Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Muzea a nová média (Knihovny 2020)

271 Aufrufe

Veröffentlicht am

Přednáška vznikla pro online výběrový seminář Knihovny 2020 pro studenty ÚISK (http://uisk.ff.cuni.cz/). Prezentace představuje prostředí muzeí a ostatních paměťových institucí, vytváří paralelu mezi knihovnami a muzei. Akcent je kladen na neformální vzdělávání, které může v paměťových institucích vytvářet pro návštěvníky zajímavé typy problémů. Teoretická východiska nových médií slouží jako myšlenkový koncept pro transformaci institucí v otevřené komunikující prostředí, kde je kladen důraz na návštěvníka a jeho potřeby. Třetí část prezentuje zajímavé projekty a slouží jako inspirace pro vlastní práci.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Muzea a nová média (Knihovny 2020)

 1. 1. Muzea a nova media Mgr. Nina Seyckova, DiS. Ustav informacnch studi a knihovnictv, FF UK Webinar Knihovny 2020 3. 12. 2014 Muzea a nova media slide 1/28
 2. 2. Cle hodiny 1 Predstaven muze 2 Odhalen podobnost mezi knihovnou a muzeem 3 Teoreticka vychodiska 4 Predstaven konkretnch zajmavych projektu Muzea a nova media slide 2/28
 3. 3. Anketa c. 1 Vyberte 3 slova, ktera podle vas nejlepe vystihuj muzea. Vychazejte prosm ze sve vlastn zkusenosti z navstev muze. Nemyslete na jedno konkretn muzeum, ale spojte vsechny vase zazitky do trech slov. Muzea a nova media slide 3/28
 4. 4. Muzeum je. . . De
 5. 5. nice dle ICOM { International Council of Museums . . . stala nevydelecna instituce ve sluzbach spolecnosti a jejho rozvoje, otevrena verejnosti, ktera zskava, uchovava, zkouma, zprostredkuje a vystavuje hmotne a nehmotne doklady o cloveku a jeho prostred za ucelem studia, vzdelan, vychovy a potesen. Zdroj: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ Muzea a nova media slide 4/28
 6. 6. Muzeum { pamet'ova instituce Muzea potrebujeme protoze: lide maj imamentn potrebu muzealizovat skutecnost; udrzuj kontinuitu cloveka s minulost; umoznuj cloveku navazat ci prohlubovat vztah s mstem a kulturou, odkud pochaz; pomahaj odpovdat na otazku kdo jsme, odkud a kam jdeme. Muzea a nova media slide 5/28
 7. 7. Anketa c. 2 Rekli byste, ze zoologicka zahrada patr do kategorie pamet'ovych instituc? Ano nebo ne? Muzea a nova media slide 6/28
 8. 8. Pamet'ove instituce Knihovny a archivy Umelecke galerie Vyzkumne ustavy Univerzity Skanzeny a jine etnogra
 9. 9. cke pamatky Zoologicke a botanicke zahrady Prrodn rezervace Muzea a nova media slide 7/28
 10. 10. Muzeum a knihovna Muzea a nova media slide 8/28
 11. 11. Muzeum a knihovna Tradice a kontinuita Prezentace informac Prace s navstevnkem a ctenarem Neziskovost Realizace projektu Sluzba verejnosti Muzea a nova media slide 9/28
 12. 12. Muzeum a knihovna { Speci
 13. 13. cke vzdelavac instituce Stoj mimo tradicn vzdelavac system Teaching librarian { muzejn pedagog Propojovan odbornku s verejnost Podmnkou je partnersky vztah se skolou Muzea a nova media slide 10/28
 14. 14. Muzeum a knihovna { Neformaln vzdelavan Ucen je . . . . . . proces, ktery nesouvis pouze s funkc skoly nebo jineho organizovaneho vzdelavacho prostred. Toto pojet ucen je zalozeno na myslence a pozorovan, ze znacne mnozstv smysluplnych zkusenost se odehrava mimo formaln vzdelavac system: na pracovisti, v rodinach, v ruznych organizacch a v knihovnach . . . Sahlberg, 1996, str. 7 Muzea a nova media slide 11/28
 15. 15. Formaln vzdelavan Ucitele znaj vsechno, zaci neved nic. Ucitele vykladaj, zaci pozorne naslouchaj. Ucitele vybraj temata, zaci je akceptuj. Ucitele aktivne jednaj, zaci reaguj plnenm ukolu. Zdroj obrazku: www.novinky.cz Muzea a nova media slide 12/28
 16. 16. Neformaln vzdelavan Je dobrovolne a bezbarierove. Organizovany proces se vzdelavacmi cly. Zamerene na ty, kdo se uc. Zalozene na osvojovan dovednost pro zivot. Zalozene na individualnm i skupinovem ucen. Zalozene na zkusenosti ucastnku a na jejich potrebach. Je celostn, zamerene na prubeh ucen. Zdroj obrazku: www.clanky.rvp.cz Muzea a nova media slide 13/28
 17. 17. Anketa c. 3 Vyberte vsechny vzdelavac aktivity typicke pro neformaln vzdelavan: frontaln vyuka (vyklad) brainstorming zkousen sebere exe rolova hra samostatna prace diskuse psemna prace prace na projektu Muzea a nova media slide 14/28
 18. 18. Teoreticka vychodiska { teorie novych medi Uzivatel stoj ve stredu zajmu Zdroj obrazku: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitruvianischer_Mann.jpg Muzea a nova media slide 15/28
