đườNg lối

Yêu Gió
Yêu GióDân đen um 56A KHMT
Đề cương đường lối.

Chương l

Câu 1. Khái quát vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập ĐCSVN

Câu 2. Chứng minh sự ra đời của ĐCSVN là một lịch sử tất yếu.

Câu 3. Phân tích tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong nội dung cương
lĩnh chính trị 2/1936.

Chương ll

Câu 4. Nội dung của cương lĩnh chính trị 10/1930 của ĐCSĐD

Câu 5. Phân tích nhận định của Đảng trong chỉ thị: “Nhật- Pháp bắn nhau
và hành động của chúng ta”.

Câu 6. Phân tích nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ
cách mạng của Đảng trong cách mạng Tháng 8/1945.

Chương lll

Câu 7. Phân tích nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp được
thể hiện trong 3 văn kiện của Đảng năm 1946; ý nghĩa của đường lối.

Câu 8. Phân tích nội dung đường lối của cách mạng VN được thông qua
tại đại hội Đảng lần 3 tháng 9/1960.

Câu 9. Vì sao sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng
lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương lV

Câu 10. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến hạn chế của quá trình CNH
thời kì trước đổi mới.

Câu 11. Nêu một số thay đổi trong tư duy của Đảng về CNH từ thời kỳ đổi
mới so với thời kì trước đổi mới.

Chương Vl
Câu 12. Phân tích bản chất, cơ cấu và cơ chế hoạt động của hệ thống
chính trị của nước ta hiện nay.

Câu 13. Vì sao phải đổi mới hệ thống chính trị? Mục tiêu, nội dung của hệ
thống đổi mới chính trị là gì?

Câu 14. Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền
XHCN.

Más contenido relacionado

Similar a đườNg lối(20)

Tcdb014 duong loi cm cua dang csvnTcdb014 duong loi cm cua dang csvn
Tcdb014 duong loi cm cua dang csvn
Vũ Phạm Quang485 views
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
Bai thu hoach dang loai gioi 2016Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Bai thu hoach dang loai gioi 2016
Thích Hô Hấp41.6K views
Gt lịch sử đảngGt lịch sử đảng
Gt lịch sử đảng
Hiếu Kều1.3K views
Đề-thi-onl-LSĐNh1008.docxĐề-thi-onl-LSĐNh1008.docx
Đề-thi-onl-LSĐNh1008.docx
ssusera2277773 views
Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 21 views
Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO: 093 457 3149)Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO: 093 457 3149)
Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân (TẢI FREE ZALO: 093 457 3149)
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 8.3K views
Gt lich su dang - svptitGt lich su dang - svptit
Gt lich su dang - svptit
mrpakapun1.4K views

đườNg lối

  • 1. Đề cương đường lối. Chương l Câu 1. Khái quát vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập ĐCSVN Câu 2. Chứng minh sự ra đời của ĐCSVN là một lịch sử tất yếu. Câu 3. Phân tích tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong nội dung cương lĩnh chính trị 2/1936. Chương ll Câu 4. Nội dung của cương lĩnh chính trị 10/1930 của ĐCSĐD Câu 5. Phân tích nhận định của Đảng trong chỉ thị: “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Câu 6. Phân tích nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ cách mạng của Đảng trong cách mạng Tháng 8/1945. Chương lll Câu 7. Phân tích nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong 3 văn kiện của Đảng năm 1946; ý nghĩa của đường lối. Câu 8. Phân tích nội dung đường lối của cách mạng VN được thông qua tại đại hội Đảng lần 3 tháng 9/1960. Câu 9. Vì sao sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chương lV Câu 10. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến hạn chế của quá trình CNH thời kì trước đổi mới. Câu 11. Nêu một số thay đổi trong tư duy của Đảng về CNH từ thời kỳ đổi mới so với thời kì trước đổi mới. Chương Vl
  • 2. Câu 12. Phân tích bản chất, cơ cấu và cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Câu 13. Vì sao phải đổi mới hệ thống chính trị? Mục tiêu, nội dung của hệ thống đổi mới chính trị là gì? Câu 14. Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.