Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Dùng kiểu dữ liệu   gì để lưu tên của     n học sinh?Nguyễn Trung Hiếu        Dùng kiểu dữ liệu       ...
Giới  Điểm     Điểm Điểm Điểm   Điểm  Điểm  Điểm  Họ và tên    Ngày sinh                 ...
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  3
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  4
Giới  Điểm     Điểm Điểm Điểm   Điểm  Điểm  Điểm  Họ và tên     Ngày sinh                ...
Kiểu bản ghi là gì?  Kiểu bản ghi(record) dùng để     Đối tượng                    Được  Bản gh...
Ví dụ                              Giới  Điểm   Điểm            Họ và tên   ...
Giới  Điểm  Điểm            Họ và tên     Ngày sinh                           ...
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  9
type HocSinh = recordĐịnh nghĩa (do người dùng định nghĩa màHoTen: string[30];                     khô...
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  11
Cú pháp lấy giá trị       A.HoTen           tên của biến A ?type HocSinh = record   HoTen: string[30];...
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  13
Gán                 giá trị       Cho từng             Trực        trường   ...
Học sinh X có điểm môn toán là 8, Học sinh       Y có điểm môn toán bằng với X. Hãy gán       giá trị cho th...
Mảng HS[30] VD: Khai báobiến lưu thông     HS[1]     HS[2]     …    HS[39]   HS[40]  tin 30 HS    ...
Mảng HS[30] VD: Khai báobiến lưu thông  tin 30 HS          Tên kiểu bản ghi: HSconst Max = 30;type   HocSinh ...
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  18
08/12/2012  GV: Phan Thị Ly  19
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bài 13 kieu ban_ghi

