Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Focus 2013 - Sanoista tekoihin

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Focus 2013 - Sanoista tekoihin (20)

Anzeige

Weitere von Pete Nieminen (20)

Anzeige

Focus 2013 - Sanoista tekoihin

 1. 1. Sanoista tekoihin Kuinka parempi tuottavuus viedään johtajatason haaveista ICT-asiantuntijan arkeen? Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/
 2. 2. Miksi kaikki puhuvat tuottavuudesta? • • • • • Tuottavuuden määritelmä: ”Saadaan enemmän aikaan vähemmällä” Liiketoimintaa harjoittavan organisaation tavoitteena on taloudellisen menestyksen saavuttaminen ja ylläpitäminen Suurimpina haasteina eläköitymisen myötä vähenevä työvoima ja valmistavan ICTteollisuuden siirtyminen halvempiin tuotantomaihin Kansallisella tasolla huomioitu merkittävä TYÖN TUOTTAVUUDEN KASVU PROSENTTEINA haaste (VM Eurooppa 2020-strategia, julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia 20122020, työ- ja elinkeinoministeriön ICT 2015työryhmän raportti, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013 Suomen sata uutta mahdollisuutta jne.) Tuottavuus määrittää kilpailukyvyn ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden US BLS & EUROSTAT
 3. 3. YRITYS/ORGANISAATIO ASIAKKAAT JA KUMPPANIT TOIMINTAYMPÄRISTÖ Mistä haaveet tulevat ja miten ne toteutetaan? Palvelut, ratkaisut koulutus, tuki Työntekijä ICTorganisaatio Suunnitelmat, resurssit projektit, mittarit Ideat, ajatukset toiveet, tarpeet Liiketoimintajohto Tietohallintojohto Kehitysehdotukset, näkemykset, vaatimukset
 4. 4. Toimintaympäristö muutoksessa INTEGROITAVUUS JAKAMISEN KULTTUURI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ITSEPALVELU AVOIMUUS VERKOTTUMINEN LISÄTTY KÄYTTÖKOKEMUS 3DTODELLISUUS ARVOMAAILMAN TULOSTUS MUUTOKSET LÄPINÄKYVYYS TAVOITETTAVUUS TEHOKKUUS DIGITALISOITUMINEN GLOBAALIT KUMPPANUUS TARPEET JA KETTERYYS JA KOKONAISVALTAISUUS PALVELUT LAATU JOUSTAVUUS LÄSNÄTYÖ KULUTTAJISTUMINEN KOHDENNETTAVUUS PAIKKARIIPPUMATTOMUUS SOSIAALISUUS NOPEUS MOTIVAATIO UUDET ANSAINTALOGIIKAT KÄYTTÄYTYMISMALLIT MUKAVUUS BIG DATA VASTUULLISUUS
 5. 5. Toimintaympäristö muutoksessa INTEGROITAVUUS JAKAMISEN KULTTUURI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ITSEPALVELU AVOIMUUS VERKOTTUMINEN LISÄTTY KÄYTTÖKOKEMUS 3DTODELLISUUS ARVOMAAILMAN TULOSTUS MUUTOKSET LÄPINÄKYVYYS TAVOITETTAVUUS TEHOKKUUS DIGITALISOITUMINEN GLOBAALIT KUMPPANUUS TARPEET JA KETTERYYS JA KOKONAISVALTAISUUS PALVELUT LAATU JOUSTAVUUS LÄSNÄTYÖ KULUTTAJISTUMINEN KOHDENNETTAVUUS PAIKKARIIPPUMATTOMUUS SOSIAALISUUS NOPEUS MOTIVAATIO UUDET ANSAINTALOGIIKAT KÄYTTÄYTYMISMALLIT MUKAVUUS BIG DATA VASTUULLISUUS
 6. 6. Toimintaympäristö muutoksessa INTEGROITAVUUS JAKAMISEN KULTTUURI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ITSEPALVELU AVOIMUUS VERKOTTUMINEN LISÄTTY KÄYTTÖKOKEMUS 3DTODELLISUUS ARVOMAAILMAN TULOSTUS MUUTOKSET LÄPINÄKYVYYS TAVOITETTAVUUS TEHOKKUUS DIGITALISOITUMINEN GLOBAALIT KUMPPANUUS TARPEET JA KETTERYYS JA KOKONAISVALTAISUUS PALVELUT LAATU JOUSTAVUUS LÄSNÄTYÖ KULUTTAJISTUMINEN KOHDENNETTAVUUS PAIKKARIIPPUMATTOMUUS SOSIAALISUUS NOPEUS MOTIVAATIO UUDET ANSAINTALOGIIKAT KÄYTTÄYTYMISMALLIT MUKAVUUS BIG DATA VASTUULLISUUS