 19. 19. Teoreticka vychodiska { teorie novych medi Teorie komunikace one-to-many many-to-many one-to-one (socialn kontext) Nova media ve srovnan s masovymi medii: decentralizace (Lev Manovich) Muzea a nova media slide 16/28
 20. 20. Teoreticka vychodiska { teorie novych medi Intertextualita zprtomnovan minuleho kombinovan obsahu (vznik novych vyznamu) remixovan multimedialita Muzea a nova media slide 17/28
 21. 21. Teoreticka vychodiska { teorie novych medi Interaktivita muzeum jako tret prostor ruce versus mysl interakce s lidmi, ne jen s technologi uzivatelsky generovany obsah Muzea a nova media slide 18/28
 22. 22. Anketa c. 4 Vyberte tvrzen, ktere nejlepe vystihuje muzeum, ktere se rd principy novych medi: 1 Navstevnk prichaz jako nepopsana deska, je treba ho vzdelavat a mt pod kontrolou informace, ktere si odnese. 2 Odborn pracovnci jako jedin ved, jake informace jsou podstatne. 3 Navstevnk a muzejn pracovnk se navzajem obohacuj, naslouchaj si, kurator je pruvodcem navstevnka v procesu poznan. Muzea a nova media slide 19/28
 23. 23. Teoreticka vychodiska { shrnut Vzdelavan { emoce { zazitek Neformaln vzdelavan (zazitek, kooperace) Konstruktivisticka didaktika Socialn kontext muzea Navstevnk je ve stredu zajmu Navstevnk je pro instituci plnohodnotnym partnerem Muzea a nova media slide 20/28
 24. 24. Prezident Franklin: Philadelphie Prezkouman faktu z o
 25. 25. cialn vystavy Samostatna reserse Mladez se zamerila na Franklinovy chyby Vznikly audioprbehy, plakaty, komiksy, videa Evaluace: navstevnci se naucili kriticky premyslet, konstruktivne vyuzt technologie, formulovat sve nazory. Zdroj obrazku: http://unrealfacts.com/ Muzea a nova media slide 21/28
 26. 26. Art Sparks { The Speed Art Museum Jednoduchy projekt zamereny na rodice s detmi (mezigeneracn interakce) Navstevnci meli k dispozici knihy a informacn materialy Pracovali spolecne Odnesli si namety na aktivity domu Evaluace: zskali spolecny zazitek, zmenili nazor na umen. Zdroj obrazku: Muzea a nova media slide 22/28
 27. 27. Gallery One { Cleveland Museum of Art Vyuzit technologi Hledan paralel mezi umenm a nasm zivotem Vytvaren komiksu z tapiserie Persea Imitovan soch a obliceju z obrazu Evaluace: v muzeu se zamerili na zprostredkovan zazitku, informace si navstevnci hledali sami pomoc aplikace augmented reality. Zdroj: http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/transforming-the-art-museum-experience-gallery-one-2/ Muzea a nova media slide 23/28
 28. 28. Vlastn projekt { Muzeum Frani Sramka Zapojen mladeze (souteze, workshopy, exponaty) Kombinace stare expozice s novymi exponaty Navstevnk = tvurce Multimedialita (virtualn muzeum, komiks, 3D objekty, audioinstalace) Evaluace: Navstevnci poznali sve spoluzaky v jinych situacch, mohli byt kreativn a spolupracovat. Vce o projektu: www.franasramek.cz Muzea a nova media slide 24/28
 29. 29. Soucasny projekt { Hrdlickovo muzeum cloveka Interaktivn komentovana prohldka Doprovodne akce Ruzne verze pracovnch listu Narace Interaktivn exponaty (virtualn pitevn stul, aplikace) Muzea a nova media slide 25/28
 30. 30. Zaver Muzea a nova media slide 26/28
 31. 31. Doporucena literatura, zdroje FREIRE, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. USA: The Continuum International Publishing Group Inc, 2005. ISBN 0-8264-1276-9. FALK, John H. a Lynn D. DIERKING. The Museum Experience. USA: Left Coast Press, Inc., 1992. ISBN 0929590066. MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001. ISBN 0262632551. KOTRBA, Tomas a Lubor LACINA. Prakticke vyuzit aktivizacnch metod ve vyuce. Brno: Spolecnost pro odbornou literaturu, 2007, 188 s. ISBN 978-80-87029-12-1. SIMON, Nina. The Participatory Museum. USA: Museum 2.0, 2010. ISBN 13:978-0-615-34650-2. SAHLBERG, Pasi. Conceptualising non-formal educatio. European Youth Forum, 1999. Dostupne z: http://www.pasisahlberg.com ZALMAN, Jir. Muzealizace jako nastroj k odzit minulych jevu. In: DOLAK, Jan. Muzea v procesu transformace: 24. - 26. listopadu 2003 Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 199-203. ISBN 80-210-3594-3. Muzea a nova media slide 27/28
 32. 32. Dekuji za pozornost! Nina Seyckova: nina.seyckova@gmail.com www.nnis.cz Ustav informacnch studi a knihovnictv, FF UK Hrdlickovo muzeum cloveka PrF UK Muzea a nova media slide 28/28

×