257 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bài 13 kieu ban_ghi

 1. 1. Dùng kiểu dữ liệu gì để lưu tên của n học sinh?Nguyễn Trung Hiếu Dùng kiểu dữ liệu gì để lưu tên của một học sinh? 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 1
 2. 2. Giới Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Họ và tên Ngày sinh tính Tin Toán Lí Hoá Văn Sử Địa Lê Thị Thuý Anh 2/11/1991 Nữ 9 10 7.5 8 8 7 8Nguyễn Lê Hồng Anh 17/12/1991 Nữ 9.5 10 8 8 9 6 7 Phùng Đức 22/4/1991 Nam 8 8 9 8 7 7 6.5 ………… …………….. …… ……… ……. ……. …….. …….. ……. …… Kiểu xâu Cóthể dùng mảngkiểuchiều để mô tả các đối Kiểu hoặc 2 Kiểu xâu số tượng học sinh trong bảng trên được không? logic Tại sao không thể mô tả các đối tượng này bằng kiểu mảng 2 chiều? 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 2
 3. 3. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 3
 4. 4. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 4
 5. 5. Giới Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Họ và tên Ngày sinh tính Tin Toán Lí Hoá Văn Sử Địa Lê Thị Thuý Anh 2/11/1991 Nữ 9 10 7.5 8 8 7 8Nguyễn Lê Hồng Anh 17/12/1991 Nữ 9.5 10 8 8 9 6 7 Phùng Đức 22/4/1991 Nam 8 8 9 8 7 7 6.5 ………… …………….. …… ……… ……. ……. …….. …….. ……. …… Thuộc tính Thuộc tính Đối Thuộc tính Họ tên Ngày sinh tượng Điểm văn Có nhận xét gì về kiểu dữ liệu của các thuộc tính trong bảng trên? Kiểu bản ghi 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 5
 6. 6. Kiểu bản ghi là gì? Kiểu bản ghi(record) dùng để Đối tượng Được Bản ghi mô tả mô tả các đối tượng có cùng các thuộc tính (trường) mà các Trườngthuộc tính này có Thuộc tính thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 6
 7. 7. Ví dụ Giới Điểm Điểm Họ và tên Ngày sinh tính Tin Toán Nguyễn Thị Minh Huệ 12/12/1990 Nữ 9 10 Dương Trúc Lâm 2/11/1990 Nam 9.5 10 Đào văn Bình 5/12/1990 Nam 8 8 Quản lý đối tượng Xác định bản ghiTên ĐT Học Sinh Tên BG HOCSINH TT 1 Họ và tên Trường 1 HoTen string[50] TT 2 Ngày sinh Trường 2 NgaySinh string[10] TT 3 Giới tính Trường 3 GioiTinh boolean TT4 Điểm Tin Trường 4 DiemTin real TT5 Điểm Toan Trường 5 DiemToan real 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 7
 8. 8. Giới Điểm Điểm Họ và tên Ngày sinh tính Tin Toán Nguyễn Thị Minh Huệ 12/12/1990 Nữ 9 10 Dương Trúc Lâm 2/11/1990 Nam 9.5 10 Đào văn Bình 5/12/1990 Nam 8 8 Quản lí đối tượng Xác định bản ghiTên ĐT Học Sinh Tên bản ghi HOCSINH TT 1 Họ và tên Trường 1 HoTen String[50] TT 2 Ngày sinh Trường 2 NgaySinhString[10] TT 3 Giới Tính Trường 3 GioiTinh boolean TT4 Điểm Tin Trường 4 DiemTin real TT5 08/12/2012 Điểm Toan Trường 5 DiemToan real 8 GV: Phan Thị Ly
 9. 9. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 9
 10. 10. type HocSinh = recordĐịnh nghĩa (do người dùng định nghĩa màHoTen: string[30]; không có sẵn trongPascal): NgaySinh: string[10]; GioiTinh: boolean;type = record DiemToan, DiemTin, DiemVan, DiemSu, DiemDia, <tên trường 1>: <kiểu trường 1>; DiemLi, DiemHoa:real ……………………………………………….. end; <tên trường k>: <kiểu trường k>; end; // chỗ hay quên!! Khai báo: var A : HocSinh var <tên biến bản ghi>: ; 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 10
 11. 11. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 11
 12. 12. Cú pháp lấy giá trị A.HoTen tên của biến A ?type HocSinh = record HoTen: string[30]; NgaySinh: string[10]; GioiTinh: boolean; DiemToan, DiemTin, DiemVan, DiemSu, DiemDia, DiemLi, DiemHoa:realend;var A : HocSinh08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 12
 13. 13. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 13
 14. 14. Gán giá trị Cho từng Trực trường tiếp Lệnh Nhập từ A,B là 2 BBG gán bàn phím cùng kiểu A := B; Readln (<biếnBG>.<trường>);<biếnBG>.<trường> := <giá trị>;08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 14
 15. 15. Học sinh X có điểm môn toán là 8, Học sinh Y có điểm môn toán bằng với X. Hãy gán giá trị cho thuộc tính DemToan cua Y theo cách gán giá trị cho từng trường Lệnh gán • Y.DiemToan=X.DiemToan Nhập từ bàn phím • Write(“Diem Toan”); • Readln(Y.DiemToan);08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 15
 16. 16. Mảng HS[30] VD: Khai báobiến lưu thông HS[1] HS[2] … HS[39] HS[40] tin 30 HS Tên kiểu bản ghi: HS HoTen NamSinh GioiTinh DiemToan DiemTin … string[30] String[10] boolean real] realconst Max = 30;type HocSinh = record HoTen: string[30]; NgaySinh: string[10]; GioiTinh: boolean; DiemToan, DiemTin, DiemVan, DiemSu, DiemDia, DiemLi, DiemHoa:real end;var A,B: HocSinh; HS : array[1..Max] of HocSinh;08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 16
 17. 17. Mảng HS[30] VD: Khai báobiến lưu thông tin 30 HS Tên kiểu bản ghi: HSconst Max = 30;type HocSinh = record HoTen: string[30]; NgaySinh: string[10]; GioiTinh: boolean; DiemToan, DiemTin, DiemVan, DiemSu, DiemDia, DiemLi, DiemHoa:real end;var A,B: HocSinh; HS : array[1..Max] of HocSinh;08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 17
 18. 18. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 18
 19. 19. 08/12/2012 GV: Phan Thị Ly 19

×