Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bo tai lieu windows7 p3.2

714 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bo tai lieu windows7 p3.2

 1. 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com LAB 3.2. BRANCHCACHEI. GIỚI THIỆUĐối với một hê thống mạng công ty có nhiều chi nhánh, các user tại văn phòng chi nhánh thường xuyêntruy cập dữ liệu đến các Server tại trụ sở chính thông qua đường truyền WAN. Khi số lượng truy cập quánhiều trong cùng thời điểm thì dẫn đến tốc độ truy cập chậm hoặc truy cập thất bại.BranchCache được phát triển nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. BranchCache là 1 tính năng mới trongWindows Server 2008 R2 và Windows 7, có chức năng giảm thiểu lưu lượng truy cập file, lưu lượng truycập website hoặc tăng tốc độ truy cập của các ứng dụng thông qua đường truyền WAN khi người dùng tạichi nhánh truy cập đến server tại văn phòng chính.Bài lab này trình bày cách triển khai Branch Cache theo mô hình Distributed CacheĐể thực hiện bài lab này cần 02 máy nối vào cùng 01 switch: - Server: Sử dụng Windows Server 2008 R2 - Client: Sử dụng Windows 7 - Cấu hình IP: Server Client IP Address 192.168.1.254 192.168.1.11 Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0Các bước thực hiện: A. CẤU HÌNH SERVER WINDOWS SERVER 2008 R2 1. Add feature Branch Cache 2. Cấu hình File server hỗ trợ Branch cache 3. Dùng policy để cấu hình BranchCache server 4. Cấu hình BranchCache trên shared folder B. CẤU HÌNH BRANCHCACHE TRÊN CLIENT WINDOWS 7 C. KIỂM NGHIỆM: Client chép dữ liệu & giám sát tại Server 1. Cấu hình monitor counter tại server 2. Client chép dữ liệu và giám sát tại server Trang 1/19
 2. 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.comII. THỰC HIỆNA. CẤU HÌNH SERVER1. Add feature Branch Cache- Start Administrative Tools Server Manager- Click phải Features Add features Trang 2/19
 3. 3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Chọn Branch Cache Next- Install Trang 3/19
 4. 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Close2. Cấu hình File server hỗ trợ Branch cache- Click phải Roles Add Roles Trang 4/19
 5. 5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Next- Chọn File server Next Trang 5/19
 6. 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Next- Chọn BranchCache for network files Next Trang 6/19
 7. 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Install- Close Trang 7/19
 8. 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com3. Dùng policy để cấu hình BranchCache server- Start Khung Search nhập GPEDIT.MSC Enter- Computer configuration Administrative Templates Network Lanman Server nhấp kép HashPublication for BranchCache Trang 8/19
 9. 9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Chọn Enable OK- Kết quả Trang 9/19
 10. 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Cập nhật policy: Start khung Search nhập GPUPDATE /FORCE Enter4. Cấu hình BranchCache trên shared folder- Trên volume C: tạo folder NhatNghe_Data Share Everyone allow full control- Trong NhatNghe_Data chứa tập tin dung lượng khoảng 300 MB Trang 10/19
 11. 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Start Administrative Tools Share and Storage Management- Click phải NhatNghe_Data Properties Trang 11/19
 12. 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Chọn Advanced…- Chọn Enable BranchCache OK Trang 12/19
 13. 13. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.comB. CẤU HÌNH BRANCHCACHE TRÊN WINDOWS 7 CLIENT- Start khung Search nhập GPEDIT.MSC- Computer Configuration Administrative Templates Network BranchCache Nhấp kép Turnon BranchCache- Chọn Enable OK Trang 13/19
 14. 14. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Nhấp kép Set BranchCache Distributed Cache mode- Chọn Enable OK Trang 14/19
 15. 15. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Nhấp kép Configure BranchCache for network files- Chọn Enable chỉnh giá trị roundtrip network latency = 0 OK Trang 15/19
 16. 16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Computer Configuration Administrative Templates Network Offline Files Nhấp kép EnableTransparent Caching- Chọn Enable chỉnh giá trị network latency = 40 OK - Cập nhật: Start khung Search nhập GPUPDATE /FORCE Enter Trang 16/19
 17. 17. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.comC. Kiểm nghiệm: Client chép dữ liệu & giám sát tại Server1. Cấu hình monitor counter tại server- Cửa sổ Server Manager Diagnostics Performance Monitor Tools Performance Monitor- Click phải details pane Add Counters…- Chọn Network Interface chọn Bytes Sent/sec. chọn card mạng của server (vd Intel® Pro…)Add Trang 17/19
 18. 18. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com- Kết quả OK Trang 18/19
 19. 19. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com2. Client chép dữ liệu và giám sát tại server- Client 1 truy cập server chép dữ liệu trong NhatNghe_Data- Quan sát dung lượng truyền từ server. Chú ý dung lượng trung bình (Average)- Sau khi Client 1 chép xong Client 2 truy cập server chép dữ liệu trong NhatNghe_Data.- Quan sát dung lượng truyền từ server. Chú ý dung lượng trung bình (Average) Trang 19/19

×