 7. 7. Tietohallinnon paineet • Liiketoimintalähtöisyys ja tuottavuuden parantaminen avainasemassa • Digitaalinen strategia alkaa olemaan välttämättömyys ja teknologiaosaaminen pitää ulottua organisaation kaikkiin toimintoihin • ICT-johdon toimenkuva ja osaamisvaatimukset korostuvat uusilla alueilla • Säästötavoitteet kiristävät resursseja, aika on kortilla • Strategisen tason kysymysten delegointi alaspäin heikentää liiketoimintalähtöisyyttä • Kilpailukyky vaatii mukautumiskykyä, läpinäkyvyyttä ja äärimmäisen nopeaa reagointikykyä • Tulevaisuuden ratkaisut toteutetaan ihmisten tarpeiden, eli käyttäytymismallien ehdoilla • Ratkaisuvaihtoehtojen määrä kasvaa, mutta toisistaan erottuminen vähenee • Tarvitaan enemmän näkemystä, kokemusta ja selkeitä liiketoimintalähtöisiä ratkaisuvaihtoehtoja
 8. 8. Liiketoimintalähtöisyys Liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen EDELLYTYKSET RESURSSIT Ohjausmallianalyysi Palvelukartoitus Hankeporfolion läpikäynti Arkkitehtuuri Prosessiviitekehys ja sovelluskenttä Kumppanistrategia Kyvykkyys- ja kypsyysanalyysi Osaamiskartoitus Vahvuudet ja heikkoudet Kustannukset VAATIMUKSET TAVOITE SUUNNITELMA Toimintaympäristön muutokset Liiketoiminnan tarpeet Tahtotila Tavoitteet Kehityskohteet Perustehtävä Kustannus-näkökulma Strategian kirkastaminen Pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitelmat Tietohallinnon kehityskohteet
 9. 9. Ratkaisuja • Tietohallinnon ja sen toiminnan profilointi • Selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet – Pienelläkin projektilla pitää olla mitattavissa oleva tavoite – Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli (ICT-Standard Forum) • Kyseenalaistaminen on hyve • Päättämättömyys on väärä päätös eikä investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö • Joustava tavoitearkkitehtuuri auttaa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin • Kuluttajistuminen on käyttäytymismallipohjaisuutta, eikä sitä voi estää – Järkevä työvälinepolitiikka HALU SALLIA OMIEN TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ TTL ITBAROMETRI 2012
 10. 10. LIIKETOIMINNAN YMMÄRRYS Tietohallinnon profilointi MAHDOLLISTAJA UUDISTAJA PALVELUKESKUS INVESTOINTI YLLÄPITÄJÄ KEHITTÄJÄ KUSTANNUSPAIKKA TULOSYKSIKKÖ INNOVAATIOKYVYKKYYS Missä organisaatiosi on nyt ja missä haluat sen olevan?
 11. 11. Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli Kustannus- ja hyötyanalyysi Nykytila ja tavoitteet Ratkaisuvaihtoehdot Toimenpiteet ja investoinnit Arvioidut vaikutukset Prosessin tavoitteena on: 1. 2. 3. Varmistaa, että toimenpiteellä on toimintalähtöinen peruste ja valtuutus Toimenpide on suunniteltu ja ohjattu siten, että sen on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet Varmistaa toimenpiteiden käyttöönotettavuus ja vaikuttavuus
