Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

1.288 Aufrufe

Veröffentlicht am

Akou cestou sa môže vydať Slovensko.
Autori: Miroslav Beblavý s pomocou Tomáša Meravého

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

 1. 1. Odkiaľ prídu pracovné miesta a čo pre to urobiť? Akou cestou sa môže vybrať Slovensko Miroslav Beblavý, s pomocou Tomáša Meravého
 2. 2. Úvod: <ul><li>Zamestnanosť ako dynamický proces </li></ul><ul><ul><li>Zmena povolaní </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmena váhy povolaní </li></ul></ul><ul><li>Tvorba pracovných miest ako niečo ovplyvňované celkovou sociálno-ekonomickou politikou, a len v malej miere politikou trhu práce </li></ul><ul><li>Nie je to len o sofistikovaných miestach, ale o miestach pre všetkých </li></ul><ul><li>Má zmysel byť skeptický k našej schopnosti predvídať, čo sa bude diať s ekonomikou, ale neznamená to, že nemá význam sa nad tým zamýšľať </li></ul>
 3. 3. Kde áno, kde nie: <ul><li>Kde nie sú a nebudú na Slovensku pracovné miesta: </li></ul><ul><ul><li>Pôdohospodárstvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ťažba minerálov </li></ul></ul><ul><ul><li>Energetika (prezamestnanosť) </li></ul></ul><ul><ul><li>verejná správa + ozbrojené sily </li></ul></ul><ul><li>Kde tvoria miesta iní: </li></ul><ul><ul><li>Služby – verejné služby vs súkromné služby </li></ul></ul><ul><ul><li>Stavebníctvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Priemysel – len najväčší priemyselní lídri vôbec udržia podiel (Slovensko už krajina s jednou z najvyšších zamestnaností v priemysle) </li></ul></ul>
 4. 4. Vzory a “vzory”: <ul><li>Prudký rast, ale aj bubliny: Írsko, Španielsko, USA </li></ul><ul><li>Smrádeček a pomaly ani nie teplíčko: Portugalsko, Grécko, Maďarsko </li></ul><ul><li>Verejné služby + technológie: Škandinávia </li></ul><ul><li>Priemysel + reformy trhu práce: Nemecko, Česká republika </li></ul>
 5. 5. Nemecko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 71% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 2,9 milióna ( +8% ) </li></ul><ul><li>Vďaka inováciám si udržuje pozíciu priemyselnej veľmoci Európy </li></ul><ul><li>Reformy trhu práce otvorili viedli k vzniku miliónov pracovných miest na čiastočný úväzok </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 6. 6. Írsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 68% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 614 tisíc( + 41 % ) </li></ul><ul><li>20 rokov enormného rastu založeného na zahraničných investíciách </li></ul><ul><li>R ealitná bublina sp ôsobená lacnými peniazmi a eurofondami </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 7. 7. Španielsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 64% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 6,4 milióna ( + 45 % ) </li></ul><ul><li>Dokázalo vytvoriť milióny pracovných miest v stavebníctve </li></ul><ul><li>Bohužiaľ za cenu realitnej bubliny, ktorej spľasnutie viedlo k vysokej nezamestnanosti </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 8. 8. Portugalsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 68% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 340 tisíc ( + 7 % ) </li></ul><ul><li>Nízka vzdelanosť obyvateľstva a slabé inovácie neumožnila zvyšovať zamestnanosť </li></ul><ul><li>Strata mzdovej konkurencieschopnosti po vstupe nových krajín do EÚ </li></ul><ul><li>Vysoký podiel poľnohospodárstva a rybolovu </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 9. 9. Grécko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 62% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 559 tisíc( + 14 % ) </li></ul><ul><li>Turistické služby, ale slabý priemysel, priveľa poľnohospodárstva a rybolovu </li></ul><ul><li>Nekontrolované zadlžovanie viedlo ku krachu krajiny a pomoci zo strany EÚ a IMF </li></ul><ul><li>Šedá ekonomika </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 10. 10. Južná Kórea <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2003: 63% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 3,6 milióna ( + 1 8% ) </li></ul><ul><li>Asi najúspešnejší ekonomický príbeh 20. storočia </li></ul><ul><li>Z nuly vybudovali svetovú priemyselnú špičku v autách, elektronike a IT </li></ul><ul><li>Najlepšie školstvo na svete (spolu s Fínskom) </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 11. 11. Fínsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 71% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 306 tisíc( + 14 % ) </li></ul><ul><li>Najlepšie školstvo na svete (spolu s J. Kóreou) </li></ul><ul><li>Technologický rast: od zápaliek a pneumatík k Linuxu a Nokii </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 12. 