. De eigen (of fictieve) situatie is de oefenklant. De casussen maak je in de casusklant. Vaak krijg je eerst een opdracht op basis van jouw oefenklant (dus jouw eigen situatie of een fictieve situatie, door jou verzonnen). En daarna een opdracht op basis van de casusklant. Voor beide klanten heb je afzonderlijke dossiers beschikbaar in de werkomgeving.
 • 23. 23 Instructie 20 Punten verdienen 1. Wanneer je de opdrachten van één les hebt gemaakt, dan berekent het systeem of je voldoende punten hebt gehaald. 2. Bovenaan de les zie je uit hoeveel opdrachten deze les bestaat. 3. Ook zie je wat de slagingsdrempel is. Dat wil zeggen: % van de punten moet je halen om de les succesvol af te ronden? 4. In dit geval maak je drie opdrachten en moet je 75% van de punten halen. Dan kan je de les afronden en door met de volgende les. 5. Verder zie je hier dan je een onbeperkt aantal keren de vragen mag maken. Dat betekent dat je de vragen net zo lang over mag maken. 6. In dit geval telt het door jou behaalde hoogste aantal punten. 7. Dit doen we bij de eerste cursus.
 • 24. 24 Instructie 21 Hoe kan ik zien welke opdrachten ik al heb gemaakt en wat mijn resultaten zijn? 1. Wanneer je rechts in je scherm klikt op Resultaten, zie je de gemaakte lessen en de behaalde scores per les. 2. Door op te klikken op ‘antwoorden bekijken’ heb je inzage in de ingevulde antwoorden en de beoordeling daarvan.
 • 25. 25 Instructie 22 Ik heb alle opdrachten ingevuld: en nu? 1. Zolang je nog niet op ‘afronden’ hebt gedrukt, kan je nog terug naar voorgaande opdrachten. Misschien wil je toch nog wat aanpassen of nakijken? Je kan het nu nog wijzigen. 2. Weet je het antwoord echt niet? Je kunt leeg laten, maar beter is dan wat in te vullen. Wie weet heb je het goed. 3. Ben je echt klaar? Druk dan op ‘voltooien’. 4. Vervolgens krijg je een melding, waarin staat dat wanneer je afrondt, je niet meer terug kan. Rond je nu af, dan worden je punten geteld en kun je het niet meer wijzigen.
 • 26. 26 Instructie 23Hoe kan ik mijn resultaten bekijken? 1. Nu zie je wat je score is van deze les. 2. Als je de slagingsdrempel hebt gehaald, dan heb je deze les afgerond en kan je verder gaan met de volgende les. 3. Wil je nog even zien wat je resultaten zijn, klik dan op Mijn resultaten. Je ziet dan een overzichtje van de verschillende pogingen die je hebt gedaan en de scores die daarbij horen. 4. Klik je op ‘meer’ dan krijg je te zien wat je exact goed en niet goed hebt gedaan binnen deze les.
 • 27. 27 Instructie 24Hoe kan ik de resultaten van mijn studenten bekijken? 1. Wanneer je een groep studenten begeleid – als trainer, docent, of als sleutelfiguur - dan kan je de voortgang en resultaten van jouw studenten monitoren. 2. Ga daarvoor naar de knop ‘Studentresultaten’ en bekijk daar wat de stand van zaken is. Je kunt op een naam doorklikken en dan kom je in de opdrachten van je student. 3. Wil je bijvoorbeeld inhoudelijk kijken wat iemand heeft geantwoord op een open antwoordvraag, dan klik je door en kan je daar lezen wat de student voor input geeft.
 • 28. 28 Instructie 25 Hoe kan ik de les nog een keer maken om meer punten te halen? 1. In de eerste cursus kan je onbeperkt de vragen opnieuw maken. Jouw hoogste score telt. 2. Hierdoor kan je wennen aan deze manier van werken. 3. Wanneer er dus ‘onbeperkt’ staat, heb je een onbeperkt aantal keer om te proberen. In het Mijn resultaten-lijstje zie je dus wat jouw verschillende scores zijn. 4. Dit geldt dus alleen voor de eerste module. In de daarop volgende modules heb je één poging om de opdrachten te maken.
 • 29. 29 Instructie 26 Wat doe ik als ik één poging heb? 1. In de eerste cursus kan je onbeperkt de vragen opnieuw maken. Jouw hoogste score telt. 2. Daarna krijg je niet meer zoveel pogingen. 3. Wanneer je één poging hebt, ga dan na het doornemen van de stof na of je er nog vragen over hebt of dat je het begrijpt. 4. Heb je hulp nodig? Vraag dan jouw docent om extra uitleg. 5. Heb je het doorgenomen en is het duidelijk? Dan ben je klaar om aan de opdrachten te beginnen. 6. En je kunt uiteraard wel altijd even pauzeren om nog even terug te kijken in je materialen.
 • 30. 30 Instructie 27 Feedback bekijken 1. Wanneer je één poging hebt, krijg je meteen na het afronden van de vraag feedback. Je moet dus per vraag echt even duidelijk beslissen dat je wilt voltooien. 2. Met de feedback zie je duidelijk wat je goed hebt gedaan en waar eventueel nog foutjes zaten. 3. Heb je voldoende punten met je opdrachten gehaald? Dan heb je je les gehaald. Alle lessen gehaald? Dan heb je je cursus gehaald. Alle cursussen? Gefeliciteerd!
 • 31. 31 Instructie 28 Persoonlijke certificering 1. In deze leeromgeving worden al je punten automatisch bij elkaar verzameld. Heb je de lessen gemaakt, dan kan je een bewijs van deelname ontvangen. Een deel van de opdrachten vragen je om opdrachten in de werkomgeving te maken. Door deze te maken, bereid je je voor op de eindopdracht. 2. Tijdens de eindopdracht maak je opnieuw opdrachten. Deze worden door je docent beoordeeld aan de hand van een beoordelingsrichtlijn ook van punten voorzien. 3. Alle punten bij elkaar leiden tot een score in jouw persoonlijke dashboard. Heb je dan meer dan 50% score behaald? Dan krijg je een oranje certificering. Bij meer dan 75% score op het totaal, dan krijg je een groene certificering. De punten in de les- fase tellen niet mee; alleen de punten uit de eindopdracht. In een aparte handleiding leggen we exact uit hoe de persoonlijke certificering in zijn werk gaat.
 • 32. 32 De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau. De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.