Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Óraterv
Iskola típusa: Általános iskola
Osztály: 8. évfolyam
Óra helye a tantervben: 13-14.
Tantárgy: Biológia
Téma, témak...
Idő Tartalom Az órai tevékenység
0-
45
Gondolatmenet,
részfeladat
Adat, név,
fogalom,
jelenség
Módszerei,
tevékenységei
fo...
2
visszacsatolás /
megerősítés
Együtt Közösen
megbeszéljük,
átismételjük
röviden a
tananyag
tartalmát, lényeges
mozzanatai...
4 IV. Összefoglalás
A füzetben rövid
vázlatot írunk az
óra anyagáról.
Frontális munka Hagyományos
Tantermi,
Tábla, filctol...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Beadandó óravázlat (2)

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Beadandó óravázlat (2)

  1. 1. Óraterv Iskola típusa: Általános iskola Osztály: 8. évfolyam Óra helye a tantervben: 13-14. Tantárgy: Biológia Téma, témakör: A bőr Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: hámszövet, faggyúmirigy, hőguta, szőrzet és köröm, „libabőr” pattanás, pigment sejt, Rühesség, D-vitamin FEJLESZTÉSI CÉLOK: emlékezet, figyelem, feladatmegoldó képesség, irányított tanulás, önmotiválás Az ismeretek, ismeretkörök tudása: előzetes ismeretek, tanári magyarázat A képességek, készségek: gondolkodás fejlesztése, értelmezés, önálló feladatmegoldás, lényegkiemelés tanulása, szókincsbővítés Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: Az emberi test megismerése, működése, az egészséges életmód fontosságának megismerése MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK: beszámoltatás, értelmezés, önellenőrzés Hagyományos osztálytermi módszerek: Egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, tanári magyarázat, frontális munka. A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: projekt, felfedező alapú tanulás Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: - közösségi tartalomfejlesztés - számítógép használat - tartalomaggregálás (Friefox, Google) FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: Tankönyv, füzet Digitális források: Microsoft Office PowerPoint (a tanár által készített bemutató) projektfoglalkozás, számítógép, internet Tantermi eszközök: Projektor, tanári számítógép, tanári magyarázat. Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: http://www. http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-8-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei/a- vazizomzat https://www.google.hu/ Tanulói szemléltető eszközök: tankönyv, DVD film, számítógép, internet Tanári szemléltetőeszközök: számítógépes bemutatók, szemléltető ábrák, projektor, fóliák, internet, böngészők FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: - Magyar Könyvklub: Megmagyarázzuk az emberi értelmet. Helikon Kiadó. 1997. - W. G. Halle – J.P. Margham – V.A. Sanders Panem – McGraw-hill: Biológiai értelmező szótár - Mester Kiadó: Családorvos. Az egészség enciklopédiája Elektronikus (offline, online): http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/ekcema/cikkek/a_bor_felepitese/20031212113921 http://www.eucerin.hu/skin/skin_physiology.asp http://egeszseg.origo.hu/cikk/0816/427398/20080425_bor_hamszovet_hamreteg_irha_boralja_szor_verejtekmirigy_fa ggyumirigy_1.htm
  2. 2. Idő Tartalom Az órai tevékenység 0- 45 Gondolatmenet, részfeladat Adat, név, fogalom, jelenség Módszerei, tevékenységei formái Eszközei Szemléltetés I. Motiváció Átismételjük az előző óra tananyagát! Aki a legaktívabb az órán, az 5-ös osztályzatot szerezhet a tanítási óra végén. 5 II. Korábbi ismeretek Ismétlés: Mivel foglalkoztunk a múlt órán? Az előző óra anyaga a vázizomzat, annak felépítése és anyagcseréje. Has prés, tejsav, ín, ínhüvely, izomláz, izompólya, izomrost, izomsorvadás Frontális munka, tanári kérdések http://hu.wiki pedia.org/wi ki/Izom 8 aktivizálása Az ember izomzata Feladat: Minden tanuló az előre fénymásolt lapokra megnevezi az ember izomzatát. Egyéni munka 3 részellenőrzés, Javítás: Minden tanuló kicseréli a lapot a padtársáéval, és egymásnak javítják ki, tanári segítséggel. Frontális munka http://tudasbaz is.sulinet.hu/h u/termeszettud omanyok/biol ogia/biologia- 8- evfolyam/az- ember- letfenntarto- szervei/a- vazizomzat
  3. 3. 2 visszacsatolás / megerősítés Együtt Közösen megbeszéljük, átismételjük röviden a tananyag tartalmát, lényeges mozzanatait Frontális munka, tanári magyarázat, értelmezés Szóbeli 15 III. Új ismeretek feldolgozása Az óra anyaga: A bőr A bőr felépítése Bőrünk egészsége Az emberi bőrrel kapcsolatos teszt kitöltése! Faggyúmirigy, hőguta, köröm, pattanás, pigment sejtek, rühesség Frontális Számítógép, kivetítő PowerPoint használata Internet kapcsolat https://www.g oogle.hu/ http://hu.wiki pedia.org/wiki /Kezd %C5%91lap Interaktív tábla célkitűzés, problémafelvetés Az órán megismerkedünk az emberi bőr felépítésével, valamint, hogy milyen nagy szerepe van a bőrnek az ember életében. Annak fontossága, hogy egészségesen éljünk, valamint, hogy milyen nagy szerepe van a bőrünk egészségének megtartásában. DVD film megnézése. Projekt munka Számítógép DVD-film 6 ellenőrzés, visszacsatolás Az osztállyal összegezzük az órán elhangzottakat. Teszt kérdések megválaszolásával ellenőrizzük az órán szerzett ismereteket. Egyéni munka Számítógép, internet. http://tudasbaz is.sulinet.hu/h u/termeszettud omanyok/biol ogia/biologia- 8-evfolyam/a- bor/a-bor- tesztfeladatok Írásbeli
  4. 4. 4 IV. Összefoglalás A füzetben rövid vázlatot írunk az óra anyagáról. Frontális munka Hagyományos Tantermi, Tábla, filctoll Írott formában 2 V. Értékelés A tanulók hozzászólásainak értékelése szóban, illetve az a tanuló, aki a legaktívabban részt vett az órán érdemjegyi értékelése A következő óta anyagának rövid ismertetése. Szóbeli Domoszló, 2013. szeptember 25. Készítette: Lukovszki Nikoletta Pedagógiatanár szak I. évfolyam

×