12. Maďarsko <ul><li>Miera zamestnanosti pred krízou : 57% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 182 tisíc( + 5 % ) </li></ul><ul><li>Kedysi najreformnejšia krajina V4 a favorit zahraničných investorov </li></ul><ul><li>Kvôli umelému rastu miezd a dôchodkov explózia verejných financií a strata konkurencieschopnosti </li></ul><ul><li>Ekonomická kríza, záchranný balíček IMF </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 13. 13. Slovensko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 63% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 235 tisíc( + 11 % ) </li></ul><ul><li>Vďaka ekonomickým reformám Dzurindovej vlády sa podarilo prilákať priame zahraničné investície </li></ul><ul><li>Na západe automobilový priemysel, ale veľké regionálne rozdiely </li></ul><ul><li>Ve ľmi slabé služby, ostáva vysoká dlhodobá nezamestnanosť </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 14. 14. Ktorou cestou sa má Slovensko vydať? <ul><li>Maďarská alebo fínska cesta? </li></ul>
 15. 15. Odporúčania: <ul><li>Prierezové </li></ul><ul><li>Sektorové </li></ul><ul><li>Služby zamestnanosti </li></ul>
 16. 16. Plánovať? Ako? <ul><li>plánovanie vs predvídanie – plánovanie nefunguje, predvídanie čiastočne </li></ul><ul><li>Predvídanie pracovných miest vs predvídanie zručností – nikomu sa veľmi nedarí predvídať presne budúcu štruktúru hospodárstva </li></ul><ul><li>Odporúčanie: </li></ul><ul><ul><li>predvídať, nie plánovať </li></ul></ul><ul><ul><li>Predvídať zručnosti, len obmedzene sektor </li></ul></ul>
 17. 17. Ľudský kapitál: <ul><li>masifikácia vysokoškolského vzdelania </li></ul><ul><li>upgrade ľudí bez stredoškolského vzdelania ako rovnaká priorita </li></ul><ul><li>kam majú ísť dnešní absolventi (vš aj sš) </li></ul><ul><li>kurikulárna zmena: všeobecné zručnosti – služby </li></ul>
 18. 18. Výška daňového a odvodového zaťaženia: <ul><li>Celkové daňové a odvodové zaťaženie: stabilizovať </li></ul><ul><li>zaťaženie práce: znížiť a výrazne zefektívniť systém (pomer sadzieb a odvodov jeden z najhorších) </li></ul><ul><li>Ako? Kombinácia troch opatrení: </li></ul><ul><ul><li>Zjednodenie výberu / obmedzenie výnimiek </li></ul></ul><ul><ul><li>zníženie sadzieb </li></ul></ul><ul><ul><li>odpočítateľná položka (silnejší efekt na nízko platenú prácu) </li></ul></ul>
 19. 19. Zosúladenie rodinného a pracovného života <ul><ul><li>Modely fungovania rodín s malými deťmi na trhu prácu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 miesto (tradičný model, stále funguje najmä na juhu Európy) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1,5 miesta (Holandsko, práca na čiastočný úväzok) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 miesta (Škandinávia, Francúzsko, vyžaduje rozsiahle služby starostlivosti o deti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slovenský model: 1 miesto do 3 rokov veku, 2 miesta od 3. roku veku dieťaťa, neodráža preferencie rodičov, ale nastavenie regulácie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kľúčové opatrenie: zabezpečiť dostupnú starostlivosť o malé deti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zmeniť regulatórne prostredie pre mikrozariadenia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaviesť právo rodičov na starostlivosť (ako existuje pre starších ľudí) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umožniť flexibilné financovanie (peniaze idú s dieťaťom do každého licencovaného zariadenia) </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Služby – sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie: <ul><li>dopyt silný a rastúci </li></ul><ul><li>ale tlak na verejné rozpočty </li></ul><ul><li>riešenie: nové rámce verejnej poliitky pre tieto oblasti kladúce dôraz na optimalizáciu finančného mixu (vysoké školy, dlhodobá starostlivosť) </li></ul>
 21. 21. Stavebníctvo / infraštruktúra: <ul><li>infraštruktúrne potreby Slovenská: áno, výrazné </li></ul><ul><li>ale riziká: prehrievanie / realitný boom (Španielsko, Írsko) –) zadĺženosť domácností a štátu </li></ul><ul><li>Odporúčanie: netlačiť na prudký rozvoj verejných prác / realít nad rámec už zakontrahovaného, keďže to postačuje </li></ul>
 22. 22. Služby zamestnanosti + aktívna politika trhu práce: <ul><li>Dnes: neefektívne, často skorumpované </li></ul><ul><li>riešenia: </li></ul><ul><ul><li>dôraz na využívanie prostriedkov na budovanie ľudského kapitálu (najmä dlhodobé investície) </li></ul></ul><ul><ul><li>individualizácia voľby pre zamestnaných / nezamestnaných - learning accounts, vouchery </li></ul></ul><ul><ul><li>otvorenie siete služieb zamestnanosti a platby podľa výsledkov - a la Austrália </li></ul></ul>

×