 12. 12. Arvioidut vaikutukset • Kustannukset – Projekti, resurssit, vaadittavat työmäärät, koulutustarpeet? – Muilta töiltä viety aika, tuotannon hidastuminen? Arvioidut vaikutukset • Liiketoiminnan tuottavuuden kasvu – Koska tuottavuuden kasvu realisoituu ja kuinka kauan se jatkuu? – Jos ei ole, kannattaako tehdä? • Kustannusmuutokset muihin järjestelmiin, tulevien kustannusten arviointi – Aiheutuuko muita välillisiä tai välittömiä investointitarpeita? – Tuoko projekti kustannussäästöjä myös jatkossa? • Liiketoiminnalliset riskit ja käänteinen riskienhallinta – Mitkä ovat toteutukseen liittyvät riskit? – Mitä menetetään tai voidaan menettää, jos toteutusta ei tehdä?
 13. 13. Kyseenalaistaminen on hyve • Kaikella on tarkoituksensa ja ne kannattaa selvittää ennen päätöksiä • Kaikki tarkoitukset eivät ole järkeviä – – – – – – ”Pakon” sanelema Kiire Osaamisen tai ymmärryksen puute Kokonaiskuvan puuttuminen Virheellinen tai liian vähäinen tieto Asian puutteellinen esittämien tai riittämätön viestintä • Järkevällä keskustelulla päästään parempaan lopputulokseen, kustannustehokkuuteen ja parempaan työmotivaatioon • Älä ole ylikriittinen ja tartu pelkkiin yksityiskohtiin, vaan tarjoa laajempaa näkemystä oman roolisi edellyttämällä tarkkuudella!
 14. 14. Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö KUSTANNUKSET 100K€ 100K€ AIKA
 15. 15. Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö KUSTANNUKSET 150K€ 100K€ AIKA
 16. 16. Investointien siirtäminen ei ole kustannussäästö INVESTOINTI 180K€ KUSTANNUKSET 150K€ 100K€ AIKA
 17. 17. Joustava tavoitearkkitehtuuri Tiloja ja koneita voidaan käyttää vapaasti ristiin Yhteinen sähköposti ja kalenteri Pikaviestintä, läs näolotieto, video puhelut, ruudun jakaminen Vapaa-valintaiset päätelaitteet Yhteiset Etätyö- ja mobiili-ratkaisut Yhteiset etäopetuksen alustat Yhteinen käyttäjien koneiden hallinta Yhteinen käyttäjien helpdesk Itsepalvelujärjestelmät Yhteiset tulostusratkaisut Yhteiset virtuaaliset ryhmätyötilat esim. tutkimukselle Hallinnon yhteistyö TUOTTAVA NYKYHETKI JA VALMIINA TULEVAISUUTEEN
 18. 18. Järkevä työvälinepolitiikka – jokaiselle jotakin • Laitteiden elinkaari – Hallittavissa ja muutettavissa tehokkaasti – Käytöstä poisto yksinkertaista • Tablettien kustannustehokas käyttöönotto – Organisaatio osallistuu pystymällään summalla • Pienempi tuen tarve – Tutut toimintatavat ja vertaistuki • Pienemmät laitekustannukset – Rahoitus – Henkilökunta osallistuu kustannuksiin • Selkeä budjetointi – Yksi hinta työasemille • Korkea motivaatio – Jokainen saa itselleen sopivan ja haluamansa työvälineen • Parempi työn tehokkuus – Uudet ja toimivat työvälineet • Käyttäytymismallipohjainen toiminta – Nopea reagointi työnteon trendeihin
 19. 19. Kaikki tulokset ovat kiinni johtamisesta ja esimerkkinä toimimisesta KUVA: RESIGNATION MEDIA

×